Запорізька міська рада

Запорізька область, Запорізький район

28/01/2005

Рішення міської ради від 28.01.2005 № 28 «Про містобудівну концепцію зберігання особистого автотранспорту в м. Запоріжжі»


Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про планування і забудову територій”, на підставі рішення міської ради від 15.09.04 № 4 “Про затвердження генерального плану розвитку міста Запоріжжя”, беручи до уваги, що раніше прийняті рішення міської ради не охоплюють весь перелік проблем, що склалися із зберіганням особистого автотранспорту в місті, Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Вважати найбільш доцільними наступні види зберігання особистого автотранспорту:

  • охороняємі автостоянки;
  • підземні гаражі;
  • напівзаглиблені гаражі;
  • багатоповерхові гаражі та стоянки.

2. Допускається, як виняток, розміщення капітальних гаражів, з урахуванням містобудівної ситуації, при наявності протокольного погодження постійної комісії з питань екології:

  • на неугіддях, при реконструкції існуючих гаражних майданчиків в комунально-складській зоні міста;
  • у складі єдиного блоку капітальних гаражів, збудованих на раніше визначених проектом забудови кварталу спеціальних майданчиках, якщо це не призведе до зменшення прибудинкової території, призначеної для розташування господарчих, спортивних, дитячих майданчиків та знищенню зеленої зони.

3. Затвердити “Положення про порядок зберігання особистого легкового автотранспорту пільгових категорій населення м.Запоріжжя” (додаток 1).

4. Затвердити “Положення про гаражну комісію адміністративного району міста” (додаток 2).

5. Затвердити “Положення про упорядкування функціонування існуючих гаражів, збудованих без дозволу на їх будівництво та за рахунок самовільно зайнятих земельних ділянок” (додаток 3).

6. Рішення міської ради від 21.08.97 № 21 “Про використання особистих гаражів, що розташовані на міжквартальній території міста”, від 19.11 97 № 17 “Про містобудівну концепцію збереження особистого автотранспорту в м.Запоріжжі” та від 19.11.97 № 18 “Про внесення змін і доповнень до рішення 14 сесії міської ради від 21.08.97 № 21 “Про використання особистих гаражів, що розташовані на міжквартальній території міста” вважати такими, що втратили чинність.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Черкаска В.В. та комісію з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації та земельних відносин (Пшигоцький С.В.)

Секретар ради І.І.Наливайко

 


 

  Додаток 1
до рішення міської ради
_28.01.05_ № _28_
 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок зберігання особистого легкового автотранспорту
пільгових категорій населення м.Запоріжжя

1. Дане Положення розроблено з урахуванням вимог Земельного кодексу України, Законів України “Про плату за землю” та “Про власність”.

2. Основними видами зберігання особистого легкового автотранспорту пільгових категорій населення є:

  • охороняємі відкриті автостоянки;
  • тимчасові стандартні металеві гаражі для зберігання легкового автотранспорту з ручним управлінням, що належить інвалідам з порушенням опорно-рухового апарату.

3. Земельна ділянка для встановлення тимчасового металевого гаража в районі місця проживання надається тільки пільговій категорії громадян, зазначеній в п.2 даного Положення, та при умові, що заявник має право на водіння даного транспортного засобу.

4. Угоди по самовільному обміну тимчасових металевих гаражів та земельних ділянок, а також угоди, укладені з порушенням встановленого для них порядку відчуження земельних ділянок, не мають чинності (ст.116 Земельного кодексу України).

5. Установка тимчасових металевих гаражів, а також їх передача іншим особам на території міста, без відповідного рішення міської ради забороняється.

6. На підставі прийнятого міською радою рішення громадянин укладає з міською радою договір оренди земельної ділянки під встановлення металевого гаража на строк, визначений рішенням міської ради.

Договором визначаються умови використання земельної ділянки, наданої під встановлення тимчасового металевого гаража.

Після закінчення визначеного договором строку оренди земельної ділянки, питання про продовження строку вирішується в установленому порядку.

7. У випадку переїзду громадянина, який має пільги, в інший район міста, йому в установленому порядку надається земельна ділянка в районі місця проживання.

Існуючий металевий гараж за попереднім місцем проживання підлягає демонтажу і транспортуванню на визначену земельну ділянку за кошти власника.

Звільнена земельна ділянка на підставі рішення міської ради приводиться попереднім користувачем у первинний стан і передається до фонду міської ради.

8. У випадку смерті власника металевого гаража останній демонтується і використовується спадкоємцями небіжчика за їх розсудом. Рішенням міської ради звільнена земельна ділянка передається до фонду міської ради.

Секретар ради І.І.Наливайко

 

  Додаток 2
до рішення міської ради
_28.01.05_ № _28_
 

ПОЛОЖЕННЯ

про гаражну комісію адміністративного району міста

Гаражна комісія адміністративного району міста підпорядкована районній адміністрації і в своїй роботі керується чинними Законами України з питань землекористування, містобудування та соціального захисту населення, а також даним Положенням.

1. Права і обов'язки гаражної комісії

Гаражна комісія:

1.1. Проводить роботу, направлену на задоволення потреб пільгової категорії громадян відповідно до Положення про порядок зберігання особистого легкового автотранспорту пільгових категорій населення м.Запоріжжя.

1.2. Веде облік пільгової категорії громадян, які мають автомобілі з ручним управлінням та потребують місця для зберігання індивідуальних транспортних засобів в безпосередній близькості від місця проживання.

1.3. Визначає місця для зберігання транспортних засобів пільгової категорії громадян в районі місця їх проживання.

1.4. Розглядає питання про переоформлення звільнених місць під встановлення тимчасового металевого гаража новим власникам транспортних засобів з ручним управлінням.

1.5. Розглядає питання самовільно встановлених гаражів та виявлених порушень експлуатації існуючих.

1.6. В межах своєї компетенції розглядає скарги, заяви та пропозиції пільгової категорії громадян-власників індивідуальних транспортних засобів, пов'язані з їх зберіганням.

2. Порядок взяття на облік пільгової категорії громадян з
порушенням опорно-рухового апарату, які мають автомобілі
з ручним управлінням та потребують місця для їх зберігання
в безпосередній близькості від місця проживання

На облік для отримання місця встановлення тимчасового металевого гаража або місця на відкритій платній автостоянці беруться громадяни:

- інваліди з порушенням опорно-рухового апарату, які володіють на правах особистої власності автомобілем з ручним управлінням, зареєстрованим у відділі ДАІ м.Запоріжжя, мають посвідчення водія та прописані і постійно проживають на території адміністративного району.

Для взяття на облік громадяни, котрі мають пільги, подають секретарю гаражної комісії заяву на ім'я голови гаражної комісії, технічний паспорт на автомобіль, посвідчення водія, довідку з місця проживання, медичну довідку про стан здоров'я, що надає право на виділення місця для встановлення тимчасового металевого гаража за місцем проживання.

Документи громадян, які подали заяву на постановку їх на облік, розглядаються комісією.

Про взяття на облік, або у випадку відмови в наданні земельної ділянки, заявник про прийняте рішення повідомляється письмово, в тому числі із вказанням причини відмови.

3. Порядок зняття з обліку

Зняття громадян з обліку проводиться гаражною комісією в таких випадках:

  • вибуття громадянина, який перебував на обліку, з міста Запоріжжя або переїзд в інший район міста;
  • продаж транспортного засобу.

4. Порядок установки тимчасових металевих гаражів для
пільгової категорії громадян

На підставі позитивного висновку гаражної комісії адміністративного району міста, за місцем розташування земельної ділянки, та офіційних висновків всіх зацікавлених у відведенні служб, відповідно до “Правил забудови міста Запоріжжя” Запорізьке міське управління земельних ресурсів готує матеріали по відведенню земельної ділянки для затвердження їх на сесії міської ради.

5. Склад гаражної комісії

Голова комісії - заступник голови районної адміністрації
Секретар комісії - представник районної адміністрації
Члени комісії:  
  - завідуючий відділом комунального господарства районної адміністрації
 

- представник Запорізького міського управління земельнихресурсів

  - представник ВРЕЖО
  - районний архітектор
  - представник ДАІ району
  - представник райсанепідемстанції
  - представник СВПЧ району
  - представник районного товариства інвалідів.

Засідання комісії проводити один раз на місяць. Висновок гаражної комісії оформляється протоколом і направляється в міськвиконком для оформлення надання земельної ділянки під установку тимчасового металевого гаража.

Секретар ради І.І.Наливайко

 

  Додаток 3
до рішення міської ради
_28.01.05_ № _28_

 

Положення
про упорядкування функціонування існуючих гаражів,
збудованих без дозволу на їх будівництво та за рахунок
самовільно зайнятих земельних ділянок

1. Дане положення розроблено з урахуванням вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельного Кодексу України, генерального плану розвитку м. Запоріжжя, затвердженого рішенням міської ради від 15.09.04 №4 «Про затвердження генерального плану розвитку м. Запоріжжя».

2. Дане положення визначає порядок упорядкування функціонування існуючих гаражів, збудованих без дозволу на їх будівництво та за рахунок самовільно зайнятих земель.

3. Районні адміністрації міської ради, на території яких розташовані самовільно встановлені гаражі організовують проведення їх інвентаризації за рахунок власників гаражів.

4. На підставі проведеної інвентаризації районні адміністрації надають до виконавчого комітету міської ради дислокацію розташування гаражів з вказанням їх кількості та пропозиції щодо їх подальшого функціонування.

5. Районною адміністрацією міської ради розробляються заходи щодо об'єднання власників гаражів у гаражні кооперативи з оформленням відповідної документації та юридичною реєстрацією.

6. Головне управління архітектури та містобудування міської ради та Запорізьке міське управління земельних ресурсів на підставі наданих матеріалів готує пропозиції стосовно можливості відведення земельних ділянок для функціонування самовільно встановлених гаражів, а також визначають земельні ділянки, на яких можливо зберігання металевих гаражів, знесених на прибудинкових та інших територіях.

7. Відведення земельних ділянок для функціонування існуючих гаражів після об'єднання їх у гаражні кооперативи проводиться у встановленому законом порядку.

8. Оформлення існуючих капітальних гаражів проводиться у встановленому порядку відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень” та тимчасового положення “Про реєстрацію прав власності на нерухоме майно”, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28.01.03 № 6/5.

9. Користування земельними ділянками для розміщення капітальних гаражів, які встановлені згідно існуючого порядку (крім капітальних гаражів у складі гаражних кооперативів в комунально-складській та промисловій зонах міста, розміщених відповідно до затвердженої містобудівної документації) оформлюється на умовах оренди строком на 10 років з правом продовження терміну оренди у встановленому законом порядку.

10. Капітальні гаражі, право власності на які, як на об'єкти нерухомості, не може бути оформлено згідно встановленого порядку або за рішенням суду про визнання права власності, підлягають знесенню.

 

Секретар ради І.І.Наливайко