Запорізька міська рада

Запорізька область, Запорізький район

06/12/2006

Рішення міської ради від 06.12.2006 № 31 «Про затвердження пропозицій щодо визначення стандартів та нормативів лікування хворих на хронічну ниркову недостатність»

Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 22.06.2006 № 224 «Про заходи по впровадженню системи соціальних стандартів та нормативів у місті Запоріжжя» та з метою підвищення якості життя мешканців міста Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити стандарти та нормативи лікування мешканців міста хворих на хронічну ниркову недостатність (додаються).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кузьміна О.С. та постійну комісію міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення (Денщикова І.О.).

Міський голова Є.Г.Карташов
  ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
06.12.2006 № 31

Стандарти та нормативи
лікування мешканців м. Запоріжжя, хворих на хронічну ниркову недостатність

Загальні положення

Завдяки покращенню якості обстежень щорічно зростає кількість хворих з хронічною нирковою недостатністю.
Основними методами, які зберігають та подовжують життя хворим є пересадка донорської нирки або проведення замісною ниркової терапії шляхом проведення хронічного гемодіалізу, перетоніального діалізу.
Разом з тим, завдяки недосконалості діючого Закону України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини», недостатньою кількістю донорських органів оперативні втручання з трансплантацією нирки значно скоротились.
По Україні щороку трансплантації органу при незворотних захворюваннях нирок потребує близько 1 тис. хворих. Як відзначається в “Конституції Державної програми ”Трансплантація” на 2006-2010 роки”, схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 липня 2006 року № 416-р, в таких країнах як Норвегія, США, Італія, Франція, Польща на 1 млн. населення припадає відповідно по 57,6; 56; 33; 21; 14,7 операцій з трансплантації нирок, тоді як в Україні цей показник дорівнює лише 1,2.
До вирішення питання про пересадку нирки на хворих з хронічною нирковою недостатністю ведеться “лист очікування” на донорську нирку, а життя їм зберігається шляхом проведення замісної ниркової терапії на апаратах “штучна нирка” або методом перетоніального діалізу.
Разом з тим, ситуація по наданню хворим такої допомоги залишається незадовільною. Обсяг фінансування не дає можливість придбати необхідну кількість витратних матеріалів для діалізу, імуносупресивної, гемопоєтичної терапії. Потреба в діалізі збільшується і за рахунок вдосконалення методів діагностики хронічної ниркової недостатності. Станом на 01.09.2006 року в лікувальних закладах міста на хронічному гемодіалізі перебуває 67 хворих, 12 хворих знаходяться на черзі на цей вид допомоги, 42 хворих отримує гемодіаліз в МСЧ ДП “Радіоприлад”, 14 – в КУ „Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги м. Запоріжжя”, 9 – в КУ “Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5”, 2- в КЗ МСЧ „Запоріжсталь” та ”Дніпроспецсталь”.
Крім того, 30 хворих міста перебуває на хронічному гемодіалізі в обласній клінічній лікарні.
Враховуючи недостатній обсяг фінансування, неможливо забезпечити діалізною допомогою за рахунок одноразового використання діалізаторів. Вони використовуються для кожного хворого по 4-5 разів, що погіршує якість надання допомоги, викликає ускладнення під час проведення процедури.
Хронічна ниркова недостатність супроводжується проявами анемії, але коштів на високоефективні препарати еритропоетинового ряду немає.
Проведений аналіз за останні роки перебігу ряду захворювань (цукровий діабет, захворювання нирок, гіпертонічна хвороба) показав, що ці захворювання формують основну частину хворих з термінальною стадією хронічною нирковою недостатністю, які потребують проведення хронічного гемодіалізу. Вони протікають на фоні зміненої реактивності організму в умовах забрудненого оточуючого середовища досить агресивно з проявом ранніх ускладнень.
Для визначення ступеня хронічної ниркової недостатності хворим необхідно провести ряд досліджень:
1. Загальні аналізи крові та сечі.
2. Визначення цукру крові.
3. Біохімічне дослідження крові (загальний білок крові, холестерин, трансамінази, тимолово-вероналова проба, сечовина, креатинін).
4. Коалуграма.
5. Імунограма.
6. Ультразвукове дослідження нирок.
7. Езофагогастродуоденоскопія.
8. Електрокардіографія.
9. Консультація нефролога, інших спеціалістів (ендокринолог, кардіолог, офтальмолог).
Хворі, яким виставлено діагноз хронічної ниркової недостатності різної етіології ІІІ-ІV ступеня направляються на спеціальну діалізну комісію при Запорізькій обласній клінічній лікарні, яка визначає показання та протипоказання для надання діалізної допомоги.
При визначені показань для діалізної допомоги хворому не протязі місяця формується судинна фістула, з послідуючим проведенням процедури гемодіалізу.
Для проведення гемодіалізу необхідно забезпечення:
- діалізаторами;
- судинними магістралями;
- сольовими розчинами;
- антикоагулянтами;
- препаратами для проведення симптоматичної, протианемічної терапії;
- щомісячний контроль біохімічних досліджень крові, сечі.
Кратність проведення процедури гемодіалізу встановлюється з врахуванням лабораторних досліджень.
Накази, регламентуючі надання медичної допомоги хворим, які потребують проведення амбулаторного гемодіалізу:
1. Наказ МОЗ України від 27.07.1998р. № 226 «Про затвердження Тимчасових галузевих уніфікованих стандартів медичних технологій діагностично-лікувального процесу стаціонарної допомоги дорослому населенню в лікувально-профілактичних закладах України та Тимчасових стандартів обсягів діагностичних досліджень, лікувальних заходів та критерії якості лікування дітей»;
2. Наказ МОЗ України та Академії медичних наук України від 30.09.2003р. № 65/462 «Про поліпшення якості та організації системи медичної допомоги дорослим хворим нефрологічного профілю».
По основній причині хронічної ниркової недостатності 67 хворих, які знаходиться на діалізі, розподіляються слідуючим чином:
- хронічний гломерулонефрит – 47
- полікістоз нирки – 11
- пієлонефрит – 4
- гіпертонічна хвороба – 3
- цукровий діабет - 2
Кратність проведення процедури діалізу для кожного хворого визначається показниками вмісту креатину крові та показника КЄ/V (показник адекватності дози діалізу) та загального стану хворого. В середньому на кожного хворого припадає три діалізи на тиждень, що складає 130-150 процедури на протязі року.
Для лікування 67 хворих на хронічну ниркову недостатність при виконанні 9972 діалізу на рік, щорічна потреба в витратних матеріалах та лікарських засобів складає:

Найменування

Кількість

Ціна ( грн.)

Сума ( грн.)

Магістралі

9 972

35

349 020

Голка Ф артеріальна

9 972

4,60

45 871,20

Голка Ф венозна

9 972

4,60

45 871,20

Діалізатор F 8

3 600

123

442 800

Діалізатор F 7

2 772

117

324 324

Діалізатор F

3 600

106

381 600

Ф.Діасейф-плюс

18

1 392

25 056

Бікарбонатний розчин BiBag 650

4 224

58

244 992

Кислотний розчин AF - 12

360

569

204 840

Ві 840

1680

56

94 080

Сіль(по 25 кг. у мішку)

120

204

24 480

Цітростеріл

30

462

13 860

Пурістеріл

20

696

13 920

Витрати до іонометру

 

 

20 000

Фільтр 26''–10 uu

3

1   622.40

4   867 .20

Всього ( річна потреба )

 

 

2 235 581,60

Всього (місячна потреба)

 

 

186 298,47

Гепарінізація крові

5 628

2,81

15 814,68

Замісна терапія еритропоетинового ряду

4 824

171

824 904

Всього ( річна потреба )

 

 

840 718,68

Всього (місячна потреба)

 

 

70 059,89

Разом (річна потреба)

 

 

3 076 300,28

Разом (місячна потреба)

 

 

256 358,36

Фінансовий норматив

  Виходячи з вищезазначеного:
Фінансовий норматив лікування одного хворого на ниркову недостатність складає:
- повна місячна потреба – 3 826,24 грн.
- повна річна потреба – 45 914,93 грн.

Джерела фінансування

Джерелом забезпечення фінансових нормативів лікування хворих на ниркову недостатність є кошти субвенції з державного бюджету на підготовку та проведення експерименту по впровадженню соціальних стандартів та нормативів в обсязі 421 459 гривень, а саме :

Лікування хворих на ниркову недостатність

Кількість хворих

Фінансовий норматив забезпечення одного хворого (грн.)

Сума на ІV квартал 2006 року (грн.)

Проведення діалізу та замісної терапії

67

2 096,81

421 458,81

Всього

67

 

421 459

Очікуваний результат

Виконання програми дозволить покращити якість надання допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, продовжити строк їх життя на 10-15 років, знизити рівень смертності хворих з незворотними захворюваннями нирок.

Секретар ради Ю.В.Каптюх
Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення