Запорізька міська рада

Запорізька область, Запорізький район

28/11/2005

Рішення виконавчого комітету від 28.11.2005 № 408 «Про хід виконання Програми розвитку охорони здоров’я м. Запоріжжя та основні напрямки розвитку галузі на 2005-2007 роки»

Керуючись рішенням двадцять першої сесії четвертого скликання міської ради від 20.04.2005 № 46 «Про Програму розвитку охорони здоров'я м. Запоріжжя та основні напрямки розвитку галузі на 2005-2007 роки», заслухавши інформацію начальника управління охорони здоров'я міської ради Севальнєвої Н.О. та довідку про виконання «Програми розвитку охорони здоров'я м. Запоріжжя та основні напрямки розвитку галузі на 2005-2007 роки», виконавчий комітет міської ради визначає, що управлінням охорони здоров'я Запорізької міської ради проведена значна робота по удосконаленню мережі лікувальних закладів міста, доведенню ліжкового фонду до діючих нормативів.
Так, порівняно з початком 2005 р. загальна кількість лікарняних ліжок по місту скорочена на 450, проведено скорочення 649 штатних одиниць медичного персоналу.
Виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Управлінню охорони здоров'я міської ради (Севальнєва Н.О.):
1.1. Вжити заходи по виконанню рішення двадцять першої сесії четвертого скликання міської ради від 20.04.2005 № 46 «Про Програму розвитку охорони здоров'я м. Запоріжжя та основні напрямки розвитку галузі на 2005-2007 роки».
1.2. Виходячи з вимог «Концепції розвитку охорони здоров'я населення України», затвердженої Указом Президента України 7 грудня 2000 № 1313/2000, удосконалити роботу щодо впровадження нових ефективних механізмів надання кваліфікованої медичної допомоги, визначення пріоритетів у розвитку напрямків охорони здоров'я, раціональному використанню бюджетних асигнувань.
1.3. Продовжити роботу по удосконаленню диспропорцій у розвитку амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги, розширенню обсягу допомоги в стаціонарозаміщуючих умовах.
1.4. Активізувати розвиток первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини.
1.5. Покращити рівень та обсяги профілактичної роботи, спрямованої на зниження захворюваності населення епідемічними та не епідемічними хворобами, покращення демографічної ситуації.
2. Головам районних адміністрацій міської ради, управлінню охорони здоров'я міської ради (Севальнєва Н.О.):
2.1. Продовжити роботу по укріпленню матеріально- технічної бази лікувально-профілактичних закладів міста.
2.2. Забезпечити постійний контроль за виконанням рішення двадцять першої сесії четвертого скликання міської ради від 20.04.2005 № 46 «Про Програму розвитку охорони здоров'я м. Запоріжжя та основні напрямки розвитку галузі на 2005-2007 роки».
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кузьміна О.С.

Міський голова Є.Г.Карташов