Запорізька міська рада

Запорізька область, Запорізький район

28/07/2005

Рішення виконавчого комітету від 28.07.2005 № 240 «Про виконання бюджету міста за І півріччя 2005 року»

 

За даними відділу статистики у м . Запоріжжі у січні-червні 2005 року промисловим комплексом міста збільшено обсяги виробництва проти відповідного періоду минулого року на 13,8 відсотка. Зросли обсяги виробництва в цілому по машинобудуванню (на 23,8 відсотка), металургії (на 8,7 відсотка), харчовий промисловості (на 10,0 відсотків) та по всіх основних видах діяльності.

За І півріччя 2005 року до загального фонду бюджету міста надійшло доходів в сумі 266446,6 тис.грн., в тому числі субвенцій з Державного бюджету – 32924,3 тис.грн., дотації – 400,0 тис.грн. Без врахування трансфертів план звітного періоду виконаний на 99,6 відсотка, в тому числі по доходах, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів – на 99,2 відсотка та по власних доходах – на 101,5 відсотка.

Аналіз доходів загального фонду бюджету міста свідчить про збільшення надходжень в порівнянні з відповідним періодом минулого року, але разом з тим план виконаний не по всіх джерелах.

Не виконані планові показники по слідуючих основних податках та зборах: податку з доходів фізичних осіб (99,2 відсотка), платі за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності (95,7 відсотка), державному миту (86,1 відсотка), податку на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності (93,3 відсотка), платі за користування надрами (76,9 відсотка).

До спеціального фонду надійшло доходів в сумі 41317,6 тис.грн., або 45,9 відсотка до річного плану.

При запланованих надходженнях податку з доходів фізичних осіб 167840,6 тис.грн. фактично до бюджету міста надійшло 166571,8 тис.грн.

Заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам підприємств міста станом на 1 липня 2005 року становить 5763,5 тис.грн. Необхідно відзначити, що до травня 2005 року спостерігалась тенденція зменшення заборгованості по виплаті заробітної плати. У травні та червні вона почала зростати відповідно на 917,6 тис.грн. та 937,2 проти попереднього місяця. Найбільші суми заборгованості станом на 01.07.05 мають ЗДП “Радіоприлад” – 1276,8 тис.грн., ЗКП МЕТ “Запоріжелектротранс” – 1095,7 тис.грн., ТОВ “Корпорація СФЕРА” – 491,3 тис.грн., ВАТ “Гама” – 261,9 тис.грн.

План по надходженнях місцевих податків і зборів виконаний на 103,8 відсотка, станом на 01.07.05 надійшло 7288,7 тис.грн. План виконаний по всіх місцевих податках і зборах, крім збору за видачу ордера на квартиру та збору за припаркування автотранспорту.

На теперішній час існує загроза невиконання річного плану по збору за припаркування автотранспорту. За І півріччя 2005 року план виконаний на 76,7 відсотка. У порівнянні з відповідним періодом 2004 року надходження знизились на 27,9 тис.грн., що пов'язано зі зменшенням кількості стоянок КП “Паркування”.

План по надходженнях плати за землю виконаний на 102,5 відсотка. Фактично надійшло 21398,2 тис.грн., у тому числі плата за оренду землі – 3566,6 тис.грн. Але залишається не вирішеним питання щодо перегляду орендних ставок у відповідності з Законом України “Про оренду землі”, що сприятиме збільшенню доходів бюджету міста.

За І півріччя поточного року видатки загального фонду бюджету міста склали 290591,9 тис.грн. або 91,8 відсотка планових показників на відповідний період, до державного бюджету перераховано 55894,7 тис.грн. На утримання установ соціально-культурної сфери та органів місцевого самоврядування спрямовано 171968,1 тис.грн., із яких видатки на оплату праці з нарахуваннями – 142374,9 тис.грн. На соціальний захист і соціальне забезпечення та компенсацію проїзду пільгових категорій громадян – видатки склали 37441,7 тис.грн., в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету – 33699,8 тис.грн., житлово-комунальне господарство – 18468,8 тис.грн., обслуговування внутрішнього місцевого боргу – 3827,0 тис.грн., заходи по запобіганню та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 1078,5 тис.грн. та інші.

Видатки спеціального фонду бюджету виконані в обсязі 40179,2 тис.грн., в тому числі цільового фонду міської ради – 4622,6 тис.грн., фонду охорони навколишнього природного середовища – 862,6 тис.грн., на ремонт доріг спрямовано 3949,4 тис.грн., видатки за рахунок власних надходження бюджетних установ – 17446,7 тис.грн., видатки бюджету розвитку міста – 13297,9 тис.грн. Освоєння коштів на виконання робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг складає лише 53,2 відсотка до запланованих асигнувань, недоосвоєно 3479,0 тис. грн.

Для забезпечення своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня – до 262 грн., а з 1 квітня – до 290 грн., відпускних педагогічним працівникам згідно затвердженого графіку та інших першочергових видатків отримувались короткострокові безвідсоткові позички з Єдиного казначейського рахунку у сумі 142000,0 тис. грн.

Проплати за спожиті комунальні послуги та енергоносії бюджетних установ міста становлять 99,7 відсотка фактичного споживання.

Внаслідок здійснення розрахунків за надані пільги з послуг зв ` язку за схемами через енергоносії в незначних обсягах, заборгованість по зазначених видатках зростає і становить 748,9 тис. грн.

Проведено інвентаризацію простроченої дебіторської і кредиторської заборгованості бюджетних установ. Найбільші суми простроченої кредиторської заборгованості по загальному фонду мають відділи освіти Ленінської та Орджонікідзевської районних адміністрацій за оплату теплопостачання відповідно на суму 232,1 тис.грн., та 79,7 тис.грн. відповідно.

По закладах охорони здоров'я міського підпорядкування продовжується зростання чисельності вакантних посад. Їх кількість у порівнянні з початком року збільшилась до 381 одиниці, що становить 6 відсотків загальної чисельності працівників лікувально-профілактичних установ міста при тому, що штатна чисельність установ не приведена у відповідність з затвердженими фондами заробітної плати.

З початку року поставки інсуліну за рахунок коштів Державного бюджету склали 528,7 тис.грн., тобто 26 відсотків річного плану, а препарат “Сандіммун” взагалі не надходив.

Не виконаний в визначений термін пункт 5.1.12 Програми розвитку охорони здоров ' я міста Запоріжжя, яка затверджена рішенням сесії міської ради від 20.04.2005 №46 “Про Програму розвитку охорони здоров ' я міста Запоріжжя та основні напрямки розвитку галузі на 2005-2007 роки” в частині вирішення питання подальшого функціонування комунального закладу “Медико-санітарна частина “Запоріжсталь” та “Дніпроспецсталь”.

Відсутні в бюджеті міста кошти на погашення заборгованості по заробітній платі працівникам бюджетних установ, яка утворилась станом на 01.01.05 в розмірі 4,4 млн.грн.

Перевірками правильності складання та затвердження 424 кошторисів бюджетних установ, проведеними фінансовими органами міста, встановлено завищення асигнувань на суму 360,0 тис.грн., з яких скорочено 175,8 тис.грн.

Проведеними фінансовим управлінням міської ради перевірками встановлені порушення в управліннях з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення та транспорту міської ради, в автотранспортних підприємствах, комунальному підприємстві “Ритуал” та інших у сумі 1790,8 тис.грн.

Для забезпечення виконання бюджету міста за 2005 рік виконавчий комітет Запорізької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити заходи щодо забезпечення виконання бюджету міста у 2005 році згідно додатку 1.

2. Внести зміни до уточнених планів надходжень податків і зборів на 2005 рік, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради від 28.04.05 №124 “Про виконання бюджету міста за І квартал 2005 року”, в частині включення районам до планів податку з реклами, збору за право використання місцевої символіки, збору за припаркування автотранспорту та частини прибутку господарських організацій, які належать до комунальної власності згідно додатків 2-9.

3. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Черкаска В.В. встановити контроль за забезпеченням у поточному році перегляду орендних ставок за землю у відповідності з Законом України “Про оренду землі” .

4. Головам районних адміністрацій міської ради, начальникам управлінь, відділів міської ради:

•  Забезпечити виконання заходів, передбачених у пункті 1 даного рішення.

•  Проаналізувати стан фінансової дисципліни в установах і організаціях за матеріалами перевірок та ревізій, які були проведені протягом звітного періоду та заслухати на виробничих нарадах звіти керівників підвідомчих установ та організацій в яких виявлені порушення фінансово-бюджетної дисципліни з внесенням пропозицій щодо їх усунення, відшкодування втрат до бюджету і недопущення в подальшому.

•  Забезпечити нарахування заробітної плати в межах затверджених фондів оплати праці на 2005 рік.

•  Провести роботу по приведенню відповідно до чинного законодавства вартості активів через оприбуткування в бухгалтерському обліку земельних ділянок, об'єктів соціальної інфраструктури та матеріальних цінностей, проведення індексації житлового фонду.

•  Голові Шевченківської районної адміністрації міської ради (Романенко Ю.П.) внести на розгляд виконавчого комітету міської ради рішення про наслідки проведеної ревізії комунальної установи “Медико-санитарна частина ВАТ “Мотор-Січ” та заходи щодо усунення виявлених недоліків і порушень.

•  Голові Комунарської районної адміністрації міської ради (Пелих Ю.Г.) організувати проведення аудиторської перевірки щодо споживання енергоносіїв установами освіти з метою забезпечення в повному обсязі розрахунків за енергоносії установ освіти в межах затверджених коштів.

7. Управлінню освіти і науки міської ради вжити заходи щодо погашення наявної заборгованості за спожиті комунальні послуги та енергоносії установ міського підпорядкування.

8. Управлінню охорони здоров'я міської ради підготувати пропозиції щодо подальшого функціонування і утримання комунального закладу “Медико-санітарна частина “Запоріжсталь “ та “Дніпроспецсталь”, та внести на розгляд виконавчого комітету міської ради та міської ради.

9. Фінансовому управлінню міської ради надати пропозиції щодо вирішення питання по погашенню заборгованості по заробітній платі працівникам бюджетних установ яка утворилась станом на 01.01.05

10. Управлінням праці та соціального захисту населення районних адміністрацій міської ради з метою недопущення заборгованості по наданих пільгах населенню з послуг зв ¢ язку посилити роботу з постачальниками послуг щодо проведення розрахунків по зазначених видатках згідно механізму затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.05 №20.

11. Управлінню комунального господарства міської ради проаналізувати та прийняти дієвих заходів щодо освоєння коштів передбачених на виконання робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг за рахунок надходжень до спеціального фонду податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

12. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради, начальника фінансового управління міської ради Малиш В.І.

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

В.Ф.Грищенко

 

 

Додатки до рішення (архів 17 КБ)