Департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради

Контакти

просп. Соборний, 206, м. Запоріжжя, 69105 (юридична)

вул. Незалежної України, 60-б, м.Запоріжжя, 69126 (факт.)

213-24-90, 213-24-99, 233-99-48

Графік роботи

пн – чт: 08.00-17.00,
пт: 08.00-15.45,
перерва: 12.00-12.45

Положення про департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради

Програма приватизації об'єктів комунальної власності м. Запоріжжя


Повідомлення про рішення
«Про припинення шляхом ліквідації департаменту
комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради»

Департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради повідомляє, що керуючись Господарським кодексом України, Цивільним Кодексом України та на виконання рішення Запорізької міської ради від 17.03.2023 № 55 «Про припинення шляхом ліквідації департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради», затверджений персональний склад ліквідаційної комісії департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради.

23.03.2023 державним реєстратором оприлюднено відомості в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search) про перебування юридичної особи департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради (код ЄДРПОУ 37573068) в процесі припинення.

Крім того, повідомляємо, що строк заявлення кредиторами вимог до департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи».


Характеристика установи

Основною діяльністю департаменту є управління майном права комунальної власності, яке здійснюється в межах визначених Запорізькою міською радою, та забезпечення контролю за його використанням, виконання Програми приватизації об'єктів права комунальної власності територіальної громади міста Запоріжжя, затвердженої рішенням Запорізької міської ради, забезпечення надходження коштів до місцевого бюджету від приватизації об'єктів комунальної власності,здійснення повноважень з реалізації державної політики у сфері регулювання відносин з розміщення зовнішньої реклами у м.Запоріжжя.


Основні функції

В межах реалізації політики держави та органів місцевого самоврядування у сфері управління та відчуження майна права комунальної власності територіальної громади м. Запоріжжя на департамент покладаються такі завдання:

1) виконання повноважень щодо управління майном права комунальної власності та його приватизації у межах, встановлених міською радою;

2) здійснення повноважень орендодавця об’єктів, що перебувають у комунальній власності;

3) облік складу та вартості об’єктів права комунальної власності (крім житлового фонду), перерозподіл майна комунальної власності між суб’єктами права комунальної власності, розгляд питань щодо переведення об’єктів житлового фонду у нежитловий;

4) здійснення контролю за ефективністю використання і збереженням комунального майна суб’єктами, а саме, перевірка виконання орендарями умов договорів оренди об’єктів права комунальної власності, стягнення заборгованості з орендної плати;

5) здійснення приватизації об'єктів, що перебувають у комунальній власності;

6) забезпечення контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів комунальної власності в межах терміну дії зобов'язань за цими договорами відповідно до вимог нормативно-правових актів з цього питання;

7) забезпечення реалізації політики у сфері регулювання відносин з розміщення зовнішньої реклами в м. Запоріжжя, видача дозволів на розміщення зовнішньої реклами;


Цілі та напрямки розвитку

 • ефективне управління майном права комунальної власності, та забезпечення контролю за його використанням;
 • забезпечення надходження коштів до місцевого бюджету від оренди та приватизації об'єктів комунальної власності;
 • зменшення витрат з бюджету міста на утримання об’єктів комунальної власності, які не використовуються у діяльності суб’єктів права комунальної власності, шляхом передачі в оренду та продажу цих об’єктів на конкурсних засадах.


Ми проводимо заходи

 • передача в оренду об’єктів комунальної власності;
 • підготовка до приватизації та продажу об’єктів права комунальної власності,    що підлягають приватизації шляхом викупу, на аукціоні, за конкурсом;
 • розгляд питань щодо переведення об’єктів житлового фонду у нежитловий;
 • облік складу та вартості об’єктів права комунальної власності (крім житлового фонду);
 • видача дозволів на розміщення зовнішньої реклами через державного адміністратора на підставі рішень виконавчого комітету міської ради;
 • видача дозволів на розміщення тимчасово-виносних рекламних конструкцій.


Ми надаємо професійні консультації з питань

 • передача в оренду об’єктів комунальної власності;
 • приватизації  об’єктів права комунальної власності;
 • переведення об’єктів житлового фонду у нежитловий;
 • розміщення зовнішньої реклами.


