Запорізька міська рада

Запорізька область, Запорізький район

31/01/2007

Рішення міської ради від 31.01.2007 № 4 «Про план роботи міської ради на перше півріччя 2007 року»

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити план роботи Запорізької міської ради на перше півріччя 2007 року (додається).
2. Зобов'язати секретаря ради Каптюха Ю.В., виконавчий комітет міської ради, постійні комісії, районні адміністрації, управління, відділи, комітети та служби міської ради забезпечити своєчасне виконання означених заходів.

Міський голова Є.Г.Карташов

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
__31.01.2007_ № __4__

П Л А Н
роботи Запорізької міської ради на перше півріччя 2007 року


1. Календарний план скликання сесій міської ради

1. Сесії міської ради:
- з питань відведення земельних ділянок – не рідше ніж один раз на місяць;
- з інших питань – не менше одного разу на квартал.
2. Засідання постійних комісій проводяться в середу.
3. Зустрічі депутатів усіх рівнів з керівництвом міськвиконкому – щосереди.
4. Інформація голів постійних депутатських комісій щодо питань, які розглянуті на засіданнях комісій – на зборах депутатів міської ради.

2. Питання для розгляду на сесіях міської ради

1. Про затвердження звіту про виконання бюджету міста за 2006 рік.
2. Про внесення змін до рішення міської ради від 27.12.2006 №5 «Про бюджет міста на 2007 рік».
3. Про затвердження звіту про виконання бюджету за І квартал 2007 року.
4. Виконання заходів, пов'язаних з виконанням Програми «Світло-2007».
5. Реконструкція та поточний ремонт автошляхів міста.
6. Виконання заходів по поточному обслуговуванню залізобетонних та металевих опор.
7. Виконання заходів, пов'язаних з благоустроєм та озелененням міста.
8. Виконання заходів, пов'язаних з забезпеченням безпеки руху транспорту та пішоходів.
9. Підготовка рішень міської ради «Про заходи щодо ремонту міських шляхів», «Про внесення змін до рішення міської ради «Про затвердження місцевих програм», «Про внесення змін до Положення про управління комунального господарства міської ради», «Про правила благоустрою, забезпечення чистоти та порядку в м. Запоріжжі».
10. Про звіт щодо виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Запоріжжя за 2006 рік.
11. Про визначення уповноважених осіб емітента – Запорізької міської ради.
12. Про встановлення для підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади міста розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до загального фонду бюджету.
13. Про затвердження бюджетних Програм за рахунок коштів бюджету розвитку бюджету міста на 2007-2009 роки.
14. Про затвердження бюджетної Програми забезпечення ефективного управління в галузі локальної економічної політики на 2007-2009 роки.
15. Забезпечення контролю за виконанням Національних комплексних програм: по охороні дитинства і материнства, медичній допомозі інвалідам ВОВ, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС, по боротьбі з туберкульозом, “Онкологія”, по боротьбі зі СНІДом, венеричними хворобами, наркоманією, по ранньому виявленню гіпертонічної хвороби, по цукровому діабету та ін.
16. Продовжити реформування галузі охорони здоров'я міста Запоріжжя, згідно рішення сесії міської ради від 20.04.2005 № 46 „Про Програму розвитку охорони здоров'я м. Запоріжжя та основні напрямки розвитку галузі на 2005 – 2007 роки”
17. Забезпечити контроль за ходом виконання Національної програми “Здоров'я Нації на 2002-2011 роки”
18. На сесі ях міської ради розглянути окремі питання розвитку охорони здоров'я відповідно до стану фінансування, змін в стані основних показників здоров'я населення міста
19. На сесії міської ради внести пропозиції щодо бюджету охорони здоров'я міста.
20. На сесію міської ради підготувати розрахунки по централізованій закупівлю цукорознижуючих препаратів, мінеріну для хворих на цукровий діабет, тромболітичних засобів, діалізаторів, рентген плівки, сандімуну, тест-систем на ТОРЧ-інфекцію, внести ці закупівлі у відповідні розділи кошторису.
21. Проведення засідань тимчасової робочої групи з розгляду питань функціонування об'єктів торгівлі та сфери послуг
22. Перевірка дотримання вимог Закону „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” при прийнятті регуляторними органами власних регуляторних актів
23. Контроль за наявністю звіту про відстеження регуляторних актів, прийнятих відповідними регуляторними органами
24. Робота комісії з вирішення конфліктів між підприємцями, які працюють на ринках, та керівниками ринків
25. Про затвердження Положення про єдиний порядок експлуатації сезонних літніх майданчиків на території м. Запоріжжя у 2007 році.
26. Про організацію весняно-літньої торгівлі.
27. Про заходи з розвитку торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення м. Запоріжжя на 2007-2009 роки
28. Про затвердження розпорядження міського голови «Про звільнення від сплати ринкового збору».
29. На сесії міської ради розглянути питання про підсумки виконання завдання цивіль­ного захисту у 2006 році, визначення завдань на 2007 рік, розробка плану основних заходів цивільного захисту силами служби торгівлі і харчування та надання до управління з пи­тань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради.
30. Про затвердження звіту про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста за 2006 рік
31. На сесії міської ради розглянути з віт про виконання комплексної “Програми розвитку та підтримки малого підприємництва у м. Запоріжжі на 2005-2006 роки”
32. Розгляд пропозицій на фінансування заходів на 2007 рік за рахунок екофонду.
33. Звіт про виконання “Плану дій з гігієни довкілля в м. Запоріжжі на 2001-2005 роки”
34. Проведення вибіркових перевірок одержувачів коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища за 2006 рік
35. На сесії міської ради розглянути питання по а наліз у виконання природоохоронних заходів передбачених “Програмою виходу з екологічної кризи м. Запоріжжя на період 2001-2010 роки” .
36. Про затвердження робочого проекту «Винесення в натуру прибережних захисних смуг вздовж малих річок м. Запоріжжя».
37. Про затвердження проекту «Винесення в натуру межі водоохоронної зони р. Дніпро в межах м. Запоріжжя».
38. Про затвердження Програми «Забезпечення ефективного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища».
39. П ро порядок списання майна комунальної власності м. Запоріжжя.
40. П ро порядок відчуження основних засобів підприємств, організацій та установ комунальної власності .
41. Про порядок передачі в оренду та здійснення орендних відносин щодо об'єктів права комунальної власності територіальної громади м. Запоріжжя.
42. Про порядок надання пільг з орендної плати.
43. Про прийняття до комунальної власності територіальної громади квартир, які є об'єктами державної власності” (НАК „Нафтогаз України).
44. Про затвердження переліку об'єктів комунальної власності м. Запоріжжя, що підлягають приватизації”.
45. Провести круглий стіл керівників підрозділів міської ради з головами постійних комісій міської ради стосовно дотримання вимог чинного законодавства з питань розподілу повноважень постійних комісій міської ради та виконавчих органів, удосконалення взаємодії з вирішення актуальних питань життєзабезпечення діяльності міста.

3. Основні питання для розгляду на засіданнях постійних комісій міської ради

1. З питань депутатської діяльності, регламенту, законності і правопорядку:
- відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» розглянути та внести на затвердження ради відповідні зміни до Регламенту роботи ради;
- проаналізувати стан виконання рішення міської ради щодо збереження тиші в вечірній та нічний час. Заслухати звіт про його виконання відповідальних осіб;
- з метою збереження матеріальних цінностей міської власності, профілактики вандалізму та хуліганських дій на вулицях, парках, в спорудах міста, відпрацювати прийняті на території громади Закони та досвід роботи в цьому напрямку міст України;
- підготувати та провести разом з постійною комісією з гуманітарних питань засідання, на якому розглянути питання про роботу газети «Запорізька Січ» та муніципального телебачення;
- підготувати та провести спільне засідання разом з комісією з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення про стан профілактики та соціальної реабілітації наркозалежних;
- з метою впровадження на території Запорізької громади досвіду роботи Львівської міської ради щодо етичного кодексу державного службовця, ознайомитись з практикою його застосування та підготувати відповідний проект рішення;
- перевірка виконання рішень міської ради, контроль по виконанню яких покладений на постійну комісію;
- робота з пропозиціями, скаргами, зверненнями громадян та організацій.

