Логотип

Запорізька міська рада

Запорізька область, Запорізький район

25/05/2006

Рішення виконавчого комітету від 25.05.2006 № 180 «Про стан соціально-економічного розвитку міста за І квартал 2006 року»

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 97 „Кодексу законів про працю України” та на виконання рішення Запорізької міської ради від 25.01.2006 року № 4 “ Про звіт щодо виконання Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Запоріжжя на 2005 рік та про Програму соціально-економічного і культу рного розвитку міста Запоріжжя на 2006 рік”, з метою покращання показників соціально-економічного розвитку міста виконавчий комітет Запорізької місь кої ради
ВИРІШИВ:
1. Доповідну записку про стан соціально-економічного розвитку міста за І квартал 2006 року взяти до відома (додається).
2. Керівникам виконавчих органів міської ради щ оквартально здійснювати моніторинг виконання показників ефективності використання комунального майна та одержання прибутків підприємствами комунальної власності. За результатами фінансово- господарської діяльності комунальних підприємств надавати міському голові пропозиції щодо відповідності керівників комунальних підприємств займаним посадам.
3. Керівникам виконавчих органів ради взяти під особистий контроль виконання керівниками підзвітних комунальних підприємств: КП „Управління капітального будівництва” (Сухомлін І.П.); КП ЗМЕТ "Запоріжелектротранс" (Риженьких М. В.); КП "Зеленбуд" (Кауров В.Є.); КП "Запоріжміськсвітло" (Баранчук В.Н.); КП"ВРЕЖО №1" (Плечун А.М.); КП"ВРЕЖО №3" (Темякін І.П.); КП"ВРЕЖО №4" (Савцов І.К.); КП"ВРЕЖО №5" (Іщенко Л.Г.); КП"ВРЕЖО №6" (в.о.Шушлян І.В.); КП"ВРЕЖО №7" (Жаров А.Ф.); КП"ВРЕЖО №8" (в.о. Забіяка П.І.); КП"ВРЕЖО №9" (Калашнік А.Г.); КП"ВРЕЖО №10" (Колесник Є.Я.); КП"ВРЕЖО №11" (Івасюк Л.М.); КП"ВРЕЖО №13" (Чернеченко М.Г.) рішення виконавчого комітету міської ради від 28.07.2005 №243 „Про затвердження Порядку поетапного створення та введення в дію єдиної автоматизованої системи управління фінансовими ресурсами комунальних підприємств” зі змінами, затвердженими рішенням виконавчого комітету від 20.12.2005 № 456.
4. Керівникам підприємств, організацій, установ, що належать до комунальної власності територіальної громади міста розробити положення про оплату праці та надати на погодження до головного економічного управління міської ради.
5 . Комунальному підприємству „Управління капітального будівництва” (Сухомлін І.П.) надати до головного економічного управління міської ради графіки робіт на обє'ктах капітального будівництва та неухильно дотримуватись їх виконання.
6 . Головному економічному управлінню міської ради (Новак Н.В.) спільно з Концерном „Міські теплові мережі” (Лайтерман І.А.). : а ктивізувати роботу щодо розробки Програми енергозбереження в міському господарстві м.Запоріжжя на 2006-2010 роки.

7. Концерну „Міські теплові мережі” (Лайтерман І.А.).: щоквартально, до першого числа місяця, наступного за звітним, надавати до головного економічного управління міської ради звіт про виконання заходів енергозбереження.
8. Головам районних адміністрацій міської ради, керівникам виконавчих органів ради, комунальних підприємств забезпечити своєчасне надання необхідної інформації для розробки Програми енергозбереження в міському господарстві м.Запоріжжя на 2006-2010 роки.
9. Районним адміністраціям міської ради, управлінню праці та соціального захисту населення міської ради (Полковникова О.Я.):
9.1. Активізувати роботу з утворення нових робочих місць на підприємствах міста.
9.2. Продовжити роботу щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати на під приємствах міста та щомісячно надавати звіт щодо їх виконання до головного економічного управління міської ради.
10. Головному економічному управлінню міської ради (Новак Н.В.):
10.1. Щомісячно аналізувати соціально–економічний стан міста та надавати інформацію для розміщення на інформаційному порталі міської ради.
10.2. Винести на обговорення в засобах масової інформації пропозиції щодо встановлення сезонних тарифів на теплову енергію.
10.3. Спільно з Запорізьким міським центром зайнятості (Драчов В.Ф.) винести на розгляд Науково-аналітичної ради з питань стратегії економічного та соціального розвитку м. Запоріжжя питання скорочення чисельності працівників на підприємствах міста та підвищення заробітної плати.
11. Управлінням міської ради забезпечити своєчасне і якісне виконання намічених заходів та вирішення проблемних питань, передбачених у Програмі соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2006 рік.
12. Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.05.2005 № 162 „Про стан соціально-економічного розвитку міста за І квартал 2005 року” та від 25.08.2005 № 286 „Про стан соціально-економічного розвитку міста за І півріччя 2005 року” вважати такими, що втратили чинність.
13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гальцова В.Є.

Міський голова Є.Г. Карташов

Доповідна записка
про стан соціально-екномічного розвитку
м. Запоріжжя за І квартал 2006 року

Промислове виробництво

За січень-березень 2006 року у порівнянні з відповідним періодом 2005 року темпи росту обсягів промислового виробництва склали 102,0%.
Нарощування промислового виробництва відбулося у більшості галузей, але зростання є нижчим, ніж за аналогічний період 2005 року. Основні причини – підвищення тарифів на електричну енергію, що значно вплинуло на рівень собівартості і конкурентоспроможності продукції, проведення реконструкції та модернізації виробництва на .підприємствах міста.
Зберігається зростання в економіковизначальній галузі регіону – машинобудуванні, де приріст обсягу виробництва за січень-березень 2006 року склав 27,2%. Зростання забезпечено за рахунок провідних машинобудівних підприємств: ВАТ „Запоріжтрансформатор”- на 46,9%, ЗАТ „ЗАЗ”- 46,4%, ЗАТ „Запорізький завод важкого кранобудування” – 18,0%.
З початку року підприємствами машинобудівного комплексу випущено: автомобілів легкових -25,1 тис.шт., трансформаторів електричних - 8,3 тис. шт., проводу ізольованого обмотувального – 1,2 тис.тонн.
У металургії та обробленні металу обсяги виробництва за січень- бере-зень поточного року скоротилися на 5,7% у порівнянні з відповідним періодом 2005 року. До суттєвих змін показників обсягу виробництва призвело скорочен-ня виробництва на таких підприємствах як: ВАТ „Електрометалургійний завод „Дніпроспецсталь” (темп росту за січень-березень 2006 року - 88,5%), ВАТ „Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат” (91,6%), ВАТ „Запоріжвогнетрив” (76,1%).
За січень-березень вироблено прокату чорних металів на 2,4% більше, ніж у відповідному періоді минулого року, алюмінію необробленого- на 1,2%. Разом з тим відбулося зменшення обсягу виробництва сталі - на 3,7%, феросплавів – на 15,3%.
У 1 кварталі поточного року забезпечено динамічний розвиток легкої і харчової промисловості , де темпи приросту виробництва склали відповідно 30,2% та 1,2%.
Основне зростання промислового виробництва відбувається за рахунок 20 економіковизначальних підприємств міста.
На підприємствах міста продовжується робота по впровадженню систем управління якістю продукції, які відповідають міжнародним стандартам ISO серії 9000, 9001 та підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної продукції.

Заробітна плата

За станом на 01.04.2006 середньомісячна заробітна плата штатного пра-цівника у м.Запоріжжі склала 1088,11 грн., що на 253,87 грн. (30,4%) більше, ніж за аналогічний період 2005 року (834,24). У промисловості заробітна плата склала 1268,77 грн., машинобудуванні -1067,56 грн., харчовій промисловості - 1321,75 грн., у будівництві – 971,85 грн., транспорті – 1018,56 грн. По підприє-мствах підвищення середньомісячної заробітної плати штатного працівника склало:
- до 10% - ВАТ «Завод феросплавів» (5,6%), ВАТ «Укрграфіт» (4,3%), ВАТ «Запорізька кондитерська фабрика» (9,2%), на ВАТ «Запоріжтрансформа-тор» (4,8%);
- до 15% - ВАТ «Мотор Січ» (14,1%), ВАТ „Запорізський завод важкого кранобудування” (12,9%); ВАТ “Запорізький абразивний комбінат” (13,7%);
- до 20% - ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (18,3%), ВАТ «ПБК «Славутич» (16,7%);
- до 30% - ВАТ «Дніпроспецсталь» (26,6%), ВАТ „Запорізький електрово-зоремонтний завод” (22,5%);
- до 45% - КП «Титано-магнієвий комбінат» (42,8%).
Найбільше зростання заробітної плати (у 1,6 рази) спостерігається на ВАТ «М'ясокомбінат” М'ясний стандарт»
На підприємстві ВАТ «Запоріжвогнетрив» темп росту середньомісячної заробітної плати штатного працівника за І квартал 2006 року у порівнянні до відповідного періоду 2005 року склав 93,8%, на ДП «Кремнійполімер» - відповідно – 95,9%.

Погашення заборгованості із виплати заробітної плати

За станом на 01.04.2006 заборгованість із виплати заробітної плати склала 4952,1 тис.грн (на 01.01.2006 – 3707,5 тис.грн.), тобто збільшилась у порівнянні з початком року на 1244,6 тис.грн.. Найбільша заборгованість спостерігалась по підприємствах Жовтневого (856,1 тис.грн.), Заводського (497,8 тис.грн.), Комунарського (2595,1 тис.грн.) та Ленінського (582,6 тис.грн.) районів.
З метою зменшення заборгованості із виплати заробітної плати у місті та районах працюють комісії з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати податків до бюджету та погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсії, стипендії та інших соціальних виплат. За січень – березень 2006 року відбулося 46 засідань районних комісій. Було заслухано 206 керівників підприємств-боржників та прийнято рішення щодо конкретних строків погашення заборгованості із виплати заробітної плати, недоїмки по платежах до бюджету, до Пенсійного фонду, по наданню і виконанню графіків погашення заборгованості із виплати заробітної плати та прийняття невідкладних заходів по зменшенню заборгованості.

Ринок праці

За січень-березень 2006 року в центрах зайнятості міста зареєстровано 5575 осіб незайнятих громадян, а з урахуванням осіб, які перебували на обліку на 01.01.06, загальна чисельність зареєстрованих незайнятих громадян складає 10146 осіб. З початку року було працевлаштовано 4099 осіб, що на 2,8% більше, ніж за аналогічний період 2005 року. Рівень працевлаштування на 01.04.2006 склав 40,4 %.
Наявність вільних робочих місць на 01.04.2006 складає 5223 одиниці, з них для службовців - 1379. Навантаження на одне вільне робоче місце складає 1,0 особа.
Рівень зареєстрованого безробіття протягом декількох років становить менше 1,0%. Офіційно зареєстрований рівень безробіття на 01.04.06 склав 0,76%.
Витрати на виплату допомоги по безробіттю з початку року становлять 2481,7 тис.грн. Середній розмір допомоги по безробіттю у березні поточного року -351,9 грн. Проблему зайнятості населення значною мірою вирішує організація громадських робіт. За січень-березень 2006 року до громадських робіт залучено 591 безробітного.
Проблема довготривалого безробіття вирішується шляхом надання дотації роботодавцям на створення нових робочих місць для працевлаштування безробітних. У січні-березні 2006 року 109 осіб з числа безробітних було працевлаштовано на додаткові робочі місця, які створені підприємствами міста за рахунок дотацій. З початку року для організації підприємницької діяльності одержали одноразову допомогу 120 осіб на суму 497,8 тис.грн.
За січень-березень 2006 року створено 4286 нових робочих місць.

Виконання бюджету

За 1 квартал 2006 року до загального фонду бюджету м.Запоріжжя надійшло доходів у сумі 163871,9 тис.грн., в тому числі субвенції з Державного бюджету України – 27950,9 тис.грн. Без урахування трансфертів, план звітного періоду виконано на 106,5 відсотка. Додатково до бюджету міста надійшло 8268,8 тис.грн.
Бюджет міста Запоріжжя по видатках виконано в обсязі 213230,3 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету – 164776,0 тис.грн., спеціального фонду бюджету – 48454,3 тис.грн. До Державного бюджету України перераховано 18175,9 тис.грн.

Енергозбереження

Раціональне використання енергоресурсів має велике значення для забезпечення ефективної діяльності всього господарського комплексу. Для вирішення проблеми ефективного енергозбереження продовжується впровадження заходів Комплексної програми енергозбереження м. Запоріжжя на 1997-2010 роки.
У І кварталі 2006 року при впровадженні енергозберігаючих заходів та технологій, економія паливно-енергетичних ресурсів у вартісному виразі по галузях склала:
- чорній та кольоровій металургії - 3,12 млн. грн.
- машинобудуванні - 0,33 млн. грн.
- житлово-комунальній сфері - 0,17 млн. грн.
- харчовій та переробній промисловості - 4,15 млн. грн.
ЗАТ «Запорізький оліяжиркомбінат», використовуючи соняшникову лузгу як паливо, отримав економію 1,39 млн. грн. (3,03 млн.куб.м природного газу), а реконструкція виробництва рафінації та модифікації жирів і маргаринового виробництва дало можливість заощадити 2,57 млн. грн. (3,8103млн.куб.м природного газу, 2,38 млн.кВт.год. електроенергії, 23,74 тис. Гкал теплової енергії). Освоєння нових енергозберігаючих технологій на ВАТ "ЗМК "Запоріжсталь" призвело до економії 1,87 млн.грн. (природного газу-3,3 млн.куб.м, електроенергії -1,16 млн.кВт.год.), ВАТ “Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат” - 0,98млн.грн., ВАТ “Дніпроспецталь”- 0,26млн.грн.
Продовжено роботу на одному з важливих секторів впровадження енергозберігаючого устаткування і технологій у міському господарстві - зовнішнє освітлення. Заміна 1324 світильників на менш потужні дало можливість КП “Запоріжміськсвітло” заощадити 0,19 млн.кВт.год. (11,4 млн.грн.). Проведення оптимізації роботи Центральних очисних споруд КП “Водоканал” дало підприємству економію 120,0 тис.грн. (0,017 млн.кВт.год.). Налагоджувальні роботи на котельнях Концерну “Міські теплові мережі” та ремонт ізоляції трубопроводу опалення на ГВП заощадило 0,038 млн.куб.м природного газу, 0,136 тис.Гкал.теплоенергії.
В бюджетних установах та організаціях впроваджено лічильники холодної та гарячої води – 6 шт., теплової енергії – 6 шт., що дасть можливість заощадити бюджетні кошти.

Будівництво

У січні – березні 2006 року власними силами будівельних організацій за контрактами підряду, виконано робіт на суму 137,2 млн.грн., що на 3,0% більше, ніж за січень – березень 2005 року.
97,0% загального обсягу виконаних робіт виконуються підприємствами приватної власності, 2,8% - державної, 0,2% - комунальної.
У I кварталі 2006 року у місті продовжувалось будівництво таких важливих об'єктів, як автотранспортна магістраль через річку Дніпро, де виконано будівельних робіт на суму 26,8 млн.грн., реконструкція стадіону по вул. Валерія Лобановського - виконано будівельних робіт на суму 7,2 млн.грн., будівництво 44-х квартирних житлових будинків на сел. Павло-Кічкас - виконано будівельних робіт на суму 273,8 тис.грн.

Комунальні підприємства міста

За I квартал 2 006 року дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) 56 комунальних підприємств склав 160,8 млн.грн., що більше, ніж заплановано на 5,9 млн.грн. Прибуток одержано по 35 підприємствах (62,5% від загальної чисельності підприємств). Результат від фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств за звітний період – прибуток – 2,9 млн.грн., що більше запланованого на 0,2 млн.грн. Протягом І кварталу 2006 року комунальними підприємствами перераховано до міського бюджету податку на прибуток 1,2 млн.грн. Відрахувань частки прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності перераховано у розмірі 0,29 млн.грн.
Планові показники перевиконано наступними комунальними підприєм-ствами: КП „ЕЛУАШ”(на 379,1тис.грн), КП „ВРЕЖО № 1” (на 154,0 тис.грн.), КП „ВРЕЖО № 11” (на 113,3 тис.грн.), КП „Запоріжміськсвітло" (на 92,9 тис.грн.), КП „ВРЕЖО № 7” (на 88,9 тис.грн.), КП „ВРЕЖО № 5” (на 83,6 тис.грн.), КП „Редакція газети „Запорозька Січ” (на 71,3 тис.грн), КП „ВРЕЖО № 2” (на 66,7 тис.грн.), КП „Запорізьке інвестиційне агентство” (на 62,8 тис.грн), КП „ВРЕЖО № 3” (на 62,7 тис.грн.), ЗМК друкарня „Дніпровський металург” (на 61,1 тис.грн), КП „ВРЕЖО № 9” (на 48,0 тис.грн.), КП „ПС „Юність” (на 39,7 тис.грн.) КП „ВРЕЖО № 8” (на 31,8 тис.грн.).
За результатами діяльності у І кварталі 2006 року о держано збитки по 2 1 підприємству комунальної власності (37,5% від загальної чисельності підприємств). Сума збитків у звітному періоді складає 31,8 млн.грн.
За I квартал 2 006 року проведено планові перевірки наступних комунальних підприємств: КП „Школярик”, КП „Управління капітального будівництва”, КП „ВРЕЖО 10”.
На виконання рішення від 28.07.2005 № 243 „ Про затвердження Порядку поетапного створення та введення в дію єдиної автоматизованої системи управління фінансовими ресурсами комунальних підприємств” на чотирьох комунальних підприємствах введена програма автоматизованої системи управління фінансовими ресурсами та ведеться робота щодо втілення програми ще на двадцяти комунальних підприємствах.
За результатами впровадження цієї системи очікується підвищення ефективності використання фінансових ресурсів, оперативність, точність і якість управлінських рішень у фінансових питаннях. Єдина автоматизована система управління фінансовими ресурсами дозволяє керівникам підприємств визначати обсяги фінансових ресурсів по джерелах формування та напрямки їх цільового використання згід но виробничих та маркетингових досліджень, відстежувати та контролювати фінансові потоки у реальному часі, планувати темпи розвитку підприємства, своєчасно і повно реагувати на зміни ринку, що призведе до підвищення прибутку підприємства і відповідно надходжень до бюджету.

Торгівля та платні послуги

Протягом І кварталу 2006 року здійснювались заходи, спрямовані на розвиток споживчого ринку, вдосконалення інфраструктури підприємств сфери обслуговування.
За рахунок нового будівництва та реконструкції у І кварталі 2006 року в м. Запоріжжі відкрито 40 підприємств торгівлі, 19 об'єктів громадського харчування та 22 об'єкти сфери послуг.
Відкриття нових підприємств дозволило забезпечити роботою 542 особи.
Загальний обсяг товарообігу роздрібної торгівельної мережі та громадського харчування за І квартал 2006 року склав 677,9 млн.грн, що на 131,6 млн.грн (24,1%) більше, ніж за І квартал 2005 року. Роздрібний товарообіг на душу населення склав 282,6 грн. (на 56 грн. більше аналогічного періоду 2005 року).
Обсяг реалізації послуг за січень-березень 2006 року склав 363,6 млн.грн. що на 16,8 млн.грн. більше ніж за І квартал 2005 року.
Індекси роздрібних цін за І квартал 2006 року склали: по товарах – 111,3%, по послугах – 116%.
Систематично контролюється повнота надходження ринкового збору до місцевого бюджету. За 3 місяці 2006 року до місцевого бюджету перераховано 1653,27 тис.грн.
Розширюється мережа магазинів, в яких введено в дію систему безготівкових розрахунків за товари за допомогою банківських карток.
На виконання розпоряджень міського голови з питань ліквідації стихійної торгівлі в районних адміністраціях міста розроблено поквартальні плани заходів з упорядкування стихійної торгівлі. Згідно з затвердженими планами проводяться рейди-перевірки, роз'яснювальна роботи серед населення про неприпустимість торгівлі у невстановлених місцях і про можливість одержання пільгового чи безкоштовного місця на ринку. Всього за січень-березень 2006 року проведено 126 рейдів в місцях несанкціонованої торгівлі, за результатами яких складено 101 протокол про адміністративні правопорушення, які направлено до місцевих судів.

Розвиток малого підприємства

За рахунок міського бюджету передбачено фінансування заходів щодо підтримки підприємницьких ініціатив, розвитку підприємництва на 2006 рік у сумі 250,0 тис.грн.
На початок 2006 року очікувана кількість малих підприємств складала 8200, за результатами реєстрації за І квартал поточного року їх кількість збільшилась на 2,4% і становить біля 8400 од. Очікується приріст і кількості фізичних осіб – підприємців. Так, на початок поточного року їх кількість складала 46327 осіб, у І кварталі поточного року - 47712 осіб, що більше на 1,3%.
На теперішній час розвиток підприємницької діяльності знаходиться на новому етапі свого розвитку, а саме: рішенням міської ради від 23.12.2005 № 9 спрощено порядок видачі дозволів на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг на території м. Запоріжжя.
З метою впровадження Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" створено відділ по роботі з документами дозвільного характеру.
Згідно з п.3 зазначеного Закону видача документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами здійснюється за принципом організаційної єдності. Все це надає значний поштовх розвитку підприємницької діяльності в місті.
Виконавчими органами міської ради спільно із робочою групою з питань державної регуляторної політики, яка затверджена розпорядженням міського голови від 22.06.2005 № 668р "Про затвердження складу робочої групи з питань державної регуляторної політики" та половина складу якої представляють представники суб'єктів господарювання та їх об'єднань, об'єднань громадян, проведена ретельна робота щодо перегляду регуляторних актів (рішення Запорізької міської ради, рішення виконавчого комітету міської ради, розпорядження міського голови) . За результатами проведеної роботи скасовано 19 регуляторних актів, внесено зміни до 22 регуляторних актів, опубліковано у засобах масової інформації 10 проектів регуляторних актів.
Виконавчими органами міської ради щомісячно формуються та висвітлюються у засобах масової інформації і розміщуються на офіційному ВЕБ-сайті виконавчого комітету міської ради переліки вільних приміщень, які пропонуються в оренду або до продажу.

Житлове господарство

Житловий фонд комунальної власності м. Запоріжжя налічує 4055 житлових будинків, загальною площею 10907,8 тис. кв. м.
На 2006 рік у міському бюджеті передбачено 11,2 млн. грн. на капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності міста
За перший квартал по капітальному ремонту житлових будинків виконано робіт на суму 1790,4 тис. грн., у тому числі: вибірковий капітальний ремонт – на суму 1281,8 тис. грн.; комплексний капітальний ремонт - 65,4 тис. грн.; экспертиза, модернізація, заміна, капітальний ремонт ліфтів - 231,2 тис. грн.; виконано проектних робіт – на 57,5 тис. грн.; замінено газового обладнання – 154,5 тис. грн.
За перший квартал поточного року відремонтовано покрівель на будинках комунальної власності міста в обсязі 81,6 тис. кв. м. (1582 квартири). На виконання цих робіт витрачено 4,3 млн. грн., в тому числі 4,0 млн. грн. за рахунок цільового фінансування з бюджету.
За три місяці поточного року в комунальну власність міста прийнято відомчий житловий фонд: від ВАТ «Запоріжсільбуд» - 3 будинки, загальною площею 3,3 тис. кв. м, 3 гуртожитки, загальною площею 5,4 тис. кв. м.; від ВАТ «Запоріжвогнетрив» - 6 будинків, загальною площею 3,0 тис. кв. м; від ВАТ «Дніпроспецсталь» - 3 гуртожитки, загальною площею 9,2 тис. кв. м; від ВАТ «Запоріжжитлоцивільбуд» - 1 будинок, загальною площею 0,5 тис. кв. м.
В 2006 році на реконструкцію гуртожитків, які знаходятся в комунальній власності міста, у міському бюджеті передбачено 1,0 млн.грн.
За перший квартал 2006 року освоєно та профінансовано 245,2 тис. грн. на реконструкцію гуртожитків за адресами вул. Волгоградська, 26, Задніпровська, 30, Цегельна, 13.
На реконструкцію житлових будинків комунальної власності міста в 2006 році з бюджету міста виділено 8111,1 тис. грн. За перший квартал виконано та профінансовано робіт з реконструкції житлових будинків на суму 505,4 тис. грн.
На виконання основних завдань роботи підприємств галузі житлового господарства:
- повністю відшкодовуються встановленими тарифами та додатковими доходами підприємств надані послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій;
- рівень збору платежів від населення за послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій доведено до 92,5 %;
- з метою ліквідації заборгованості населення за житлово-комунальні послуги за перший квартал 2006 року подано до суду 527 позовів про стягнення заборгованості на 2042,3 тис. грн.;
- житловий фонд оснащено засобами обліку споживання води і теплової енергії в кількості 22 штуки. 

Комунальне господарство

Дорожнє господарство

На утримання та ремонт доріг у І кварталі 2006 року витрачено 4674,42 тис.грн. На аварійних ділянках міських доріг виконано забивку ям асфальтобетонною крихтою та шлаковим щебенем на площі 3595 кв.м. На вулицях міста виконано ямковий ремонт доріг на площі 4253 кв.м, укладено 851 тонна асфальтобетону, виконано відсипку покриття доріг (укладено шлакового щебню1042 т на площі 8232 кв.м.).
В зимовий період 2006 року постійно виконувались роботи по очищенню доріг від снігу та льоду, проводилась посипка доріг протиожеледними матеріалами, що дало змогу забезпечити безперебійний рух автомобільного транспорту. За цей період використано протиожеледних матеріалів 7897,3 т.

Організація дорожнього руху

За І квартал 2006 року виконано комплекс робіт з організації дорожнього руху на 341,72 тис.грн. Проведено реконструкцію світлофорних об'єктів (8 од.), ремонт світлофорних об'єктів (12 од.), встановлено дорожніх знаків (140 од.). Проведено технічне обслуговування світлофорних об'єктів (132 од.) та дорожніх знаків (6200 од.)

Зовнішнє освітлення

Згідно з розробленою та затвердженою міською радою Програмою «Світло – 2006» комунальним підприємством «Запоріжміськсвітло» відновлено зовнішнє освітлення на 27 вулицях, 17 внутрішньоквартальних територіях. замінено на сучасні та енергозберігаючі 1429 од. світильників встановлено 18 опор , прокладено 24,21 км проводу та 22,65 км кабелю. Всього в рамках Програми «Світло – 2006» виконано робіт на суму 1454,7 тис. грн.
Для підтримки мереж зовнішнього освітлення у робочому та технічно-справному стані виконувались роботи по їх утриманню та поточному ремонту. Замінено 6044 ламп, 99 од. світильників, відремонтовано 3775 прольотів повітряних ліній, 1383 прольотів кабельних ліній, відремонтовано 5739 од. світильників.

Озеленення

На озеленення міста за І квартал 2006 року витрачено 1118,8 тис.грн. Виконано обрізку 21680 дерев, корчування пнів, знесено 934 од. сухостійних та аварійних дерев.

Соціальний захист населення

На виконання Комплексних заходів по соціальному захисту населення у І кварталі 2006 року витрачено 321953,3 грн., у тому числі:
- на виконання заходів по підрозділу „Дитинство” - 109688,7 грн.;
- на виконання заходів по підрозділу „Чуйність і милосердя” - 45983,7 грн.;
- на виконання заходів по підрозділу „Увага і турбота” - 96577,9 грн.;
- на виконання заходів по підрозділу „Гуманість” - 69703 грн.;
В рамках Міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2006 рік на матеріальну підтримку обдарованої молоді у І кварталі 2006 року витрачено 158893,20 грн.
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів Міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2006 рік з міського бюджету у І кварталі 2006 року склала 31301,0 грн.
Для вирішення питань щодо забезпечення житлом пільгових категорій населення за І квартал поточного року оформлено 191 ордер на державну житлову площу і житло в гуртожитках комунальної власності міста. Вдалося поліпшити житлові умови наступним пільговим категоріям громадян: інвалідам загального захворювання, дитинства – 2 чол.; учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС і ІІ категорії – 3 чол.; військовослужбовцю запасу – 1 чол.; молодому фахівцю – 1 чол.; працівникам освіти, культури – 2 чол.; багатодітній родині – 1 чол.; потерпілим внаслідок пожежі – 1 чол.

Послуги транспорту та зв'язку

За І квартал 2006 року автотранспортом загального користування перевезено вантажів 251 тис. тонн., (що на 31,5 % менше, ніж у І кварталі 2005 року), пасажирів – 17599,8 тис. чол., (що на 8,5% менше, ніж за відповідний період 2005 року).
За звітний період проведено 4 конкурси на право перевезення пасажирів та багажу на автобусних маршрутах загального користування у м. Запоріжжі, на яких розіграно 4 маршрути. Проведено пасажирообстеження Хортицького району. Розірвано договори на перевезення з 2 автотранспортними підприємствами (за порушення договірних зобов'язань, чинного законодавства, а також на підставі клопотання керівництва одного з автопідприємств).
Обсяг послуг зв'язку склав 20259,0 тис. грн. (що на 18,9% більше, ніж за відповідний період 2005 року), в тому числі населенню – 6706,1 (на 5,1 % більше, ніж у 1 кварталі 2005 року). Проведено два тендера на закупівлю автобусів та тролейбусів, за результатами яких готується відповідна документація.

Охорона здоров'я

В І кварталі 2006 року діяльність закладів охорони здоров'я міста була спрямована на виконання «Програми розвитку охорони здоров'я м. Запоріжжя та основні напрямки розвитку галузі на 2005-2007 роки».
Протягом І кварталу 2006 року управлінням охорони здоров'я міської ради вирішені питання забезпечення в повному обсязі медичною допомогою, з врахуванням реформування мережі.
В місті продовжується виконання заходів по впровадженню надання первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини. У І кварталі 2006 року розпочато підготовку до відкриття ще однієї амбулаторії на селищі Тепличному Шевченківського району та відділення сімейної медицини у складі поліклініки 8-ї міської лікарні. Для проведення необхідних ремонтних робіт цього закладу виділено 100 тис.грн.
За січень-березень поточного року лікарні швидкої медичної допомоги надано 198 тис.грн. на придбання серверу та комп'ютерів для диспетчерської, 41,8 тис.грн. для придбання меблів, 29,0 тис.грн. – для закупівлі бронхоскопу для реанімаційної служби, дитячій лікарні №1 виділено 80 тис.грн. для придбання меблів.
Для зміцнення матеріально-технічної бази лікувальних закладів за І квартал виділено 1,2 млн.грн. для проведення ремонтів приміщень, мереж теплопостачання та водопостачання, у т.ч. дитячій лікарні № 1 – 131,4 тис.грн., 3-й міській лікарні – 200,0 тис.грн., 9-й міській лікарні – 100,0 тис.грн. та інші.
За І квартал 2006 року управлінням охорони здоров'я міської ради проведено закупівлю інсуліну та пероральних цукрознижуючих препаратів. Видатки на закупівлю склали: з міського бюджету на інсулін - 36,9 тис.грн., на пероральні цукрознижуючі препарати – 80,6 тис.грн.; з Державного бюджету України на інсулін - 280,7 тис.грн.
Для пільгового лікування інвалідів ВВВ було видано безкоштовно і на пільгових умовах рецептів на суму 23,3 тис. грн.
На постійному контролі залишається виконання цільових міських прог-рам по боротьбі з туберкульозом, СНІДом, наркоманією, венеричними хворобами, з надання допомоги інвалідам Великої Вітчизняної війни та праці, постраждалим внаслідок Чорнобильської аварії, зниження алергічних захворювань.
Як і в попередні роки приділяється увага покращанню медичного забезпечення вагітним та дітям. На виконання міської програми «Безоплатні пологи» у 1-му кварталі для пологових будинків придбано медикаментів, виробів медичного призначення на суму 194 тис.грн. Здійснюються закупівлі обладнання для пологових будинків міста (700 тис.грн). Такі заходи дозво-ляють покращити умови надання допомоги вагітним, новонародженим.
За 1-й квартал поточного року придбано 4 автомобілі на суму 240,0 тис.грн.

Розвиток державних закупівель

Оцінка ситуації у сфері державних закупівель за І квартал 2006 року.

У 2006 році розпорядники державних коштів усіх рівнів, у тому числі одержувачі коштів, здійснювали закупівлі відповідно до Закону України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”, керуючись підзаконними актами щодо закупівель товарів, робіт і послуг і рішенням міської ради від 25.01.2006 № 33 „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”, рішеннями виконкому міської ради від 22.12.2005 № 490 „Про організацію та здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти” і від 23.03.2006 № 90 „Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 22.12.2005 № 490 „Про організацію та здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти”.
Відповідно до рішення міської ради від 22.12.2005 № 490 „Про організацію та здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти” на головне економічне управління міської ради покладено виконання функцій щодо координації закупівель товарів, робіт і послуг розпорядниками державних коштів – головними розпорядниками коштів, розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів.
Головним економічним управлінням міської ради здійснюється методичне забезпечення та моніторинг проведення тендерними комітетами розпорядників державних коштів закупівель товарів, робіт та послуг, постійно надаються методичні рекомендації щодо проведення та застосування окремих видів процедур закупівель.
За І квартал 2006 року проведено 440 торгів, з них 329 (74,8%) проведено шляхом запиту цінових пропозицій, 106 (24,1%) склали відкриті торги, 1 торги (0,2%) проведено з використанням процедури закупівлі у одного учасника.
Загальна кількість учасників у всіх торгах склала 1107, в середньому 2,5 учасника на одні оголошені торги.
Укладено 429 договорів. По всіх процедурах закупівель переможцями визнано вітчизняних суб'єктів господарювання.
Кількість відмінених торгів чи визнаних такими, що не відбулися, склала 0,45% від загальної кількості, або 2 торги.
Загальна річна сума коштів, запланованих замовниками для закупівлі товарів, робіт і послуг склала 219117,4 тис. грн., з них у звітному періоді заявлено коштів на суму 82409,7 тис. грн., укладено договорів на суму 81383,8 тис. грн.

Комунальна власність

З метою збереження об'єктів соціальної інфраструктури за І квартал 2006 року до комунальної власносто міста прийнято інженерні мережі загальною вартістю 981 943,89 грн. (водопровід – 10 346,1 п.м.; каналізація – 13 811,31 п.м.; теплопостачання – 30 п.м.; електроосвітлення – 950 м.)
З метою розвитку соціальної інфраструктури міста до комунальної власності міста протягом звітного періоду прийнято будівлі та споруди по вул. Копьонкіна, 2а, для розміщення малого багатопрофільного ліцею “Перспектива”.
Триває робота по прийняттю до комунальної власності міста клубу юних техніків „Польот” та дошкільних навчальних закладів №№ 89, 159 ВАТ „Мотор Січ”, парку ім.О.С.Пушкіна, а також автомобіля ГАЗ 31029.
Крім того, Запорізькою міською радою було передано до спільної власно-сті територіальних громад, сіл, селищ, міст Запорізької області трансформаторну підстанцію ТП-2316 та кабельні мережі, які забезпечують електропостачання комунальної установи „Обласна інфекційна клінічна лікарня”.
На виконання заходів із сприяння розвитку малого підприємництва та для організації господарської діяльності суб'єктів підприємництва, надання побутових послуг населенню, створення об'єктів торгівлі, громадського харчування прийнято 63 рішення виконавчого комітету міської ради про переведення житлових приміщень до нежитлового фонду. Крім того, для досягнення вказа-ної мети та, в першу чергу, для забезпечення надходжень до міського бюджету здійснюється передача в оренду комунального майна. Протягом І кварталу 2006 року укладено 20 договорів оренди, у тому числі об'єктів нерухомого майна загальною площею 1 958,76 кв.м.
З метою залучення додаткових коштів до міського бюджету для вирішення соціально-побутових та економічних проблем міста проведено 1 конкурс на право оренди 16 об'єктів комунальної власності. В результаті сума реєстрацій-них внесків склала 10,9 тис. грн., благодійних внесків від переможців конкурсів – 262,5 тис. грн.

Приватизація об'єктів комунальної власності

За І квартал 2006 року приватизовано 45 об'єктів комунальної власності. До міського бюджету перераховано 10,512 млн.грн.
Приватизовано 13 об'єктів торгівлі, 9 - побуту, 1 - громадського харчування, 3 аптеки та інше. Покупцями об'єктів приватизації стали 22 фізичні особи, 3 приватних підприємства, 1 акціонерне товариство, 19 товариств з обмеженою відпоідальнністю.
Приватизовані об'єкти розташовані по районах міста: Жовтневий - 8 об'єктів, Заводський - 1, Комунарський - 2, Ленінський - 10, Орджонікідзевський - 17, Шевченківський - 7.
На 29 приватизованих об'єктах проводяться капітальні ремонти, реконструкція, що дасть можливють після завершения ремонту та здачі об'єктів в експлуатацію створити додаткові робочі місця, сприяти розвитку інфраструктури міста. Загальна сума інвестицій суб'єктів підприємницької діяльності в приватизовані об'єкти за вказаний період склала майже 1 млн. грн.
Рішеннями міської ради від 25.01.2006 № 37 та від 17.03.2006 №10 затверджено переліки об'єктів комунальної власності, які підлягають приватизації (всього 80 об'єктів).
Управлінням у справах приватизації міської ради здійснюється постійний контроль за виконанням власниками приватизованих об'єктів умов договорів купівлі-продажу. Фахівцями управління проведено 43 перевірки виконання власниками об'єктів умов договорів купівлі-продажу. 3 початку року перераховано до міського бюджету 1,5 тис. грн. штрафних санкцій.
В газеті "Запорозька Ciч" опубліковано 18 повідомлень про приватизовані об'єкти та інформація стосовно процесу приватизації комунального майна.

Освіта

Більшість показників, що характеризують розвиток освітньої галузі міста за перший квартал 2006 року, мають позитивну динаміку в частині формування різнорівневої мережі загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів для задоволення освітніх потреб населення, системних підходів до роботи зі здібними та обдарованими дітьми, учнівською молоддю, впровадження інноваційних управлінських та освітніх технологій, створення єдиного простору дослідно-експериментальної роботи, організації безперервності і наступності освіти, соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.
Завершено комп'ютеризацію загальноосвітніх навчальних закладів міста. 97 шкіл безкоштовно підключено до мережі Інтернету.
З метою реалізації міжнародних зв'язків у рамках програми „Інтел Ò Навчання для майбутнього” було організовано чотири семінари-практикуми з питань використання новітніх інформаційних технологій з проектної методики, до роботи яких було залучено 44 вчителя-предметника м. Запоріжжя. За результатами семінару всі вчителі одержали сертифікати міжнародного зразка.
Для дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку, тривалого піклування та реабілітації забезпечено функціонування ДНЗ/груп компенсуючого типу. Отримують корекційну допомогу в 180 спеціальних групах 1798 дітей, у 56 санаторних групах 1118 дітей. Перший рік почала функціонувати в Хортицькому районі санаторна група для дітей з серцево-судинними захворюваннями (ДНЗ № 269).
Харчування учнів забезпечується на базі 108 шкільних їдалень та 12 буфетів. Всіма видами харчування охоплено 47949 учнів (66,4 %), гарячим харчуванням – 14770 учнів (30,8 %). Всі учні 1-4 класів одержують безкоштовні шкільні сніданки.
У забезпечені якості освіти суттєву роль відіграє матеріальна та фінансова підтримка розвитку муніципальної освіти.
З єдиного цільового фонду Запорізької міської ради у І кварталі 2006 року виділено:
- 25,0 тис. грн. для здійснення перевезення дітей навчально-виховного комплексу «Основа», хворих на цукровий діабет, до місця навчання;
- 61,0 тис. грн. для виплати щомісячної міської премії педагогічним працівниками зі стажем роботи до 3-х років;
- 1 млн. 164 тис. грн. депутатських коштів для зміцнення матеріально-технічної бази шкіл, дошкільних навчальних закладів та проведення ремонтів.

Фізична культура і спорт

У І кварталі 2006 року було проведено 62 міських та районних спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів з 28 видів спорту з усіма верствами населення. У змаганнях прийняло участь 7,5 тис. осіб. Управлінням було організовано та проведено ряд міжнародних турнірів.
За січень-березень 2006 року було присвоєно спортивні розряди: кандидат в майстри спорту – 46 чоловік, І розряд – 57 чоловік, 5 тренерам присвоєно ІІ кваліфікаційну категорію.
В Хортицькому районі збудовано та введено в дію новий критий льодовий манеж «Полюс-2». При гімназії № 8 збудовано спортивний майданчик зі штучним покриттям. При управлінні з питань фізичної культури і спорту та туризму міської ради на базі плавального басейну «Салют» відкрито нову дитячо-юнацьку спортивну школу з плавання.

Начальник головного економічного
управління міської ради
Н.В.Новак
Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення