Відділ організаційної та кадрової роботи виконавчого комітету Запорізької міської ради

Контакти

69105, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 206

224-69-09
224-69-65 (факс)

Графік роботи

пн – чт: 09:00-18:00
пт: 09:00-16:45
перерва: 13:00-13:45

(на період дії карантину:
пн – чт: 08:00-17:00
пт: 08:00-15:45
перерва: 12:00-12:45)

Завдання відділу

  • організаційне забезпечення діяльності виконавчого комітету міської ради по керівництву міським господарством і вирішенню інших питань, що віднесені до його компетенції;
  • організаційне забезпечення рішень міської ради та виконавчого комітету міської ради щодо структури органів управління виконавчих органів ради, утворення інших виконавчих органів ради, розвитку демократичних принципів діяльності виконавчих органів ради;
  • організація роботи з кадрового забезпечення служби в органах місцевого самоврядування;
  • надання методичної допомоги виконавчим органам міської ради, підприємствам, установам та організаціям, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, щодо організації кадрового забезпечення;
  • координація діяльності органів самоорганізації населення у м. Запоріжжі;
  • здійснення організаційних заходів щодо матеріально-технічного забезпечення роботи виборчих комісій.

                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                           Рішення виконавчого
                                                                           комітету міської ради
                                                                           від 05.07.2010 № 315

                                                                           зі змінами внесеними рішенням
                                                                           виконавчого комітету міської
                                                                           ради від 23.06.2011 № 302

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ організаційної та кадрової роботи
виконавчого комітету Запорізької міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1 Відділ організаційної та кадрової роботи виконавчого комітету Запорізької міської ради (далі відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Запорізької міської ради. Питання щодо створення, реорганізації, ліквідації відділу вирішуються виконавчим комітетом Запорізької міської ради. Положення про відділ затверджується виконавчим комітетом Запорізької міської ради.

1.2 Відділ безпосередньо підпорядковується керуючому справами виконавчого комітету міської ради.

 1.3 Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями  міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим положенням та іншими нормативними актами. З питань організації роботи по охороні праці відділ керується законодавством про працю, нормативними актами про охорону праці.

 

2. Завдання відділу

2.1. Організаційне забезпечення діяльності виконавчого комітету міської ради по керівництву міським господарством і вирішенню інших питань, що віднесені до його компетенції.

2.2 Організаційне забезпечення рішень міської ради та виконавчого комітету міської ради щодо структури органів управління виконавчих органів ради, утворення інших виконавчих органів ради, розвитку демократичних принципів діяльності виконавчих органів ради.

2.3 Організація роботи з кадрового забезпечення служби в органах місцевого самоврядування.

2.4 Надання методичної допомоги виконавчим органам міської ради, підприємствам, установам та організаціям, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, щодо організації кадрового забезпечення.

2.5 Координація діяльності органів самоорганізації населення у м.Запоріжжі.

2.6 Здійснення організаційних заходів щодо матеріально-технічного забезпечення роботи виборчих комісій.

 

3. Функції та права відділу

3.1 Розроблення планів роботи виконавчого комітету міської ради, забезпечення постійного контролю за їх виконанням. Перевірка стану організації планування роботи у виконавчих органах міської ради.

3.2 Підготовка проектів рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови, листів з кадрових питань, структури органів управління виконавчих органів міської ради, їх створення, реорганізації і ліквідації та інших питань, віднесених до компетенції відділу.

3.3 Забезпечення підготовки необхідних матеріалів з питань діяльності виконавчого комітету міської ради для звітів перед міською радою, трудовими колективами та громадянами міста. Узагальнення пропозицій і критичних зауважень, які були висловлені виконкому міської ради під час звітів, внесення пропозицій щодо їх реалізації.

3.4 Відповідно діючому законодавству України сприяння:

3.4.1 Виборчим комісіям у реалізації їх повноважень по підготовці і проведенню виборів усіх рівнів.

3.4.2 Комісіям з  проведення референдумів у реалізації їх повноважень по підготовці і проведенню референдумів.

3.5 Підготовка довідок, звітів інформацій, інструктивно-методичних матеріалів з питань, віднесених до компетенції відділу.

3.6 Організація контролю за виконанням рішень виконавчого комітету міської ради і розпоряджень міського голови згідно з регламентом роботи виконкому міської ради.

3.7 Перевірка стану організації контролю та виконавської дисципліни у виконавчих органах міської ради.

3.8 Разом із структурними підрозділами міської ради: розроблення річних планів роботи з кадрами, визначення щорічної та перспективної потреби в кадрах, формування замовлень на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування міста.

3.9 Аналіз якісного складу посадових осіб органів місцевого самоврядування міста.

3.10 Підготовка проектів документів про призначення та звільнення посадових осіб органів місцевого самоврядування, присвоєння їм рангів.

3.11 Ведення комп’ютерного обліку посадових осіб апарату міської ради і виконкому міської ради, виконавчих органів міської ради, контрактів керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста.

3.12 Проведення організаційних заходів щодо створення кадрового резерву для зайняття посад і просування по службі в органах місцевого самоврядування, аналіз його якісного складу.

3.13 Вивчення разом зі структурними підрозділами міської ради особистих, професійних, ділових якостей осіб, які претендують на зайняття посад в органах місцевого самоврядування.

3.14 Здійснення організаційних заходів щодо проведення конкурсів на заміщення вакантних посад в апараті міської ради та виконавчому комітеті міської ради, виконавчих органах міської ради.

3.15 Внесення міському голові та керуючому справами виконкому міської ради пропозицій щодо проведення стажування.

3.16 Розгляд матеріалів та підготовка документів для заохочення та нагородження працівників.

3.17 Оформлення документів, що пов’язані з проведенням службового розслідування та застосування заходів дисциплінарного впливу.

3.18 Опрацювання пропозицій щодо продовження терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування.

3.19 Організаційне забезпечення проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування посадових обов’язків і завдань, атестації посадових осіб органів місцевого самоврядування.

3.20 Організаційне забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, регулярного навчання працівників апарату міської ради, виконкому міської ради, виконавчих органів міської ради.

3.21 Разом з іншими підрозділами міської ради проведення роботи щодо укладання, продовження терміну дії розірвання контрактів з керівниками підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста.

3.22 Контроль виконання вимог законодавства України з питань служби в органах місцевого самоврядування в апараті міської ради і виконкому міської ради та структурних підрозділах міської ради.

3.23 Перевірка стану та надання практичної і методичної допомоги виконавчим органам міської ради з питань служби в органах місцевого самоврядування.

3.24 Проведення іншої роботи, пов’язаної із застосуванням законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування.

3.25 Ведення кадрового діловодства: формування особових справ працівників апарату міської ради та її виконавчого комітету, облік та заповнення трудових книжок, оформлення відпусток та відряджень співробітникам.

3.26 Належне зберігання особових справ працівників апарату міської ради та її виконавчого комітету згідно з визначеними термінами.

3.27 Накопичення інформації щодо керівників виконавчих органів міської ради (копій особових карток – форм первинного обліку № П-2 ДС, розпорядчих документів щодо зміни облікових даних).

3.28 Підготовка проектів розпоряджень міського голови щодо надання матеріальної допомоги, відряджень, відпусток керівників виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до  комунальної власності  територіальної громади міста Запоріжжя.

3.29 Ведення військового обліку працівників апарату міської ради, її виконавчого комітету.

3.30 Здійснення організаційних заходів щодо координації діяльності органів самоорганізації населення м.Запоріжжя.

3.31 Розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян з питань діяльності виконавчих органів ради, підготовка відповідних довідок і висновків.

3.32 Взаємодія з іншими підрозділами апарату міської ради, виконкому міської ради та виконавчих органів міської ради, а також з підприємствами, установами і організаціями, об’єднаннями громадян при вирішенні питань, які належать до компетенції відділу.

3.33 Здійснення методичного керівництва діяльністю відповідних підрозділів районних адміністрацій міської ради, відділів ведення Державного реєстру виборців районних адміністрацій Запорізької міської ради.

 

4. Структура відділу

4.1 Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою у відповідності з діючим законодавством.

4.2 Структура відділу і чисельність працівників визначається штатним розписом та затверджується міським головою за поданням керуючого справами виконавчого комітету міської ради.

4.3 Працівники відділу призначаються та звільняються міським головою згідно з чинним законодавством.

 

5. Відповідальність відділу

Начальник і працівники відділу несуть дисциплінарну відповідальність за невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання функцій, покладених на відділ в межах і порядку, визначених чинним законодавством та посадовими інструкціями.

 


Савенко
Олена Володимирівна
Посада
заступник керуючого справами виконавчого комітету Запорізької міської ради — начальник відділу організаційної та кадрової роботи виконавчого комітету Запорізької міської ради