Сектор з питань доступу до публічної інформації виконавчого комітету Запорізької міської ради

Контакти

69105, м. Запоріжжя,
просп. Соборний, 206, каб. 118

224-69-56
224-19-35

Графік роботи

пн – чт: 09:00-18:00
пт: 09:00-16:45
перерва: 13:00-13:45

(на період дії карантину:
пн – чт: 08:00-17:00
пт: 08:00-15:45
перерва: 12:00-12:45)

Завдання та функції сектору

1. Збирання, систематизація, накопичення, зберігання публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання Запорізькою міською радою та її виконавчим комітетом своїх обов’язків, передбачених  чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Запорізької міської ради та її виконавчого комітету, крім публічної інформації з обмеженим доступом.

2. Організація прийому інформаційних запитів, що надходять до Запорізької міської ради та її виконавчого комітету, як розпорядника інформації, забезпечення їх своєчасного опрацювання та надання відповідей на них в порядку та в строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

3. Координація діяльності та надання методичної допомоги посадовим особам виконавчих органів Запорізької міської ради, які призначені відповідальними з питань доступу до публічної інформації.

4. Реєстрація та облік запитів на інформацію, що надійшла в порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації» до виконавчого комітету Запорізької міської ради.

5. Надання консультацій запитувачам інформації під час оформлення запитів на інформацію.

6. Здійснення аналізу та систематизація запитів на інформацію за галузевою та іншими ознаками.

7. Забезпечення контролю щодо задоволення запитів на інформацію.

8. Забезпечення надання роз’яснень запитувачам інформації щодо порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності Запорізької міської ради та її виконавчого комітету стосовно: відмови в задоволенні запиту на інформацію, відстрочки задоволення запиту на інформацію, ненадання відповіді на запит на інформацію, надання недостовірної або неповної інформації, несвоєчасного надання інформації, невиконання обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а також інших рішень, дій чи бездіяльності Запорізької міської ради та її виконавчого комітету, що порушили законні права та інтереси запитувачів інформації.

9. Забезпечення у порядку, передбаченому частиною третьою статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», направлення запиту на інформацію належному розпоряднику.

10. Аналіз та узагальнення інформації про забезпечення доступу до публічної інформації виконавчими органами Запорізької міської ради.

11. Виконання інших функцій, покладених на сектор, відповідно до чинного законодавства.

 

                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                 Рішення  виконавчого
                                                                                                 комітету міської ради
                                                                                                 26.05.2011 №254

 

Положення
про сектор забезпечення доступу до публічної інформації
виконавчого комітету Запорізької міської ради

 

1 Загальні положення

 1.1 Сектор забезпечення доступу до публічної інформації виконавчого комітету Запорізької міської ради (далі - сектор) є структурним підрозділом виконавчого комітету Запорізької міської ради, створений з метою забезпечення прозорості та відкритості діяльності Запорізької міської ради та її виконавчого комітету, а також забезпечення реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання Запорізькою міською радою та її виконавчим комітетом своїх обов’язків, передбачених  чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Запорізької міської ради та її виконавчого комітету.

1.2 Сектор підпорядковується керуючому справами виконавчого комітету міської ради.

1.3 У своїй діяльності сектор керується Конституцією України, Законом України «Про доступ до публічної інформації», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Запорізької обласної ради, розпорядженнями голови Запорізької обласної державної адміністрації, рішеннями Запорізької міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

2 Завдання та функції сектору

2.1 Збирання, систематизація, накопичення, зберігання публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання Запорізькою міською радою та її виконавчим комітетом своїх обов’язків, передбачених  чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Запорізької міської ради та її виконавчого комітету, крім публічної інформації з обмеженим доступом.

2.2 Організація прийому інформаційних запитів, що надходять до Запорізької міської ради та її виконавчого комітету, як розпорядника інформації, забезпечення їх своєчасного опрацювання та надання відповідей на них в порядку та в строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

2.3 Координація діяльності та надання методичної допомоги посадовим особам виконавчих органів Запорізької міської ради, які призначені відповідальними з питань доступу до публічної інформації.

2.4 Реєстрація та облік запитів на інформацію, що надійшла в порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації» до виконавчого комітету Запорізької міської ради.

2.5 Надання консультацій запитувачам інформації під час оформлення запитів на інформацію.

2.6 Здійснення аналізу та систематизація запитів на інформацію за галузевою та іншими ознаками.

2.7 Забезпечення контролю щодо задоволення запитів на інформацію.

2.8 Забезпечення надання роз’яснень запитувачам інформації щодо порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності Запорізької міської ради та її виконавчого комітету стосовно: відмови в задоволенні запиту на інформацію, відстрочки задоволення запиту на інформацію, ненадання відповіді на запит на інформацію, надання недостовірної або неповної інформації, несвоєчасного надання інформації, невиконання обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а також інших рішень, дій чи бездіяльності Запорізької міської ради та її виконавчого комітету, що порушили законні права та інтереси запитувачів інформації.

2.9 Забезпечення у порядку, передбаченому частиною третьою статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», направлення запиту на інформацію належному розпоряднику.

2.10 Аналіз та узагальнення інформації про забезпечення доступу до публічної інформації виконавчими органами Запорізької міської ради.

2.11 Виконання інших функцій, покладених на сектор, відповідно до чинного законодавства.

3 Права та повноваження сектору

3.1 Одержувати в установленому порядку від виконавчих органів Запорізької міської ради, підприємств, установ і організацій міста інформацію, документи і матеріали,  необхідні для виконання покладених на сектор завдань.

3.2 Використовувати системи зв’язку і комунікації виконавчого комітету Запорізької міської ради.

3.3 Вносити пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань доступу до публічної інформації та організації цієї роботи у виконавчих органах Запорізької міської ради.

3.4 Брати участь в  організації нарад, семінарів з питань, що належать до його компетенції.

3.5 Сектор під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Запорізької міської ради, виконавчими органами Запорізької міської ради.

4 Структура сектору

4.1 Структура сектору і чисельність працівників визначається штатним розписом та затверджується міським головою. 

4.2 Працівники сектору призначаються та звільняються міським головою згідно з чинним законодавством.

5 Відповідальність сектору

Працівники сектору несуть дисциплінарну відповідальність за невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання функцій, покладених на сектор, в межах і порядку, визначеному чинним законодавством та посадовими інструкціями.

 

 

 

Керуючий справами
виконкому ради                                                                                               З.М.Бойко


Кобзарюк
Олена Іванівна
Посада
завідувач сектору з питань доступу до публічної інформації виконавчого комітету Запорізької міської ради