Структура департаменту

 • директор департаменту;
 • заступник директора департаменту;
 • адміністративний відділ департаменту;
 • сектор юридичного забезпечення департаменту;
 • сектор по організації роботи з документами дозвільного характеру департаменту;
 • відділ з питань оренди та контролю договірних відносин з питань приватизації та оренди департаменту;
 • відділ з питань обліку майна та майнових відносин департаменту;
 • відділ з питань приватизації департаменту.


Відділи та сектори департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради


Адміністративний відділ департаменту

Основними завданнями відділу є:

 • ведення кадрової роботи відповідно до вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Кодексу законів про працю України, Постанов Кабінету Міністрів України (КМУ) з питань державної служби і служби в органах місцевого самоврядування, типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади (постанова КМУ від 02.08.1996 №912);
 • встановлення єдиного порядку документування і роботи з документами в департаменті та здійснення контролю за його веденням в структурних підрозділах департаменту;
 • встановлення єдиного порядку та забезпечення всебічного і своєчасного розгляду звернень громадян відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» і контроль за наданням у встановлені законом строки письмових відповідей авторам звернень за наслідками їх розгляду;
 • організація та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» з метою надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів департаменту;
 • контроль за виконанням резолюцій, протоколів нарад; підготовка відповідних наказів, положень, інструкцій; організація виконання вказівок керівництва, підготовка інформації з питань діяльності відділу, тощо;
 • вирішення питань щодо забезпечення життєдіяльності та функціонування департаменту.

Начальник відділу, 233-34-22

Заступник начальника адміністративного відділу, 233-99-48
 

Сектор юридичного забезпечення департаменту

Основними завданнями сектора є:

 • здійснення представництва інтересів департаменту в судах, других органах і установах під час розгляду правових питань і спорів;
 • організація та ведення претензійно-позовної роботи; 
 • надання правової оцінки претензіям, які пред’являються департаменту або департаментом у зв’язку з порушенням майнових прав і законних інтересів;
 • розробка пропозицій та підготовка висновків з питань, які потребують аналізу правової інформації;
 • ефективна взаємодія із структурними підрозділами  департаменту, іншими виконавчими органами ради, державними органами, органами місцевого самоврядування, з питань, що стосуються діяльності сектору юридичного забезпечення;
 • здійснення підготовки і подання керівництву документів з питань організації правової роботи, спрямованої на виконання рішень Запорізької міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови з питань, віднесених до компетенції департаменту;
 • збирання, систематизація та аналіз правової інформації, що необхідна для роботи департаменту;
 • участь у розробці нормативно-методичних документів (положень, правил, інструкцій), які пов’язані з виконанням функцій сектору юридичного забезпечення;
 • надання юридичних консультацій фізичним та юридичним особам, які звернулися до департаменту з метою вирішення питань, які віднесені до компетенції департаменту;
 • забезпечення своєчасного вжиття заходів за поданнями і постановами прокуратури, ухвалами та рішеннями судів, документами правоохоронних і контролюючих органів.

Завідувач сектором, 212-16-07


Сектор по організації роботи з документами дозвільного характеру департаменту

Основна діяльність: зовнішня реклама, незалежно від її типу та місця розташування, розміщується згідно з дозволами, які видаються на підставі рішень виконавчого комітету міської ради, за виключенням тимчасових виносних рекламних конструкцій, дозволи на розміщення яких видаються за рішенням керівника робочого органу.

Основними завданнями секторами є:

 • розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволів, продовження строку їх дії, переоформлення, видачу дублікатів, анулювання, зупинення та поновлення розгляду документів на надання дозволів;
 • прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет або про відмову в установленні такого пріоритету та його продовженні;
 • підготовка проектів рішень виконавчого комітету міської ради щодо надання дозволу, чи про відмову у його наданні, продовження строку його дії, чи про відмову у продовженні його строку, анулювання;
 • видача дозволів на розміщення зовнішньої реклами через державного адміністратора на підставі рішень виконавчого комітету міської ради;
 • ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів у м. Запоріжжі, на які надано дозволи на підставі рішень виконавчого комітету Запорізької міської ради;
 • підготовка та подання до Центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів у Запорізькій області та/або Інспекції з благоустрою м. Запоріжжя матеріалів про порушення встановленого законодавством порядку розміщення та розповсюдження зовнішньої реклами;
 • надання приписів на усунення порушень порядку розміщення зовнішньої реклами, приписів та/або доручень на демонтаж спеціальних рекламних конструкцій, що підлягають демонтажу відповідно до встановленого порядку.

