Запорізька міська рада

Запорізька область, Запорізький район

28/11/2005

Рішення виконавчого комітету від 28.11.2005 № 411 «Про затвердження Положення про порядок надання платних соціальних послуг Запорізькою міською службою соціальної допомоги»

Відповідно до Закону України “Про соціальні послуги”, Постанов Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №12 “Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку” та від 09.04.2005 №268 “Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги” виконавчий комітет Запорізької міської ради
ВИРІШИВ:
1.Затвердити Положення про порядок надання платних соціальних послуг Запорізької міської служби соціальної допомоги (додається).
2.Структурним підрозділам Запорізької міської служби соціальної допомоги надання платних соціальних послуг здійснювати відповідно Положення про порядок надання платних соціальних послуг Запорізькою міською службою соціальної допомоги.
3.Покласти персональну відповідальність за своєчасне та якісне виконання вимог Положення про порядок надання платних соціальних послуг Запорізькою міською службою соціальної допомоги на директора Запорізької міської служби соціальної допомоги Боренос М.Г.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кузьміна О.С.

Міський голова Є.Г.Карташов
  ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
мicької ради
28.11.2005 №411

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання платних соціальних послуг
Запорізькою міською службою соціальної допомоги

1.Загальні положення
Це Положення визначає умови і порядок надання платних соціальних послуг районними територіальними центрами соціального обслуговування Запорізької міської служби соціальної допомоги.
Платні соціальні послуги повинні відповідати опису їх змісту і якості, наведеному в Державному класифікаторі соціальних стандартів та нормативів, а також діючим соціальним нормам і нормативам.
Визначення та затвердження тарифів на надання платних соціальних послуг здійснюються наказом директора Запорізької міської служби соціальної допомоги.
2.Категорії осіб, яким надаються платні соціальні послуги
Платні соціальні послуги надаються: громадянам, які нездатні до самообслуговування у зв‘язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу.
3.Умови прийняття на платне обслуговування
3.1.Для отримання платних соціальних послуг, що надаються відділеннями соціальної допомоги вдома районних територіальних центрів соціального обслуговування, особа яка їх потребує, звертається з письмовою заявою на ім‘я директора районного територіального центру соціального обслуговування міської служби соціальної допомоги.
3.2.У разі, коли особа, яка потребує соціальних послуг, за віком або за станом здоров‘я неспроможна самостійно прийняти рішення про необхідність їх надання, таке рішення може прийняти опікун чи піклувальник, органи опіки чи піклування.
3.3.Підставою для відмови в наданні платних соціальних послуг є наявність у особи інфекційних, онкологічних захворювань 4-ї клінічної групи, СНІДу, захворювань на наркоманію, алкоголізм, повна втрата рухомої активності (5 категорія рухомої активності), психічних захворювань за виключенням неврозів, неврозоподібних станів при соматичних захворюваннях, легкої ступені дебільності, інтелектуально містичних розладів та судорожних синдромів різної етіології без слабоумства та виражених змін особливості.
4.Порядок надання платних соціальних послуг
В разі позитивного вирішення питання про прийняття на платне обслуговування, між особою та Запорізькою міською службою соціальної допомоги укладається договір на платні соціальні послуги, що надаються соціальним працівником з узгодженням умов, періодичності та терміну їх надання.
5.Використання коштів, отриманих за надання платних соціальних послуг
Кошти, які надійшли на рахунок Запорізької міської служби соціальної допомоги за надання платних соціальних послуг, можуть направлятись на розвиток надомних форм обслуговування, харчування громадян похилого віку, проведення культурно – масових заходів. До 10% від отриманої суми можуть бути використані на преміювання соціальних працівників, які надають платні соціальні послуги.

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів ради, керуючий справами
виконавчого комітету ради
К.О.Вайтаник