Запорізька міська рада

Запорізька область, Запорізький район

01/08/2005

Рішення міської ради від 01.08.2005 № 29 «Про затвердження Тимчасового порядку та Методик визначення частки земельної ділянки, яка знаходиться у користуванні власників (наймачів) вбудовано–прибудованих у будівлю нежитлових приміщень»

З метою раціонального використання територій існуючої багатоквартирної житлової та нежитлової забудови у місті Запоріжжя та збільшення доходної частини міського бюджету, керуючись Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про плату за землю”, Земельним Кодексом України, Цивільним Кодексом України, „Правилами та порядком розподілу території житлового кварталу (мікрорайону)”, затверджених Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 16.09.99 № 228, "Положенням про порядок встановлення та закріплення меж прибудинкових територій існуючого житлового фонду та надання їх у спільне користування або спільну сумісну власність земельних ділянок для спорудження житлових будинків”, затвердженого Наказом Держкомзему України, Держкоммістобудування України, Держжитлокомунгоспу України та Фонду державного майна України від 05.04.96 № 31/30/53/396 та іншими нормативними актами, що мають відношення до цього питання, Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити „Тимчасовий порядок визначення частки земельної ділянки, яка знаходиться у користуванні власників (наймачів) вбудовано-прибудованих у будівлю нежитлових приміщень” (додається).

2 . Затвердити Методики визначення частки земельної ділянки, яка знаходиться у користуванні власників (наймачів) вбудовано-прибудованих у будівлю нежитлових приміщень” (додаються).

3. Виконання „Тимчасового порядку визначення частки земельної ділянки, яка знаходиться у користуванні власників (наймачів) вбудовано-прибудованих у будівлю нежитлових приміщень” є обов'язковим для керівництва в роботі виконавчих органів міської ради, юридичних та фізичних осіб.

4. Управлінню з питань внутрішньої політики міської ради (Коренков П.Є.) опублікувати в засобах масової інформації „Тимчасовий порядок визначення частки земельної ділянки, яка знаходиться у користуванні власників (наймачів) вбудовано-прибудованих у будівлю нежитлових приміщень”.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Черкаска В.В. та постійну комісію Запорізької міської ради з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації та земельних відносин (Пшигоцький С.В.).

Міський голова Є. Г. Карташов

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

___ 01.08.2005 №_ 29 __

 

 

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК

визначення частки земельної ділянки, яка знаходиться у користуванні власників (наймачів) вбудовано-прибудованих у будівлю нежитлових приміщень.

1. Цей Порядок встановлює механізм визначення частки земельної ділянки прибудинкової території, яка знаходиться у користуванні власників (наймачів) вбудовано-прибудованих у будівлю нежитлових приміщень будь-якого призначення для справляння плати за землю згідно законодавства України.

2. Прибудинкові території (земельні ділянки) згідно норм діючого законодавства повинні передаватись у власність або надаватися у користування відповідними органами місцевого самоврядування Об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків.

За відсутності Об'єднань співвласників будинків, а також враховуючи фінансову неможливість виконання робіт з поділу території мікрорайону (кварталу) у відповідності до «Правил та порядку розподілу території житлового кварталу», розроблений цей „Тимчасовий порядок визначення частки земельної ділянки, яка знаходиться у користуванні власників (наймачів) вбудовано-прибудованих у будівлю нежитлових приміщень”.

3. Цей Порядок є тимчасовим та діє до проведення робіт у повному обсязі з поділу територій мікрорайонів (кварталів) у місті Запоріжжя.

4. Виконавцем робіт по визначенню частки земельної ділянки, яка знаходиться у користуванні власників (наймачів) вбудовано-прибудованих у будівлю нежитлових приміщень, у випадку, коли прибудинкова територія не затверджена, є фізична або юридична особа, яка має ліцензію на проведення робіт із землеустрою та ліцензію на будівельну діяльність відповідно до закону.

Виконавцем робіт по визначенню частки земельної ділянки, яка знаходиться у користуванні власників (наймачів) вбудовано - прибудованих у будівлю нежитлових приміщень, у випадку, коли прибудинкова територія затверджена, є управління житлового господарства міської ради.

5. Замовником робіт є фізична або юридична особа, яка є власником або наймачем вбудовано-прибудованих у будівлю нежитлових приміщень в місті Запоріжжя.

6. До початку робіт замовник надає відповідну заяву до головного управління архітектури та містобудування міської ради, яке видає замовнику завдання на проведення робіт.

У випадку, коли прибудинкова територія затверджена, заявник надає заяву до управління житлового господарства міської ради.

До заяви додаються засвідчені замовником копії: документу, що підтверджує право власності на нежитлове приміщення або договору оренди; свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) юридичної особи; свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця; довідки облстатуправління про внесення підприємства до державного реєстру – для юридичної особи, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера – для фізичної особи.

7. Відповідно до завдання, виконавець виготовляє довідку, яка включає дані про розмір частки земельної ділянки, що знаходиться у користуванні замовника.

Виконавець в обов'язковому порядку погоджує схему розподілу території кварталу (мікрорайону) з головним управлінням архітектури та містобудування міської ради.

8. Для розрахунку розміру плати за користування земельною ділянкою замовнику необхідно звернутись до Запорізького міського управління земельних ресурсів, яке на підставі довідки про розмір частки земельної ділянки визначає нормативну грошову оцінку даної земельної ділянки.

На підставі даних довідки про нормативну грошову оцінку земельної ділянки визначається розмір плати за землю, що справляється у вигляді земельного податку.

9. Відповідно до ст.14 Закону України „Про плату за землю”, платники земельного податку за земельні ділянки комунальної власності (крім громадян) самостійно обчислюють суму земельного податку щороку за станом на 1 січня і до 1 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою центральним податковим органом, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями.

Земельний податок сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за звітний податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

10. Нарахування громадянам сум земельного податку за земельні ділянки комунальної власності проводиться органами державної податкової служби, які видають платникові до 15 липня поточного року платіжне повідомлення про внесення платежу. Податок сплачується громадянами рівними частками до 15 серпня і 15 листопада.

11. Земельна частка прибудинкової території для власника (наймача) нежитлових приміщень визначається відношенням загальної площі нежитлових приміщень, що перебувають у його власності (оренді), до спільної площі всіх житлових і нежитлових приміщень будинків.

Виділення частки земельної ділянки власникам розташованих у будинку нежитлових приміщень в натурі та їх окреме відчуження не допускається.

12. Виконавець проводить роботу по визначенню частки земельної ділянки прибудинкової території на основі чергового кадастрового плану Головного управління архітектури та містобудування міської ради з урахуванням площ раніше відведених земельних ділянок.

13. У випадку, коли прибудинкова територія не затверджена, частка земельної ділянки, яка знаходиться у користуванні власників (наймачів) вбудовано-прибудованих у будівлю нежитлових приміщень, визначається за «Методикою визначення частки земельної ділянки, яка знаходиться у користуванні власників (наймачів) вбудовано-прибудованих у будівлю нежитлових приміщень, якщо прибудинкова територія не затверджена».

14. У випадку, коли прибудинкова територія затверджена, частка земельної ділянки, яка знаходиться у користуванні власників (наймачів) вбудовано - прибудованих у будівлю нежитлових приміщень, визначається за «Методикою визначення частки земельної ділянки, яка знаходиться у користуванні власників (наймачів) вбудовано-прибудованих у будівлю нежитлових приміщень при наявності затвердженої прибудинкової території».

15. При наявності погоджувальної схеми розподілу території частка земельної ділянки, яка знаходиться у користуванні власників (наймачів) вбудовано-прибудованих у будівлю нежитлових приміщень, визначається за «Методикою визначення частки земельної ділянки, яка знаходиться у користуванні власників (наймачів) вбудовано-прибудованих у будівлю, прилегла територія якої відокремлена або закріплена огорожею, нежитлових приміщень при наявності погоджувальної схеми розподілу території».

16. Площа земельної ділянки за даними методиками визначається в умовних кадастрових одиницях: умовних кадастрових квадратних метрах.

В подальшому, при розробленні проектів відведення земельних ділянок прибудинкових територій та закріплення меж прибудинкових територій на місцевості (в натурі) на основі проектів розподілу території мікрорайонів (кварталів), площа земельних ділянок буде визначена за результатами геодезичних вимірювань та переведена в фізичні кадастрові одиниці: квадратні метри.

17. Робота по визначенню частки земельної ділянки, яка знаходиться у користуванні власників (наймачів) вбудовано-прибудованих у будівлю нежитлових приміщень, виконується на договірній основі за кошти замовника. Плата за роботу встановлюється в межах фактичних витрат, пов'язаних з її виконанням та узгоджується з виконавчим комітетом міської ради.

Плата за виконання робіт управлінням житлового господарства міської ради встановлюється виконавчим комітетом міської ради.

Секретар ради І.І.Наливайко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

___ 01.08.2005 №_ 29 __

МЕТОДИКА

визначення частки земельної ділянки, яка знаходиться у користуванні власників (наймачів) вбудовано-прибудованих у будівлю нежитлових приміщень у разі, якщо прибудинкова територія не затверджена.

Площа земельної ділянки, яка знаходиться у користуванні власників (наймачів) вбудовано-прибудованих у будівлю нежитлових приміщень, складається із площі земельної ділянки під нежитловими приміщеннями в будівлі та площі земельної ділянки в незабудованій території кварталу із визначенням частки площі нежитлових приміщень в площі будівлі та питомої ваги незабудованої території кварталу в загальній площі будівель кварталу з урахуванням поверховості.

Вихідними даними для розрахунку є площа нежитлових приміщень, що підтверджена документом на право власності або договором оренди приміщень, а також площі:

•  кварталу в червоних лініях або лініях забудови ;

•  будівлі, в якій розташовані нежитлові приміщення;

•  житлових будівель кварталу;

•  нежитлових будівель та споруд кварталу;

•  будівель та споруд, територія яких відокремлена або закріплена огорожею, які визначаються на основі чергового кадастрового плану ГУАтаМ (планшети М 1:2000) у електронному вигляді.

Порядок розрахунку.

Площа будівлі з урахуванням поверховості визначається шляхом перемноження площі будівлі на її поверховість.

Частка площі нежитлових приміщень в площі будівлі (Ч пр. буд.) визначається за формулою: Ч пр. буд. = S пр. / S буд. пов.,

де: S пр. - площа нежитлових приміщень; S буд. пов. - площа будівлі, в якій розташовані нежитлові приміщення, з урахуванням поверховості.

Площа земельної ділянки під нежитловими приміщеннями в будівлі (S пр. под.) визначається за формулою: S пр. под.= S буд. х Ч пр. буд.,

де: S буд. - площа будівлі, в якій розташовані нежитлові приміщення.

Площа незабудованої території кварталу (S незаб. тер.) визначається за формулою: S незаб. тер. = S кв. - S ж. - S неж. - S ог.,

де: S кв. - площа кварталу в червоних лініях або лініях забудови;

S ж. - площа житлових будівель кварталу;

S неж. - площа нежитлових будівель та споруд кварталу;

S ог. - площа будівель та споруд кварталу, територія яких відокремлена або закріплена огорожею.

Питома вага незабудованої території кварталу в загальній площі будівель кварталу (Пит. вага) визначається за формулою:

Пит. вага = S незаб. тер. / S буд. кв.,

де: S буд. кв. - сума загальних площ житлових та нежитлових будівель кварталу з урахуванням поверховості.

Площа земельної ділянки під нежитловими приміщеннями в прибудинковій території (S приб. под.) визначається за формулою:

S приб. под. = Пит. вага х S пр.

Площа земельної ділянки, яка знаходиться в користуванні власників (наймачів) вбудовано-прибудованих у будівлю нежитлових приміщень ( S розр.), визначається за формулою: S розр. = S пр. под. + S приб. под.

Секретар ради І.І.Наливайко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

___ 01.08.2005 №_ 29 __

МЕТОДИКА

визначення частки земельної ділянки, яка знаходиться у користуванні власників (наймачів) вбудовано-прибудованих у будівлю нежитлових приміщень при наявності затвердженої прибудинкової території .

Вихідними даними для розрахунку є площа нежитлових приміщень, що підтверджена документом на право власності або договором оренди приміщень.

Площа будівлі, в якій розташовані нежитлові приміщення, з урахуванням поверховості визначається з електронної карти на основі чергового кадастрового плану ГУАтаМ (планшети М 1:2000).

Для розрахунку використана площа прибудинкової території (S приб. тер.) за даними архівних матеріалів.

Порядок розрахунку.

Площа будівлі з урахуванням поверховості визначається шляхом перемноження площі будівлі на її поверховість.

Частка нежитлових приміщень в будівлі (Ч пр. буд.) визначається за формулою:

Ч пр. буд. = S пр. / S буд. пов.,

де: S пр. - площа нежитлових приміщень; S буд. пов. - площа будівлі, в якій розташовані нежитлові приміщення, з урахуванням поверховості.

Площа земельної ділянки, яка знаходиться в користуванні власників (наймачів) вбудовано-прибудованих у будівлю нежитлових приміщень ( S розр.), визначається за формулою: S розр. = S приб. тер. х Ч пр. буд.

Секретар ради І.І.Наливайко
 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

___ 01.08.2005 №_ 29 __

 

МЕТОДИКА

визначення частки земельної ділянки, яка знаходиться у користуванні власників (наймачів) вбудовано-прибудованих у будівлю, прилегла територія якої відокремлена або закріплена огорожею, нежитлових приміщень при наявності погоджувальної схеми розподілу території.

Вихідними даними для розрахунку є площа нежитлових приміщень, що підтверджена документом на право власності або договором оренди приміщень.

Площа будівлі, в якій розташовані нежитлові приміщення, з урахуванням поверховості визначається з електронної карти на основі чергового кадастрового плану ГУАтаМ (планшети М 1:2000).

На погоджувальній схемі розподілу території зазначається земельна ділянка спільного користування. Схема має бути погоджена поміж власниками об'єктів нерухомості або поміж орендодавцем та орендарем приміщень.

Площа земельної ділянки уточнюється виконавцем робіт з урахуванням даних електронної карти на основі чергового кадастрового плану ГУАтаМ (планшети М1:2000).

Порядок розрахунку.

Площа будівлі з урахуванням поверховості визначається шляхом перемноження площі будівлі на її поверховість.

Частка нежитлових приміщень в будівлі (Ч пр. буд.) визначається за формулою: Ч пр. буд. = S пр. / S буд. пов.,

де: S пр. - площа нежитлових приміщень; S буд. пов. - площа будівлі, в якій розташовані нежитлові приміщення, з урахуванням поверховості.

Площа земельної ділянки, яка знаходиться у користуванні власників (наймачів) вбудовано-прибудованих у будівлю нежитлових приміщень ( S розр.), визначається за формулою: S розр. = S сп. х Ч пр. буд.,

де S сп. – площа земельної ділянки спільного користування.

Секретар ради І.І.Наливайко