Логотип

Запорізька міська рада

Запорізька область, Запорізький район

19/04/2006

Рішення виконавчого комітету від 19.04.2006 № 166 «Про виконання бюджету міста за І квартал 2006 року»

За І квартал 2006 року до бюджету міста надійшло доходів в сумі 265221,0 тис. грн., в тому числі до загального фонду – 163871,9 тис. грн. План І кварталу, без врахування трансфертів з державного та обласного бюджетів, виконаний на 106,5 відсотка.
Квартальний план виконаний по всіх джерелах доходів. Однак, недоїмка по платежах до бюджету міста протягом кварталу поточного року зросла на 478,1 тис. грн.
До спеціального фонду бюджету надійшло 101349,1 тис. грн., або 24,7 відсотка до річного плану. При плані на рік 61363,2 тис. грн. сума надходжень до бюджету розвитку становить 43302,1 тис. грн., в тому числі від відчуження майна комунальної власності – 10513,3 тис. грн., від продажу землі – 32783,1 тис. грн. У звітному періоді приватизовано 45 об'єктів комунальної власності, управлінням у справах приватизації міської ради проводиться робота щодо стягнення штрафних санкцій у сумі 225,4 тис. грн. На 42,2 відсотка до річного плану виконані надходження до цільового фонду міської ради.
Тимчасово вільні кошти бюджету розвитку розміщені на депозитних рахунках в установах банків.
Бюджет міста Запоріжжя по видатках виконаний в обсязі 213230,3 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету – 164776,0 тис. грн., спеціального фонду бюджету – 48454,3 тис. грн. До державного бюджету перераховано 18175,9 тис. грн.
Видатки загального фонду бюджету спрямовані на утримання установ освіти в сумі 51469,6 тис. грн., охорони здоров'я – 40724,6 тис. грн., культури – 3699,3 тис. грн., фізичної культури і спорту – 1527,7 тис. грн., органів місцевого самоврядування – 9713,9 тис. грн., соціальний захист і соціальне забезпечення та компенсацію проїзду пільгових категорій громадян – 23701,1 тис. грн. (в тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету – 21721,5 тис. грн.), житлово-комунальне господарство –6358,1 тис. грн. (благоустрій міста – 4600,5 тис. грн., капітальний ремонт житлового фонду – 1757,6 тис. грн.), заходи по запобіганню та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 648,6 тис. грн. та інші.
В повному обсязі проведені розрахунки за спожиті бюджетними установами комунальні послуги і енергоносії, забезпечено першочергове фінансування видатків по захищених статтях.
Виходячи із обсягів фактичних нарахувань на надання допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям інвалідам за 1 квартал 2006 року, які по м. Запоріжжя склали 10675,118 тис. грн., річна потреба забезпечена на 84,1 відсотка.
У складі спеціального фонду бюджету видатки бюджету розвитку міста склали 12434,9 тис. грн., єдиного цільового фонду міської ради – 16975,1 тис. грн., на ремонт доріг спрямовано 3075,5 тис. грн., на заходи щодо погашення заборгованості громадян за житлово-комунальні послуги та енергоносії в рахунок часткової компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень – 2590,8 тис. грн., видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 13378,0 тис. грн.
Кредиторська заборгованість по загальному фонду у порівнянні з початком року збільшилась на 3703,3 тис. грн. ЇЇ обсяг на кінець кварталу складає 28461,0 тис. грн., із яких по субсидіях та поточних трансфертах населенню – 27686,2 тис. грн., оплаті комунальних послуг та енергоносіїв – 241,6 тис. грн., медикаментах – 477,9 тис. грн., інші – 55,3 тис. грн.
Заборгованість за медикаменти допущена управлінням охорони здоров'я міської ради по централізованих закупівлях при наявності залишків асигнувань на зазначені цілі без поважних причин.
Споживання теплової енергії бюджетними установами за звітний період у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилось на 25 відсотків, що ставить під загрозу забезпечення в повному обсязі річних розрахунків за спожиті енергоносії.
В першому кварталі 2006 року фінансовим управлінням міської ради проведено 5 перевірок з питання цільового використання бюджетних коштів, правильності нарахування і виплати заробітної плати та правильності ведення бухгалтерського обліку. Встановлено порушень на загальну суму 20659,0 тис. грн.

З метою забезпечення виконання бюджету міста у 2006 році, виконавчий комітет Запорізької міської ради
ВИРІШИВ:
1. Заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради по відповідних напрямках та головам районних адміністрацій міської ради забезпечити наповнення доходної частини бюджету міста, згідно планів, вжити вичерпних заходів щодо ліквідації заборгованості з платежів до бюджету міста.
2. Управлінню освіти і науки міської ради забезпечити в термін до 16 травня 2006 року затвердження графіків виплати відпускних педагогічним працівникам установ освіти міста та встановити жорсткий контроль за їх виконанням.
3. Управлінню праці та соціального захисту населення міської ради:
3.1. З метою забезпечення проведення розрахунків по наданню допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям- інвалідам в повному обсязі та недопущенню виникнення кредиторської заборгованості відпрацювати питання щодо збільшення річних планових асигнувань по зазначених видатках з головним управлінням праці та соціального захисту населення облдержадміністрації та підготувати відповідного листа до Міністерства праці та соціальної політики України.
3.2. В зв'язку з зростанням тарифів на перевезення річковим транспортом організувати проведення перевірок щодо обґрунтованості обсягу видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті та при необхідності надати пропозиції по перерозподілу коштів відповідної субвенції з державного бюджету.
4. Фінансовим управлінням міської ради та районних адміністрацій міської ради здійснити аналіз попередньої мережі установ освіти на 2006-2007 навчальний рік та опрацювати з органами управління освітою
5. Управлінню охорони здоров'я міської ради забезпечити погашення заборгованості за медикаменти, яка виникла станом на 01.01.2006 року та встановити контроль за станом проведення централізованих закупівель та реальним відображенням проведених операцій у бухгалтерському обліку.
6. Управлінню розвитку підприємництва, торгівлі та послуг міської ради здійснити перевірку Запорізького міського фонду підтримки підприємництва з питання дотримання діючого законодавства при проведенні видатків на фінансування проектів, пов'язаних з розвитком підприємництва, бізнес-проектів суб'єктів підприємницької діяльності.
7. Головним розпорядникам коштів бюджету міста встановити жорсткий контроль за економним витрачанням енергоносіїв, проведенням розрахунків за спожиті комунальні послуги та енергоресурси у повному обсязі і забезпечити безумовне виконання затверджених заходів щодо енергозбереження.
8. Фінансовому управлінню міської ради продовжити проведення перевірок цільового використання коштів бюджету міста та по їх результатам за 9 місяців поточного року підготувати доповідну записку міському голові.
9. Схвалити проект рішення міської ради “Про внесення змін до рішення міської ради від 25.01.2006 № 5 “Про бюджет міста на 2006 рік”.
10. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальника фінансового управління міської ради Малиш В.І.

Міський голова Є.Г. Карташов
Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення