Запорізька міська рада

Запорізька область, Запорізький район

28/04/2006

Рішення міської ради від 28.04.2006 № 11 «Про внесення змін та доповнень до Положення про фонд охорони навколишнього природного середовища Запорізької міської ради,затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 31.01.03 №35,та затвердження переліку першочергових природоохоронних заходів...»

Відповідно до ст.91 Бюджетного кодексу та ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни та доповнення до Положення про фонд охорони навколишнього природного середовища Запорізької міської ради, затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 31.01.2003 № 35:
- пункт 3 Положення викласти у такій редакції:
«Перелік першочергових природоохоронних заходів на відповідний рік, які фінансуються з міського Фонду, затверджується міською радою за погодженням з Державним управлінням екології та природних ресурсів в Запорізькій області».
- пункт 7 Положення викласти у такій редакції:
«Фінансування природоохоронних заходів проводиться фінансовим управлінням міської ради на підставі обгрунтовуючих документів від головних розпорядників коштів Фонду згідно з кошторисами витрат на відповідний бюджетний рік».
- абзац другий пункту 8 Положення викласти у такій редакції:
«Кошти, які надійшли понад обсяги, затверджені рішенням міської ради, використовуються згідно з додатковими кошторисами після прийняття міською радою відповідного рішення».
2. Затвердити перелік першочергових природоохоронних заходів на 2006 рік, спрямованих на вихід з екологічної кризи м.Запоріжжя (додається).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грищенка В.Ф.

Міський голова Є.Г.Карташов
  ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
28.04.2006 № 11

ПЕРЕЛІК
першочергових природоохоронних заходів на 2006 рік, спрямованих на
вихід з екологічної кризи м. Запоріжжя

№ п/п

Найменування природоохоронних

заходів

Кошти, які виділяються для виконання при-родоохоронних заходів, тис.грн.

Замовник

1

2

3

4

1.

Заходи по боротьбі із шкідливою дією вод. Технічне обслуговування водопропускних та дренажних споруд.

200,0

 

Управління з питань екології міської ради

2.

Заходи щодо відновлення і підтримання гідрологічного режиму та санітар-ного стану річок. Розчистка русла р.Верхня Хортиця в районі вулиць Зачиняєва, Шушенська, Істоміна (розробка проекту).

80,0

КП „Управління капітального будівництва”

3.

Заходи щодо відновлення і підтриман­ня гідрологічного режиму та санітар­ного стану річок. Розчистка русла р. Мокра Московка (розробка проекту).

100,0

КП „Управління капітального будівництва”

4.

Заходи щодо боротьби з підтопленням. Зниження рівня ґрунтових вод на території сел. Леваневського (розробка проекту І V етапу)

30,0

КП „Управління капітального будівництва”

5.

Заходи щодо боротьби з підтопленням. Зниження рівня ґрунтових вод в районі вул. Високогірна-Богуна (розробка проекту).

25,0

КП „Управління капітального будівництва”

6.

Заходи щодо відновлення і підтриман­ня гідрологічного режиму та санітарного стану річок. Розчистка балки Капустянка від вул. Бєлгородська до вул. Теплова (розробка проекту).

35,0

КП „Управління капітального будівництва”

7.

Заходи щодо боротьби з підтопленням. Зниження рівня ґрунтових вод в районі сел. Зелений Яр (проектно – вишукувальні роботи).

50,0

КП „Управління капітального будівництва”

8.

Упорядкування зливової каналізації у балці Маркусова

400,0

КП „Управління капітального будівництва”

9.

Розробка проектів нормативів гранич-но допустимого скиду забруднюючих речовин із зворотними водами зливової каналізації міста.

95,0

 

Управління з питань екології міської ради

10.

Реконструкція і розширення централь­них очисних споруд каналізації право­бережної частини м.Запоріжжя. Пер­ший етап “Реконструкція споруд по обробці осаду центральних очисних споруд № 2 (ЦОС-2) м.Запоріжжя”.

1050,0

КП “Водоканал”

11.

Фінансування заходів по збереженню та відтворенню природно-заповідного фонду, в т.ч.
- обладнання, реконструкція приміщень, призначених для проведення науково-дослідних робіт;

- будівництво, обладнання та реконст-рукція інших об'єктів (огорож і вольє-рів);

- відтворення природних екологічних систем

 


70,0

 

50,0


60,0


160,0

 


Запорізький міський дитячий ботанічний сад


Запорізький міський дитячий ботанічний сад

Запорізький міський дитячий ботанічний сад

КП “ЦПКтаВ “Дубовий гай”

12.

Заходи з озеленення міста

700,0

Управління комунального господарства міської ради

13.

Озеленення території дитячої залізниці

20,0

Запорізька дитяча залізниця

14.

Фінансування комплексу заходів, які проводяться з нагоди державного Дня довкілля, спрямованих на очищення території міста, водних джерел, озеленення, придбання саджанців, збереження природного заповідного фонду та інше

2,1

9,5

10,0

10,0

Асоціація “Екологічна освіта”
Запорізька дитяча залізниця
КП “ЦПКтаВ “Дубовий гай”
Запорізький міський дитячий ботанічний сад

 

 

3,0


1,5

 

10,0


3,0

Управління з питань екології міської ради

МГО “Запорізький центр популяризації краєзнавства “Хорс”

Управління освіти і науки міської ради

Запорізьке обласне товариство охорони природи

15.

Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середо-вища:

- проведення науково – технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів тощо;

 


3,5


12,4


10,0


14,0


3,0

 

2,0

 

50,0


25,0

 


Запорізька дитяча залізниця

Асоціація “Екологічна освіта”

Управління з питань екології міської ради

Управління освіти і науки міської ради

МГО “Запорізький центр популяризації краєзнавства “Хорс”

Запорізьке обласне товариство охорони природи

Національний заповідник “Хортиця”

Запорізька державна інженерна академія

 

- видання поліграфічної продукції з екологічної тематики;

15,5


8,0


3,0


1,0

Асоціація “Екологічна освіта”

Управління освіти і науки міської ради

Запорізький міський дитячий ботанічний сад

Запорізьке обласне товариство охорони природи


 

- створення бібліотек, відеотек, фо-нотек

4,0


3,0


1,0

Управління освіти і науки міської ради

Запорізький міський дитячий ботанічний сад

Запорізьке обласне товариство охорони природи

16.

Розвиток системи моніторингу дов-кілля м.Запоріжжя

85,0

Управління з питань екології міської ради

17.

Організація і здійснення робіт з екологічної освіти:
- підготовка кадрів, підвищення кваліфікації та обміну досвідом роботи, участь у науково-технічних конференціях, семінарах, виставках, фестивалях тощо

 

10,0


5,0

 

Управління з питань екології міської ради

Державне управління екології та природних ресурсів в Запорізькій області

18.

Утримання та оснащення природоохоронних організацій приладами, обладнанням і спеціальними транс-портними засобами, у тому числі:
- на придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення роботи екологічного посту;

- на придбання лабораторного обладнання

 50,0


50,0

 

 

 

Запорізька міська санітарно-епідеміологічна станція
Запорізька міська санітарно-епіде-міологічна станція

19.

Виявлення та зниження впливу навко-лишнього природного середовища на здоров'я населення з метою коригу-вання Програми виходу з екологічної кризи м.Запоріжжя на період 2001-2010 роки: фінансування науково-дослідної роботи “Здоров'я населення як показник екологічних ризиків”

100,0

Управління з питань екології міської ради

20.

Непередбачені витрати

120,5

 

 

Всього

3750,0

 

 

Секретар ради І.І.Наливайко
Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення