Громадський бюджет (2017)

УВАГА!

Перед подачею проектів, рекомендуємо ознайомитись
із нижченаведеним Положенням про Громадський  бюджет у місті Запоріжжі!


 Згідно пунктів 3.3. та 3.5. Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, для подання проектів:

1) в розділі «Громадський бюджет» на офіційному порталі Запорізької міської влади - автору необхідно перейти на Портал Громадського бюджету, зареєструватися чи авторизуватися та заповнити відповідну форму;

2) в паперовому вигляді - необхідно заповнити бланк за наступною формою: Додаток 1

 

Проекти (у паперовому вигляді) приймаються у робочі дні з 01 по 31 травня 2017 року управлінням внутрішньої політики, преси та інформації міської ради за адресою: 

м. Запоріжжя, пр. Соборний, 206, 1 поверх/кабінет 114.

 

При собі слід мати документ (паспорт тощо), в якому зазначено реєстрацію місця проживання або місця перебування особи (автора проекту) на території м.Запоріжжя (згідно пункту 3.1. Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі).

 

Час прийому проектів - у робочі дні:

  • з понеділка по четвер -  з 09-00 до 13-00 год. та з 13-45 до 18-00 год.;
  • у п’ятницю – з 09-00 до 13-00 год. та з 13-45 до 16-45 год.

 


  Телефони:

 224-32-85 (організаційні питання)

 224-62-95 (фінансові питання)                                                                                                                                                                                             

Портал Громадського бюджету

 


УКРАЇНА
ЗАПОРІ3ЬКА MICЬKA РАДА
РІШЕННЯ 
м. Запоріжжя

 

28.02.2017   № 79  Про внесення змін до Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі (зі змінами) 

 

        Керуючись законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою більш об’єктивного визначення пріоритетних проектів в рамках Громадського бюджету, Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

         1. Внести зміни до Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, яке затверджено рішенням Запорізької міської ради від 25.05.2016 №23 «Про запровадження Громадського бюджету м.Запоріжжя» (зі змінами), виклавши в новій редакції (додається).

         2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Малиш В.І. та постійну комісію Запорізької міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів (Божко Р.А.).

  

Міський голова                                                                                       В.В.Буряк


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
28.02.2017 №79

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадський бюджет у місті Запоріжжі

(далі – Положення)

 

1. Визначення понять

Положення «Про Громадський бюджет у місті Запоріжжі» визначає основні вимоги та принципи до організації, проведення та реалізації Громадського бюджетування у місті Запоріжжі.

Дане Положення розроблено з урахуванням норм Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», який надає територіальним громадам право брати участь у процесі розроблення та ухвалення рішень щодо питань місцевого значення.

1.1. Громадський бюджет у місті Запоріжжі – форма прямого волевиявлення жителів міста, що впроваджує інноваційні механізми залучення громадськості до розподілу коштів бюджету міста, яка спрямована на демократичний процес обговорення громадою окремих напрямів використання бюджетних коштів.

1.2. Координаційна рада з питань Громадського бюджету (далі Координаційна рада) – постійно діючий орган, члени якого, в межах чинного законодавства України, координують виконання основних заходів, завдань щодо впровадження та функціонування Громадського бюджетування у місті Запоріжжі. Склад Координаційної ради затверджується розпорядженням міського голови, не перевищує 15 осіб та формується з представників громадських організацій (не менше 60%), депутатів міської ради та посадових осіб виконавчих органів міської ради в рівних пропорціях.

1.3. Проект – програма, план дій, комплекс робіт або послуг, задум, ідея, втілені у форму описання, обґрунтування, розрахунків, креслень, що розкривають сутність замислу та можливість його практичної реалізації. Проект має за мету покращення після його реалізації зовнішнього обліку міста Запоріжжя, умов проживання у ньому та задоволення інших потреб територіальної громади міста.

1.4. Автор – член територіальної громади з правом голосу, який в порядку, визначеному цим Положенням, підготував та подав проект для реалізації за рахунок коштів Громадського бюджету.

1.5. Конкурс – це відбір пропозицій (проектів), який дає можливість відібрати кращі з надісланих на огляд шляхом голосування членів територіальної громади міста Запоріжжя з правом голосу.

 

2. Загальні положення

2.1. Фінансування Громадського бюджету у місті Запоріжжі проводиться за рахунок коштів бюджету міста.

2.2. Загальний обсяг Громадського бюджету у місті Запоріжжі визначається рішенням міської ради.

2.3. За рахунок коштів Громадського бюджету у місті Запоріжжі можуть бути профінансовані проекти членів територіальної громади міста з правом голосу, які зареєстровані та проживають на території міста, що відповідають наступним вимогам:

- проект має підтримку не менше 200 осіб (крім автора проекту);

- не суперечить діючому законодавству;

- знаходиться в межах компетенції Запорізької міської ради та її виконавчих органів;

- відповідає напрямкам Програми соціально-економічного розвитку міста та не суперечить діючим програмам;

- передбачає плановий строк реалізації, що не перевищує 12 місяців;

- не обмежується підготовкою проектно-кошторисної документації;

- не носить фрагментарний характер, тобто проект має бути завершеним та його результат – придатним для використання (об’єкт – введеним в експлуатація);

- не передбачає витрати на утримання та обслуговування, річний обсяг яких  перевищує вартість реалізації проекту;

- місце реалізації проекту є місцем загального користування без обмеження вільного доступу членів територіальної громади.

2.4. У випадку, коли реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, остання повинна належати до земель комунальної власності або об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та відповідати затвердженій містобудівній документації.

2.5. Орієнтовна вартість одного проекту після детальної перевірки та оцінки не має перевищувати 300,0 тис.грн., а вартість об’єднаних проектів після детальної перевірки та оцінки не має перевищувати 1,0 млн.грн.

2.6. Будь-які втручання в проекти, зокрема, зміни об’єкта чи об’єднання з іншими проектами, можливі лише за згодою авторів цих проектів.

 

3. Порядок подання проектів

3.1. Проект, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів Громадського бюджету, може подати будь-який член територіальної громади міста з правом голосу, який зареєстрований та проживає на території міста Запоріжжя. Подаючи проект на реалізацію у рамках Громадського бюджету м.Запоріжжя, його автор (автори) засвідчує свою згоду на вільне використання Запорізькою міською радою цього проекту, у тому числі поза межами реалізації Громадського бюджету міста Запоріжжя.

3.2. Для подання проектів необхідно заповнити бланк за формою згідно з додатком 1 до цього Положення, додавши до нього список з мінімальною кількістю підписів – 200 членів територіальної громади міста з правом голосу, які зареєстровані та проживають на території міста.

Проект обов’язково має містити обґрунтування, розрахунки, креслення, що розкривають сутність замислу, вказують на конкретне місце розташування та можливість його практичної реалізації.

3.3. Для подання проекту автору необхідно зареєструватися,авторизуватися на офіційному порталі Запорізької міської влади в розділі «Громадський бюджет», заповнивши відповідну форму, та розмістити проект з додатками до нього.

Обов’язковим є подання проектів з додатками до нього в паперовому вигляді до управління внутрішньої політики, преси та інформації міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна), 206.

3.4. Із заповненими бланками проектів та проектами, за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту і на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди, можна ознайомитись у розділі “Громадський бюджет” на офіційному порталі Запорізької міської влади.

3.5. Проекти приймаються у робочий час з 1 по 31 травня року, що передує року реалізації проектів за умови його розміщення на офіційному порталі Запорізької міської влади в розділі «Громадський бюджет».

3.6. Автор проекту може у будь-який момент зняти свій проект з розгляду, але зробити це він повинен не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування. Про те що проект знятий з розгляду робиться відповідна відмітка на офіційному порталі Запорізької міської влади в розділі «Громадський бюджет».

3.7. В разі потреби автор проекту або уповноважена ним особа має представити проект в ході публічного обговорення. Метою такого обговорення є детальний аналіз представлених проектів. Внесення можливих поправок до проектів можливо протягом здійснення аналізу проектів відповідними виконавчими органами Запорізької міської ради, але не пізніше ніж надання експертного висновку.

 

4. Аналіз проектів

4.1. Управління внутрішньої політики, преси та інформації міської ради веде реєстр отриманих проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок Громадського бюджету у місті Запоріжжі, та разом з проектами передає його Координаційній раді не пізніше ніж через 3 робочих дня після закінчення терміну подання проектів.

4.2. Після перевірки повноти і правильності заповнення бланку та додатків проекту Координаційна рада:

4.2.1. у разі, якщо бланк проекту є неповним або заповненим з помилками, Координаційна рада по телефону та/або електронною поштою повідомляє про це автора/авторів проекту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 5 робочих днів з дня отримання відповідної інформації. У іншому випадку пропозиція буде відхилена;

4.2.2. у разі, якщо проект не відповідає вимогам Положення, такий проект  відхиляється Координаційною радою;

4.2.3. не пізніше ніж 20 червня передає копію заповнених бланків проектів до відповідних виконавчих органів Запорізької міської ради з метою здійснення більш детальної перевірки та оцінки кожного з них (з використанням бланку аналізу проектів згідно з додатком 2 до цього Положення).

4.3. Відповідні виконавчі органи Запорізької міської ради:

4.3.1. у разі, якщо проект не міститиме важливої інформації, необхідної для його аналізу та оцінки, по телефону та/або електронною поштою звертаються до автора проекту з проханням надати необхідну інформацію протягом 5 робочих днів;

4.3.2. виступають ініціаторами зустрічей з авторами проектів з метою їх об´єднання у разі, коли більше ніж один проект стосується одного об’єкта. У разі, якщо протягом 10 календарних днів з дня відправлення інформації авторам проектів останні не дійдуть згоди і не опрацюють спільного проекту або знімуть один з проектів, проекти розглядатимуться в своєму початковому варіанті;

4.3.3. розробляють детальні розрахунки вартості проекту і підтверджують його реалізацію в межах суми, яка пропонується автором;

4.3.4. протягом 50-ти календарних днів з дня отримання проектів, здійснюють їх аналіз;

4.3.5. в разі необхідності розгляду проекту іншим виконавчим органом міської ради не пізніше 3 робочих днів з моменту його отримання від Координаційної ради направити проект з додатками до нього відповідному виконавчому органу для розгляду та подання висновку Координаційній раді;

4.3.6. заповнені бланки аналізу з висновками щодо проектів одразу передають до Координаційної ради, але не пізніше 10 серпня.

4.4. Координаційна рада розглядає бланки аналізу з метою відбору проектів, які будуть чи не будуть (з поданням причини відмови за критеріями, визначеними в п.2.3 Положення та з урахуванням висновків відповідних виконавчих органів міської ради) виставлені на голосування.

4.5. За результатами розгляду Координаційна рада формує переліки позитивно і негативно оцінених проектів. Переліки оцінених проектів, бланки аналізу з висновками розміщуються управлінням внутрішньої політики, преси та інформації міської ради у розділі “Громадський бюджет” на офіційному порталі Запорізької міської влади не пізніше як за 5 календарних днів до дня початку голосування.

 

5. Порядок голосування та підрахунок його результатів

5.1. Кращі проекти серед тих, які отримали позитивну попередню оцінку, визначають мешканці територіальної громади міста Запоріжжя шляхом голосування.

5.2. Голосування проводиться:

- на офіційному порталі Запорізької міської влади в розділі «Громадський бюджет» шляхом заповнення електронної версії анкети;

- на офіційному порталі Запорізької міської влади в розділі «Громадський бюджет» через спосіб верифікації громадян через українські банки для надання адміністративних послуг через інтернет BankID;

- на офіційному порталі Запорізької міської влади в розділі «Громадський бюджет» із застосуванням сертифікатів ключів електронного цифрового підпису;

- у спеціально визначених рішенням виконавчого комітету міської ради пунктах голосування шляхом заповнення друкованої версії анкети. Паперові бланки повинні мати номер та дату видачі, штамп пункту для голосування. Для отримання бланку для голосування голосуючий повинен пред’явити паспорт.

5.3. Перелік пунктів для голосування оприлюднюється на офіційному порталі не пізніше, ніж за 7 днів до початку голосування.

5.4. Голосування починається 1 вересня та триває протягом 30 календарних днів. Проголосувати в паперовому вигляді можливо протягом визначеного строку в робочий час в пунктах для голосування.

5.5. Особа, яка вирішила проголосувати за один з поданих проектів, має право зробити це лише 1-м з 2-х способів:

-  шляхом заповнення електронної версії анкети на офіційному порталі Запорізької міської влади у розділі «Громадський бюджет»;

- шляхом заповнення друкованої версії анкети, отримавши її у спеціально визначених пунктах голосування.

5.6. Попередні підсумки електронного голосування встановлюються в автоматичному режимі на офіційному порталі Запорізької міської влади у розділі «Громадський бюджет», експортуються розробником програми та передаються Координаційній раді для остаточного підрахунку. Підсумки голосування шляхом заповнення друкованої анкети встановлюються шляхом підрахунку кількості голосів, відданих за той чи інший проект Координаційною радою.

5.7. Результати електронного та паперового голосування по кожному окремому проекту підсумовуються.

5.8. Переможцями голосування є проекти, які набрали найбільшу кількість голосів за рейтинговою системою. Якщо в результаті голосування два або декілька проектів отримали однакову кількість балів, пріоритетність визначається датою реєстрації відповідної проектної пропозиції, поданої в паперовому вигляді.

5.9. Кількість переможців проектів обмежується обсягом бюджетних асигнувань, передбачених в міському бюджеті на відповідний рік для фінансування проектів за рахунок коштів Громадського бюджету у місті Запоріжжі.

5.10. В разі нестачі коштів в рамках встановленого обсягу Громадського бюджету на реалізацію пропозиції чергового проекту з переліку проектів-переможців, складеного у відповідності до п. 5.8 цього розділу, до уваги береться наступний з проектів-переможців, орієнтовна вартість реалізації якого не призведе до перевищення суми коштів, передбачених на реалізацію проектів за рахунок коштів Громадського бюджету.

5.11. Підсумки голосування фіксуються в протоколі засідання Координаційної ради, засвідчуються підписами усіх членів Координаційної ради.

5.12. Всі спірні питання, які виникають протягом голосування, вирішуються Координаційною радою колегіально шляхом відкритого голосування. За наявності рівної кількості голосів «за» і «проти» голос голови Координаційної ради є вирішальним.

5.13. Інформація про проекти-переможці публікується на офіційному порталі Запорізької міської влади в розділі «Громадський бюджет» в 15-ти денний термін після закінчення голосування.

5.14. Усі автори проектів, що опубліковані для голосування, письмово повідомляються про результати голосування Координаційною радою.

5.15. Перелік проектів-переможців виноситься на розгляд виконавчого комітету міської ради для затвердження.

 

6. Освітньо-інформаційна діяльність в процесі впровадження Громадського бюджетування

6.1. У процесі впровадження Громадського бюджетування проводиться освітньо-інформаційна кампанія, яку умовно можна поділити на три етапи:

1) ознайомлення мешканців міста з основними положеннями та принципами Громадського бюджету, з урахуванням останніх змін, а також заохочування їх до подання проектів шляхом проведення брифінгів, круглих столів, виступів в ефірі ;

2) представлення поданих проектів та заохочування до взяття участі в голосуванні;

3) розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу запровадження Громадського бюджетування шляхом засобів масової інформації.

6.2. На двох перших етапах кампаній, зазначених у пункті 6.1, необхідно використовувати різні канали комунікації, залежно від групи членів територіальної громади з правом голосу.

6.3. У період, передбачений для подання проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів Громадського бюджету, усі зацікавлені мешканці міста можуть отримати інформацію, яка стосується принципів, положень та порядку запровадження цього типу бюджетування, в управлінні внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради.

 

7. Реалізація проектів та оцінювання процесу впровадження Громадського бюджетування

7.1. Відповідні виконавчі органи Запорізької міської ради – головні розпорядники бюджетних коштів відповідно до діючого бюджетного законодавства при підготовці бюджетних запитів на відповідний бюджетний період обов’язково включають до них видатки на реалізацію проектів – переможців та враховують їх у міських цільових програмах за окремим завданням.

7.2. Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради на підставі розгляду поданих бюджетних запитів готує пропозиції проекту бюджету міста на наступний рік та подає на розгляд виконавчому комітету Запорізької міської ради.

7.3. Після прийняття відповідного рішення Запорізькою міською радою головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують реалізацію проектів – переможців.

7.4. Якщо протягом року з будь-яких причин реалізацію проекту не завершено, продовження робіт передбачається на наступний бюджетний рік за рахунок коштів бюджету міста.

7.5. Контроль за виконанням реалізації проектів – переможців здійснюють Запорізька міська рада, виконавчий комітет Запорізької міської ради та Координаційна рада відповідно до повноважень.

7.6. Автор проекту долучається та контролює виконання свого проекту на будь-якому етапі.

7.7. Відповідальні виконавці у процесі реалізації проектів – переможців забезпечують цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації проектів-переможців Громадського бюджету у межах визначених бюджетних призначень. Головні розпорядники бюджетних коштів щомісячно до 5 числа надають до Координаційної ради з питань Громадського бюджету інформацію про стан реалізації проектів-переможців.

7.8. Протягом місяця після завершення реалізації проекту, але не пізніше 1 лютого року, наступного за роком його реалізації, відповідні головні розпорядники бюджетних коштів подають звіт про витрачання коштів Громадського бюджету на розгляд міської ради. Звіти оприлюднюються управлінням внутрішньої політики, преси та інформації міської ради на офіційному порталі Запорізької міської влади в розділі «Громадський бюджет».

 

8. Прикінцеві положення

8.1. Консультації стосовно Громадського бюджетування у місті Запоріжжі мають циклічний характер, тобто, повторюються кожний рік.

8.2. Процес реалізації Громадського бюджетування підлягає моніторингу та щорічному оцінюванню, результати якого можуть використовуватися для впровадження змін з метою вдосконалення процесу реалізації Громадського бюджетування.

8.3. Рекомендації стосовно змін в процедурі Громадського бюджетування на кожний наступний рік розробляє Координаційна рада. Персональний та кількісний склад Координаційної ради може бути змінений розпорядженням міського голови.

 

 

Секретар міської ради                                                         Р.О.Пидорич

 

 

Перелік позитивно оцінених проектів виконавчими органами Запорізької міської ради

Номер
 з/п

Номер згідно реєстру на сайті

П.І.Б.

Назва проекту

 

Розглянуто виконавчим органом
Запорізької 
міської ради

Результат розгляду

1

193

Галантюк Тетяна Олександрівна   

Універсальний спортивний майданчик «Магістраль»

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району

ПОЗИТИВНИЙ

3

188

Кузь Ганна Володимирівна  

 

Заміна застарілої огорожі по периметру дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Надія» Запорізької міської ради Запорізької області

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ПОЗИТИВНИЙ

4

205

Суркова Катерина Анатоліївна  

Дитячий спортивний майданчик «Здорові діти – здорова нація»

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району

ПОЗИТИВНИЙ

6

251

Кушнір Олександр Іванович  

 

Баскетбольний майданчик ЗБЛ «Перспектива» (будівництво баскетбольної площадки 28х15 м. на території навчального закладу Запорізького багатопрофільного ліцею) «Перспектива»

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ПОЗИТИВНИЙ

7

192

Замула Олена Валеріївна  

Будівництво зони відпочинку (розбиття скверу) по вулиці Норильській

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району

ПОЗИТИВНИЙ

9

187

Войтенко Тетяна Іванівна  

 

Придбання приборів освітлення для проведення масових тематичних заходів для населення міста

Департамент культури і туризму Запорізької міської ради

ПОЗИТИВНИЙ

10

215

Патрушева Ірина Анатоліївна  

Хто спортом займається, той сили набирається

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ПОЗИТИВНИЙ

14

249

Анисимова Наталія Василівна 

Реконструкція спортивного майданчику «Волейбол для всіх»

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ПОЗИТИВНИЙ

17

401

Шрамко Наталія Миколаївна  

 

Відкриття музейної кімнати ретроспективи «Культурна спадщина Олександрівського района»

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ПОЗИТИВНИЙ

18

222

Маврина Людмила Василівна  

 

Установлення огорожі з металевих конструкцій по периметру шкільного подвір’я , так як залізобетонні секції, поставлені у 1969 році, зруйновані під впливом природних чинників та часу

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ПОЗИТИВНИЙ

20

423

Тоболовська Світлана Павлівна  

Освітлення двору гімназії світильниками, які працюють на сонячній енергії

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ПОЗИТИВНИЙ

23

253

Пузік Людмила Григорівна  

«Согреем души ветеранам»

 

Департамент культури і туризму Запорізької міської ради

ПОЗИТИВНИЙ

25

263

Манько Євген Якович   

 

Дитячий спортивно-ігровий майданчик

 

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району

ПОЗИТИВНИЙ

32

457

Онищенко Олександр Володимирович

Зона відпочинку городян, можливість проведення масових заходів

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району

ПОЗИТИВНИЙ

33

300

Кукса Анна Володимирівна  

Свято починається зі шкільного подвір'я

 

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ПОЗИТИВНИЙ

34

305

Олійник Людмила Вікторівна  

Здоров’я дитини – багатство родини! Здоров’я народу – багатство країни!

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району

ПОЗИТИВНИЙ

41

298

Шендрик Світлана Григорівна  

 

Проект «Створення умов для патріотичного виховання учнів, підготовки юнаків району до служби у Збройних силах України та захисту Вітчизни»

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ПОЗИТИВНИЙ

45

477

Дудка Віктор Миколайович  

 

Еко-технології для позашкільного навчального закладу «Міський палац дитячої та юнацької творчості». Парк майбутнього

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ПОЗИТИВНИЙ

46

479

Бугайчук Оксана Василівна  

 

Еко-технології для позашкільного навчального закладу «Міський палац дитячої та юнацької творчості». Пілот «Сонячна енергія»

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ПОЗИТИВНИЙ

47

299

Степанова Олена Володимирівна  

Благоустрій прибудинкового пустиря між житловими будинками по вул. Ентузіастів: 20, 18, 18а, 22

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району

ПОЗИТИВНИЙ

51

462

Онищенко Олександр Володимирович

Тенніс в кожен двір. Разом сильніші!

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району

ПОЗИТИВНИЙ

51

462

Онищенко Олександр Володимирович

Тенніс в кожен двір. Разом сильніші!

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ПОЗИТИВНИЙ

52

325

Єрьоміна Тамара Іванівна  

Світломузикальний фонтан «Перлина Запоріжжя»

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ПОЗИТИВНИЙ

53

375

Токарева Надія Яківна  

Шлях до здоров’я дитини!

Департамент охорони здоров’я Запорізької міської ради

ПОЗИТИВНИЙ

55

301

Орєшко Олеся Сергіївна  

Дитячий майданчик - "Дитячий світ"

 

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району

ПОЗИТИВНИЙ

56

334

Баранник Дмитро Миколайович  

Зона сімейного відпочинку за адресою бульвар Будівельників, б.12 та б.10

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району

ПОЗИТИВНИЙ

57

196

Єфремова Віта Сергіївна  

Облаштування зони відпочинку "Ентузіастів 18-А - Василя Сергієнка42"

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району

ПОЗИТИВНИЙ

58

373

Шальміна Доліна Михайлівна  

 

Замощення тротуарною плиткою подвір’я Запорізької єврейської гімназії «ОРТ-Алєф»

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ПОЗИТИВНИЙ

60

310

Соіна Світлана Миколаївна  

 

Спортивно-ігровий дитячий майданчик

 

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ПОЗИТИВНИЙ

62

368

Любич Олена Анатоліївна  

Облаштування території клубу дозвілля

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ПОЗИТИВНИЙ

66

248

Денисов Денис Валерійович  

 

Вуличне освітлення дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 210 «Славутич» Запорізької міської ради Запорізької області та прилеглої до нього території

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ПОЗИТИВНИЙ

67

440

Гудко Наталія Григорівна  

Сучасним дітям – сучасне середовище

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ПОЗИТИВНИЙ

68

326

Бобкова Людмила Едвардівна  

Маленьким ніжкам - комфортні доріжки

 

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ПОЗИТИВНИЙ

69

316

Коваль Валентина Вячеславівна  

 

Центр соціальної роботи з населенням як інноваційна модель виховання і соціального захисту дітей «Здорові діти – здорова нація»

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ПОЗИТИВНИЙ

72

348

 

Тимошенко Федот Миколайович  

 

Створення безпечних умов для занять фізичною культурою і спортом на спортмайданчику ЗОШ № 29 учнів та мешканців мікрорайону.

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ПОЗИТИВНИЙ

75

481

Шаркова Наталія Леонідівна  

 

Сучасний спортивний мікрокомплекс на подвір’ї школи – джерело благородного, мирного, дружнього змагання та здорового способу життя дітей та дорослих

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ПОЗИТИВНИЙ

79

404

Шамрай Світлана Володимирівна  

«Здорова дитина – щаслива родина» (ЗЗОШ № 5)

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ПОЗИТИВНИЙ

80

396

Гришко Олег Анатолійович  

Спорт – у кожен дім!

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ПОЗИТИВНИЙ

83

468

Бабич Павло Миколайович  

Капітальний ремонт внутріквартальної дороги

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району

ПОЗИТИВНИЙ

84

435

Сапунова Юлія Сергіївна  

 

Благоустрій пішохідної алеї по проспекту Металургів (доукомплектація зони відпочинку від перехрестя вул. Незалежної України до перехрестя вул. Портової)

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району

ПОЗИТИВНИЙ

86

346

Колотова Тетяна Євгенівна  

 

ДД - добрі дії для дітей: спортивний багатофункціональний комплекс як культурно-оздоровчий центр громади селища ДД

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ПОЗИТИВНИЙ

87

347

Хіміна Наталія Григорівна  

 

Країна дитячих мрій (зона відпочинку та дозвілля): радість життя – в кожнім дворі!

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ПОЗИТИВНИЙ

90

327

Массалова Олена Олегівна

 

«Мрії дітей збуваються сьогодні»

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ПОЗИТИВНИЙ

91

414

Гордиман Марина Володимирівна  

Облаштування безпечної та естетичної пішохідної алеї та прилеглої території на Чарівній

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району

ПОЗИТИВНИЙ

93

380

Кириленко Анна Сергіївна  

Тренажерний майданчик для загального користування

Департамент спорту, сімї та молоді Запорізької міської ради

ПОЗИТИВНИЙ

94

389

Демченко Аркадій Григорович

Шкільне подвір’я

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ПОЗИТИВНИЙ

95

360

Нападайло Ігор Іванович  

Спортивний майданчик

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району

ПОЗИТИВНИЙ

96

384

Любімова Алла Володимирівна  

 

"Здорова молодь - здорове майбутнє"  Облаштування шкільного спортивного майданчика вуличними тренажерами для дорослих та дітей

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ПОЗИТИВНИЙ

99

361

Касярум Ольга Михайлівна  

Місце відпочинку і занять спортом всією родиною в нашому мікрорайоні

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району

ПОЗИТИВНИЙ

100

433

Кузнецова Олена Валеріївна  

Тренажерний майданчик гімназії № 6

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ПОЗИТИВНИЙ

102

429

Кузнецова Олена Валеріївна  

Гандбольний майданчик гімназії № 6

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ПОЗИТИВНИЙ

104

378

Єрмак Галина Вікторівна  

Створення спортивного комплексу «Спорт для всіх»

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ПОЗИТИВНИЙ

107

467

Семак Інга Станіславівна 

Зона відпочинку «РОДИНА ЄДИНА»

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району

ПОЗИТИВНИЙ

108

466

Семак Інга Станіславівна  

Медова Алея

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району

ПОЗИТИВНИЙ

109

399

Мостова Світлана Василівна  

 

Здоровья – це круто! Здоровья – це драйв! Здоровий спосіб життя швидше вибирай! Облаштування і укомплектування шкільного спортивного майданчика – інвестиція у майбутнє здорове покоління!

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ПОЗИТИВНИЙ

112

391

Литкін Валерій Віталійович  

«Оновлення зеленого господарства по вул. Військбуд»

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району

ПОЗИТИВНИЙ

113

406

Марюхніч Надія Володимирівна  

 

Благоустрій бігової доріжки Запорізького класичного ліцею

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ПОЗИТИВНИЙ

116

409

Левина Наталя Віталіївна  

Дитячий центр цікавих наук

 

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ПОЗИТИВНИЙ

119

366

Васильєва Олена Григорівна  

 

Ворота школи – вхід до Країни Знань. Реконструкція частини аварійних цегляних стовпів огорожі гімназії № 71 з метою покращення естетичного облаштування міста та унеможливлення травмування дітей та запобігання нещасним випадкам.

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ПОЗИТИВНИЙ

120

448

Бровко Олександра Владимирівна

Проект «Спортмайданчик «Територія здоров’я» Запорізької гімназії № 45

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ПОЗИТИВНИЙ

121

328

КураковаЗоя Григорівна  

 

Створення поля для міні-футболу як осередку здоров’я і спорту мешканців селища Запоріжжя - Ліве

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ПОЗИТИВНИЙ

122

472

Карбан Петро Олександрович

 

Ремонт тротуару, розташованого паралельно буд. №5 по вул. Героїв 93-ї бригади

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району

ПОЗИТИВНИЙ

125

453

Зайцев Іван Сергійович  

 

Спорт – дітям! Відновлення існуючого застарілого та фізично зношеного майданчика для міні-футболу.

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району

ПОЗИТИВНИЙ

131

418

Малюцька Ганна Станіславівна  

«Затишна галявина»

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району

ПОЗИТИВНИЙ

132

437

Газієва Оксана Сергіївна 

Придбання спортивно-ігрового інвентаря для дитячої кімнати "Нескучайка"

Департамент культури і туризму Запорізької міської ради

ПОЗИТИВНИЙ

135

364

Неклюдов Едуард Маркович  

Майданчик для активних видів спорту (міні-футбол, волейбол, баскетбол)

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району

ПОЗИТИВНИЙ

140

450

Педенко Лариса Юріївна  

Дитячий майданчик "Комфортний дворик"

 

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району

ПОЗИТИВНИЙ

141

456

Артюх Марина Вікторівна  

 

Спортивний та гральний майданчики під відкритим небом для малечі та дорослих – футбол, баскетбол, волейбол, вуличні тренажери, гойдалки, горки та інше у дворі домів по вул.Новгородська, 26б та Задніпровська, 13

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району

ПОЗИТИВНИЙ

142

465

Зайцева Світлана Анатоліївна

«Здорова дитина – здорова країна»

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ПОЗИТИВНИЙ

147

449

Авруцька Ганна Олександрівна   

З вдячністю та турботою про ветеранів війни та учасників АТО

Департамент охорони здоровя Запорізької міської ради

ПОЗИТИВНИЙ

148

390

Шевченко Марія Михайлівна 

Благоустрій шкільної території

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ПОЗИТИВНИЙ

150

447

Чумаченко Олена Василівна  

 

«Облаштування огорожі спортивного майданчика школи № 30». Даний проект передбачає заміну огорожі школи навколо спортивного майданчика школи та пришкільної території школи

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ПОЗИТИВНИЙ

152

 

475

Ільченко Сергій Володимирович  

Створення молодіжного хабу «FreedomHub».

Департамент спорту, сімї та молоді Запорізької міської ради

ПОЗИТИВНИЙ

 

ВСЬОГО: 73 ПРОЕКТА  


Перелік негативно оцінених проектів виконавчими органами Запорізької міської ради

Номер
з/п

Номер згідно реєстру на сайті

П.І.Б.  

Назва проекту 

Розглянуто виконавчим органом
Запорізької 
міської ради

Результат розгляду

2

195

Бобруль Тетяна Олексіївна  

 

Пандус в школі – рівний доступ до освіти

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

Бланк аналізу проекта.195
 

НЕГАТИВНИЙ

12

213

Хайруліна Олеся Сергіївна  

«Територія гри» створення сітки велосипедних асфальтованих доріжок

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району

Бланк аналізу проекта.213
 

НЕГАТИВНИЙ

36

287

Головко Костянтин Вікторович  

«Сонячні сходи. Європейський під’їзд для багатоквартирного будинку»

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

Бланк аналізу проекта.287
 

НЕГАТИВНИЙ

50

405

Нападайло Антоніна Анатоліївна  

Парк для всех «Культурный и спортивный отдых»

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району

Бланк аналізу проекта.405
 

НЕГАТИВНИЙ

51

462

Онищенко Олександр Володимирович

Тенніс в кожен двір. Разом сильніші!

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

Бланк аналізу проекта.462
 

НЕГАТИВНИЙ

54

455

Онищенко Олександр Володимирович

«Зимова казка» Новорічні прикраси

Департамент культури і туризму Запорізької міської ради

Бланк аналізу проекта.455
 

НЕГАТИВНИЙ

65

362

Каліна Яна Ігорівна  

 

Пішохідна доріжка безпечна для ніжок

Заміна частини аварійного асфальтного покриття на пр. Маяковського з метою естетичного виховання та унеможливлення травмування дітей, співробітників та містян

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

Бланк аналізу проекта.362

НЕГАТИВНИЙ

77

463

Болюк Сергій Васильович  

 

Проект підвищення пропускної спроможності проспекту Соборного міста Запоріжжя

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

Бланк аналізу проекта.463
 

НЕГАТИВНИЙ

92

185

Матрій Андрій Кліментійович  

 

Всеукраїнський електронний реєстр порушень прав громадян «ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК»

Виконавчий комітет Запорізької міської ради

Бланк аналізу проекта.185

НЕГАТИВНИЙ

97

444

Ганжа Інна Іванівна  

 

«Екологічна культура – частина загальнолюдської культури»

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

Бланк аналізу проекта.444
 

НЕГАТИВНИЙ

110

367

Тарадай Дмитро Миколайович  

Автономне вуличне освітлення пішохідних переходів

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

Бланк аналізу проекта.367
 

НЕГАТИВНИЙ

111

350

Кругляк Василь Вікторович  

«Смарт зупинка громадського транспорту «проспект Металургів» (Запоріжжя)

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

Бланк аналізу проекта.350
 

НЕГАТИВНИЙ

114

421

Біла Нелля Миколаївна  

Благоустрій пляжної зони відпочинку

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

Бланк аналізу проекта.421
 

НЕГАТИВНИЙ

124

452

Зайцев Іван Сергійович  

 

Енергія Сонця за для потреби та безпечного переміщення людей! Використанням прожекторів на сонячній енергії для безпечного пересування та енергозбереження.

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

Бланк аналізу проекта.452
 

НЕГАТИВНИЙ

128

483

Брусенська Дар’я Миколаївна

Роллердром «МАЯК»

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району

Бланк аналізу проекта.483
 

НЕГАТИВНИЙ

129

487

Брусенська Дар’я Миколаївна

Велотрек «МАЯК»

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району

Бланк аналізу проекта.487
 

НЕГАТИВНИЙ

130

486

Брусенська Дар’я Миколаївна 

Ковзанка «МАЯК»

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району

Бланк аналізу проекта.486
 

НЕГАТИВНИЙ

134

439

Сєргєєв Іван Андрійович  

 

Створення наземного пішохідного переходу на перетині вулиці Лермонтова та проспекта Соборний

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

Бланк аналізу проекта.439
 

НЕГАТИВНИЙ

 ВСЬОГО: 18 ПРОЕКТІВ


  

Перелік проектів, що снято з розгляду до голосування за ініціативою авторів

Номер
з/п

Номер згідно реєстру на сайті

П.І.Б.  

Назва проекту 

Розглянуто виконавчим органом
Запорізької міської ради

Результат розгляду

19

232

Жовніренко Аліна Ігорівна  

Безпечний прохід в Країну знань

 

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ЗНЯТО

22

239

Буйниченко Лариса Дмитрівна  

 

Сімейний спортивно-ігровий майданчик «Здорова родина – щаслива дитина – успішна країна»

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ЗНЯТО

26

240

Лізвінський Віталій Леонідович

Модернізація музею в сучасному закладі освіти

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ЗНЯТО

27

271

Матковська Олена Дмитрівна

"Здійснимо мрію разом!" (Відновлення локацій молодіжного дозвілля)

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ЗНЯТО

37

331

Медвєдєв Артем Віталійович  

О спорт, ти – мир! (реконструкція спортивного майданчика ЗЗОШ № 51 з полем для міні-футболу зі штучним покриттям)

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ЗНЯТО

40

330

Свисенко Олена Василівна  

З красою в майбутнє (озеленення пришкільної території ЗЗОШ № 51)

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ЗНЯТО

44

478

Маринюк Людмила Вікторівна  

 

Еко-технології для позашкільного навчального закладу «Міський палац дитячої та юнацької творчості». Пілот-проект «Розумне опалення»

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ЗНЯТО

78

407

Шамрай Світлана Володимирівна  

Нове життя шкілного подвір’я

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ЗНЯТО

81

383

Мосійченко-Бобракова Людмила Василівна  

Спортивний комплекс «Мультиспорт» створення спортивної зони для ігрових видів спорту 

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ЗНЯТО

89

428

Озеров Олександр Дмитрович

«Нове життя шкільного майданчика»

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ЗНЯТО

101

430

Кузнецова Олена Валеріївна  

Майданчик для гри в пінг-понг гімназії № 6

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ЗНЯТО

133

403

Клімов Олександр Анатолійович 

 

Даруй світло людям ( освітлення подвір'я школи та прилеглих територій)

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

ЗНЯТО

ВСЬОГО : 12 ПРОЕКТІВ