Запорізька міська рада

Запорізька область, Запорізький район

28/04/2006

Рішення міської ради від 28.04.2006 № 9 «Про внесення змін та доповнень до рішення Запорізької міської ради від 25.01.2006 №23 «Про затвердження місцевих Програм на 2006 рік» та до рішення від 17.03.2006 №8 «Про внесення змін та доповнень до рішення Запорізької міської ради від 25.01.2006 №23...»

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України, Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни до «Програми благоустрою міста на 2006 рік» викласти в новій редакції (згідно додатку).
2. Внести зміни до Програми реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг на 2006 рік.
2.1. В розділі «Очікуваний результат Програми» суму 290940м 2 замінити на суму 120234 м 2
2.2.У розділі «Перелік заходів на виконання програми» слово реконструкція замінити на капітальний ремонт
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грищенка В.Ф. та на постійну комісію міської ради з питань життєзабезпечення міста (робота галузей міського господарства) (Баздирєв В.Г.).

Міський голова Є.Г. Карташов
Додаток
до рішення міської ради
28.04.2006 № 9

Програма благоустрою міста на 2006 рік

 Головний розпорядник

 Управління комунального господарства міської ради, відділи комунальних господарств районних адміністрацій міської ради – здійснюють контроль та несуть відповідність за виконанням програми.

Мета програми

Забезпечення та збереження технічного справного і естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей та продовження строків служби усіх елементів благоустрою.

Завдання програми

Вдосконалення порядку планування, підготовки проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою.

Напрямки діяльності

Проведення ремонту шляхів, озеленення та утримання об'єктів благоустрою, мереж зовнішнього освітлення, міських пляжів, кладовищ та санітарної служби.

Очікуваний результат програми

Поліпшення зовнішнього вигляду міста у сучасному стилі, вирішення транспортної проблеми та комфортного відпочинку жителів міста.

Перелік заходів на виконання програми

Розділ I : 1.Фінансування робіт по благоустрою міста за рахунок коштів загального фонду бюджету міста на 2006 – 21860 тис.грн.
в тому числі:
Управління комунального господарства – 19100,0 тис. грн.
Ленінський район - 325,0 тис. грн.
Орджонікідзевський район - 840,0 тис. грн.
Хортицький районн - 305,0 тис. грн.
Шевченківський район - 325,0 тис. грн.
Жовтневий район - 315,0 тис. грн.
Комунарський район - 325,0 тис. грн.
Заводський район - 325,0 тис. грн.
 

 
Об'єкти благоустрою
Управ-ління комуна-льного госпо-дарства міської ради

Відділ комунального господарства

Разом

Ленін- ської районної адміністрації
Хор-тиць-кої рай-онної адмі-ніст-рації
Орджоні-кідзевської районної адмініст-рації
Жов-тне-вої рай-онної адмі-ніст-рації
Шев-ченків-ської рай-онної адмі-ніст-рації
Зав-одсь-кої рай-онної адмі-ніст-рації
Ко-му-нарсь-кої рай-онної адмі-ніст-рації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Вулично-дорожня мережа, (тис.м2)

7253,7

124,2

103,81

167,52

132,0

30,0

59,4

14800

22670,63

Озеленення (га)

390

3,5

10

-

4,5

50

50

35,9

543,9

Обрізка та ліквідація сухих, аварійно небезпечних дерев, од

-

-

-

-

-

-

160

30

190

Мережі зовнішньо-го освітлення (світлото-чок)

39289

30

52

-

7

-

-

-

39378

Ліквідація звалищ, вивіз сміття, (т.м3)

-

3,8

2,7

2,45

4,0

2,6

4,0

3,15

22,7

Засоби регулювання дорожньо-го руху (од.)

6300

25

20

-

25

500

20

75

6965

Виготовлення та утримання малих архітектурних форм (од.)

-

510

320

138

500

120

289

300

2177

Інвентаризація зелених насаджень, га

6

6

Утримання території кладовищ та санітарної служби (га)

 

369,5

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

369,5

Утримання пляжу (га)

20,2

-

-

-

-

-

-

-

20,2

Підбір, усиплення бездоглядних тварин (голів)

 

-

 

510

 

280

 

450

 

300

 

468

 

488

 

377

 

2873

Водопостачання фонтанів м³

 

-

 

-

 

-

15348,87

 

-

 

-

 

1092

 

-

 

16440,87

Водопостачання громадського туалету, м3

-

-

-

2093

-

-

412,3

-

2505,3

Енергопос-тачання фонтанів, кВт

 

-

 

-

 

-

 

419580,42

6945

-

3472

 

-

429997,42
Встановлення доще-приймальників, од.

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

10

 

-

 

-

 

10

Нанесення дорожньої розмітки,м 2

-

-

1000

-

250

200,0

486,2

-

1936,2

Обслуговування громадського туалету, од

-

-

-

-

-

-

2

-

2

Утримання парків та скверів, од

 

 

 

7

 

 

 

3

10

Ремонт тротуарного покриття пішохідної доріжки в сквері по вул. Євпаторійській, м2

 

 

 

 

 

 

320

 

320

Технічне обслуговування та поточний ремонт фонтанів, од

 

 

 

9

 

 

 

 

9

Утримання меморіальних комплексів та пам’ятників, од

 

 

 

8

 

 

1

 

9

Дератизація та дезінсекція району, тис. м.кв.

 

 

 

23,3

 

 

 

 

23,3

Виготовлення та встановлення ігрових форм дитячих майданчиків, шт.

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

4


2. Розподіл видатків управління комунального господарства міської ради на благоустрій міста у сумі 19100,0 тис.грн. Головним розпорядником є управління комунального господарства міської ради.
2.1. Ремонт доріг (35295м²) – 3000,0 тис.грн
2.2. Експлуатація та утримання доріг – 4800,0 тис.грн
у тому числі:

№ п/п

Найменування об'єктів

Од. виміру

Орієнтований обсяг робіт

1

Зимове утримання доріг

м²

3910000

2

Весняно-літнє утримання доріг

м²

3520000

3

Утримання греблі ДГЕС

м²

30539

Всього:

м²

7460539

4

Утримання системи зливової каналізації

п/м

158740

2.3. Догляд за зеленими насадженнями – 4200,0 тис.грн., в тому числі прибирання листя – 970,0 тис.грн.
2.4. Посадка дерев – 400,0 тис.грн
2.5. Освітлення міста – 1700,0 тис.грн
2.6. Технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення – 3400,0 тис.грн
2.7. Утримання і благоустрій міських кладовищ – 800,0 тис.грн
2.8. Поточний ремонт об'єктів міських кладовищ – 20 0 ,0 тис.грн
2.9. Перевезення експертних трупів – 300,0 тис.грн
2.10. Благоустрій і утримання міських пляжів – 75,0 тис.грн
2.11. Охорона об»єктів міських пляжів – 90,0 тис.грн.
2.11 Поточний ремонт об'єктів міських пляжів – 35,0 тис.грн
2.12 Відновлення огорожі та капітальний ремонт будівель на міських кладовищах – 100,0 тис.грн
Розділ ІІ: 1.Фінансування робіт по благоустрою міста за рахунок коштів міського цільового фонду Запорізької міської ради – 9000,0 тис.грн
1.1.   Поточний ремонт доріг приватного сектору – 1000,0 тис.грн
вул. Кам'янсько- Дніпровська
вул. Айвазовського
вул. Логінова
вул. Миргородська
пров. Вологодський
пров. Кадровий
пров. Газетний
вул. Менжинського
вул. Райдужна
вул. Толстого
вул. Груднева
вул. Гастелло
вул. Зимова
вул. Симфонічна
вул. Західна
пров. Ковальський
вул. Революційна
вул. Дроб'язка
вул. Пушкіна
вул. Дніпропетровська
вул. Єднання
вул. Тимірязєва
вул. Гончарова
вул. Муравйова
вул. Вишнева
пров. Ягідний
вул. Аджарська
вул. Владивостоцька
вул. Курортна
пров. Фабричний
вул. Новоросійська
вул. Цегельна
вул. Хлібна
вул. Доблесна
вул. Політкаторжан
вул. Тушинська
вул. Стратосферна
вул. Плеханова
вул. Барикадна
вул. Карпинського
вул. Культурна
вул. Каспійська
вул. Шламова
вул. Марганцева
вул. Норильська
вул.Полтавська
вул.Студентська
вул.Шушенська
вул.Ленінградська
1.2.  Капітальний ремонт доріг приватного сектору – 3000,0 тис.грн
пров. Перлинний
вул. Гастелло
вул. Горького (від пр. Леніна до вул. Залізничної)
вул. Вишнева (верхня частина)
вул. Кірова (від пр. Леніна до вул. Залізничної)
вул. Батайська
вул. Двінська
вул. Новочеркаська
вул. Ботанічна
вул. Піонерська
вул. Городня
вул. Шамотна
пров. Брестський
вул. Ярославская
1.3.  Реконструкція мереж зовнішнього освітлення – 1500,0 тис.грн
вн.кв. б.Центральний-вул Патріотична
вул. Гастелло
вн.кв. вул. Сорок років Радянської України, вул. Я. Новицького, пр. Леніна
вул. Донбаська
вул. Немировича-Данченка
вул. 14 Жовтня
вул. Жукова
вул. Кремлівська
вул. Комінтерна
вн. кв. вул. Чуйкова
вн. кв. вул. Зернова
вул. Курганна
вн. кв. вул. Кияшка
вул. Зернова-вул Товариська
вул. Череповецька
вул. Товариська
вул. Прогресивна
вул. Юності
вн. кв. вул. Брюллова
вн. кв. вул. 8 Березня
вн. кв. вул. Кузнецова
вул. Кругова
пішохідний перехід від вул. Іванова до вул. Уральської
вул. Соснова
вул. Чудова
вул. Болотникова
вул. Фінальна
вул. Посадочна
вн. кв. вул. Глазунова, Орджонікідзе, Соціалістична, Перспективна
вул. Запоріжбудівська
вул. Союзна
вн. кв. вул. Козача
вн. кв. вул. Українська
вул. Горького
вул. Залізнична
вн. кв. вул. Жуковського
вн. кв. пр 40 – річчя Перемоги
вн. кв. вул. Олімпійська
вн. кв. вул. Комарова
вн. кв. вул. Гаврилова
вн. кв. вул. Автозаводська
вн. кв. вул. Новокузнецька
СШ №38
1.4.  Заміна старих дерев на молоді – 500,0 тис.грн
бул Шевченка
вул. Південноукраїнська
вул. Перемоги
сквер біля будівлі міськвиконкому
вул. Яценка
вул. Сталеварів,28 (обласний центр з профілактики та боротьби зі СНіДом)
вул. Чубаря
вул. Воз'єднання України
парк «Перемоги»
вул. Матросова
вул. Дзержинського
вул. Українська
пр. Леніна
Набережна магістраль
Сквер навпроти «Будинку одягу»
вул. Анголенка
вул. Леппіка
вул. Космічна,108б (дитячий садок №166)
вул. Радгоспна
вул. Північнокільцева
пр. 40-річчя Перемоги
вул. Новокузнецька
