Запорізька міська рада

Запорізька область, Запорізький район

22/11/2006

Рішення виконавчого комітету від 22.11.2006 № 416 «Про роботу комунального підприємства “Виробниче ремонтно­експлуатаційне житлове об'єднання № 9”»

За підсумками роботи комунального підприємства “Виробниче ремонтно-експлуатаційне житлове об'єднання № 9” , що обслуговує 317 житлових будинків загальною площею 756,2 тис. кв. м., за 9 місяців 2006 року отримано доходів 4794,9 тис. грн., з них оплата населенням квартирної плати 3870,1 тис. грн. (80,7%), субсидії 40,2 тис. грн. (0,8%), пільги 338,8 тис. грн. (7,1%), експлуатаційні витрати на утримання будинків для орендарів 98,1 тис. грн. (2,0%), інші доходи 447,7 тис. грн. (9,4%).
Витрати на утримання і ремонт житлового фонду за звітний період склали 4652,1 тис. грн., або 0,68 грн. на 1 кв. м. загальної площі в місяць. Фінансовий підсумок роботи підприємства – прибуток 107,1 тис. грн. Однак позитивний фінансовий результат не свідчить про фінансову стабільність роботи підприємства і є наслідком особливостей бухгалтерського обліку, тобто облік доходів ведеться по нарахуванню, а населення сплачує не стабільно і не в повному обсязі за спожиті послуги. Заборгованість населення за послуги по утриманню житла на 01.10.2006 складає 2,4 млн. грн.
Основна стаття доходу – квартирна плата, покриває витрати по обслуговуванню житла лише на 83,2%.
Підприємство у звітному році забезпечило виконання робіт по поточному ремонту житлових будинків на суму 1130,3 тис. грн., по капітальному ремонту освоєно 589,1 тис. грн.
На підприємстві працює 327 чоловік, укомплектованість кадрів складає 53%. Середня заробітна плата за звітний період – 705,0 грн. Заборгованості по заробітній платі немає.
За звітний період на підприємстві зменшена кредиторська заборгованість на 149,2 тис. грн., але вона все ж перевищує дебіторську заборгованість на 1401,3 тис. грн.
Розглянувши звіт керівника комунального підприємства “Виробниче ремонтно-експлуатаційне житлове об'єднання № 9” Калашника А.Г. та довідку управління житлового господарства міської ради про роботу комунального підприємства “Виробниче ремонтно-експлуатаційне житлове об'єднання № 9” , виконавчий комітет Запорізької міської ради
ВИРІШИВ:
1. Прийняти до відома звіт керівника комунального підприємства “Виробниче ремонтно-експлуатаційне житлове об'єднання № 9” Калашника А.Г. і визнати роботу підприємства за 9 місяців 2006 року задовільною.
2. Управлінню житлового господарства міської ради (Баздирєв В.Г.), управлінню комунальної власності міської ради (Теслюк В.Я.) посилити контроль в напрямку ефективного використання майна комунальної власності, що знаходиться в повному господарському віданні комунального підприємства “Виробниче ремонтно-експлуатаційне житлове об'єднання № 9”.
3. Управлінню житлового господарства міської ради (Баздирєв В.Г.), головному економічному управлінню міської ради (Новак Н.В.) посилити контроль за фінансово-господарською діяльністю комунального підприємства “Виробниче ремонтно­експлу-атаційне житлове об'єднання № 9” .
4. Начальнику комунального підприємства “Виробниче ремонтно-експлуатацій-не житлове об'єднання № 9” Калашнику А.Г.:
4.1. Посилити роботу з населенням в напрямку забезпечення погашення боргів та поточних оплат квартирної плати.
4.2. Прийняти заходи щодо зниження кредиторської заборгованості та не перевищення її над дебіторською заборгованістю по підприємству.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грищенка В.Ф.

Міський голова Є.Г.Карташов

Д О В І Д К А
про роботу комунального підприємства
“Виробниче ремонтно-експлуатаційне житлове об'єднання № 9”
за 9 місяців 2006 року

Комунальное підприємство “ВРЕЖО № 9” утворене в 1997 році шляхом реорганізації ВРЕЖО № 7 і у зв'язку з прийняттям в комунальну власність міста відомчого житлового фонду завода “Запоріжтрансформатор”.
ВРЕЖО № 9 надає послуги населенню з утримання будинків і прибудинкових территорий житлового фонду Ленінського району, загальною площею 756,2 тис. кв. метрів, в тому числі 209,0 тис.кв.м. (27,6 %) комунальной власності и 547,2тис.кв.м. (72,4 %) приватизованого житла.
На утриманні ВРЕЖО знаходяться 317 житлових будинків, з яких:
- 3 будинки багатоповерхові з додатковим інженерно – технічним обладнанням;
- 67 дев'ятиповерхових будинків, обладнаних ліфтами;
- 44 п'ятиповерхових будинків;
- 203 одно-, двох- и трьохповерхових будинка.
Питома вага будинків низької поверховості складає 64% із зносом конструктивних елементів та сантехнічних комунікацій будинків до 70 %.
В 14653 квартирах мешкають 35 тис. 644 чоловіка, з яких 5849 чоловік (16,4 %) користуються пільгами з оплати за спожиті житлово – комунальні послуги.
Спеціалістами ВРЕЖО № 9 щомісячно опрацьовується 15220 особистих рахунків.
Для оперативного керування процесом виробництва і своєчасного забезпечення населення житлово – комунальними послугами організовано:
- п'ять житлово – експлуатаційних дільниць;
- ремонтно – будівельна дільниця;
- служба механізації.
Для оперативного реагування на аварійні ситуації та звернення громадян в вечірні та нічні часи, в вихідні та святкові дні, організована аварійно – диспетчерська служба.
Станом на 01.10.06 на підприємстві працює 327 чоловік (за штатом 622,5 чоловіка), з яких 224 жінки (68,5 %) и 105 чоловіків. Робітників пенсійного віку 106 чоловік(32,4 %), в тому числі інвалідів II и III груп 13чол.
Укомплектованість кадрового складу на 01.10.06 становиь 52,5 %.
Укомплектованість кадрами по окремим категоріям робітників :
- двірників 46,9 %;
- робочих поточного ремонту 38,3 %;
- АУП и майстрів 88,1 %.
Для забезпечення виконання основних техніко – економічних показників фінансово – господарської діяльності підприємство щорічно складає фінансовий план.
За 9 місяців 2006 року планувалось отримати 5 млн. 029,2 тис.грн. доходів. На надання послуг населенню по утриманню будинків і прибудинкових територій планувалось витратити 4 млн.951,2 тис.грн.
При встановленні рівня рентабельності 1% від плануємої кошторисної вартості послуг планувалось отримати 57,6 тис.грн. чистого прибутку.
Фактично за підсумками роботи КП “ВРЕЖО № 9” за 9 місяців 2006 року доходна частина фінансового плану підприємством виконана на 95,3 %. Сума нарахованого доходу склала 4 млн.794,9 тис.грн., в тому числі:
- квартирної плати від населення 3870,1тис.грн.;
- субсидій 40,2тис.грн.;
- пільг 338,8тис.грн.;
- зборів з орендарів 98,1тис.грн.;
- абонплати 121,8тис.грн.;
- фінансування з міського бюджету 227,4тис.грн.;
- інших доходів від звичайної діяльності 16,4тис.грн.;
- інших доходів від операційної діяльності 82,1тис.грн.
Послуг з утримання будинків і прибудинкових територій надано населенню на суму 4 млн.652,1 тис.грн., в тому числі витрачено по основним статтям витрат на:
- оплату праці 2100,4тис.грн.;
- відрахування до соціальних фондів 757,5тис.грн;
- матеріали 242,3тис.грн.;
- пальне 62,4тис.грн;
- вивіз ТБО населення 243,1тис.грн;
- електроенергію 329,4тис.грн;
- технічне обслуговування ліфтів 207,6тис.грн;
- підрядні роботи поточного ремонту 260,2тис.грн;
- інші витрати 449,2тис.грн.
Собівартість реалізованих послуг в звітному періоді склала 0,667грн на 1кв.метр обслуговуємої площі, проти плану 0,768грн./кв.м. Питома вага адміністративних витрат в собівартості послуг становила 12,1%.
Чистого прибутку нараховано 107,1 тыс.грн.
Саме нараховано, так як, це “благополуччя” носить штучний характер.
Відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік” вся фінансова звітність на підприємстві ведеться по нарахуванню, і тому сьогодні житлові підприємства “на папері” мають прибуток, а фактично із-за недоплат населення як і раніше працюють в умовах нестачі обігових коштів.
Аналіз проплат населенням за спожиті житлово-комунальні послуги свідчить, що регулярно сплачюють рахунки 73 % мешканців району. Ще рік назад цей показник не піднімався вище за 66 %.
На підприємстві постійно ведеться позовно – претензійна робота з неплатниками.
З початку року до суду направлено 165 позовів на суму 794,8 тис.грн. Розглянуто судом 65 позовів, по 40 позовам винесено решення на суму 126,8 тис.грн. Направлено на виконання в виконавчу службу 64 позови на суму 85,8 тис.грн. Стягнуто виконавчою службою всього 22,7 тис.грн.
Після звернення ВРЕЖО з позовами до суду добровільно сплачено боржниками 24,3 тис.грн.
Щоденно працівниками підприємства виконується комплекс робіт по прибиранню та благоустрію прибудинкових територій, технічному обслуговуванню інженерного обладнання житлових будинків.
На виконання цих робіт за 9 місяців 2006 року ВРЕЖО витратило 3039,2 тис. грн.
За 9 місяців 2006 року відремонтовано:
- 17 під'їздів площею біля 20,0тис.кв.метрів на суму 111,1тис.грн.;
- 15,4 тис.кв.м. покрівлі (323 квартири) на суму 783,0 тис. грн. ;
- 2,1 тис.п.метрів стінових панелів (81 квартира) на суму 47,9 тис. грн.
Залишилось відремонтувати:
- покрівель – 340 квартир (11,347 тис. кв. м.);
- стінових панелів – 1256 квартир (37,68 тис. п. м.);
Для виконання цих робіт необхідно ще 1 млн. 711,8 тис. грн.
В ході підготовки житлового фонду до роботи в осіньо – зимовий період 2006 – 2007рр. виконано профілактичний ремонт:
- 369 систем ЦО, что складає 100 %
- 114 систем гарячего водопостачання 100 %
- 310 систем холодного водопостачання и каналізації 100 %
Замінено:
- 439 штук вентелів;
- 29 штук засувок.
Відремонтовано запірної арматури:
- 43883 штук вентелів та кранів;
- 2607 штук засувок;
- 214 вхідних дверей;
- 217 вікон на сходових клітках.
В житлових будинках замінено 88 штук дерев'яних вхідних дверей на металеві утеплені на суму 89,5тис.грн., замінено 453,2 кв. метра скла на суму 11,8тис.грн. Виконано робіт по теплоізоляції 647п.метрів трубопроводів.
Згідно розпорядження міського голови від 18.10.2006 №1323р “Про початок опалювального сезону 2006-2007 років у м.Запоріжжі” прийняття теплоносія і подача його в квартири мешканців житлових будинків відбулось своєчасно.
По капітальному ремонту освоєно коштів на суму 589,1тис.рн.( 62,6 %). На теперішній час роботи продовжуються і до кінця поточного року будуть виконані на 100% в сумі 842,0тис.грн.
Величезна допомога підприємству в поточному році надана міською радою . Із коштів міського бюджету КП“ВРЕЖО №9” виділено 2 млн. 065 тис. грн. в тому числі:
- 842 тис.грн. на капітальний ремонт житлових будинків;
- 519 тис. грн. цільових коштів на ремонт покрівель, під'їздів;
- 490 тис. грн. по бюджету розвитку міста на реконструкцію балконів, фасадів і покрівель в житлових будинках по вул.Кияшка;
- 115 тис. грн. коштів депутатів міської ради на ремонт внутрішньо-квартальних доріг, улаштування дитячого майданчика в Осипенківському мікрорайоні;
- 99 тис. грн. додатково на капітальний ремонт покрівель.
У відповідність до Закону України “Про державний бюджет України на 2006 рік” з 1 січня і з 1 липня 2006 року підприємство підвищило часові тарифні ставки і посадові оклади всім категоріям працівників ВРЕЖО із розрахунку тарифної ставки робітника I розряду, відповідно, 350 и 375 грн.
В січні середня заробітна плата по об'єднанню становила 673,4 грн. на 1 робітника, на 1 жовтня -704,5 грн. За 9 місяців зріст заробітної плати склав 5 %.
В області оплати праці адміністрація ВРЕЖО керується нормами та надає своїм робітникам гарантії, встановлені регіональною галузевою угодою між управлінням містобудування, архітектури и житлово-комунального господарства Запорізької облдержадміністрації та областної організації профспілок робітників житлово-комунального господарства.
В 2006 році (як і в попередні роки) об'єднання не мало заборгованності по заробітній платі.
Дебіторська заборгованість станом на 01.10.06 складає 11421,8тис.грн. За 9 місяців 2006 року вона знижена на 1,1тис.грн.
Сума кредиторської заборгованості з початку року знижена на 149,4тис грн. і на 01.10.06 визначена в сумі 12823,1тис.грн.
До державного бюджету з початку року перераховано 550,3тис.грн. Сума податків сплачених до міського бюджету з початку року складає 255,8тис.грн.
Щоденно виконуючи комплекс робіт з утримання будинків і прибудинкових територій, підприємство постійно шукає шляхи покращення якості обслуговування населення. Виконуються розрахунки та надаються пропозиції щодо змін структури управління виробництвом та форм управління житловим фондом. Ведеться планомірна робота по обміну досвідом з житловими організаціями інших міст і регіонів.

Начальник управління
житлового господарства
В.Г.Баздирєв
Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення