Відділ координації роботи правоохоронних органів виконавчого комітету Запорізької міської ради

Контакти

69001, м. Запоріжжя,
вул. Зелінського, 3

224-69-13
224-19-55
224-23-69 (факс)

Графік роботи

пн – чт: 09:00-18:00
пт: 09:00-16:45
перерва: 13:00-13:45

(на період дії карантину:
пн – чт: 08:00-17:00
пт: 08:00-15:45
перерва: 12:00-12:45)

Основні завдання відділу

  • координація роботи правоохоронних органів, громадських формувань з охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху;
  • координація та моніторинг роботи щодо виконання заходів з надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які дислокуються на території м. Запоріжжя;
  • забезпечення чіткої організації виконання рішень виконавчого комітету міської ради;
  • взаємодія з військовими комісаріатами стосовно проведення призову громадян на військову строкову службу та відбору кандидатів на військову службу за контрактом;
  • вирішення питань, у межах своєї компетенції, про здійснення допомоги у поліпшенні матеріально-технічного стану правоохоронних органів, військових частин та підрозділів Національної гвардії України;
  • розроблення та здійснення спільних заходів правоохоронних органів з громадськими формуваннями з охорони громадського порядку щодо охорони правопорядку і безпеці дорожнього руху та припиненню правопорушень в місті Запоріжжі;
  • здійснення методичної та юридичної допомоги у роботі громадських формувань;
  • підготовка проектів рішень виконавчого комітету міської ради з питань посилення правопорядку у місті Запоріжжі.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
від 05.07.2010315

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ координації роботи правоохоронних органів
виконавчого комітету Запорізької міської ради

 

1. Загальні положення

1.1 Відділ координації роботи правоохоронних органів виконавчого комітету Запорізької міської ради (далі відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Запорізької міської ради. Питання щодо створення, реорганізації, ліквідації відділу вирішуються виконавчим комітетом Запорізької міської ради. Положення про відділ затверджується виконавчим комітетом Запорізької міської ради.

1.2 Відділ безпосередньо підпорядковується керуючому справами виконавчого комітету міської ради.

1.3 Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями  міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим положенням та іншими нормативними актами.

З питань організації роботи по охороні праці відділ керується законодавством про працю, нормативними актами про охорону праці.

З питань координації роботи з правоохоронними органами, громадськими формуваннями по охороні громадського порядку відділ керується нормативними актами, державними документами стосовно зміцнення правопорядку.

 

2. Завдання відділу

2.1 Координація роботи правоохоронних органів, громадських формувань з охорони  громадського порядку та безпеки дорожнього руху.

2.2 Забезпечення належної взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами щодо виконання вимог законодавства України про боротьби з корупцією посадовими особами виконавчих органів Запорізької міської ради, підготовка звітів з цих питань.

2.3 Організаційне забезпечення роботи щодо профілактики  корупційних діянь  серед посадових осіб  виконавчих органів міської ради.

2.4 Підготовка та впровадження Програм по боротьбі зі злочинністю, корупцією, підвищення матеріально-технічної бази Збройних сил України та органів внутрішніх справ, діяльності судів усіх рівнів, виправно-трудових закладів та контроль за їх виконанням.

2.5 Розроблення та здійснення спільних заходів правоохоронних органів з громадськими формуваннями по охороні громадського порядку та безпеці дорожнього руху по попередженню та припиненню правопорушень, поліпшенню правопорядку у місті Запоріжжі.

2.6 Відділ відповідно до покладених на нього завдань з питань здійснення заходів, що пов’язані з державною реєстрацією громадських формувань з охорони громадського порядку.

(розділ 2 «Завдання відділу» доповнено пунктом 2.6 згідно із рішенням виконавчого комітету №273 від 25.06.2013)

 

3. Функції відділу

3.1 Забезпечення контролю за термінами виконання актів органів виконавчої влади, інших службових документів, які спрямовані на посилення законності та правопорядку. Систематичне інформування керуючого справами виконкому ради про хід їх виконання.

3.2 Моніторинг виконання плану заходів щодо профілактики корупційних діянь  серед посадових осіб виконавчих органів міської ради та систематичне інформування керуючого справами виконавчого комітету міської ради  з цього питання.

3.3 Участь у заходах по охороні громадського порядку та безпеки дорожнього руху згідно з прийнятими рішеннями виконавчого комітету міської ради.

3.4 Підготовка довідок, інформацій та звітів, з питань зміцнення правопорядку в місті.

3.5 Перевірка за дорученням керуючого справами виконавчого комітету міської ради районних адміністрацій міської ради, громадських формувань по охороні громадського порядку та безпеки дорожнього руху і контролю щодо виконання актів вищих державних органів, рішень Запорізької міської ради, виконавчого комітету Запорізької міської ради, розпоряджень міського голови, інших нормативних документів.

3.6 Взаємодія з правоохоронними органами, громадськими формуваннями, виконавчими органами міської ради при вирішенні питань, які належать до компетенції відділу.

3.7 Охорона прав і законних інтересів громадян, активна участь у запобіганні та припиненні правопорушень, охорона громадського порядку, безпеки дорожнього руху, участь у роботі по вихованню людей в дусі поваги до законів України.

3.8 Розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян у межах своєї компетенції, та прийняття по ним рішень, згідно з діючим законодавством.

3.9 Участь в роботі сесій міської ради та засіданнях виконавчого комітету міської ради, нарадах, які скликаються міським головою або заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, засіданнях комісій, які утворюються міським головою або виконавчим комітетом міської ради, при розгляді питань, що належать до компетенції відділу.

3.10 Питання державної реєстрації громадських формувань з охорони громадського порядку:

3.10.1 перевіряє комплектність документів, що подаються для державної реєстрації громадських формувань з охорони громадського порядку;

3.10.2 готує проекти рішень для розгляду виконавчим комітетом щодо державної реєстрації громадських формувань з охорони громадського порядку шляхом реєстрації;

3.10.3 веде Реєстр громадських формувань з охорони громадського порядку;

3.10.4 готує проекти рішень виконавчого комітету Запорізької міської ради про припинення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку.

(розділ 3 «Функції відділу» доповнено пунктами 3.10, 3.10.1., 3.10.2, 3.10.3 та 3.10.4 згідно із рішенням виконавчого комітету №273 від 25.06.2013)

 

4. Права відділу

4.1 Одержувати в установленому порядку від виконавчих органів міської ради документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

4.2 Вимагати від районних штабів громадських формувань з охорони громадського порядку суворого дотримання законів України.

4.3 Залучати за згодою керівників виконавчих органів міської ради відповідних працівників для розробки і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього обов’язків.

4.4 Брати участь у засіданнях нарадах, які проводяться в міській раді, виконавчому комітеті міської ради при розгляді питань, що відносяться до роботи відділу.

4.5 Вносити на розгляд міському голові, керуючому справами виконавчого комітету міської ради проекти положень, рішень з питань посилення правопорядку та законності у місті Запоріжжі.

 

5. Структура відділу

5.1 Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою у відповідності з діючим законодавством.

5.2 Структура відділу і чисельність працівників визначається штатним розписом та затверджується міським головою за поданням керуючого справами виконавчого комітету міської ради.

5.3 Працівники відділу призначаються та звільняються міським головою згідно з чинним законодавством.

 

6. Відповідальність відділу

Начальник і працівники відділу несуть дисциплінарну відповідальність за невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання функцій, покладених на відділ в межах і порядку, визначених чинним законодавством та посадовими інструкціями.

 


начальник
відділу
Посада
начальник відділу координації роботи правоохоронних органів виконавчого комітету Запорізької міської ради