Volodymyr
Buryak
Zaporizhzhia Mayor

69105, Zaporizhzhia city
Sobornyi Ave., 206

Reception of citizens: 
224-69-77

Pydorych
Ruslan Oleksandrovych
Secretary of city council

69105, Zaporizhzhya city,
Sobornyi Ave., 206

224-69-72

Mishok
Serhii Mykolaiovych
The First Deputy Mayor on the Issues of the Executive Board

69105, Zaporizhzhia city
Sobornyi Ave., 206

224-69-01

Borodai
Oleksii Mykolaiovych
Deputy Mayor on the Issues of the Executive Board

69105, Zaporizhzhia city,
Sobornyi Ave., 206

224-23-70

Volobuiev
Volodymyr Oleksandrovych
Deputy Mayor on the Issues of the Executive Board

69105, Zaporizhzhia city, 
Sobornyi Ave., 206

224-69-05

Pustovarov
Anatolii Ivanovych
Deputy Mayor on the Issues of the Executive Board

69105, Zaporizhzhia city,
Sobornyi Ave., 206

224-69-06

Malysh
Valentyna Ivanivna
Deputy Mayor on the Issues of the Executive Board

69105, Zaporizhzhia city, 
Sobornyi Ave., 206

224-23-73

Omelianovych
Roman Anatoliiovych
Manager of Affairs of the Zaporizhzhia City Council Executive Committee

69105, Zaporizhzhia city, 
Sobornyi Ave., 206

224-69-07