Логотип

Запорізька міська рада

Запорізька область, Запорізький район

28/04/2006

Рішення міської ради від 28.04.2006 № 17 «Про внесення змін та доповнень до Положення про службу у справах неповнолітніх Запорізької міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 26.12.2001 №40»

У відповідності до Закону України від 13.01.2005 №2342- IV “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” та керуючись постановами Кабінету Міністрів України від 20.08.2003 №1299 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, від 25.03.2006 №367 “Про утворення Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини”, Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
Внести зміни та доповнення до Положення про службу у справах неповнолітніх Запорізької міської ради від 26.12.2001 №40 “Про затвердження Положення про службу у справах неповнолітніх Запорізької міської ради ”:
1. Абзац 5 пункту 3 після слова “ неповнолітніх ” доповнити словами “ в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ”.
2. Підпункт 4.3 пункту 4 доповнити словами “сприяє усиновленню, влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей”.
3. Підпункт 4.7 пункту 4 доповнити словами “захистом прав, свобод та інтересів дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, умовами влаштування і утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, умовами проживання вихованців дитячих будинків сімейного типу”.
4. Підпункти 4.15 та 4.16 пункту 4 викласти у такій редакції:
“4.15. Формує банк даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також кандидатів в усиновлювачі, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, веде первинний облік дітей, які можуть бути усиновлені.
4.16. Проводить моніторинг діяльності служб у справах неповнолітніх районних адміністрацій міської ради, пов'язаної з захистом прав, свобод та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.”
5. Вважати підпункти 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 пункту 4 відповідно підпунктами 4.17, 4.18, 4.19, 4.20.
6. Підпункт 5.7 пункту 5 викласти у такій редакції:
“5.7. Порушувати перед відповідними органами питання про притягнення до відповідальності згідно із законом фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх. ”
7. Доповнити пункт 5 підпунктом 5.13 такого змісту:
“5.13. Відвідувати неповнолітніх, які опинилися у складних життєвих умовах, перебувають на обліку в службах у справах неповнолітніх районних адміністрацій міської ради, за місцем їх проживання, навчання, роботи, проводити відповідну профілактичну роботу.”

Міський голова Є.Г.Карташов
Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення