Про закріплення на праві оперативного управління за районною адміністрацією Запорізької міської ради по Шевченківському району об'єктів комунальної інфраструктури

Рішення виконавчого комітету №492/17 від 29.10.2018. Дата оприлюднення 01.11.2018

Керуючись ст.ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.137 Господарського кодексу України,  на підставі звернення районної адміністрації Запорізької міської ради по Шевченківському району та враховуючи лист департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, виконавчий комітет Запорізької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Закріпити на праві оперативного управління  за районною адміністрацією Запорізької міської ради по Шевченківському району каналізаційну насосну станцію з обладнанням, приймальний резервуар, напірний колектор та мережі, розташовані на прилеглій території до ЗЗШ №77.

2. Доручити районній адміністрації Запорізької міської ради по Шевченківському району:

провести технічну інвентаризацію та незалежну оцінку майна, зазначеного в п.1 рішення;

облікувати на балансі майно вартістю, визначеною шляхом незалежної оцінки.

3. Зобов'язати районну адміністрацію Запорізької міської ради по Шевченківському району надати до департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради інформацію про виконання п.2 даного рішення.

4. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  голову районної адміністрації Запорізької міської ради по Шевченківському району Маєра Ф.М.

 

 

Міський голова                                            В.В.Буряк