Запорізька міська рада

Запорізька область, Запорізький район

28/11/2005

Рішення виконавчого комітету від 28.11.2005 № 444 «Про затвердження складу Координаційної ради по боротьбі зі СНІДом,наркоманією та венеричними захворюваннями»

У зв'язку з розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 03.08.2005 № 263 „Про затвердення складу Координаційної ради по боротьбі з наркоманіею,венеричними захворюваннями та СНІДом”, та кадровими змінами у виконавчих органах міської ради виконавчий комітет Запорізької міської ради
ВИРІШИВ:
1.Затвердити склад Координаційної ради по боротьбі зі СНІДом,наркоманією та венеричними захворюваннями ( додається).
2. Затвердити Положення про Координаційну раду по боротьбі зі СНІДом,наркоманією та венеричними захворюваннями при міськвиконкомі ( додається)
3. Вважати рішення виконавчого комітету міської ради від 22.12.04 № 483 „ Про затвердження складу Координаційної ради по боротьбі зі СНІДом, наркоманією та венеричними захворюваннями” таким, що втратило чинність.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кузьміна О.С.

Міський голова Є.Г. Карташов
  Затверджено
Рішення виконавчого комітету
міської ради
__28.11.2005_№ 444_

 

СКЛАД
Координаційної ради по боротьбі зі СНІДом,
наркоманією та венеричними захворюваннями

Кузьмін
Олександр Сергійович

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова ради

Чеченець
Неоніла Іванівна

- заступник начальника управління охорони здоров'я міської ради, заступник голови ради

Доценко
Наталія Володимирівна

- виконавчий директор Благодійного Фонду „ Сподівання,” заступник голови ради ( за згодою)

Адохіна
Людмила Ігнатівна

- завідуючий епідвідділом обласного Центру з профілактики та боротьби зі СНІДом, секретар ради ( за згодою)
Члени ради:  
Божок
Надія Іванівна
- заступник голови обласної організації товариства Червоного Хреста України ( за згодою)

Близнюк
Валерій Дмитрович

- головний державний санітарний лікар міста Запоріжжя

Вітковська
Наталія Володимирівна

- заступник начальника управління освіти і науки міської ради
Конкін Сергій Володимирович - інспектор-санітарний лікар медичного відділення управління
державного департаменту по виконанню покарання у Запорізькій області ( за згодою)
Коваленко Юрій Борисович - головний лікар міського шкірвендиспансеру
Токарєва Людмила Василівна - діректор міського центру соціальної служби у справах сім'ї та молоді
Немінський Ігор Вікторович - офіцер відділу по виховній роботі військової частини А–1978 ( за згодою)
Паршиков Руслан Матвійович
- голова правління Запорізького обласного відділення Всеукраїнської благодійної організації „Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” ( за згодою)
Сараєва Наталія Миколаївна
- головний спеціаліст управління з питань внутрішньої політики міської ради
Береза Сергій Олександрович
- начальник відділу по боротьб із незаконним обігом наркотиків
Запорізького міського управління УМВС України у Запорізькій
області ( за згодою)

Стародуб Валентина Іванівна

- завідуючий відділом по роботі з заявами та зверненнями громадян
управління праці та соціального захисту населення міської
ради

Тищенко Валерій Миколайович

- начальник служби охорони здоров 'я УМВС України в Запорізькій області
( за згодою)

Ткаченко Любов Григорівна

- заступник головного лікаря обласного наркологічного диспансеру з поліклінічної роботи ( за згодою)
Шпонька Юлія Петрівна - головний лікар міського Центру здоров'я
Яковлева Ольга Петрівна - головний спеціаліст, економист відділу фінансування соціально-культурних установ фінансового управління міської ради
Заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів ради, керуючий
справами виконкому ради
К.О. Вайтаник

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
міської ради
____28.11.2005_№___444__

Положення
про Координаційну раду по боротьбі зі СНІДом, наркоманією, венеричними
захворюваннями при міськвиконкомі

1. Загальні положення:
1.1. Координаційна рада по боротьбі з наркоманією, венеричними захворюваннями та СНІДом при міськвиконкомі (далі – Рада) створюється рішенням виконавчого комітету міської ради.
1.2. Рада є робочим органом, що здійснює координацію діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, відповідних міжнародних, громадських, включаючи людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією, та релігійних організацій, що працюють в області, з метою формування та ефективної реалізації єдиної політики, консолідованого використання коштів, удосконалення системи моніторингу та оцінки у сфері запобігання поширенню ВІЛ – інфекції, наркоманії, венеричних захворювань.
1.3. У своїй діяльності Рада керується Конституцією та законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Національної координаційної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ- інфекції/СНІДу при Кабінеті Міністрів України (далі – Національна рада), розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, виконкому міської ради.
2. Основними завданнями Ради є:
2.1. Координація діяльності та сприяння співробітництву органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, відповідних міжнародних, громадських і релігійних організацій по запобіганню поширенню наркоманії, ВІЛ – інфекції, венеричних захворювань.
2.2. Розроблення та внесення на розгляд міської ради пропозицій стосовно визначення пріоритетів місцевої політики, програм і заходів запобігання поширенню ВІЛ- інфекції/СНІДу, наркоманії, венеричних захворювань, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих, хворих на СНІД, наркоманію, венеричні захворювання.
2.3. Сприяння консолідованому використанню коштів бюджетів різних рівнів, міжнародних і громадських організацій, що призначені для фінансування програм з проблем ВІЛ-інфекції, наркоманії, венеричних захворювань, лікування, догляду та підтримки ВІЛ- інфікованих, хворих на СНІД, наркоманію, венеричні захворювання, з метою їх раціонального та ефективного використання.
2.4. Аналіз епідемічного моніторингу захворюваності на ВІЛ-інфекцію/СНІД, наркоманію, венеричні захворювання та організація оперативного реагування на зміни епідемічної ситуації у цій частині.
2.5. Інформування міської ради та громадськості про стан справ з протидії наркоманії, ВІЛ-інфекції/СНІДу, венеричним захворюванням.
2.6. Розроблення та внесення на розгляд міської ради проектів програм і заходів щодо запобігання поширенню наркоманії, венеричних захворювань, ВІЛ-інфекції/СНІДу, а також проектів актів з питань забезпечення виконання зазначених програм.
2.7. Проведення моніторингу та оцінки виконання зазначених програм і заходів.
2.8. Розроблення й внесення на розгляд сесії міської ради обґрунтування та пропозицій щодо фінансування регіональних програм із профілактики ВІЛ- інфекції/СНІДу, наркоманії, венеричних захворювань.
3.Рада має право:
3.1. Одержувати в установленому законодавством порядку інформацію від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ незалежно від форм власності, відповідних міжнародних, громадських та релігійних організацій, необхідну для виконання покладених на Раду завдань.
3.2. Заслуховувати звіти керівників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, а також відповідних міжнародних, громадських і релігійних організацій, які беруть участь у проведенні заходів щодо запобігання поширенню наркоманії, ВІЛ-інфекції/СНІДу, венеричних захворювань у регіоні, за їх згодою.
3.3. Утворювати у разі потреби консультаційні, експертні та робочі групи із залученням представників, провідних вчених, фахівців вищих навчальних закладів, інших організацій незалежно від форм власності ( за згодою їх керівників).
3.4. Скликати наради, конференції, семінари за участю представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, відповідних міжнародних, громадських і релігійних організацій з питань боротьби з наркоманією, ВІЛ-інфекцією/СНІДом, венеричними захворюваннями.
3.5. Запрошувати для участі у засіданні Ради у разі потреби інших осіб, які не є членами ради.
3.6. Організувати роботу, пов'язану із залученням вітчизняних та іноземних інвестицій, коштів, міжнародних організацій, благодійних фондів тощо для реалізації програм і заходів із профілактики наркоманії, ВІЛ– інфекції/СНІДу, венеричних захворювань.
4. Рада зобов'язана:
4.1. Забезпечувати проведення комплексного аналізу причин поширення наркоманії, венеричних захворювань, ВІЛ-інфекції/СНІДу в регіоні та в межах своєї компетенції проводити контроль за дотриманням органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності законодавчих і нормативно- правових актів з питань боротьби з наркоманією, венеричними захворюваннями, ВІЛ-інфекцією/СНІДом.
4.2. Забезпечувати розроблення проектів регіональних програм і комплексних заходів щодо запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, наркоманії, венеричних захворювань і здійснювати контроль за їх виконанням.
4.3. Інформувати обласну Раду про свою діяльність шляхом подання річного звіту та плану роботи на наступний рік. Звіт і план роботи затверджуються на останньому в поточному році засіданні Ради, підписуються її головою та секретарем.
4.4. Висвітлювати в засобах масової інформації результати реалізації програми із профілактики наркоманії, венеричних захворювань, ВІЛ-інфекції/СНІДу в регіонах.
5. Численність Ради становить не більше 22 осіб.
6. Персональний склад Ради затверджується Рішенням виконавчого комітету міської ради за поданням управління охорони здоров'я міської ради. Зміни у складі Ради затверджуються відповідним Рішенням виконавчого комітету міської ради за поданням управління охорони здоров'я міської ради.
7. Раду очолює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
8. Голова Ради має двох заступників, один з яких є представником органів місцевого самоврядування, а інший – представник організацій людей, які живуть з ВІЛ або громадських ВІЛ – сервісних організацій.
9.Організація роботи Ради:
9.1. Організаційною формою роботи Ради є засідання.
9.2. Засідання проводяться відповідно до плану роботи, який затверджує голова Ради, але не рідше, ніж один раз на квартал. Позачергові засідання проводяться у разі потреби.
9.3. Регламент Ради затверджується на її засіданні.
9.4. Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів. Члени ради зобов'язані особисто брати участь у її засіданнях.
9.5. Засідання Ради проводить її голова або за дорученням голови один з його заступників.

Заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів ради, керуючий
справами виконкому ради
К.О. Вайтаник