Завідуючий сектором, 224-03-05

 

Відділ з питань оренди та контролю договірних відносин з питань приватизації та оренди департаменту

Основними завданнями та обов’язками відділу є:

 • здійснення повноважень орендодавця об’єктів права комунальної власності територіальної громади м. Запоріжжя;
 • організація проведення конкурсів на право оренди комунального майна;
 • укладання договорів оренди нерухомого та індивідуально визначеного майна;
 • здійснення контролю за виконанням орендарями умов договорів оренди, у тому числі виїздом на місце використання орендованих приміщень за призначенням.
 • організація та здійснення контролю за виконанням покупцями (власниками) приватизованих об'єктів умов договорів купівлі-продажу, складання відповідних актів перевірок та вживання заходів по забезпеченню усунення недоліків та виконання зауважень, викладених у відповідних актах перевірки виконання покупцями (власниками) приватизованих об'єктів умов договорів купівлі-продажу;
 • здійснення запитів та аналіз письмових документів, матеріалів, які підтверджують фактичний стан виконання умов договорів купівлі-продажу;
 • здійснення контролю за сплатою покупцями коштів за об’єкти приватизації і (за наявності) штрафних санкцій в строки, визначені умовами договорів купівлі-продажу, та (у разі необхідності) та підготовка інформації для подання позовних вимог про стягнення заборгованості в судовому порядку та (або) порушення питання про розірвання договорів купівлі-продажу об’єктів права комунальної власності в порядку, встановленому нормативно-правовими актами з цього питання.

Начальник відділу, 233-00-74

Заступник начальника відділу, 213-24-91

Заступник начальника відділу, 213-24-96

 

Відділ з питань обліку майна та майнових відносин департаменту

Основними завданнями відділу є:

 • організація виконання рішень Запорізької міської ради, виконавчого комітету Запорізької міської ради, розпоряджень міського голови, наказів департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради з питань, віднесених до компетенції відділу;
 • здійснення заходів щодо взаємодії між суб’єктами права комунальної власності з питань, що належать до компетенції відділу;
 • облік складу та вартості об’єктів права комунальної власності (крім житлового фонду);
 • здійснення контролю за ефективністю використання і збереженням комунального майна суб’єктами, які наділені правами та обов’язками щодо такого майна законом або договором;
 • організація консультативно-інформаційної роботи, розгляд звернень, скарг, заяв та пропозицій фізичних та юридичних осіб з питань майнових відносин, здійснення практичних заходів щодо їх вирішення.

Начальник відділу, 233-02-13

Заступник начальника відділу, 213-24-97

 

Відділ з питань приватизації департаменту.

Основними завданнями та обов’язками відділу з питань приватизації департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради є:

 • приймання на розгляд заяв від юридичних та фізичних осіб про включення об'єктів комунальної власності до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та заяв про приватизацію об'єктів, затверджених відповідними рішеннями міської ради у переліках об'єктів, що підлягають приватизації, з пакетом відповідних документів;
 • внесення пропозицій з приватизації комунального майна,
 • формування проектів переліків об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, та подання їх на розгляд,
 • обстеження, погодження та встановлення способу продажу до постійної комісії з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин міської ради відповідно до вимог Програми приватизації;
 • підготовка до приватизації комунального майна (об'єктів комунальної власності), включених відповідними рішеннями міської ради до переліків об'єктів, що підлягають приватизації, відповідно до діючих норм нормативно-правових актів з питань приватизації;
 • здійснення приватизації майна (об'єктів), що перебувають у комунальній власності, у порядку, визначеному нормативно-правовими актами з питань приватизації.

Начальник відділу, 213-24-95


Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції:
Францова Оксана Вікторівна, заступник начальника адміністративного відділу департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради
Контактний телефон - 233-99-48.


Забутний
Олександр Павлович
Посада
Директор департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради