Запорізька міська рада

Запорізька область, Запорізький район

10/02/2005

Рішення виконавчого комітету від 10.02.2005 № 38 «Про затвердження Положення про надання адресної матеріальної допомоги громадянам за їх особистими зверненнями до органів місцевого самоврядування міста Запоріжжя»

Для реалізації міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя та інших заходів, спрямованих на соціальний захист населення міста, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Запорізької міської ради
ВИРІШИВ:

1.Затвердити Положення про надання адресної матеріальної допомоги громадянам за їх особистими зверненнями до органів місцевого самоврядування міста Запоріжжя (додається).

2.Управлінню праці та соціального захисту населення міської ради, районним адміністраціям міської ради надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам здійснювати відповідно Положення про надання адресної матеріальної допомоги громадянам за їх особистими зверненнями до органів місцевого самоврядування міста Запоріжжя.

3.Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 13.03.03 №56 “Про затвердження Положення про надання адресної матеріальної допомоги громадянам за їх особистими зверненнями до органів місцевого самоврядування міста Запоріжжя”.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кузьміна О.С.

 

Міський голова Є.Г.Карташов

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
міської ради
_10.02.2005_№_38_

 

ПОЛОЖЕННЯ
про надання адресної матеріальної допомоги громадянам
за їх особистими зверненнями до органів місцевого самоврядування
міста Запоріжжя

1.Загальні положення

1.1.Положення про надання адресної матеріальної допомоги громадянам за їх особистими зверненнями до органів місцевого самоврядування міста Запоріжжя створене на виконання міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя та інших заходів, спрямованих на соціальний захист населення, які фінансуються з міського бюджету або інших джерел.

1.2.Під адресною матеріальною допомогою, яка надається громадянам міста Запоріжжя за їх особистими зверненнями в органи виконавчої влади, маються на увазі такі види допомоги:

1.2.1.Одноразова грошова допомога на проживання.
1.2.2.Одноразова грошова допомога на лікування у разі захворювання.
1.2.3.Одноразова грошова допомога при екстремальній ситуації .
1.2.4.Екстрені: грошова та натуральна (речова, продуктова) допомога.
1.2.5.Надання ритуальних послуг (безкоштовно або з частковою оплатою) по похованню.
1.2.6.Гаряче харчування (безкоштовне або з частковою оплатою).
1.2.7.0плата (повна або часткова) побутових послуг та ремонту побутової техніки.
1.2.8.Грошова допомога громадянам до знаменних та пам'ятних дат.
1.2.9.Надання путівок на оздоровлення.
1.2.10.Одноразова цільова допомога.
1.2.11.Допомога в забезпеченні слуховими апаратами.

1.3.Розмір одноразової грошової допомоги на проживання, лікування та при екстремальних ситуаціях визначається комісією, яка затверджується наказом по управлінню праці та соціального захисту населення міської ради або розпорядженням голови районної адміністрації міської ради.

2.Порядок надання одноразової грошової допомоги на проживання.

2.1.Одноразова грошова допомога може надаватися сім'ї (до складу сім'ї входять особи, які проживають в одному приміщенні і ведуть спільне господарство), або самотнім громадянам міста, якщо середньомісячний сукупний доход на одного члена сім'ї або самотнього громадянина за три місяці, які передували зверненню за допомогою не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої чинним законодавством.

2.2.Одноразова грошова допомога для одного громадянина чи для сім'ї не носить постійного характеру, а є додатком до існуючого доходу і може надаватися не більше одного разу на рік. Розмір її визначається комісією і не повинен перевищувати 75% встановленого законом прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць.

2.3.Підставою для розгляду питання про надання матеріальної допомоги є заява громадянина в управління праці та соціального захисту населення міської ради або до виконавчих органів міської ради, акт обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника та довідки про доходи заявника та членів його сім'ї, які проживають разом з заявником та ведуть спільне господарство.

2.4.При визначенні розміру допомоги або при відмові в наданні комісія обов'язково приймає до уваги такі обставини: вік, стан здоров'я заявника, його матеріальний та сімейний стан, наявність родичів або опікунів, які зобов'язані згідно з законодавством утримувати заявника із урахуванням їх можливостей), наявність можливості покращити своє становище за рахунок власної праці або власних матеріальних цінностей, клопотання депутатів усіх рівнів, установ та організацій (в тому числі і громадських).

2.5.Протокол засідання комісії та її рішення затверджуються наказом по управлінню праці та соціального захисту населення міської ради або розпорядженням голови районної адміністрації міської ради.

2.6. Управління праці та соціального захисту населення міської ради, згідно до наказу, надає громадянам матеріальну допомогу поштовими грошовими переказами. В районних адміністраціях міської ради призначена матеріальна (грошова) допомога видається в установленому на місцях порядку.

2.7.Якщо під час розгляду питання про надання грошової допомоги заявник помер, допомогу мають право отримати близькі родичі заявника.

2.8.Інформація заявнику про надання матеріальної допомоги або про відмову в ній повинна надаватися згідно із Законом України “Про звернення громадян”.

2.9.Рішення комісії може бути відмінено або переглянуто виконавчим комітетом міської ради.

3.Порядок надання одноразової грошової допомоги на лікування.

3.1.Грошова допомога при відсутності коштів на лікування по життєво-важливих показаннях може надаватися громадянам міста, якщо середньомісячний сукупний доход на одного члена сім'ї або самотнього громадянина за три місяці, які передували зверненню за допомогою, не перевищує розміру прожиткового мінімуму встановленого законом для осіб, які втратили працездатність. Розмір грошової допомоги визначається комісією і не повинен перевищувати одного розміру встановленого законом прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць.

3.2.Грошова допомога на лікування не носить постійного характеру, а є додатком до існуючого доходу і може надаватися для сім'ї не більше одного разу на рік за умови, що вартість лікування перевищує 50% встановленого законом прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць.

3.3.Порядок надання грошової допомоги при відсутності коштів на лікування тяжкохворим громадянам міста Запоріжжя, що потребують лікування, яке дорого коштує визначається окремим положенням.

3.4.Підставою для розгляду питання про надання грошової допомоги на

лікування є заява громадянина в управління праці та соціального захисту населення міської ради або до виконавчих органів міської ради, відповідні документи, які підтверджують необхідність його лікування по життєво-важливих показаннях (довідка, клопотання лікувальної установи або клопотання управління охорони здоров'я міської ради), акт обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника та довідки про доходи заявника та членів його сім'ї, які проживають разом з заявником та ведуть спільне господарство. Якщо заявник проживає один, знаходиться на стаціонарному лікуванні, то у разі тяжкого захворювання допомога надається без обстеження матеріально-побутових умов проживання та надання відповідних довідок. Розмір матеріальної допомоги при таких обставинах визначається, виходячи з інформації про доходи громадянина, одержані з місця роботи заявника або з органів, які здійснюють виплату пенсії з урахуванням терміну лікування та вартості необхідних ліків.

3.5.Подальший порядок розгляду заяви та прийняття рішення передбачено п.п.2.4 - 2.9 цього Положення.

4.Порядок надання одноразової грошової допомоги при екстремальних ситуаціях.

4.1.Грошова допомога при ситуаціях, коли самотній громадянин або сім'я залишилися без засобів для існування по незалежним від них обставинам (стихійне лихо, пожежа, нещасний випадок, смерть близьких, крадіжка коштів або майна та інше), може надаватися громадянам міста, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї або самотнього громадянина за три місяці, які передували зверненню за допомогою, не перевищує встановленого законом прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць. Розмір її визначається комісією і не повинен перевищувати одного розміру встановленого законом прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць.

4.2.Підставою для розгляду питання про надання грошової допомоги в екстремальній ситуації є: заява громадянина в управління праці та соціального захисту населення міської ради або до виконавчих органів міської ради, відповідні документи, які підтверджують екстремальність ситуації та акт обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника.

4.3.Подальший порядок розгляду заяви та прийняття рішення передбачено п.п.2.4 - 2.9 цього Положення.

5.Порядок надання екстреної натуральної та грошової допомоги.

5.1.Ця допомога може надаватися особам без визначеного місця проживання, іншим громадянам, які потрапили у скрутну ситуацію і потребують негайної допомоги. Вона надається через уповноважені управлінням праці та соціального захисту населення міської ради установи, організації, фонди. Така допомога може надаватися без наявності документів у заявника. Максимальний розмір грошової допомоги не перевищує 100 гривень.

5.2. Підставою для розгляду питання про надання допомоги є заява громадянина в управління праці та соціального захисту населення міської ради або до виконавчих органів міської ради, яка розглядається начальником управління або його заступником. Прийняте рішення про надання допомоги викладається у листі на ім'я керівника установи, організації, фонду, які надають допомогу. Про відмову в наданні допомоги заявнику повідомляється усно або за його вимогою письмово.

5.3.Рішення може бути відмінено або переглянуто заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

6.Порядок надання ритуальних послуг (безкоштовно або з частковою оплатою) по похованню.

6.1.Ритуальні послуги по похованню з повною або частковою оплатою можуть надаватися за заявою родичів або знайомих померлого при наявності клопотання районної адміністрації міської ради. Заяву розглядає начальник управління праці та соціального захисту населення міської ради або його заступник, які приймають рішення про надання послуг та розмір оплати. Прийняте рішення викладається в гарантійному листі на ім'я керівника установи або організації, що надає послугу.

6.2.Сума, на яку здійснюється оплата послуг, не повинна перевищувати вартості мінімальної кількості послуг, необхідних для поховання. Про рішення заявнику повідомляють усно або за його вимогою письмово.

6.3.Рішення може бути відмінено або переглянуто заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

7.Порядок оплати (повної або часткової) побутових послуг, ремонту побутової техніки та гарячого харчування (безкоштовною або з частковою оплатою) визначається окремими положеннями.

8.Матеріальна допомога громадянам до знаменних та пам'ятних дат відповідно до Указів та розпоряджень Президента України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації і міського голови може надаватися за списками, затвердженими районними адміністраціями міста Запоріжжя або управлінням праці та соціального захисту населення міської ради за поданням громадських організацій або установ міста,

9.Порядок надання путівок на оздоровлення визначається окремими положеннями.

10.Одноразова цільова допомога визначається окремим положенням.

11.Надання допомоги в забезпеченні слуховими апаратами визначається окремим положенням.

12.Основними організаціями та установами, які здійснюють надання матеріальної допомоги, є:

- управління праці та соціального захисту населення міської ради;
- управління праці та соціального захисту населення районних адміністрацій;
- відділи з питань соціальної допомоги при районних адміністраціях;
- установи, організації, фонди, які мають цільові надходження з міського бюджету на реалізацію Міської комплексної програми або інших заходів по соціальному захисту населення.

13.Порядок подання заяви про надання матеріальної допомоги та складання акта обстеження матеріально-побутових умов проживання.

13.1.Громадяни міста подають заяву до управління праці та соціального захисту населення міської ради, органів місцевого самоврядування особисто, поштою, через представників громадських організацій або довірених осіб.

13.2.На підставі поданої заяви про надання допомоги організовується обстеження матеріально-побутових та соціальних умов проживання громадянина та складається акт (зразок акта обстеження матеріально-побутових умов додається).

14.Порядок складання акта обстеження матеріально-побутових умов.

14.1.Акт, мають право складати:

- спеціалісти та керівники управління праці та соціального захисту населення міської ради;
- інспектори міської служби соціальної допомоги;
- працівники відділів соціальної допомоги районних адміністрацій;
- спеціалісти управлінь праці та соціального захисту населення районних адміністрацій.

14.2.Акт складається;

- безпосередньо за місцем проживання, заявника (з вивченням необхідних документів);
- на основі поданих заявником в управління праці та соціального захисту населення міської ради або до виконавчих органів міської ради довідок та інших необхідних документів.

14.3.Рішення про порядок складання акта, про необхідні довідки та документи приймає спеціаліст або керівник управління праці та соціального захисту населення міської ради, спеціалісти або керівники виконавчих органів міської ради, які розглядають заяву.

14.4.Спеціалісти, які складають акт, при проведенні обстеження мають право доступу до помешкання, де проживає заявник та до усіх документів заявника, що стосуються вирішення питання надання матеріальної допомоги.

14.5.За відсутності можливості у заявника надати необхідні документи про доходи та склад сім'ї, організації та установи міста, відділи та управління міської ради, районних адміністрацій міської ради зобов'язані надавати спеціалістам право доступу до інформації про склад сім'ї та доходи громадянина у разі його особистого звернення за матеріальною допомогою до управління праці та соціального захисту населення міської ради або до виконавчих органів міської ради.

14.6.За достовірність інформації, яка вноситься до акта обстеження, відповідальність несуть заявник та спеціаліст, який складав акт.

15.У наданні матеріальної допомоги може бути відмовлено:

- якщо працездатні члени сім ' ї не працюють, не служать, не вчаться за денною формою навчання у вищих навчальних закладах та ПТУ (крім осіб, які в установленому порядку визнані безробітними, осіб, які доглядають за дітьми до 3-х років або за дітьми віком до 10 років, які потребують догляду за висновком лікаря у певний термін, осіб, які доглядають за інвалідами І групи, дітьми-інвалідами, а також за особами, які досягли 80 річного віку;
- якщо з'ясовано, що малозабезпечена сім'я має додаткові джерела для існування, які не були зазначені заявником;
- якщо у власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї є не одна квартира (будинок);
- якщо заявником навмисно надані недостовірні відомості чи приховано відомості про матеріальний стан сім'ї, які вплинули або можуть вплинути на рішення про надання матеріальної допомоги;
- при відмові від проведення обстеження та надання необхідних довідок.

16.За громадян, які мають право на матеріальну допомогу, можуть клопотати установи або громадські організації. В цьому випадку установа або громадська організація подає своє клопотання заяву громадянина, необхідні документи та довідки.

17.Підрозділи соціального захисту та організації і установи, які надають матеріальну допомогу, ведуть реєстрацію заяв малозабезпечених громадян відповідно до "Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової Інформації”, яка затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 №348.

 

Заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів ради, керуючий справами
виконавчого комітету радиК.О.Вайтаник