Запорізька міська рада

Запорізька область, Запорізький район

31/01/2007

Рішення міської ради від 31.01.2007 № 11 «Про визначення уповноважених осіб емітента – Запорізької міської ради»

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.10.2003 № 414 “Про затвердження Положення про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик”, рішенням Запорізької міської ради від 20.04.2005 № 6 “Про здійснення внутрішніх запозичень до бюджету міста в 2005 році”, рішенням Запорізької міської ради від 05.07.2006 № 6 “Про секретаря Запорізької міської ради” Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Визначити уповноваженими особами емітента – Запорізької міської ради:
-   Карташова Євгена Григоровича – міського голову,
-   Каптюха Юрія Володимировича – секретаря міської ради.
2. Рішення Запорізької міської ради від 15.09.2004 № 28 “Про визначення уповноважених осіб емітента – Запорізької міської ради” вважати таким, що втратило чинність.
3.   Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальника головного економічного управління міської ради Новак Н.В. та голову постійної комісії з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів Великого В.І.

Міський голова Є.Г.Карташов
Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення