Запорізька міська рада

Запорізька область, Запорізький район

28/11/2005

Рішення виконавчого комітету від 28.11.2005 № 412 «Про внесення змін та доповнень в додатки до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 25.08.2005 №288 «Про утворення міської робочої групи обліку виборців»»


Виконавчий комітет Запорізької міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести зміни в додаток 1 до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 25.08.2005 №288 «Про утворення міської робочої групи обліку виборців»:
виключити зі складу підгрупи міської робочої групи обліку виборців, які проживають на території Жовтневого району м.Запоріжжя, Шумаду Наталію Ярославівну.
2. Внести зміни в додаток 2 до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 25.08.2005 №288 «Про утворення міської робочої групи обліку виборців»:
виключити зі складу підгрупи міської робочої групи обліку виборців, які проживають на території Заводського району м.Запоріжжя, Остапенко Оксану Олександрівну.
3. Внести зміни в додаток 4 до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 25.08.2005 №288 «Про утворення міської робочої групи обліку виборців»:
3.1. Виключити зі складу підгрупи міської робочої групи обліку виборців, які проживають на території Ленінського району м.Запоріжжя, Нікішина Віктора Федоровича, заступника голови Ленінської районної адміністрації Запорізької міської ради, Матвєєву Світлану Олександрівну.
3.2. Включити до складу підгрупи міської робочої групи з обліку виборців, які проживають на території Ленінського району міста Запоріжжя:

Плачинту Дар'ю Віталіївну

-

старшого інспектора апарату при керівництві Ленінської районної адміністрації Запорізької міської ради;

 

Плешивенко Оксану Вікторівну

-

головного спеціаліста апарату при керівництві Ленінської районної адміністрації Запорізької міської ради.

 

3.3. Затвердити керівником підгрупи міської робочої групи обліку вибор-ців по Ленінському району м.Запоріжжя Земку Ірину Вікторівну, заступника голови Ленінської районної адміністрації Запорізької міської ради.
3.4. Замінити посаду Лєснової Оксани Анатоліївни з «головний спеціаліст відділу організаційної та кадрової роботи Ленінської районної адміністрації Запорізької міської ради» на «завідуючий відділом організаційної та кадрової роботи Ленінської районної адміністрації Запорізької міської ради».
4. Внести зміни в додаток 5 до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 25.08.2005 №288 «Про утворення районних робочих груп обліку виборців»:
4.1. Виключити зі складу підгрупи міської робочої групи обліку виборців, які проживають на території Орджонікідзевського району м.Запоріжжя, Лисенко Євгенію Олександрівну, оператора комп'ютерного набору відділу приватизації житла Орджонікідзевської районної адміністрації Запорізької міської ради;
4.2. Включити до складу підгрупи міської робочої групи обліку виборців, які проживають на території Орджонікідзевського району м.Запоріжжя:

Шафєєву Альфію Аліївну

-

головного спеціаліста відділу органі-заційної та кадрової роботи Орджо-нікідзевської районної адміністрації Запорізької міської ради.

4.3. Замінити посаду Яланського Анатолія Андрійовича з «завідуючий відділом організаційної та кадрової роботи Орджонікідзевської районної адміністрації Запорізької міської ради» на «заступник завідуючого відділом організаційної та кадрової роботи Орджонікідзевської районної адміністрації Запорізької міської ради».
5. Керуючись пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.2005 №840 «Про деякі заходи, пов'язані із забезпеченням підготовки проведення у 2006 році виборів народних депутатів України», з метою уточнення загального списку виборців м.Запоріжжя у форматі інформаційно-аналітичної системи (ІАС) «Списки виборців» звільнити від виконання обов'язків, пов'язаних з основною роботою, з 29.11.2005 до складання списків виборців по кожній звичайній виборчій дільниці та передачі їх міському голові, із збереженням середньої заробітної плати:

Шестопалову Вікторію Євгенівну

-

завідуючого відділом організаційної та кадрової роботи Жовтневої районної адміністрації Запорізької міської ради;

 

Сандалову Олену Львівну

-

головного спеціаліста відділу органі-заційної та кадрової роботи Заводської районної адміністрації Запорізької місь-кої ради;

 

Доценко Людмилу Миколаївну

-

оператора комп'ютерного набору за-гального відділу Комунарської район-ної адміністрації Запорізької міської ради;

 

Маценко Олену Вікторівну

 

-

головного спеціаліста відділу органі-заційної та кадрової роботи Ленінської районної адміністрації Запорізької міської ради;

 

Шафєєву Альфію Аліївну

-

головного спеціаліста відділу органі-заційної та кадрової роботи Орджо-нікідзевської районної адміністрації Запорізької міської ради;

 

Коваленко Тетяну Петрівну

-

інструктора, спеціаліста І категорії відділу організаційної та кадрової роботи Хортицької районної адмініст-рації Запорізької міської ради;

 

Бойко Олену Володимирівну

-

спеціаліста І категорії відділу організаційної та кадрової роботи Шевченківської районної адміністрації Запорізької міської ради.

 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконкому ради Вайтаника К.О.

Міський голова Є.Г.Карташов