2. З питань соціального та економічного розвитку, бюджету та фінансів:

- на засіданні комісії заслухати аналіз виконання бюджету 2006 року та прийняти участь в підготовці рішення по цьому питанню;
- по підсумках першого кварталу 2007 року прийняти участь в підготовці рішення по коригуванню бюджету міста
- на засіданні комісії заслухати звіт управління приватизації міської ради по наповненню бюджету міста у 2007 році та перспективах роботи в 2007 році;
- на засіданні комісії заслухати звіт про виробничо-господарську діяльність комунального підприємства «Паркування»;
- на засіданні комісії заслухати звіт про роботу концерну «Міські теплові мережі» в осінньо-зимовий період та виконання програми по енергозбереженню;
- на засіданні комісії заслухати звіт про господарську діяльність кінотеатрів, що належать до комунальної власності міста;
- перевірка виконання рішень міської ради, контроль по виконанню яких покладений на постійну комісію;
- робота з пропозиціями, скаргами, зверненнями громадян та організацій.

3. З гуманітарних питань (освіта, наука, культура, молодіжна політика):

- розгляд питання щодо проекту з'єднання шкіл № 22 та № 104, з заслуховуванням інформації представників управління освіти і науки міської ради, районного відділу освіти і науки, директорського складу шкіл;
- розглянути питання з приводу скарг директорів музичної школи №3 дитячих шкіл мистецтв №1 та № 2 по їх відношенню на дії керівництва управління культури міської ради;
- провести виїзне засідання з приводу перевірки та контролю за ходом робіт по реконструкції школи № 46;
- на засіданні комісії заслухати управління освіти та науки міської ради про хід виконання Програми «Шкільний кабінет»;
- на засіданні комісії розглянути питання по організації реконструкцій, поточних, капітальних ремонтів навчально-виховних та дошкільних закладів;
- на засіданні комісії заслухати управління освіти та науки міської ради по підготовці до літнього відпочинку дітей та роботу літніх дитячих таборів;
- перевірка виконання рішень міської ради, контроль по виконанню яких покладений на постійну комісію;
- робота з пропозиціями, скаргами, зверненнями громадян та організацій.

4. З питань життєзабезпечення міста (робота галузей міського господарства):

- на засіданні комісії розглянути звіт про роботу КП «ВРЕЖО №5» в зимових умовах;
- на засіданні комісії розглянути звіт про роботу КП «Паркування»;
- на засіданні комісії розглянути питання про якість послуг, що надаються населенню концерном «Міські теплові мережі»;
- на засіданні комісії розглянути звіт про роботу КПМ «Інвестиційне рекламне агентство»;
- про роботу КП «Коммунсантрансекологія» в 2006 році та завданнях цього підприємства на 2007 рік;
- на засіданні комісії розглянути звіт про роботу КП «ВРЕЖО №1»;
- про утримання та належний стан міських кладовищ та інших місць поховань та їх охороні;
- на засіданні комісії розглянути звіт про роботу КП «ВРЕЖО №2» в зимових умовах;
- на засіданні комісії розглянути питання про обслуговування пільгових категорій громадян транспортними підприємствами міста;
- на засіданні комісії розглянути питання про результати діяльності регіонального фонду сприяння молодіжного будівництва в 2006 році;
- на засіданні комісії розглянути питання про автономне опалювання окремих будинків та квартир;
- на засіданні комісії розглянути питання про результати діяльності ЗАТ «Символ» в 2006 році та плани на 2007 рік;
- на засіданні комісії розглянути питання про роботу міськводоканалу по забезпеченню населення міста питною водою;
- на засіданні комісії розглянути звіт про роботу КП «ВРЕЖО №3»;
- на засіданні комісії розглянути питання про організацію заходів, які провадяться в місті по виконання Закону України «Про загальнодержавну програму реформування та розвитку ЖКГ на 2004-2010 роки»;
- на засіданні комісії розглянути звіт про роботу КП «ВРЕЖО №10»;
- на засіданні комісії розглянути питання про встановлення для населення міста зручного режиму роботи підприємств комунального господарства та транспорту, які належать до комунальної власності міста;
- на засіданні комісії розглянути питання про залучення на договірних умовах підприємств та організацій, які не належать до комунальної власності міста до участі в обслуговуванні населення в сфері комунального господарства та транспорту;
- на засіданні комісії розглянути звіт про роботу КП «ВРЕЖО №4»;
- на засіданні комісії розглянути звіт про роботу ВАТ «Укртелеком» по обслуговуванню населення та плани розвитку цього підприємства;
- на засіданні комісії розглянути звіт про роботу КП «ВРЕЖО №7»;
- на засіданні комісії розглянути звіт про роботу фонду розвитку малого підприємництва;
- на засіданні комісії розглянути звіт про роботу КП «ВРЕЖО №8»;
- на засіданні комісії розглянути звіт про роботу комунальної аварійно-рятувальної служби та здійсненні необхідних заходів по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та залучення до цих робіт підприємств, установ та організацій;
- на засіданні комісії розглянути звіт про роботу КП «ВРЕЖО №11»;
- на засіданні комісії розглянути звіт про підготовку місць відпочинку на літній період 2007 року;
- на засіданні комісії розглянути звіт про роботу КП «ВРЕЖО №6»;
- перевірка виконання рішень міської ради, контроль по виконанню яких покладений на постійну комісію;
- робота з пропозиціями, скаргами, зверненнями громадян та організацій.

5. З питань комунальної власності, ресурсів, приватизації та земельних відносин:

- на засіданні комісії заслухати керівництво комунального підприємства «Управління капітального будівництва» з питань завершення об'єктів незавершеного будівництва, які виконуються підприємством;
- на засіданні комісії заслухати керівництво управління у справах приватизації міської ради про результати виконання Програми приватизації за 2006 рік та план на 1 і 2 квартали 2007 року;
- на засіданні комісії заслухати керівництво управління житлового господарства міської ради про підсумки роботи у 2006 році та планах на 2007 рік, в тому числі, про результати роботи по наданню в оренду приміщень житлового та нежитлового фонду, про надходження грошових коштів від оренди за 2006 рік;
- на засіданні комісії заслухати керівництво управління комунальної власності міської ради про підсумки роботи за 2006 рік, у тому числі про результати роботи по наданню в оренду нерухомого майна, та про надходження грошових коштів від оренди за 2006 рік;
- на засіданні комісії заслухати пропозиції управління комунальної власності міської ради по удосконаленню роботи в 2007 році;
- на засіданні комісії заслухати керівництво Запорізького міського управління земельних ресурсів про стан отримання коштів від резервування та погодження земельних ділянок для розташування об'єктів нерухомості та про напрямки їх використання у 2006 році;
- перевірка виконання рішень міської ради, контроль по виконанню яких покладений на постійну комісію;
- робота з пропозиціями, скаргами, зверненнями громадян та організацій.

