Запорізька міська рада

Запорізька область, Запорізький район

06/12/2006

Рішення міської ради від 06.12.2006 № 49 «Про затвердження Програми “Про додаткові заходи щодо посилення контролю за дотриманням Правил дорожнього руху, забезпечення безпеки руху на автомобільних дорогах, вулицях міста Запоріжжя, удосконалення профілактичної та освітньої діяльності у сфері...»

Про затвердження Програми “Про додаткові заходи щодо посилення контролю за дотриманням Правил дорожнього руху, забезпечення безпеки руху на автомобільних дорогах, вулицях міста Запоріжжя, удосконалення профілактичної та освітньої діяльності у сфері безпеки дорожнього руху за допомогою громадських формувань з безпеки дорожнього руху на 2006-2010 роки”

 

Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону”, “Про дорожній рух”, “Про міліцію”, Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму “Про додаткові заходи щодо посилення контролю за дотриманням Правил дорожнього руху, забезпечення безпеки руху на автомобільних дорогах, вулицях міста Запоріжжя, удосконалення профілактичної та освітньої діяльності у сфері безпеки дорожнього руху за допомогою громадських формувань з безпеки дорожнього руху на 2006-2010 роки” (додаток №1).
2. Затвердити зразки посвідчення автодружинника та талону громадського формування по забезпеченню безпеки дорожнього руху (додаток №2).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови, керуючого справами виконкому міської ради Вайтаника К.О. та постійну комісію з питань депутатської діяльності, регламенту, законності та правопорядку (Гунька В.В.).

Міський голова Є.Г.Карташов
  ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
06.12.2006   № 49

ПРОГРАМА
“Про додаткові заходи щодо посилення контролю за дотриманням Правил дорожнього руху, забезпечення безпеки руху на автомобільних дорогах, вулицях міста Запоріжжя, удосконалення профілактичної та освітньої діяльності у сфері безпеки дорожнього руху за допомогою громадських формувань з безпеки дорожнього руху на 2006-2010 роки”

1. Загальні положення

Запоріжжя – один із найбільших промислових центрів України. В умовах прискорених темпів автомобілізації, високої інтенсивності дорожнього руху особливої гостроти набуває проблема забезпечення безпеки дорожнього руху, розв'язання якої спрямоване на збереження життя і здоров'я громадян.
За останні п'ять років в м. Запоріжжі зареєстровано 2762 дорожньо-транспортні пригоди (далі - ДТП), в яких 288 чоловік загинуло 3015 осіб травмовано.
Щорічно в дорожньо-транспортних пригодах в м. Запоріжжі гинуть 50–70 чоловік і дістають травми різного ступеня тяжкості 500-750 осіб.
Більш як 90 відсотків від загальної кількості смертельно травмованих – це особи працездатного віку. Число потерпілих у ДТП у декілька разів перевищує число потерпілих на інших видах транспорту.
В багатьох автогосподарствах заходи з профілактики ДТП не плануються, облік порушень Правил дорожнього руху, допущенних водіями, не ведеться, заходи реагування до порушників не вживаються. Не виконуються вимоги статті 11 Закону України “Про дорожній рух” щодо створення служб безпеки руху в автогосподарствах чи введення посад фахівців з безпеки дорожнього руху. Служби безпеки дорожнього руху діють лише у великих автогосподарствах. У зв'язку з реформуванням міністерств та відомств значна частина підприємств і організацій змінила форму власності та вийшла з-під їхнього підпорядкування, що негативно позначилося на організації роботи з безпеки дорожнього руху.
Міністерством освіти і науки України не в повному обсязі виконуються вимоги Закону України “Про дорожній рух” у частині організації профілактичної роботи серед дітей. У перше чергу навчально-виховних закладах не проводяться практичні заняття, необхідні для закріплення відповідних навичок поведінки на вулично-дорожній мережі. На низькому рівні проводяться теоретичні заняття, або в недостатній кількості годин, що пояснюється дефіцитом відповідних фахівців.
Враховуючи стан аварійності, негативні тенденції її розвитку, щорічне збільшення кількості транспортних засобів, а також скорочення особового складу ДАІ запропонована програма “Про додаткові заходи щодо посилення контролю за дотриманням Правил дорожнього руху, забезпечення безпеки руху на автомобільних дорогах, вулицях міста Запоріжжя, удосконалення профілактичної та освітньої діяльності у сфері безпеки дорожнього руху за допомогою громадських формувань з безпеки дорожнього руху на 2006-2010 роки”, яка спрямована на забезпечення охорони життя і здоров'я громадян, особливо дітей похилого віку, збереження майна та підвищення безпеки дорожнього руху.
Програма розроблена згідно з Конституцією України, Законами України “Про дорожній рух”, “Про міліцію”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону” та іншими нормативними актами діючими у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.
У процесі виконання, Програма може уточнюватись на підставі рішень, які приймаються міською владою для врахування нових соціально-економічних процесів, що відбуватимуться в державі та місці.

2. Мета програми

Головною метою Програми є зменшення аварійності в місті, підвищення правової грамотності населення, підняття рівня транспортної дисципліни серед учасників дорожнього руху, залучення до проблем автотранспортного травматизму широкого кола громадськості.

3. Основі завдання Програми

Державтоінспекція разом з громадськими формуваннями з безпеки дорожнього руху, існуючими в м. Запоріжжі, а також створеними в майбутньому новими об'єднаннями в районах міста та великих підприємствах організовують роботу з метою:
- проведення широкої профілактичної та освітньої діяльності серед населення, особливо серед дітей у сфері безпеки дорожнього руху, в тому числі через засоби масової інформації;
- значного підвищення ефективності профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму (вдосконалення у загальноосвітніх навчальних закладах роботи щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, активізація діяльності загонів юних інспекторів руху, підготовка методичних посібників з питань безпеки дорожнього руху, сценаріїв передач, програм тощо);
- сприяння органам Державтоінспекції по нагляду за дорожнім рухом разом з співробітниками ДАІ;
- попередження злочинів, пов'язаних з крадіжками та угонами транспортних засобів, а також їх розукомплектовуванням;
- інформування органів та підрозділів ДАІ про вчинені або ті, що готуються злочини;
- проведення разом з ДАІ перевірок та обстеження автогосподарств, підприємств, організацій та установ, заходах щодо нагляду за станом вулиць, доріг, надання допомоги в проведенні державного технічного огляду транспортних засобів;
- надання допомоги ДАІ в забезпеченні безпеки дорожнього руху під час проведення різноманітних міських масових заходів.

4. Заходи щодо виконання програми:

- покласти обов'язки по взаємодії з громадськими формуваннями з безпеки дорожнього руху на керівників міжрайонних відділів Державтоінспекції № 1-3 і спільно з районними адміністраціями міської ради створити громадські формування з безпеки дорожнього руху в кожному районі м. Запоріжжя, а також по можливості на великих підприємствах міста;
- контроль за організацією, плануванням, виконанням і обліком роботи покласти на відділ ДАІ УМВС України в Запорізькій області;
- забезпечення посвідченнями та талонами обліку роботи кожного члена громадського формування з безпеки дорожнього руху покласти на громадське формування “Автодружина Радар” (зразки додаються).
- планувати роботу громадських формувань з безпеки дорожнього руху щоквартально з обов'язковим узгодженням плану з Державтоінспекцією та районними адміністраціями міської ради;
- про виконану роботу громадських формувань з безпеки дорожнього руху інформують щоквартально довідкою Державтоінспекцію та районну адміністрацію міської влади. Відділ ДАІ УМВС у свою чергу щоквартально надає узагальнену довідку у Запорізьку міську раду з наданням пропозицій щодо покращення результатів;
- на підставі отриманого позитивного опиту роботи громадських формувань і аналізу сумісної діяльності в м. Запоріжжі виходити з пропозицією до Запорізької обласної ради щодо створення громадських формувань з безпеки дорожнього руху і в інших містах Запорізької області.

5. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється відповідно до чинного законодавства за рахунок:
- коштів громадських формувань з безпеки дорожнього руху;
- інших джерел, не заборонених законодавством України.

6. Організація контролю за ходом реалізації Програми

Програма розрахована на 2006 – 2010 роки і має бути реалізована шляхом проведення організаційних заходів, передбачених Законом України “Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону”.
Контроль за виконанням заходів Програми здійснюють Запорізька міська рада та відділ ДАІ УМВС України в Запорізькій області.

7. Оцінка ефективності і соціально-економічних результатів реалізації Програми

У результаті реалізації програми очікується значне поліпшення стану забезпечення безпеки дорожнього руху на вулично-дорожній мережі м. Запоріжжя та зменшення кількості потерпілих у ДТП, підвищення правової грамотності населення, підняття рівня транспортної дисципліни серед учасників дорожнього руху, тощо.

Секретар ради Ю.В.Каптюх

 Додаток 2 Зразки посвідчення автодружинника та талону громадського формування по забезпеченню безпеки дорожнього руху

Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення