Запорізька міська рада

Запорізька область, Запорізький район

28/11/2005

Рішення виконавчого комітету від 28.11.2005 № 410 «Про заходи щодо забезпечення прозорості і відкритості місцевої влади, взаємодії з політичними партіями, громадськими організаціями, засобами масової інформації»

Розглянувши інформацію про заходи щодо забезпечення прозорості і відкритості місцевої влади, взаємодії з політичними партіями, громадськими організаціями, засобами масової інформації, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Інформацію про заходи щодо забезпечення прозорості і відкритості місцевої влади, взаємодії з політичними партіями, громадськими організаціями, засобами масової інформації прийняти до відома.
2. Керівникам виконавчих органів Запорізької міської ради:
2.1. Вжити заходи по виконанню в повному обсязі рішення виконавчого комітету міської ради від 28.02.2005 № 47 “Про заходи по удосконаленню стилю , форм і методів роботи виконавчих органів міської ради”.
2.2. Запровадити зустрічі керівництва виконавчих органів міської ради та депутатів Запорізької міської ради (за згодою) з трудовими колективами підприємств, організацій, установ міста, мешканцями міста з питань діяльності виконавчого комітету Запорізької міської ради.
2.3. Ввести у практику роботи зустрічі керівників виконавчих органів Запорізької міської ради з керівництвом міських осередків політичних партій та громадських організацій з актуальних питань життєдіяльності міста.
2.4. Активізувати роботу по удосконаленню системи інформування населення стосовно основних напрямків діяльності виконавчих органів Запорізької міської ради, використовуючи засоби масової інформації.
2.5. З метою покращ а ння інформування населення районів міста про роботу Запорізької міської ради та її виконавчого комітету про стан справ у районах міста запропонувати районним адміністраціям вжити організаційні заходи щодо випуску інформаційних видань районних адміністрацій Запорізької міської ради.
2.6. З метою забезпечення більш повного інформування запоріжців про роботу Запорізької міської ради та її виконавчого комітету, для забезпечення прозорості і відкритості діяльності міської влади розробити Концепцію створення муніципальної телерадіокомпанії.
3. Управлінню з питань внутрішньої політики Запорізької міської ради:
3.1. Продовжити роботу по забезпеченню взаємодії виконавчих органів міської ради з політичними партіями, громадськими та релігійними організаціями, національно-культурними товариствами.
3.2. Запровадити щомісячне інформування про роботу Запорізької міської ради та її виконавчого комітету актива політичних партій та громадських організацій міста.
3.3. Розробити та впровадити План співпраці Запорізької міської ради та її виконавчого комітету з національно-культурними товариствами та релігійними організаціями Запоріжжя.
3.4. Налагодити співпрацю з редакціями багатотиражних та партійних видань міста Запоріжжя.
3.5. Продовжити роботу по аналізу суспільно-політичної ситуації в місті Запоріжжі та проводити різноплановий моніторинг засобів масової інформації.
4. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючому справами виконкому ради Вайтанику К.О. здійснити заходи щодо активізації роботи Координаційної ради політичних партій та громадських організацій при виконавчому комітеті Запорізької міської ради.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконкому ради Вайтаника К.О.

Міський голова Є.Г. Карташов