Запорізька міська рада

Запорізька область, Запорізький район

01/08/2005

Рішення міської ради від 01.08.2005 № 53 «Про затвердження Положення про міську земельну комісію»

На виконання рішення двадцять першої сесії Запорізької міської ради від 20.04.05. №68 “Про протест прокурора Запорізької області від 16.03.05 №07/5-49-05 на п. 2 рішення постійної комісії з питань комунальної власності ресурсів, приватизації від 12.06.02 ( протокол №6)”, Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про міську земельну комісію ( додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Черкаска В.В.

 

Міський голова
Є.Г. Карташов

 

  Додаток
до рішення міської ради
01.08.200553

ПОЛОЖЕННЯ
про міську земельну комісію

 

1. Міська земельна комісія (далі Комісія) утворена у відповідності до п.23 «Порядку регулювання земельних відносин в м. Запоріжжі».

2. Комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством України, нормативними документами з питань земельних відносин, які є у виданні Запорізької міської ради і рішенням міської ради, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є розгляд землевпорядної документації щодо надання, вилучення та передачі земельних ділянок, затвердження матеріалів інвентаризації земельних ділянок, погодження місць розташування нових об'єктів, оформлення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель та городництва.

4. За результатами розглянутої землевпорядної документації Комісія приймає протокольне рішення, яке направляється до виконавчого комітету Запорізької міської ради. Дане рішення має рекомендувальний характер та при поданні проектів рішень на засідання виконкому міської ради та сесії міської ради повинно бути оголошено та прийнято до уваги.

5. Головою Комісії є заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Заступником голови Комісії є начальник Запорізького міського управління земельних ресурсів, секретарем комісії є представник Запорізького міського управління земельних ресурсів. Міська земельна комісія створюється з числа депутатів.
На засіданні Комісії обов'язкова присутність керівників міських служб, організацій, начальників або заступників управлінь міської ради, заступників голів районних адміністрацій міської ради.

6. Рішення Комісії приймаються після всебічного розгляду та обговорення питань відкритим голосуванням більшістю голосів членів комісії.
Замовник відповідає за погодження проекту рішення міськвиконкому з депутатом міської ради виборчого округу, головою районної адміністрації міської ради, на території яких знаходиться земельна ділянка.
В разі відсутності депутата міської ради по даному виборчому округу проект міськвиконкому погоджує голова постійної комісії Запорізької міської ради по комунальній власності, ресурсам, приватизації та земельних відносин, у випадку відсутності останнього – заступник голови постійної комісії Запорізької міської ради по комунальній власності, ресурсам, приватизації та земельних відносин.

7. Матеріали на розгляд Комісії готує Запорізьке міське управління земельних ресурсів. Матеріали подані на Комісію не в повному обсязі, передбаченому Земельним кодексом України, розгляду не підлягають.

8. Засідання Комісії проводиться 2 рази на місяць кожну першу та другу середу.

 

Секретар ради
І.І. Наливайко