Для забудовників

Повідомлення
про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості до плану зонування території міста Запоріжжя

1. Мета, склад та зміст містобудівної документації:  
Метою розроблення плану зонування території міста Запоріжжя (надалі – Зонінг) є створення містобудівної документації, розробленої на всю територію міста на основі генерального плану міста Запоріжжя, зі змінами,  відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», нормативно-правових актів державної влади, а також відповідно документів, що визначають основні напрямки розвитку міста, охорони та використання його культурної спадщини, навколишнього природного середовища, яка покликана на:
-  визначення містобудівних умов та обмежень для відповідних територій міста; 
- регулювання планування та забудови території міста з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів, раціонального використання території;
- створення сприятливих умов для залучення інвестицій у будівництво шляхом забезпечення можливості вибору інвестором найбільш ефективного виду використання земельної ділянки для містобудівних потреб;
- забезпечення вільного доступу громадян до інформації стосовно розвитку міста, взаємоузгодження інтересів громади та інвесторів;
- забезпечення сумісності забудови окремих земельних ділянок з оточуючою забудовою;
- сприяння реалізації завдань довгострокового розвитку міста з урахуванням історико-культурної спадщини та екологічного стану, збереження об’єктів культурної спадщини.
Зонінг призначений для:
- забезпечення реалізації планів та програм (в т.ч. зафіксованих в  затвердженій документації) розвитку міської території, систем інженерного, транспортного забезпечення та соціального обслуговування, збереження природного, історичного та культурного середовища;
- надання інформації щодо використання і забудови земельних ділянок для власників та осіб, що бажають придбати нерухоме майно, в т.ч. земельну ділянку, у власність або оренду;
- підвищення ефективності використання земельних ділянок, в т.ч. шляхом створення умов для залучення інвестицій у будівництво та впорядкування міської території;
- забезпечення вільного доступу громадян до інформації щодо використання території м. Запоріжжя та їх участь у вирішенні питань щодо землекористування та забудови;
- здійснення ефективного контролю за будівельною (містобудівною) діяльністю фізичних та юридичних осіб.
В Зонінгу визначаються умови і обмеження використання території міста, надається обґрунтування меж територіальних зон, встановлюються містобудівні регламенти, визначаються види дозволеного (переважного, супутнього) та допустимого використання земельних ділянок, граничні параметри дозволеного та допустимого будівництва в цих зонах.

Склад та зміст Зонінгу:
Зонінг містить графічні (Схема зонування території міста) та текстові матеріали, а також додатки, в яких надається інформація з процедурних питань.
Текстові матеріали, де визначаються:

  1. загальні вимоги до забудови та благоустрою міста;
  2. види забудови та використання земельних ділянок;
  3. єдині умови та обмеження забудови  та іншого  використання земельних ділянок;
  4. функціональну класифікацію території міста;
  5. перелік переважних, супутніх та допустимих видів забудови та використання земельних ділянок в різних територіальних зонах;
  6. містобудівні умови та обмеження для кожної територіальної зони;
  7. планувальні обмеження, що діють на території міста (зони обмеження містобудівної діяльності);
  8. інформація (у вигляді додатків) щодо визначення органів реалізації Зонінгу та їх компетенції; регулювання забудови та іншого використання земельних ділянок (загальні зональні погодження, спеціальні зональні погодження; порядку забудови та використання земельних ділянок, які на момент  затвердження Зонінгу не відповідають його вимогам; зміни виду використання земельної ділянки, що перебуває у власності (користуванні) юридичних та фізичних осіб; встановлення сервітутів; внесення доповнень та змін до Зонінгу.

Графічні матеріали – Схема зонування території міста, що є невід'ємною частиною Зонінгу  -  схема загального зонування в масштабі 1:10000.
На Схемі зонування території міста відображені територіальні зони, для яких визначаються дозволені (переважні, супутні) та допустимі види забудови та використання території.

2. Техніко-економічні показники.

На основі аналізу існуючої забудови міста, перспективи функціонально-планувального розвитку, який передбачений генеральним планом, виділено функціональні типи території, що поділяються на територіально-планувальні елементи – зони.

Назви і кодові позначення зон групуються за видами. Зонуванням в межах міста встановлюються такі типи територіальних зон:

 

ГРОМАДСЬКІ  ЗОНИ

Г-1-І

Громадсько-ділова зона загальноміського значення

Г-1-ІІ

Ділова зона центрів районного значення

Г-1-ІІІ

Ділова зона центрів місцевого значення

Г-3

Навчальна зона

Г-4

Культурна та спортивна зона

Г-5

Лікувальна зона

Г-6-І

Торгівельна зона

Г-6-ІІ

Зона центрів ділової та комерційної активності в межах впливу магістральних вулиць та транспортних вузлів

ГВ

Зона центрів відпочинку та туризму

ГМК

Зона музейних комплексів

 

ЖИТЛОВІ ЗОНИ

Ж-1

Зона садибної  забудови

Ж-1п

Зона перспективної садибної забудови

Ж-3

Зона змішаної житлової забудови середньої поверховості та громадської забудови 

Ж-4

Зона змішаної багатоповерхової житлової забудови та громадської забудови

Ж-5

Зона змішаної малоповерхової житлової забудови

Ж-6

Зона змішаної середньоповерхової житлової забудови

Ж-7

Зона змішаної багатоповерхової житлової забудови

Ж-8

Зона житлової забудови з будинками подвійного використання

Ж-9

Зона житлової забудови з переважним розміщенням озеленених територій та котеджної і блокованої забудови

Ж-10

Зона садівничих товариств, що переводяться в садибну забудову

 

РЕКРЕАЦІЙНІ  ЗОНИ

Р-1

Рекреаційна зона природних ландшафтів 

Р-1о

Рекреаційна зона природних ландшафтів, що підлягають охороні як об’єкти державного значення

Р-2

Рекреаційна зона активного відпочинку 

Р-3

Рекреаційна зона озеленених територій загального користування 

Р-4

Рекреаційна зона

Р-5

Рекреаційно-розважальна зона 

Р-5п

Перспективна рекреаційно-розважальна зона 

Р-6

Рекреаційно-спортивна зона 

 

КУРОРТНІ  ЗОНИ

КЛ

Зона рекреаційно-лікувальна

КВТ-І

Зона установ відпочинку та туризму

КВТ-ІІ

Зона установ відпочинку

 

ЗОНИ  ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

ТР-1

Зона залізниці

ТР-2п

Зона інфраструктури повітряного транспорту

ТР-2р

Зона інфраструктури річкового транспорту

ТР-2а

Зона інфраструктури автомобільного та електричного пасажирського транспорту

ТР-3

Зона вулиць в червоних лініях

ТР-4

Зона обслуговування об’єктів автотранспорту

 

ЗОНИ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

ІН-1-1

Зона інженерної інфраструктури (об’єкти електромережі)

ІН-1-1пл

Зона інженерної інфраструктури (коридор проходження повітряної ЛЕП)

ІН-1-2

Зона інженерної інфраструктури (об’єкти тепло-, газопостачання)

ІН-2-1

Зона інженерної інфраструктури (об’єкти водопостачання)

ІН-2-2

Зона інженерної інфраструктури (об’єкти каналізації)

 

КОМУНАЛЬНО-СКЛАДСЬКІ ЗОНИ

КС-2

Зона розміщення об’єктів 2 класу санітарної класифікації

КС-4

Зона розміщення об'єктів 4 класу санітарної класифікації

КС-5

Зона розміщення об'єктів 5 класу санітарної класифікації

 

ВИРОБНИЧІ  ЗОНИ

В-2

Зона підприємств II класу шкідливості

В-3

Зона підприємств III класу шкідливості

В-4

Зона підприємств IV класу шкідливості

В-5

Зона підприємств V класу шкідливості

В-5п

Перспективна зона підприємств V класу шкідливості

Ве

Зона об’єктів енергетики

Вт

Зона технопарків

ВКВ-І

Виробничо-комерційна зона

ВКВ-ІІ

Виробничо-комерційна зона

 

СПЕЦІАЛЬНІ ЗОНИ

С-1

Меморіальна зона

С-4

Спеціальна зона військових об'єктів

С-4ж

Спеціальна зона військових об'єктів

С-5

Зона пенітенціарних установ

С-6-І

Зона зелених насаджень в санітарно-захисних зонах підприємств

С-6-ІІ

Зона зелених насаджень в санітарно-захисних та охоронних зонах

 

ЗОНИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

СВ-1

Зона земель сільськогосподарського призначення

СВ-2

Зона земель сільськогосподарських підприємств, установ та організацій

СВ-3

Зона земель підприємств лісового господарства

3.  Замовником розроблення плану зонування території міста Запоріжжя є департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради (69037, м.Запоріжжя, вул. Зелінського,3).
Розробник - Державне підприємство «Український державний науково – дослідний  інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя,  (01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 26).
Підставою для розроблення Зонінгу є рішення Запорізької міської ради від 31.05.2017 № 28 «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 31.01.2014 № 22 «Про затвердження Програми раціонального використання території та комплексного містобудівного розвитку міста Запоріжжя» зі змінами».
4. З матеріалами Зонінгу можливо ознайомитись  на офіційному  порталі  Запорізької міської влади www.zp.gov.ua у розділі «Економіка» за посиланням «Підприємцям» - «Для забудовників» та у приміщенні департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради (вул. Зелінського, 3, кім. 207 з 10-00 до 17-00, тел. 233-33-32)
5. Пропозиції до Зонінгу надавати до департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради (вул. Зелінського, 3, кім. 208).
Відповідальна особа за організацію розгляду пропозицій до Зонінгу  - в.о. директора департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради  - Назаренко Павло Вікторович.
Пропозиції подаються у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання, особистий підпис і повинні містити адресу об'єкту, схему земельної ділянки, стосовно якої надається пропозиція або витяг з Зонінгу з визначенням проблемної зони, обґрунтування з урахуванням вимог законодавства,  будівельних норм,  державних стандартів та правил.
6. Кінцевий термін подання пропозицій до Зонінгу надавати до департаменту  архітектури та містобудування Запорізької міської ради до 18 грудня 2017 року включно.
Кінцевий термін завершення розгляду пропозицій  - 15 січня 2018 року включно.
7. Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів (презентацій, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції ) –
- консультації з представниками професійних об’єднань  та спілок, архітекторами та науковцями (перша половина грудня 2017);
- консультації з посадовими особами департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради щопонеділка. 


Реєстр містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкту будівництва

Дата
наказу про затв-ня МБУтаОЗ

Номер  
наказу про затв-ня МБУтаОЗ

Замовник об'єкта будівництва

Назва об'єкта будівництва

Адреса об'єкта будівництва

Інформація про внесення змін до МБУтаОЗ

Підстава для скасування або зупинення дії МБУтаОЗ

Cкан копія МБУта ОЗ

1

19.06.2017

18.01.2018

24-од

04-р

Головне управління Національної поліції в Запорізькій області

Завершення будівництва житлового будинку №48 в мікрорайоні №1 житлового масиву «Південний» в м. Запоріжжя

(Нове будівництво)

 

вул. Новокузнецька, 48

зміна № 1

відсутня

МБУтаОЗ 1

МБУтаОЗ 1-1

2

20.06.2017

25-од

Концерн «Міські теплові мережі»

Магістральні теплові мережі від ТК-1 до ТК-21а по вул. Фінальна, м. Запоріжжя - реконструкція

вул. Фінальна

відсутня

відсутня

МБУтаОЗ 2

3

26.06.2017

27-од

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Алейна в м. Запоріжжя

вул. Алейна

відсутня

відсутня

МБУтаОЗ 3

4

26.06.2017

28-од

Товариство з обмеженою відповідальністю «Гідропауер-1»

Будівництво міні гідроелектростанції на скидних спорудах шламонакопичувача «Капустянка» публічного акціонерного товариства «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» з генеруючим обладнанням в   м. Запоріжжя

Балка Капустянка,  вул. Каліброва

відсутня

відсутня

МБУтаОЗ 4

5

29.06.2017

29-од

Комунальне підприємство «Управління капітального будівництва»

Будівництво пішохідного переходу по вул. Радіальній через шламонакопичувач у м. Запоріжжі  

вул. Радіальна

відсутня

відсутня

МБУтаОЗ 5

6

05.07.2017

33-од

Обслуговуючий гаражний кооператив «Дробязко» 

Добудова капітальних гаражів та будівництво сторожки по вул. Гоголя, 124 б в м. Запоріжжя 

вул. Гоголя,124б

відсутня

відсутня

МБУтаОЗ 6

7

18.07.2017

35-од

Фізична особа підприємець

Реконструкція нежитлового приміщення № 66, підвалу літ.А-5, розташованого в житловому будинку повул. Лермонтова, 2 в м. Запоріжжя під офіс

вул. Лермонтова, 2

відсутня

відсутня

МБУтаОЗ 7

8

19.07.2017

36-од

ТОВ «ВІТАЛАЙН-ПЛЮС»

Будівництво житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями по пр. Ювілейному, 24б в м. Запоріжжя

пр. Ювілейний, 24б

відсутня

відсутня

МБУтаОЗ 8

9

21.07.2017

37-од

Публічне акціонерне товариство «Запорізький оліяжиркомбінат»

Будівництво витратного сховища насіння соняшнику ПАТ «Запорізький оліяжиркомбінат» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Харчова, 4

вул. Харчова, 4

відсутня

відсутня

МБУтаОЗ 9

10

24.07.2017

39-од

ТОВ «Азимут Трейдінг Груп»

Будівництво багатоповерхового житлового комплексу з вбудованими офісними приміщеннями по вул. Перемоги / бул. Центральний в м. Запоріжжя

вул. Перемоги / бул. Центральний

відсутня

відсутня

МБУтаОЗ 10

11 

24.07.2017 

 41-од

Комунальний заклад «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Джерело» Запорізької обласної ради

Будівництво басейну у комунальному закладі «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Джерело» Запорізької обласної ради по вул. Червонополянська, 2, м. Запоріжжя 

вул. Червонополянська, 2

 відсутня

відсутня 

МБУтаОЗ 11

12

25.07.2017 

 42-од

ТОВ «КВАС БЕВЕРИДЖИЗ»

Реконструкція площадки для ємностей зберігання квасу №21 на території ТОВ «Квас Бевериджиз», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Тамбовська, 3

 вул. Тамбовська, 3

відсутня 

 відсутня

МБУтаОЗ 12

13

26.07.2017 

43-од 

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Технікумівська, 15-19, 25-29, м. Запоріжжя

 вул. Технікумівська, 15-19, 25-29

 відсутня

відсутня 

МБУтаОЗ 13

14

26.07.2017 

44-од 

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Гоголя, 21-31а, м. Запоріжжя

 вул. Гоголя, 21-31а

 відсутня

відсутня 

МБУтаОЗ 14

15

26.07.2017 

45-од

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Дежньова, м. Запоріжжя 

вул. Дежньова

відсутня 

відсутня 

МБУтаОЗ 15

16

26.07.2017 

46-од 

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Російська, м. Запоріжжя

вул. Російська

відсутня 

відсутня 

МБУтаОЗ 16

17

26.07.2017 

 47-од

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Горна, м. Запоріжжя

вул. Горна

відсутня 

 відсутня

МБУтаОЗ 17

18

26.07.2017 

48-од 

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

Будівництво мереж декоративного зовнішнього освітлення по Прибережній магістралі в районі Центрального пляжу, м. Запоріжжя

Прибережна магістраль в районі Центрального пляжу м. Запоріжжя

 відсутня 

 відсутня 

МБУтаОЗ 18

19

26.07.2017 

49-од 

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

Будівництво мереж зовнішнього освітлення на внутрішньо квартальній території по вул. Незалежної України (житловий будинок №14-20), м. Запоріжжя

 вул. Незалежної України (житловий будинок №14-20)

 відсутня 

 відсутня 

МБУтаОЗ 19

20

31.07.2017

50-од

ТОВ «Конкордія-500»

Реконструкція АЗС з влаштуванням АГЗП

вул. Чубанова, 13

відсутня

відсутня

МБУтаОЗ 20

21

01.08.2017

51-од

гр. Атрощенко Л.О.

Будівництво магазину з комплексом послуг для населення

вул. Барикадна, 161

відсутня

відсутня

МБУтаОЗ 21

22

02.08.2017

53-од

ПП «ВАЛТЕК»

Реконструкція нежитлового підвального приміщення з влаштуванням вхідної групи по ряду АВ в осях 1-7

пр. Соборний, 158

відсутня

відсутня

МБУтаОЗ 22

23

04.08.2017

55-од

Фізична особа

Реконструкція 2-х квартир №37, 38 під торговий комплекс з прибудовою консольної вітрини і влаштуванням окремого входу

пр. Ювілейний, 27

відсутня

відсутня

МБУтаОЗ 23

24

11.08.2017

59-од

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

Будівництво зовнішнього освітлення по вул. Перемоги, 35, 37, 37а, 39

вул. Перемоги, 35, 37, 37а, 39

відсутня

відсутня

МБУтаОЗ 24

25

11.08.2017

60-од

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

Будівництво зовнішнього освітлення по пров. між вул. Зернова та вул. Прогресивна

по провулку між вул. Зернова та вул. Прогресивна

відсутня

відсутня

МБУтаОЗ 25

26

11.08.2017

61-од

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

Будівництво зовнішнього освітлення по пров. Адигейському

пров. Адигейський

відсутня

відсутня

МБУтаОЗ 26

27

18.08.2017

65-од

Фізична особа

Реконструкція нежитлового приміщення ХVІ цокольного поверху літ.А-3,4 по вул. Миру, 20 під магазин непродовольчих товарів; магазин продовольчих товарів та кафетерій

вул. Миру, 20

відсутня

відсутня

МБУтаОЗ 27

28

21.08.2017

66-од

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

Будівництво зовнішнього освітлення на внутрішньо квартальній території по вул. Верхня

вул. Верхня

відсутня

відсутня

МБУтаОЗ 28

29

30.08.2017

71-од

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Стартова від траси Харків-Сімферополь до вул. Базова

вул. Стартова від траси Харків-Сімферополь до вул. Базова

відсутня

відсутня

МБУтаОЗ 29

30

31.08.2017

74-од

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

Будівництво мереж зовнішнього освітлення скверу на ділянці від вул. Павлокічкаська до Північного шосе

сквер на ділянці від вул. Павлокічкаська до Північного шосе

відсутня

відсутня

МБУтаОЗ 30

31

06.09.2017

26.09.2017

76-од

106-од

КП «Центр управління інформаційними технологіями»

Реконструкція адміністративно-управлінської будівлі (літ.А-2; А`) під ситуаційний командний центр; Центр обробки відеоданих Запорізької міської ради; Програмно-апаратний комплекс відеоспостереження по пров. Явірному, 8а 

пров. Явірний, 8а

зміна № 1

відсутня

МБУтаОЗ 31

МБУтаОЗ 31-1

32

06.09.2017

77-од

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Знаменська з виходом на вул. Броньова

вул. Знаменська з виходом на вул. Броньова

відсутня

відсутня

МБУтаОЗ 32

33

06.09.2017

78-од

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Січових стрільців від вул. Шевченка до р. Суха Московка

вул. Січових стрільців від вул. Шевченка до р. Суха Московка

відсутня

відсутня

МБУтаОЗ 33

34

06.09.2017

79-од

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Лазаретна, 8-13, 24-28

вул. Лазаретна, 8-13, 24-28

відсутня

відсутня

МБУтаОЗ 34

35

06.09.2017

80-од

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

Будівництво мереж зовнішнього освітлення на внутрішньо квартальній території по вул. Костянтина Великого

вул. Костянтина Великого

відсутня

відсутня

МБУтаОЗ 35

36

06.09.2017

81-од

Головне управління Національної поліції в Запорізькій області

Будівництво будівель за адресою: м. Запоріжжя, вул. Глісерна, 19

вул. Глісерна, 19

відсутня

відсутня

МБУтаОЗ 36

37

11.09.2017

82-од

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Блакитна (дорога до аеропорту) в м. Запоріжжя)

вул. Блакитна

відсутня

відсутня

МБУтаОЗ 37

38

11.09.2017

84-од

ПрАТ «УКРГРАФІТ»

Будівництво під'їзної залізничної колії ПрАТ «Укрграфіт», що примикає до станції Порт-Велике Запоріжжя Придніпровської залізниці. Третя черга будівництва

вул. Виборзька. 5

відсутня

відсутня

МБУтаОЗ 38

39

11.09.2017

85-од

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі (І черга будівництва)

Хортицький, Вознесенівський, Дніпровський райони м. Запоріжжя.

відсутня

відсутня

МБУтаОЗ 39

40

12.09.2017

87-од

Комунальне підприємство «Титан»

Влаштування мереж водопостачання та водовідведення Центрального міського пляжу у Вознесенівському районі м. Запоріжжя

Вознесенівський район м. Запоріжжя

відсутня

відсутня

МБУтаОЗ 40

41

13.09.2017

88-од

Балибердіна Вікторія Федорівна

Реконструкція квартири №144 (літ. А-5) під торгово-офісне приміщення по просп. Соборному, 145 в м. Запоріжжя

просп. Соборний, 145

відсутня

відсутня

МБУтаОЗ 41

42

19.09.2017

92-од

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

Будівництво мереж зовнішнього освітлення по пров. Збройний у м. Запоріжжя

пров. Збройовий

відсутня

відсутня

МБУтаОЗ 42

43

19.09.2017

93-од

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Нова в м. Запоріжжя

вул. Нова

відсутня

відсутня

МБУтаОЗ 43

44

19.09.2017

94-од

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

Будівництво мереж зовнішнього освітлення на внутрішньо квартальній території по вул. Руставі, 2 в м. Запоріжжя

вул. Руставі, 2

відсутня

відсутня

МБУтаОЗ 44

45

19.09.2017

95-од

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

Будівництво мереж зовнішнього освітлення по пров. Кубинський в м. Запоріжжя

пров. Кубинський

відсутня

відсутня

МБУтаОЗ 45

46

19.09.2017

96-од

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

Будівництво мереж зовнішнього освітлення на внутрішньо квартальній території по бул. Шевченка, 27 в м. Запоріжжя

бул. Шевченка, 27

відсутня

відсутня

МБУтаОЗ 46

47

19.09.2017

97-од

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Цілинна в м. Запоріжжя

вул. Цілинна

відсутня

відсутня

МБУтаОЗ 47

48

19.09.2017

98-од

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Менонітська в м. Запоріжжя

вул. Менонітська

відсутня

відсутня

МБУтаОЗ 48

49

19.09.2017

99-од

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

Будівництво мереж зовнішнього освітлення на внутрішньо квартальній території по вул. Академіка Олександрова, 17 в м. Запоріжжя

вул. Академіка Александрова, 17

відсутня

відсутня

МБУтаОЗ 49

50

19.09.2017

100-од

Фізичні особи

Будівництво багатоквартирного житлового будинку підвищеної комфортності індивідуального по вул. Дунайській, 8 в м. Запоріжжя

вул. Дунайська, 8

відсутня

відсутня

МБУтаОЗ 50

51

20.09.2017

103-од

ТОВ «Агротехкомплект»

Реконструкція станції технічного обслуговування (літ.З) шляхом прибудови поста прямого приймання по вул. Космічній, 121 в м. Запоріжжя

вул. Космічна, 121

відсутня

відсутня

МБУтаОЗ 51

52

26.09.2017

107-од

ФОП Полонський А.С.

Реконструкція павільйону «Млинцева» з літнім майданчиком під магазин по пр.Ювілейний, 24а в м. Запоріжжя

пр. Ювілейний, 24а

відсутня

відсутня

МБУтаОЗ 52

53

26.09.2017

108-од

ТОВ «Фармацевтичне підприємство аптека №107»

Реконструкція нежитлового приміщення першого поверху прибудови літ.А5,А6 під магазин з добудовою для розширення торговельного залу, розміщення бару та літнього майданчику по вул. Новокузнецькій, 27 в м. Запоріжжя

вул. Новокузнецька, 27

відсутня

відсутня

МБУтаОЗ 53

54

26.09.2017

109-од

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

Реконструкція будівлі Запорізького міжшкільного навчально-виробничого комбінату зі зміною функціонального призначення під адміністративну будівлю по вул. Незалежної України, 57 в м. Запоріжжя

