Запорізька міська рада

Запорізька область, Запорізький район

25/08/2005

Рішення виконавчого комітету від 25.08.2005 № 286 «Про стан соціально-економічного розвитку міста за І півріччя 2005 року»

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та на виконання рішення Запорізької міської ради від 28.01.2005 №4 “ Про звіт щодо виконання Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Запоріжжя на 2004 рік та про Програму соціально-економічного і культу рного розвитку міста Запоріжжя на 2005 рік”, з метою покращання показників соціально-економічного розвитку міста виконавчий комітет Запорізької місь кої ради
ВИРІШИВ :

1. Д оповідну записку про стан соціально-економічного розвитку міста за І півріччя 2005 року взяти до відома (додається).

2. Головному економічному управлінню міської ради (Новак Н.В.) продовжити роботу с підприємствами міста щодо підвищення фонду заробітної плати на 2005-2006 роки.

3. Керівникам виконавчих органів ради проаналізувати причини збитків комунальних підприємств та розробити Програму покращання їх фінансового стану.

4. Запорізькому міському управлінню земельних ресурсів (Цвіркун О.М.) забезпечити надходження у місцевий бюджет коштів від продажу землі не сільськогосподарського призначення в запланованому обсязі.

5. Управлінню житлового господарства міської ради (Баздир В.Г.):

5.1. Продовжувати роботу по забезпеченню обладнання житлових будинків приладами обліку води і теплової енергії.

5.2. Активізувати роботу з підвідомчими комунальними підприємствами з вивезення твердого побутового сміття.

6. Комунальному підприємству „Управління капітального будівництва”(Сухомлин І.П.) опрацювати питання щодо створення умов для розвитку житлового будівництва у місті на 2005-2006 роки.

7. Управлінню розвитку підприємництва, торгівлі та послуг міської ради (Петров М.М.) активізувати роботу щодо стягнення ринкового збору та перерахування до міського бюджету.

8. Міському підприємству Концерн „Міські теплові мережі”(Лайтерман І.А.): 8.1.Активізувати роботу щодо розробки Програми енергозбереження.

8.2. Щоквартально, до першого числа місяця, наступного за звітним, надавати звіт про виконання заходів з енергозбереження головному економічному управлінню міської ради.

9. Районним адміністраціям міської ради, управлінню праці та соціального захисту населення міської ради (Полковникова О.Я.) активізувати роботу з утворення нових робочих місць на підприємствах міста.

9.1. Посилити роботу по контролю за погашенням заборгованості з виплати заробітної плати, звернути особливу увагу на економічно не активні підприємства.

10. Головному економічному управлінню міської ради (Новак Н.В.) щомісячно проводити моніторинг соціально-економічного стану міста та надавати інформацію управлінню з питань внутрішньої політики міської ради для розміщення на інформаційному порталі міської ради.

11. Управлінням міської ради забезпечити своєчасне і якісне виконання намічених заходів та вирішення проблемних питань, які передбачені у Програмі соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2005 рік.

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гальцова В.Є.

 

Міський голова
Є.Г. Карташов

 

Доповідна записка про стан соціально-еконономічного розвитку м.Запоріжжя за І півріччя 2005 року (архів 82 КБ)