6. З питань розвитку підприємництва, торгівлі, побутового обслуговування та захисту споживачів:

- заслухати інформацію керівників комунальних підприємств «Запоріжринок», «Побутовик», ГХ «Візит» у першому кварталі поточного року;
- заслухати управління по розвитку підприємництва торгівлі та послуг міської ради з питань побутового обслуговування населення м. Запоріжжя у першому кварталі поточного року;
- спільно з управлінням по розвитку підприємництва торгівлі та послуг міської ради розглянути питання по пільговому забезпеченню харчуванню дитячих і учбових закладів міста, у т.ч. дітей у загальноосвітніх школах, які хворіють цукровим діабетом у першому кварталі поточного року;
- заслухати управління по розвитку підприємництва торгівлі та послуг міської ради з питань підготовки об`єктів торгівлі міста у весняний період у першому кварталі поточного року;
- заслухати директора фонду підтримки підприємництва з питань надання допомоги у першому кварталі поточного року;
- Заслухати директора єдиного дозвільного центру з процедури отримання дозвільних документів і пропозицій по покращенню роботи у другому кварталі поточного року;
- провести спільне засідання з постійними комісіями міської ради з питань, які відносяться підприємництва, торгівлі, побутового обслуговування населення та захисту прав споживачів;
- перевірка виконання рішень міської ради, контроль по виконанню яких покладений на постійну комісію;
- робота з пропозиціями, скаргами, зверненнями громадян та організацій.

7. По екології:

- провести спільне виїзне засідання на КП «Запорізький титано – магнієвий комбінат» у першому кварталі поточного року;
- провести спільне виїзне засідання на КП «Водоканал»;
- на засіданні комісії заслухати звіт про хід виконання Програм про посилення контролю за дотриманням природоохоронного законодавства у 2006 році;
- провести спільне виїзне засідання на ВАТ «Запоріжкокс» у першому кварталі поточного року;
- прийняти участь у виїзній колегії Міністерства охорони навколишнього середовища України у першому кварталі поточного року;
- провести спільне виїзне засідання на ВАТ «Запоріжвогнетрив» у другому кварталі поточного року;
- прийняти участь у міському святі для жителів міста (День Довкілля) організатором якого виступає громадська організація Асоціація «Екологічна освіта»;
- провести спільне виїзне засідання на ВАТ «Український графіт» у другому кварталі поточного року;
- провести спільне засідання депутатської комісії з управління екології міської ради та представниками управління освіти і науки для обговорення стану екологічної освіти та виховання в навчальних закладах міста, проблеми та перспективи розвитку у другому кварталі поточного року;
- провести спільне виїзне засідання на ВАТ «Запоріжсклофлюс» у другому кварталі поточного року;
- на початку кожного місяця запрошувати на засідання депутатської комісії представника Запорізької державної міської санітарно-епідеміологічної станції (Близнюк В.Д., Тулушев Є.О.) для надання інформації, щодо атмосферного стану в місті;
- перевірка виконання рішень міської ради, контроль по виконанню яких покладений на постійну комісію;
- робота з пропозиціями, скаргами, зверненнями громадян та організацій.

8. З питань охорони здоров`я та соціального захисту населення:

- на засіданні комісії розглянути питання про підсумки роботи комісії у 2006 році;
- провести, спільно з управління охорони здоров'я міської ради, виїзні засідання в наступні лікувально-профілактичні заклади:
- медико-санітарну частину «Радіоприлад»;
- КУ МСЧ «Запоріжсталь і Дніпроспецсталь»;
- провести сумісні засідання постійної комісії та колегії управління охорони здоров'я міської ради з питань:
- про підсумки роботи лікувальних закладів у 2006 році;
- про виконання цільових програм;
- про виконання Програми розвитку охорони здоров'я міста на 2005-2007 роки;
- на засіданні комісії розглянути питання про хід виконання лікувально-профілактичними закладами міста та управління соціального захисту населення міської ради вимог Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
- на засіданні комісії розглянути питання про надання медичної допомоги дітям першого року життя (в т.ч. немовлят);
- на засіданні комісії заслухати управління соціального захисту населення міської ради про стан оздоровлення ветеранів праці та ветеранів Великої Вітчизняної війни та головне управління економіки міської ради по питанню передбачення коштів в міському бюджеті для вирішення цих питань;
- перевірка виконання рішень міської ради, контроль по виконанню яких покладений на постійну комісію;
- робота з пропозиціями, скаргами, зверненнями громадян та організацій.

Секретар ради Ю.В.Каптюх
Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення