Запорізька міська рада

Запорізька область, Запорізький район

25/08/2005

Рішення виконавчого комітету від 25.08.2005 № 283 «Про удосконалення стилю, форм і методів роботи в управлінні праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради»

Керуючись рішенням виконавчого комітету міської ради від 28.02.2005 № 47 „Про заходи по удосконаленню стилю, форм і методів роботи виконавчих органів міської ради”, розглянувши інформацію начальника управління праці та соціального захисту населення міської ради Полковникової О.Я. та довідку про стан роботи по удосконаленню стилю, форм і методів роботи в управлінні праці та соціального захисту населення, виконавчий комітет Запорізької міської ради
ВИРІШИВ:

1. Управлінню праці та соціального захисту населення міської ради (Полковнікова О.Я.):

1.1. Вжити заходи по виконанню в повному обсязі рішення виконавчого комітету міської ради від 28.02.2005 № 47 „Про заходи по удосконаленню стилю, форм і методів роботи виконавчих органів міської ради”.

1.2. Виходячи з соціальної направленості державного бюджету, у рамках міських соціальних програм удосконалити форми надання додаткових соціальних гарантій малозабезпеченим громадянам, продовжити роботу над концепцією заміни пільг адресною грошовою допомогою.

1.3. У роботі із зверненнями громадян продовжити впровадження і активне застосування інноваційних форм: виїзних прийомів, „гарячих ліній”, „круглих столів” тощо.

1.4. При аналізі звернень громадян та порушуваних в них питань виявляти та усувати причини, що їх породжують, особливо повторні.

1.5. Продовжити роботу по удосконаленню програмного комплексу АС „Субсидія” з метою спрощення для населення процедури оформлення субсидій.

1.6. Активізувати роботу по удосконаленню системи інформування населення з питань соціального захисту, використовуючи різні засоби масової інформації.

2. Управлінню праці та соціального захисту населення міської ради разом з фінансовим управлінням міської ради продовжити роботу по укріпленню матеріально-технічної бази підрозділів соціальної сфери міста. Внести пропозиції до виконавчого комітету міської ради про забезпечення міського, районних управлінь праці та соціального захисту населення автотранспортом.

3. Головам районних адміністрацій міської ради разом з управлінням праці та соціального захисту населення міської ради:

3.1. Посилити роботу по контролю за погашенням заборгованості із виплати заробітної плати, звернути особливу увагу на економічно неактивні підприємства.

3.2. Активізувати роботу по контролю за створенням нових робочих місць.

3.3. Здійснити заходи щодо створення єдиної системи обліку надання матеріальної допомоги.

4. Головам районних адміністрацій міської ради забезпечити організацію виконання Указу Президента України від 01.06.2005 №900/2005 “Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями”, створити необхідні умови для вільного доступу осіб з обмеженими можливостяим до будинків і приміщень місцевих органів виконавчої влади, закладів соціального захисту населення, охорони здоров'я тощо.

5. Про хід виконання даного рішення повідомити виконавчий комітет ради до 01.03.2006 та 01.09.2006.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кузьміна О.С.

 

Міський голова
Є.Г. Карташов