Логотип

Запорізька міська рада

Запорізька область, Запорізький район

19/04/2006

Рішення виконавчого комітету від 19.04.2006 № 139 «Про удосконалення стилю, форм і методів роботи управління комунальної власності Запорізької міської ради»

Керуючись рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 28.02.2005 №47 „Про заходи по удосконаленню стилю, форм і методів роботи виконавчих органів міської ради”, розглянувши інформацію начальника управління комунальної власності Запорізької міської ради Теслюка В.Я., виконавчий комітет Запорізької міської ради
ВИРІШИВ:
1. Інформацію начальника управління комунальної власності Запорізької міської ради Теслюка В.Я. прийняти до відома.
2. Управлінню комунальної власності міської ради (Теслюк В.Я.):
2.1. Вжити заходи щодо виконання в повному обсязі рішення виконавчого комітету міської ради від 28.02.2005 №47 „Про заходи по удосконаленню стилю, форм і методів роботи виконавчих органів міської ради”.
2.2. З метою підвищення ефективності виконання управлінням функцій з обліку і контролю за використанням майна комунальної власності, а також прийняття обґрунтованих управлінських рішень, впровадити у роботу новітні інформаційні технології та відповідні бази даних, угоду на розробку яких укласти з спеціалізованими підприємствами.
2.3. Здійснювати постійний і безперервний контроль за виконанням суб'єктами господарювання договорів оренди комунального майна, а також в межах наданих повноважень за виконанням конкурсних умов та пропозицій переможцями конкурсів на право оренди об'єктів комунальної власності.
2.4. Посилити роботу з залученням до неї державних органів виконавчої влади в напрямі передачі безгосподарних мереж електро- та газопостачання відповідним експлуатуючим організаціям.
2.5. Розробити пропозиції щодо спрощення процедури погодження питань переведення житлових приміщень до нежитлового фонду та внести зазначені пропозиції на розгляд виконавчого комітету міської ради.
2.6. Забезпечити підвищення освітнього та кваліфікаційного рівня посадових осіб управління за професійними програмами у Запорізькому центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій.
2.7. Запровадити практику ознайомлення та вивчення позитивного досвіду інших міст України щодо управління та розпорядження майном територіальних громад.
2.8. Забезпечити належний захист майнових прав та інтересів територіальної громади м. Запоріжжя в судових інстанціях всіх рівнів в разі наявності фактів їх порушення таких.
2.9. Підготувати розрахунки та включити до бюджетного запиту на 2007 рік видатки на здійснення організаційних функцій орендодавця та утримання майна права комунальної власності, яке перебуває у віданні управління, а також на виконання заходів, зазначених в п.2.2. рішення.
3. Встановити персональну відповідальність начальника управління комунальної власності міської ради Теслюка В.Я. за своєчасність та якість підготовки матеріалів, які вносяться на розгляд виконавчого комітету міської ради.
4. Районним адміністраціям міської ради постійно здійснювати виявлення безгосподарних мереж електро- і газопостачання та надавати відповідну інформацію до управління комунальної власності міської ради.
5. Встановити персональну відповідальність керівників виконавчих органів міської ради, установ, організацій та комунальних підприємств за подання за результатами щорічних інвентаризацій достовірної та повної інформації про склад та вартість основних засобів, які перебувають в їх оперативному управлінні або господарському віданні, для забезпечення належного обліку управлінням комунальної власності міської ради майна територіальної громади м.   Запоріжжя.
6. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Гальцова В.Є.

Міський голова Є.Г. Карташов
Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення