Запорізька міська рада

Запорізька область, Запорізький район

28/11/2005

Рішення виконавчого комітету від 28.11.2005 № 409 «Про удосконалення стилю, форм і методів роботи Хортицької районної адміністрації Запорізької міської ради»

Розглянувши інформацію голови Хортицької районної адміністрації Запорізької міської ради Гофмана О.Ф., висновки робочої групи по удосконаленню стилю, форм і методів роботи Хортицької районної адміністрації Запорізької міської ради, виконавчий комітет Запорізької міської ради відмічає, що районною адміністрацією Запорізької міської ради проводяться заходи щодо підвищення ефективності діяльності посадових осіб місцевого самоврядування, впровадження нових форм і методів роботи в закладах освіти та охорони здоров'я, з молоддю та неповнолітніми, з координації зусиль зацікавлених структур по розвитку підприємництва. На достатньому рівні вирішуються питання соціального захисту населення, проводиться певна робота з питань зниження заборгованості по заробітній платі. В районі постійно вживаються заходи щодо скорочення бюджетних витрат та підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів.
Комунальними службами постійно здійснюються конкретні кроки з бла-гоустрою території району, його озеленення та утримання у належному стані. Значна увага приділяється питанню погашення населенням боргу за комунальні послуги.
Для більш широкого інформування населення активно використовується районна газета “Хортицкие вести”.
Разом з тим, районною адміністрацією не в повній мірі використовуються надані їй повноваження, передбачені Положенням про районну адміністрацію Запорізької міської ради, затвердженим рішенням міської ради від 26.08.1998 №5, в частині підготовки програм соціально-економічного розвитку району, ін-ших питань місцевого самоврядування, забезпечення збалансованого розвитку району, залучення до цієї роботи підприємств всіх форм власності. За 9 місяців поточного року промисловим комплексом району вироблено продукції на 12% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
В районі неефективно проводиться робота по ліквідації стихійної торгівлі. В результаті, середня заповнюваність ринків району складає 52,6%, що на 2,5% нижче середньої заповнюваності по місту і на 10,3% нижче ніж по КП “Запоріжринок”. Відповідно, не виконується план ринкового збору.
Потребує удосконалення робота районної адміністрації міської ради з мешканцями району.
Виконавчий комітет Запорізької міської ради
ВИРІШИВ:
1. Інформацію голови Хортицької районної адміністрації міської ради Гофмана О.Ф. “Про стан роботи по удосконаленню стилю, форм і методів роботи в Хортицькій районній адміністрації міської ради” прийняти до відома.
2. Голові Хортицької районної адміністрації міської ради Гофману О.Ф.:
2.1. До 15.12.2005 розробити та затвердити дієві заходи по удосконален-ню стилю, форм і методів роботи районної адміністрації міської ради.
2.2. Посилити роботу з економічно визначальними підприємствами райо-ну з метою вирішення питань щодо соціально-економічного розвитку району.
2.3. До 01.01.2006 вжити дієві заходи по ліквідації стихійної торгівлі в районі.
2.4. Здійснити заходи щодо активізації роботи по створенню органів самоорганізації населення, об'єднань співвласників багатоповерхових будинків.
2.5. Провести необхідну роботу по суттєвому зменшенню заборгованості по виплаті заробітної плати на підприємствах району.
2.6. Ввести в практику систематичне звітування керівництва районної адміністрації міської ради перед трудовими колективами підприємств, установ та організацій району, запровадити практику проведення зустрічей з населенням району.
2.7. Постійно здійснювати заходи щодо підвищення виконавської дисципліни.
3. Рекомендувати головам районних адміністрацій міської ради до 01.01.2006 створити колегії районних адміністрацій міської ради, на яких регулярно розглядати питання:
- соціально-економічний розвиток району;
- нагальні потреби мешканців району та шляхи їх вирішення;
- звіти керівників підприємств, установ та організацій з питань, віднесе-них до компетенції районної адміністрації міської ради;
- підвищення ефективності роботи районної адміністрації міської ради.
4. З метою закріплення правового статусу районних адміністрацій міської ради розробити проект розділу “Районні у місті адміністрації” Статуту міста Запоріжжя.
5. Про хід виконання даного рішення повідомити виконавчий комітет Запорізької міської ради до 10.01.2006 та 01.01.2007.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грищенка В.Ф.

Міський голова Є.Г.Карташов