Запорізька міська рада

Запорізька область, Запорізький район

28/01/2005

Рішення міської ради від 28.01.2005 № 32 «Про створення комунального підприємства “Запорізьке міське бюро технічної інвентаризації”»

Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень”, Тимчасовим Положенням про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженим Наказом Міністерства юстиції України від 28.01.03 №6/5, Господарським кодексом України, Інструкцією про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженою Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.05.01 №127, з метою організації проведення технічної інвентаризації та державної реєстрації прав власності на об'єкти нерухомого майна відповідно до вимог чинного законодавства, Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Створити комунальне підприємство “Запорізьке міське бюро технічної інвентаризації”.

2. Затвердити мінімальний статутний фонд комунального підприємства “Запорізьке міське бюро технічної інвентаризації” у розмірі 12000 (дванадцяти тисяч) гривень.

3. Визначити органом управління даним підприємством виконавчий комітет Запорізької міської ради.

4. Доручити виконавчому комітету міської ради розробити та затвердити у встановленому чинним законодавством порядку статутні документи підприємства та вжити заходів щодо його державної реєстрації.

5. Надати комунальному підприємству “Запорізьке міське бюро технічної інвентаризації” повноваження по здійсненню технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна відповідно до чинного законодавства.

6. До створення єдиної системи органів реєстрації прав, а також до формування Державного реєстру прав у складі державного земельного кадастру відповідно до Закону України “ Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень” комунальне підприємство “Запорізьке міське бюро технічної інвентаризації” здійснює державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно згідно з Тимчасовим Положенням про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженим Наказом Міністерства юстиції України від 28.01.03 №6/5.

7. Доручити комунальному підприємству “Запорізьке міське бюро технічної інвентаризації” укласти договір з державним підприємством “Інформаційний центр” Міністерства юстиції України з метою набуття доступу до електронного Реєстру прав.

8. Управлінню з питань внутрішньої політики міської ради забезпечити оприлюднення даного рішення.

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гальцова В.Є., Черкаска В.В. та комісію з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації та земельних відносин /Пшигоцький С.В./

 

Секретар ради І.І. Наливайко