вул. Незалежної України, 57

відсутня

відсутня

МБУтаОЗ 54

55 04.10.2017 115-р ТОВ «Сяйво» Будівництво станції автономного газопостачання для нагрівальної печі у виробничому корпусі по вул. Доківська, 3 у м.Запоріжжя вул. Доківська, 3,  Шевченківський р-н, м.Запоріжжя відсутня відсутня МБУтаОЗ 55
56 04.10.2017 116-р Фізична особа Реконструкція житлового приміщення №22, розташованого в житловому будинку по вул. Космічній, 116 в м. Запоріжжя під стоматологічний кабінет з улаштуванням консольної вхідної групи вул. Космічна, 116, Комунарський р-н, м.Запоріжжя відсутня відсутня МБУтаОЗ 56
57 06.10.2017 118-р Фізична особа Реконструкція квартири №31 по вул. Якова Новицького, 8 під стоматологічну клініку у м.Запоріжжя вул. Якова Новицького, 8,  Вознесенівський р-н, м.Запоріжжя відсутня відсутня МБУтаОЗ 57
58 06.10.2017 119-р Фізична особа Реконструкція нежитлового приміщення підвалу №67 по вул. Миру, 18 під офісно-торговельні приміщення у м.Запоріжжя вул. Миру, 18, Вознесенівський р-н, м.Запоріжжя відсутня відсутня МБУтаОЗ 58
59 11.10.2017 124-р ТОВ «ПРИЗМА АЛЬФА» Реконструкція будівлі гіпермаркету з торгово-розважальним комплексом (літ.А, А1) за адресою: м.Запоріжжя, вул.Запорізька 1б, з розміщенням закладу ресторанного господарства

вул. Запорізька, 1б,

Олександрівський р-н, м.Запоріжжя
відсутня відсутня МБУтаОЗ 59
60 11.10.2017 126-р Фізична особа Реконструкція житлового приміщення №11 по вул. Леоніда Жаботинського, 33 під стоматологічний кабінет з улаштуванням консольної вхідної групи

вул. Леоніда Жаботинського, 33, житлове прим.№11,

Вознесенівський р-н, м.Запоріжжя
відсутня відсутня МБУтаОЗ 60
61 11.10.2017 127-р Департамент освіти і науки Запорізької міської ради Будівництво загальноосвітньої школи №3 по вул.Фортечній, 55 в м.Запоріжжя вул. Фортечна, 55, Олександрівський р-н, м.Запоріжжя відсутня відсутня МБУтаОЗ 61
62 24.10.2017 132-р ТОВ «ФЛОРА» Будівництво адміністративно-офісної будівлі по вул..Стартова, 3в у м.Запоріжжя

вул. Стартова, 3в

Шевченківський р-н, м.Запоріжжя
відсутня відсутня МБУтаОЗ 62
63 26.10.2017 134-р Департамент освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, комунальний вищий навчальний заклад «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради Будівництво басейну у комунальному вищому навчальному закладі «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, Наукове містечко, 59 м.Запоріжжя

вул. Наукове містечко, 59,

Вознесенівський р-н, м.Запоріжжя
відсутня відсутня МБУтаОЗ 63
64 30.10.2017 135-р Фізична особа Реконструкція нежитлового приміщення №12, розташованого за адресою:м.Запоріжжя, вул.Перемоги, буд.38, під магазин непродовольчих товарів з виносними вітринами                    

вул. Перемоги, буд.38,

Вознесенівський р-н, м.Запоріжжя
відсутня відсутня МБУтаОЗ 64
65  30.10.2017 136-р ТОВ «Арсенал –Резерв» Дитячий садок по вул..Медичній в м.Запоріжжя

вул. Медична,

Дніпровський р-н, м.Запоріжжя
відсутня відсутня МБУтаОЗ 65
66 31.10.2017 140-р Фізична особа Реконструкція магазину непродовольчих товарів «Єва» з улаштуванням додаткового входу по пр.Соборному, 167, прим.VII у м.Запоріжжя

пр.Соборний, буд.167, прим.VII,

Вознесенівський р-н, м.Запоріжжя
відсутня відсутня МБУтаОЗ 66
67 01.11.2017 141-р ТОВ «ЗЕВЕС» Будівництво відвантажувальної рампи для складу тари по вул.Базова, 1В в м.Запоріжжя

вул.Базова, 1В,

Шевченківський р-н,

м.Запоріжжя
відсутня відсутня МБУтаОЗ 67
68 01.11.2017 142-р ТОВ «Торговий комплекс –Бородінський квартал» Будівництво торгового комплексу по вул.Ладозькій, 18А в м.Запоріжжя

вул. Ладозька, 18А,

Дніпровський р-н, м.Запоріжжя
відсутня відсутня МБУтаОЗ 68
69 02.11.2017 143-р ТОВ «Арсенал –Резерв» Триповерховий багатоквартирний житловий будинок з мансардою по вул.Медичній в м.Запоріжжя

вул. Медична,

Дніпровський р-н, м.Запоріжжя
відсутня відсутня МБУтаОЗ 69
70 03.11.2017 144-р Публічне акціонерне товариство «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» Будівництво оборотного циклу для уловлювання, очищення та повернення стічних вод з території району доменних печей (Північний випуск) у виробництво

 Північне шосе, 72

Заводський р-н,

 м.Запоріжжя
відсутня відсутня МБУтаОЗ 70
71 07.11.2017 146-р Товариство з обмеженою відповідальністю «Смарт Аква» Будівництво автосалону з вбудованими кафе та авто мийкою за адресою: вул. Дніпровська/Прибережна магістраль у м.Запоріжжя

вул. Дніпровська/Прибережна автомагістраль,

Олександрівський р-н, м.Запоріжжя
відсутня відсутня МБУтаОЗ 71
72 14.11.2017 148-р Управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації Нове будівництво лікувально-діагностичного корпусу комунального закладу «Госпіталь ветеранів війни» Запорізької обласної ради по вул. Правобережна, 13 в м. Запоріжжя

вул.Правобережна, 13
Дніпровський р-н,
 м.Запоріжжя

відсутня відсутня МБУтаОЗ 72
73 17.11.2017 150-р Товариство з обмеженою відповідальністю «Арсенал-резерв» Триповерховий багатоквартирний житловий будинок з мансардою та підземною парковкою по вул.Медичній в м.Запоріжжя вул.Медична,
Дніпровський р-н,
 м.Запоріжжя
відсутня відсутня МБУтаОЗ 73
74 21.11.2017 154-р Товариство з обмеженою відповідальністю «АТБ-Торгстрой» Реконструкція торгівельного центру (літера А) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Автозаводська, буд. 11 вул. Автозаводська, буд. 11, Комунарський р-н,  м.Запоріжжя відсутня відсутня МБУтаОЗ 74
75 30.11.2017 160-р ТОВ «АГРО-ТРЕЙД» Склад матеріалів ТОВ «Агро-Трейд» по вул.Стартовій, 69-А в м.Запоріжжя

вул. Стартова, 69-А,

Шевченківський р-н, м.Запоріжжя

відсутня відсутня МБУтаОЗ 75
76 04.12.2017 162-р Фізична особа Будівництво багатоквартирного житлового будинку підвищеної комфортності індивідуального по бул.Шевченка, 41 у м.Запоріжжя

бул. Шевченка, 41,

Вознесенівський р-н, м.Запоріжжя

відсутня відсутня МБУтаОЗ 76
77 05.12.2017 164-р Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради Нове будівництво мереж водопостачання та водовідведення Центрального міського пляжу у Вознесенівському районі м.Запоріжжя

Прибережна автомагістраль у

Вознесенівському р-ні м.Запоріжжя

відсутня відсутня МБУтаОЗ 77
78 05.12.2017 166-р ТОВ «Арсенал-резерв» Триповерховий багатоквартирний житловий будинок з мансардою та підземною парковкою по вул.Медичній в м.Запоріжжя

вул. Медична,

Дніпровський р-н, м.Запоріжжя

відсутня відсутня МБУтаОЗ 78
79 05.11.2017 167-р ТОВ «ФІН-ІНВЕСТ» Спортивно-оздоровчий та торгово-розважальний комплекс по Прибережній автомагістралі (в районі бул.Центрального) в м.Запоріжжя

Прибережна автомагістраль (район бул.Центрального),

Вознесенівський р-н, м.Запоріжжя

Зміна №1 відсутня МБУтаОЗ 79
80 05.12.2017 170-р Фізична особа Реконструкція їдальні літ. «С» для працівників складського комплексу по вул. Слобідській, 57 в м.Запоріжжі з надбудовою та будівництва окремого допоміжного приміщення

вул. Слобідська, 57

Олександрівський р-н, м.Запоріжжя

відсутня відсутня МБУтаОЗ 80
81 06.12.2017 171-р ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД» Будівництво окремого спортзалу фізкультурного комплексу «ОРБІТА» за адресою:  м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 9а

вул. Лермонтова, 9а,
Вознесенівський р-н, м.Запоріжжя

відсутня відсутня

МБУтаОЗ 81

82 08.12.2017 174-р ПАТ «Запорізький оліяжиркомбінат» Реконструкція їдальні літ. «С» для працівників складського комплексу по вул. Слобідській, 57 в м.Запоріжжі з надбудовою та будівництва окремого допоміжного приміщення

вул. Слобідська, 57,
Олександрівський р-н, м.Запоріжжя

відсутня відсутня МБУтаОЗ 82
83 12.12.2017 175-р Управління Служби безпеки України в Запорізькій області Будівництво незавершеної будівлі під службове житло для військовослужбовців Управління за адресою  м.Запоріжжя, вул.Гоголя,101 вул.Гоголя,101, Олександрівський р-н, м.Запоріжжя відсутня відсутня

МБУтаОЗ 83

84 14.12.2017 180-р Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району Реконструкція вулиці Привокзальної та розв’язки по Прибережній магістралі в м. Запоріжжі вул.Привокзальна, розв’язка по Прибережній магістралі в м. Запоріжжі відсутня відсутня МБУтаОЗ 84
85 20.12.2017 184-р ТОВ «АБСОЛЮТ-СІТІ» Реконструкція нежитлового приміщення №66, по вул. Перемоги, буд. 59, в м.Запоріжжі під кафе з благоустроєм прилеглої території вул. Перемоги, 59 Вознесенівський р-н, м.Запоріжжя відсутня відсутня

МБУтаОЗ 85

86 12.12.2017 187-р ТОВ «Арсенал-резерв» Триповерховий багатоквартирний житловий будинок з мансардою та підземною парковкою по вул.Медичній в м.Запоріжжя вул. Медична, Дніпровський р-н, м.Запоріжжя відсутня відсутня МБУтаОЗ 86
87 28.12.2017 193-р Фізична особа Реконструкція квартири №50 під магазин з улаштуванням консольної вхідної групи по пр. Маяковського / вул. Л.Жаботинського, буд. 5/35, в м. Запоріжжі

пр. Маяковського / вул. Л.Жаботинського, буд. 5/35, кв. №50,

Вознесенівський р-н, м.Запоріжжя

відсутня відсутня МБУтаОЗ 87
88 05.01.2018 198-р Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради Будівництво мереж зовнішнього освітлення по пішохідної доріжки від вул.Автобусна до зуп.трамвая РМЗ в  м.Запоріжжя Пішохідна доріжка від вул.Автобусна до зуп. трамвая РМЗ, Заводський р-н,  м.Запоріжжя відсутня відсутня МБУтаОЗ 88
89 12.01.2018 03-р Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗЕВЕС» Будівництво складу тари (м. Запоріжжя, вул. Базова, 1в) вул. Базова, 1в, Шевченківський р-н, м.Запоріжжя відсутня відсутня МБУтаОЗ 89

 

 

 

 

Відповідно до порядку оприлюднення регуляторних актів згідно статті 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» будуть оприлюднені у газеті «Запорозька Січ» та на офіційному порталі Запорізької міської влади (www.meria.zp.ua):

проект регуляторного акта – рішення Запорізької міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 10.09.2014 № 40 «Про внесення змін до Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури м. Запоріжжя, затвердженого рішенням міської ради від 24.12.2012 № 77»;

аналіз впливу регуляторного акта - рішення Запорізької міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 10.09.2014 № 40 «Про внесення змін до Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури м.Запоріжжя, затвердженого рішенням міської ради від 24.12.2012 № 77».

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта надавати письмово до департаменту архітектури та містобудування міської ради (вул.Зелінського,3, кім. 208, тел. 233-33-32) на протязі одного місяця з моменту оприлюднення регуляторного акта.

 

На сьогоднішній день діє спрощена процедура прийняття в експлуатацію самовільно збудованих приватних житлових будинків.

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19.03.2013 №95 затверджено новий порядок спрощеної процедури прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, а також регламентовано процедуру проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж.

В спрощеному порядку, приймаються в експлуатацію: індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, збудовані у період з 05.08.1992 до 12.03.2011, а також збудовані до 12.03.2011 громадські будинки I і II категорій складності; будівлі і споруди сільськогосподарського призначення I і II категорій складності.

Індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, збудовані до 05.08.1992, прийняттю в експлуатацію не підлягають і можуть бути зареєстровані як об’єкти права власності на підставі технічного паспорту.

Прийняття в експлуатацію вищевказаних об’єктів здійснюється безоплатно територіальними органами Держархбудінспекції України (у м.Запоріжжі: інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у Запорізькій області) протягом 10 робочих днів з дня подання заяви власниками (користувачами) земельних ділянок, на яких розміщені такі об’єкти.

Замовник або його уповноважена особа подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до Інспекції за місцезнаходженням об'єкта заяву про прийняття в експлуатацію об'єкта за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку, до якої додаються.

1. Два примірники заповненої декларації.

2. Звіт про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єкта з висновком про їх відповідність вимогам надійності і безпечної експлуатації (крім індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, прибудов до них загальною площею до 300 квадратних метрів включно, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них загальною площею до 100 квадратних метрів включно).

3. Засвідчені в установленому порядку копії:

- документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розміщено об'єкт;

- технічного паспорта.

Датою прийняття в експлуатацію об'єкта є дата реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації.

Після прийняття об’єкта в експлуатацію замовник обов’язково протягом семи календарних днів з дня реєстрації декларації повинен подати копію декларації органу місцевого самоврядування (у м.Запоріжжі: до виконавчого комітету Запорізької міської ради, за адресою: пр. Леніна, 206, м.Запоріжжя, 69105).

Більш детальну інформацію щодо процедури та умов прийняття в експлуатацію збудованих об’єктів без дозволу на виконання будівельних робіт громадяни можуть отримати в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Запорізькій області (за адресою: пл.Пушкіна,4, м.Запоріжжя, 69095, приймальня: тел. 717-01-87. Приймальні дні: вівторок та четвер, з 09.00-16.00, в приміщенні актової зали (телефон для довідок: 717-01-04, 717-01-05). Детально ознайомитися з затвердженим порядком можливо на сайті http// www.idabk.zp.ua в розділі “Законодавча та нормативна база”).

Загалом процедура прийняття в експлуатацію за новим порядком стала більш спрощеною, однак вона діє лише до 31.12.2013, тому хто ще не оформив право власності на свій будинок, будівлю чи споруду – поспішайте.

Опубліковано: 27.07.2017 17:11 (оновлено: 19.01.2018 13:49)