вул. Чапаєва
вул. Чумаченка
вул. Уральська
вул. Тимурівська
вул. Волзька
вул. Стефанова
вул. Панфьорова
вул. Магістральна
вул. Куйбишева
вул. Червоногірська,35
вул. Челябінська
вул. Шевченка
вул. Панельна
вул. Мікояна
вул. Ставкова,3
вул. Солідарності
вул. Стартова
братська могила в с. Леванівське
сквер біля БК «Заводський»
вул. Перспективна
вул. Вроцлавська
вул. Історична
сквер по вул. Північне шосе
вул. Північне шосе
в'їзд в район збоку вул. Скворцова
зона відпочинку по вул. Шмідта
сквер «Ювілейний»
вул. Гудименка
вул. Задніпровська
пр. Ювілейний
вул. Рубана
вул. Товариська
вул. Кремлівська
сквер 60-річчя СРСР
вул. Щаслива (9 міська лікарня)
вул. Котляревського, 49,104
вул. Вінницька, 77а, 71
пров. Черкаський, 15
вул. Зачиняєва, 16
вул. Дніпродзержинська, 7
вул. Бородінська, 72
вул. Турбінна, 23
сквер по вул. Бетховена
сквер по вул. Бородінський
вул. Братська
вул. Дудикіна
вул. Площинна
вул. Кияшка
вул. Давидова (д/с №220)
бул Бельфорський
вул. Каховська, 61
дорога від ІІ мосту Преображенського до залізничного переїзду
1.5.  Поточний ремонт внутрішньо квартальних доріг – 3000,0 тис.грн.
вул. Гудименка, 1а, 3, 5, 38, 48, 3а, 8, 16, 12, 22, 24, 40а, 34, 34а,
пр. Радянський, 17, 9, 7, 11
пр. Ювілейний, 12, 16, 18, 18а, 24/1, 27, 29, 33, 20, 20а
вул. Запорозького козацтва, 3а, 11, 13, 15, 17а, 19а, 21а, 41, 35, 15б, 23, 3
вул. Ентузіастів, 18, 20, 18а, 3
вул. Задніпровська, 24, 26, 28, 30, 32, 6, 8, 10, 15, 38, 40, 42, 44, 14, 20, 20а, 56, 48, 14а, 68, 13, 33, 39, 21, 23
вул. Маршала Судця, 5, 7, 9, 1, 3, 3а
вул. Рубана, 18, 20, 7, 21, 23, 11, 15, 17, 18а, 24, 14
вул. Калнишевського, 20, 22/5, 6, 8, 10, 10а, 16, 18
вул. Дорошенка,3,5, 4, 8
вул. Будьонного, 4, 4а, 6, 16
вул. Воронезька, 10, 14, 5, 1, 12, 14а, 16а, 18, 28, 30, 34
вул. Лахтінська, 13, 21, 19, 17, 15, 10а, 10б
вул. Новгородська, 7, 9а, 11, 13, 26б, 10
вул. Жукова, 18, 22, 20, 14
вул. Будівельників, 7, 7а, 19, 8, 9, 10, 12, 13, 17
вул. 14 Жовтня, 9
вул. Хортицьке шосе, 6, 34,36, 44а, 20, 10, 12, 14, 16, 18, 28, 30б, 32, 32а, 36а, 42,
вул. Виборзька, 33, 60
вул. Гостинна, 6, 8, 10
вул. Єнісейська, 3, 8, 10, 12, 14
вул. Сорок років Радянської України, 39г, 40а, 68/5, 39в, 40, 42, 48, 50а, 54, 66, 68а, 80, 82б, 61, 63, 65а, 65б, 1/2, 6, 3, 31, 22, 24, 86, 88, 90а, 90б, 92.
вул. Миру, 14, 3, 5
пр. Леніна, 148, 212, 153, 155/1, 149, 190, 208, 210, 214, 192, 167, 171, 170б, 170в, 170г, 174а, 176, 148а, 148б, 148в, 185, 234, 232, 177, 222а, 222б, 222в, 193, 156, 158а, 158б, 22, 24, 26, 96
вул. Правди, 25, 27, 41, 42, 43, 45,47, 47а, 49, 3, 5, 9, 11, 13, 33
вул. Сталеварів, 16, 12, 11, 13, 15, 17, 28а, 26, 24, 30, 25а, 18
вул. Портова, 4а, 6, 8, 9б, 13б, 15а, 15б, 2
вул. Північне шосе, 5, 3б
вул. Рекордна, 18, 4а
вул. Панфіловців, 15, 23, 25, 6, 27
вул. Лермонтова, 10, 14, 21а, 21б, 19, 26
вул. Шевченка, 16, 18, 20, 22, 24, 27
вул. Патріотична, 15, 6, 11, 63, 76б, 78, 82а, 65а, 80, 65, 48, 64а, 58б, 66, 70, 34, 34а, 36а, 54а, 50б
вул. Возз'єднання України, 23а, 6, 7, 8, 11,
вул. 12 Квітня, 13/2, 19, 21/3, 23/16, 23/27, 25
вул. Перемоги, 7, 15, 17, 19, 21, 31, 97, 119, 107, 109, 115, 53, 87в, 93, 93в, 42, 101, 105, 105а, 87, 59, 75б, 95а, 6а, 8, 10, 26, 28, 36, 40
бул. Гвардійський, 24, 28, 134, 136, 145а, 147а, 151, 144, 146
пр. Маяковського, 4, 4а, 7
вул. Яценка, 6, 6а, 1а, 3, 4а, 1
бул. Центральний, 9, 3, 4, 7, 12в, 16, 25, 10, 12, 14, 19, 8
вул. Матросова, 19
вул. Кам'яногірська, 12, 1, 11, 13
вул. Чубаря, 2а, 4, 6, 10
вул. Нижньодніпровська, 2б, 4г, 4в
вул. Гагаріна, 1, 1а, 4, 2
вул. Південноукраїнська, 13, 17
вул. Н. Данченка, 58
вул. Автозаводська, 10, 8б, 16, 20, 24, 26, 28, 34, 38, 4, 54, 56, 6, 60, 6а, 8
вул. Гаврилова, 1, 3, 5, 7, 10, 16, 18, 2, 4, 8
Дослідна станція, 1, 10, 2, 2а, 62, 76, 78, 8, 80, 82, 84, 88, 72
вул. Нагнибіди, 11, 11а, 15
вул. Новокузнецька, 1, 10, 18, 20, 20а, 21, 27, 34, 36, 36а, 12, 44
пр. 40-річчя Перемоги, 13, 15, 23, 25, 25а, 37, 39, 47, 49, 57, 63, 67, 9, 17, 19, 21, 41, 57а, 65, 65а, 65б, 61, 63
вул. Стешенка, 23, 25
вул. Космічна, 112а, 112б, 118, 118а, 118б, 122, 130б, 132, 5а, 7б, 124а, 124б, 98в, 102а, 106а, 101, 112
вул. Лазаретна, 25, 21, 23, 27, 28
вул. Леніногірська, 23
вул. Магара, 5, 6, 8
вул. Малиновського, 12, 15, 17, 19, 16, 18, 20, 22, 4, 34, 32, 10, 8, 28а
вул. Північнокільцева, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 26а, 9, 7, 24, 24а, 6, 15, 15а, 15б
вул. Музична, 31, 33а
вул. Олімпійська, 10, 14, 16, 20, 26б, 18, 18а, 12
вул. Парамонова, 4б, 8, 12, 10, 11, 3, 4, 9, 4а
вул. Рязанська, 11, 13
вул. Садова, 101
вул. Ситова, 11а, 11б, 2, 6, 3, 15, 9а, 9б, 9, 11, 13б
вул. Чумаченка, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 14а, 16, 17, 18, 23, 34а, 36а, 37, 41, 45
вул. Юності, 26г
вул. Комарова, 21, 23, 6, 6а
вул. Соціалістична, 16, 18
вул. Історична, 18, 36, 35а, 25
вул. Республіканська, 90, 80, 57, 53
вул. Вроцлавська, 11, 3, 5, 7
вул. Сеченова, 27б, 41а, 33а, 66
вул. Орджонікідзе, 44, 59
вул. Фільтрова, 19
вул. Євпаторійська, 1
вул. Компресорна, 34, 31
вул. Аматорська, 50, 56, 60
вул. Л. Чайкіної, 59, 57, 55
вул. Тенісна, 4, 6, 10
вул. Алмазна, 44, 46, 48
вул. Радіаторна, 33
вул. Союзна, 77, 73, 52, 75
вул. Центральна, 3, 5, 7, 7а
вул. Харчова, 70, 3а, 3б, 7, 9, 9а
вул. Мікояна, 14, 20, 22, 24
вул. Чарівна, 121, 131, 157
вул. Полякова, 29, 17а
вул. Вороніна, 29
вул. Авраменка, 1, 14
вул. Магістральна, 92,94
вул. Бочарова, 12
вул. Мечникова, 36, 38
вул. К. Карого, 11б
вул. Ак. Климова, 1, 3
вул. Деповська, 79
вул. Кузнєцова, 24, 26, 28, 36а
вул. Військбуд, 70, 86, 89
вул. Стефанова, 44
вул. Козача, 7-7а, 39, 41, 43 , 45, 47, 49-49а,
вул. Горького, 167, 167а, 169а, 159а, 55, 57, 57а, 69
вул. Українська, 49, 57а, 57б, 59а, 61, 61а, 32, 34
вул. Гоголя, 159, 161, 169, 181
вул. Запорізька, 2в, 11, 13, 15
вул. Червоногвардійська, 2, 4, 6, 38
вул. Артема, 69
вул. Леппіка, 4а
вул. Щаслива, 7, 9, 2, 11, 13, 13а
вул. Ладозька, 17, 32, 24, 26, 4, 6, 17а, 19, 21, 36, 38
вул. Руставі, 2, 3, 3а, 5, 4, 6, 10
вул. Товариська, 39, 43, 60, 56а, 58
пр. Металургів, 1, 8, 2б, 3, 19
пров. Піонерський, 2
вул. Південне шосе, 3
вул. Б. Хмельницького, 25
вул. Михайлова, 9, 11, 46
вул. Рельєфна, 12, 16, 4
вул. Кияшка, 42, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 2, 4, 6, 8, 9,10,
вул. Дудикіна, 19, 21, 25, 7, 3, 14, 8, 19а, 21, 24а
пров. Явірний, 8
вул. Бородінська, 1, 3, 5, 7, 20, 25, 6
вул. М. Чуйкова, 13, 15,18а, 20, 21, 24, 25, 27а, 19, 23, 37, 39а, 20б, 39
вул. Мурманська, 3, 5
вул. Зернова, 30, 34
вул. Дніпровські пороги, 25, 17а, 19
вул. Дніпропетровське шосе, 24, 28, 30, 48
вул. Ногіна, 1
вул. Дегтярьова, 2, 5а, 6, 8, 10
вул. Звенигородська, 1, 2, 3, 5, 7, 12, 16, 18, 18а, 20, 22
вул. Акад. Александрова, 1, 5, 9, 11, 15, 17
вул. Зестафонська, 10а, 6, 18, 14, 14а, 1, 3, 18а, 4, 5, 22
вул. Узбекистанська, 7
вул. Хакаська, 5вул. Весніна, 1, 1а
вул. Генераторна, 7
бул. Вінтера, 42
вул. Мінська, 6
вул. Кремлівська, 11, 13, 51, 53, 55, 57, 63, 65а, 71, 69а, 79
вул. Трегубова, 14, 16, 26, 35, 36, 40, 42
вул. Вавілова, 7
вул. Вишневського, 18
вул. Іванівська, 6
вул. Кремлівська, 17, 19, 21, 23, 31, 49, 51, 57а, 63, 49а, 65а, 65, 69, 71, 69а, 45б, 77, 79, 79а, 79б, 81а, 83
вул. Героїв Сталінграду, 14
вул. Грязнова, 1, 51
вул. Залізнична, 13а, 17а
вул. Штурмова, 1, 3
вул. Радгоспна, 28а
вул. Дзержинського, 87
бул. Бельфорський, 6, 8, 10, 12
вул. Курузова, 5, 7, 11, 13
вул. 8 березня, 34
вул. Омельченко, 7, 9, 11

Розділ ІІІ: 1.Фінансування робіт по благоустрою міста за рахунок власних надходжень по КФК 100203 – 673,7 тис.грн.

Управління комунального господарства Запорізької міської ради – 500,0тис.грн

1.1. Поточний ремонт доріг – 250,0 тис.грн
1.2. Озеленення міста – 250,0 тис.грн.
2. Жовтневтневий район – 85,2 тис.грн
2.1. Пофарбування малих архітектурних форм – 10,0 тис.грн.
2.2. Монтаж та заміна дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки – 4,0 тис.грн.
2.3. Поточний ремонт та фарбування мостів – 20,0 тис.грн.
2.4. Догляд за зеленими насадженнями, покос трав – 20,0 тис.грн.
2.5. Ремонтні роботи у скверах біля пам'ятників – 15,0 тис.грн.
2.6. Прибирання шляхів району, вивіз сміття – 16,2 тис.грн.
3. Хортицький район - 2,5 тис. грн.
3.1. Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів – 2,5 тис.грн.
4. Орджонікідзевський районн - 50,0 тис. грн.
4.1. Виготовлення малих архітектурних форм – 5,0 тис.грн.
4.2. Ремонт та утримання малих архітектурних форм – 20,0 тис.грн.
4.3. Озеленення району – 8,0 тис.грн.
4.4. Встановлення дорожніх знаків та розмітка доріг – 7,0 тис.грн.
4.5. Ліквідація стихійних звалищ – 10,0 тис.грн.
5. Ленінський район - 36,0 тис. грн.
5.1. Поточний ре монт підземного переход у по вул. Плотинній – 20,0 тис.грн.
5.2. Поточний ремонт тротуару по вул. Щасливої – 7,0 тис.грн.
5.3. Покос трав – 3,0 тис.грн.
5. 4 . Прибирання території – 6 ,0 тис.грн.

Секретар ради І.І. Наливайко
Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення