Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 16.06.2017 №341 «Про погодження Положення про Громадську раду при виконавчому комітеті Запорізької міської ради та затвердження її складу»

Рішення виконавчого комітету №406 від 28.09.2020. Дата оприлюднення 01.10.2020

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та протоколом засідання Президії Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради від 09.09.2020 року, виконавчий комітет Запорізької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 16.06.2017 №341«Про погодження Положення про Громадську раду при виконавчому комітеті Запорізької міської ради та затвердження її складу», а саме в Положення про Громадську раду при виконавчому комітеті Запорізької міської ради :

1.1. У підпункті 1.1 виключити слово «тимчасовим»;

1.2. У підпункті 3.4 замість слова «зміни» слід читати «кооптація»;

1.3. Другий абзац підпункту 3.17 доповнити новими реченнями: «До поважних причин відносяться: лікарняний, необхідність присутності за місцем роботи, відрядження. Про відсутність необхідно повідомити голову комітету.».

1.4. Доповнити Положення новим підпунктом «6.20. За наявності обставин форс-мажору робота комітетів, проведення засідань комітетів та Громадської ради, кооптація складу, формування нового складу Громадської ради, весь документообіг та інші питання, що стосуються діяльності Громадської ради згідно з даним Положенням, можуть проводитись електронними засобами зв’язку з обов’язковим оформленням протоколів, довідок та інших належних документів.».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Запорізької міської ради Омельяновича Р.А.

 

Міський голова                                   В.В.Буряк