Про закріплення на праві господарського відання за комунальним підприємством “Наше місто” Запорізької міської ради квартир, придбаних для відселення мешканців аварійного житлового будинку по вул.Посадочній,17

від 22.01.2019. Дата оприлюднення 22.01.2019

Керуючись ст.ст.59,60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  ст.319  Цивільного  кодексу  України,  ст.136  Господарського кодек-су  України,  розглянувши  звернення  та  документи, надані департаментом  з  управління  житлово-комунальним  господарством Запорізької   міської   ради, виконавчий  комітет  Запорізької  міської ради

ВИРІШИВ:

1. Закріпити на праві господарського відання за комунальним підприємст-вом “Наше місто” Запорізької міської ради квартири, які є об'єктами права комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя:

№210 в житловому будинку №14 по вул.Оптимістичній, загальною площею 47,27 кв.м, житловою площею 28,60 кв.м та вартістю 540 000,00 грн. (п'ятсот сорок тисяч гривень 00 копійок);

№47 в житловому будинку №25а по вул.Сеченова загальною площею 46,16 кв.м, житловою площею 24,70 кв.м та вартістю 523 600,00 грн. (п'ятсот двадцять три тисячі  шістсот гривень 00 копійок);

№165 в житловому будинку №25 по вул.Історичній загальною площею 49,80 кв.м, житловою площею 29,40 кв.м та вартістю 546 000,00 грн. (п'ятсот сорок шість тисяч  гривень 00 копійок).

2. Департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради передати, а комунальному підприємству “Наше місто” Запорізької міської ради прийняти в господарське відання квартири, зазначені в п.1 рішення.

3. Зобов'язати департамент з управління житлово-комунальним госпо-дарством Запорізької міської ради та комунальне підприємств “Наше місто” Запорізької  міської  ради  надати  до  департаменту  комунальної  власності  та приватизації Запорізької міської ради інформацію про виконання п.2 даного рішення.

4. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Бородая О.М.

 

 

Міський голова                                                               В.В.Буряк