Логотип

Запорізька міська рада

Запорізька область, Запорізький район

27/06/2007

Рішення міської ради від 27.06.2007 № 59 «Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2007-2009 роки, затвердженої рішенням Запорізької міської ради від 27.12.2006 №6 «Про затвердження місцевих програм»»

У зв'язку із збільшенням осіб, які звернулися за наданням соціальних послуг згідно постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 №558, Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Внести у додаток 1 «Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2007-2009 роки» до рішення Запорізької міської ради від 27.12.2006 №6 «Про затвердження місцевих програм» зі змінами, затвердженими рішенням міської ради від 28.04.2007 №23, такі зміни:
1.1.У підпрограмі 2 «Соціальний захист населення районів міста Запоріжжя»:
1.1.1.Завдання «Компенсаційні витрати особам, які надають соціальні послуги» викласти у такій редакції:
«Завдання. Компенсаційні витрати особам, які надають соціальні послуги»

№ п/п

Район міста

2007 рік

2008 рік

2009 рік

 

Жовтнев ий

64190

29295

31316

 

Заводський

67884

38680

41349

 

Комунарський

121615

65100

69590

 

Ленінський

85445

56229

60108

 

Орджонікідзевський

66341

41664

44539

 

Хортицький

61882

48608

51962

 

Шевченківський

153317

92117

98473

1.1.2. У розділі «Очікуваний результат» пункт 5 викласти у такій редакції:
« 5.Кількість громадян, яким у 2007 -2009 ро ках буде надано компенсаці ю за надання соціальних послуг – 4999 , зокрема: »

Район міста

2007

2008

2009

Жовтневий

98

49

49

Заводський

1137

1146

1225

Комунарський

77

77

77

Ленінський

125

72

72

Орджонікідзевський

93

64

68

Хортицький

92

66

64

Шевченківський

116

116

116

Всього

1 738

1590

1671

1.1.3.У абзаці другому розділу «Джерела фінансування» цифри "901260" замінити цифрами "1179360".
2.Розділ «Фінансування міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2007 – 2009 роки» викласти у такій редакції:

3.Внести зміни до Розподілу видатків бюджету міста Запоріжжя на період 2007-2009 роки за бюджетними програмами відповідно до додатку.
4.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кузьміна О.С. та на постійну комісію з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення (Денщикову І.О.).

 

Міський голова Є.Г.Карташов

 

 

Додатки до рішення міської ради №59 від 27.06.2007 

 

Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення