Регуляторна політика

Розглянувши текстові та графічні матеріали містобудівної документації – «План зонування території м.Запоріжжя», розробленої Державним підприємством Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя, схвалені на засіданні архітектурно-містобудівної ради при департаменті архітектури та містобудування від 27.12.2017, беручи до уваги результати громадських обговорень, з метою підвищення ефективності реалізації положень генерального плану м.Запоріжжжя, раціонального використання території міста в ринкових умовах з узгодженням приватних, громадських та державних інтересів, а також забезпечення інформованості потенційних інвесторів щодо можливостей реалізації їх намірів і прозорості управлінських рішень в сфері містобудування, що стимулюватиме інвестиційну активність фізичних та юридичних осіб, керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування»,  наказом Мінрегіону України  від 16.11.2011 №290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації»,   Запорізька міська рада,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівну документацію - «План зонування території м.Запоріжжя»: графічні матеріли  – «Схема зонування території міста» (додається) та текстові матеріали – Пояснювальна записка - книги 1,2 (додаються). 

2.  Департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради  (Назаренко П.В.) забезпечити доступність матеріалів Плану зонування території м.Запоріжжя відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Дане рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Мішка С.М. та постійну депутатську комісію з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин (Чумаченко І.М.).

 

 

Міський голова                                                                             В.В. Буряк

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта - рішення Запорізької міської ради «Про затвердження містобудівної документації – «План зонування території м.Запоріжжя» (оприлюднено 10.01.2018)


Рішення міської ради від 20.12.2017 № 71 «Про внесення доповнень до рішення міської ради від 22.11.2017 № 32 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів на 2018 рік».


Рішення Запорізької міської ради від 20.12.2017 №63 "Про внесення змін до рішення міської ради від 30.11.2016 № 97 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів на 2017 рік»"


План-графік заходів з відстеження результативності регуляторних актів Запорізької міської ради та виконавчого комітету Запорізької міської ради на 2018 рік

Реєстр власних регуляторних актів Запорізької міської ради, виконавчого комітету Запорізької міської ради та міського голови (з наведенням інформації про строки відстеження результативності регуляторних актів) cтаном на 01.12.2017 рік

 


Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта - рішення міської ради від 30.06.2015 р. №5 «Про внесення змін до Положення про податок на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки), затвердженого рішенням міської ради від 28.01.2015 №5»

 


Рішення Запорізької міської ради від 22.11.2017 №28 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2012 №79 «Про затвердження Положення про порядок плати за тимчасове користування місцем розміщення рекламних засобів, що перебуває в комунальній власності територіальної громади м.Запоріжжя»"

 

Рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 18.12.2017 №802 "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 22.02.2013 №45 «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Запоріжжя та Порядку демонтажу, обліку, зберігання і реалізації спеціальних конструкцій, які призначені для розміщення зовнішньої реклами»"


План-графік заходів з відстеження результативності регуляторних актів Запорізької міської ради та виконавчого комітету Запорізької міської ради на 2018 рік

Реєстр власних регуляторних актів Запорізької міської ради, виконавчого комітету Запорізької міської ради та міського голови (з наведенням інформації про строки відстеження результативності регуляторних актів) cтаном на 01.12.2017 рік


Проект регуляторного акта - рішення Запорізької міської ради "Про заборону розміщення вздовж проспекту Соборному у місті Запоріжжя рекламних конструкцій - панно"


Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта - рішення міської ради від 25.08.2016 №52 «Про затвердження Положень, що регулюють правовідносини функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та об’єктів дрібнороздрібної торговельної мережі на території м.Запоріжжя»


Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта – рішення Запорізької міської ради «Про заборону розміщення вздовж проспекту Соборному у місті Запоріжжя рекламних конструкцій-панно»


Рішення Запорізької міської ради від 22.11.2017 № 32 "Про затвердження плану підготовки регуляторних актів на 2018 рік "


Рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 17.11.2017 № 706 "Про затвердження плану підготовки регуляторних актів"


Рішення міської ради від 25.10.2017 № 40 Про внесення доповнень до рішення міської ради від 30.11.2016 № 97 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів на 2017 рік»


Рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 20.10.2017 № 644 "Про внесення доповнень до рішення виконкому міської ради від 25.11.2016 № 694 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів»"


Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта - рішення міської ради від 25.08.2016 №52 «Про затвердження Положень, що регулюють правовідносини функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та об’єктів дрібнороздрібної торговельної мережі на території м.Запоріжжя»


Проект регуляторного акта — рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про затвердження текстових матеріалів Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності»


Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта — рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про затвердження текстових матеріалів Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності»


Проект регуляторного акта — рішення Запорізької міської ради «Про затвердження зразку договору оренди землі у місті Запоріжжя (нова редакція)»


Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта — рішення Запорізької міської ради «Про затвердження зразку договору оренди землі у місті Запоріжжя (нова редакція)»


Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта — рішення Запорізької міської ради «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Запоріжжя»


Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта — рішення Запорізької міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2012 №79 «Про затвердження Положення про порядок плати за тимчасове користування місцем розміщення рекламних засобів, що перебуває в комунальній власності територіальної громади м. Запоріжжя»


Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта — рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 22.02.2013 №45 «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Запоріжжя та Порядку демонтажу, обліку, зберігання і реалізації спеціальних конструкцій, які призначені для розміщення зовнішньої реклами»


Доповнення до плану підготовки регуляторних актів на 2017 рік, затвердженого рішенням міської ради від 30.11.2016 № 97 «Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік» 


Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта — рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 22.02.2013 №45 «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Запоріжжя та Порядку демонтажу, обліку, зберігання і реалізації спеціальних конструкцій, які призначені для розміщення зовнішньої реклами»


Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта — рішення Запорізької міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2012 №79 «Про затвердження Положення про порядок плати за тимчасове користування місцем розміщення рекламних засобів, що перебуває в комунальній власності територіальної громади м. Запоріжжя»


Звіт про періодичне відстеження результативності рішення Запорізької міської ради від 19.05.2010р. № 90 «Про експертну грошову оцінку земельних ділянок державної (крім земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти, які підлягають приватизації) та комунальної власності під об’єктами нерухомості, які підлягають продажу»


Доповнення до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради від 16.06.2017 № 333


Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.05.2017 № 283 «Про виключення з плану підготовки регуляторних актів не прийнятих проектів рішень за 2016 рік»


Виключення з плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів всіх рішень, які не прийняті за 2016 рік (затвердженого рішенням міської ради від 31.05.2017 № 46)


Звіт щодо здійснення державної регуляторної політики органами місцевого самоврядування міста за 2016 рік, який затверджено рішенням Запорізької міської ради від 31.05.2017 № 47


Проект рішення Запорізької міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2012 № 79 «Про затвердження положення про порядок плати за тимчасове користування місцем розміщення рекламних засобів, що перебуває в комунальній власності територіальної громадм м. Запоріжжя»


Повідомлення про оприлюднення проекту рішення Запорізької міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2012 № 79 «Про затвердження Положення про порядок плати за тимчасове користування місцем розміщення рекламних засобів, що перебуває в комунальній власності територіальної громади м. Запоріжжя» 


Рішення виконавчого комітету міської ради від 24.03.2017 № 149 «Про встановлення гранічних розмірів тарифів на послуги, які надаються комунальним підприємством «Запоріжринок»


Реєстр власних регуляторних актів Запорізької міської ради, виконавчого комітету Запорізької міської ради та міського голови cтаном на 01.03.2017


Проект регуляторного акта — рішення сесії Запорізької міської ради «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Запоріжжя», аналіз впливу регуляторного акта та звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта


Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта — рішення Запорізької міської ради «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Запоріжжя»


Рішення Запорізької міської ради від 25.01.2017 № 45 «Про внесення доповнень до рішення міської ради від 30.11.2016 № 97 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів на 2017 рік»


Рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 23.01.2017 № 31 «Про внесення доповнень до рішення виконкому міської ради від 25.11.2016 № 694 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів»


Рішення виконавчого комітету Запорзької міської ради від 19.12.2016 № 802 «Про внесення доповнень до рішення виконкому міської ради від 25.11.2016 № 694 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів»

Опубліковано: 01.08.2017 11:02 (оновлено: 15.01.2018 14:23)