Запорізька міська рада

Запорізька область, Запорізький район

28/01/2005

Рішення міської ради від 28.01.2005 № 27 «Про перейменування управління з питань торгівлі та побутового обслуговування населення Запорізької міської ради»

Керуючись законами України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, „Про місцеве самоврядування в Україні” та на виконання рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 25.11.04 № 441 „Про стан соціально - економічного розвитку міста Запоріжжя за 9 місяців 2004 року”, Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Перейменувати управління з питань торгівлі та побутового обслуговування населення Запорізької міської ради в управління розвитку підприємництва, торгівлі та послуг Запорізької міської ради.

2. Затвердити Положення про управління розвитку підприємництва, торгівлі та послуг Запорізької міської ради (додається).

3. Вважати Положення про управління з питань торгівлі та побутового обслуговування населення Запорізької міської ради, затверджене рішенням Запорізької міської ради від 26.12.01 №19 „Про затвердження Положення про управління з питань торгівлі та побутового обслуговування населення Запорізької міської ради” таким, що втратило чинність.

4. Вважати управління розвитку підприємництва, торгівлі та послуг Запорізької міської ради правонаступником управління з питань торгівлі та побутового обслуговування населення Запорізької міської ради.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гальцова В.Є., постійну комісію міської ради з питань розвитку підприємництва, торгівлі, побутового обслуговування населення та захисту прав споживачів (Тіхонов В.І.).

Секретар ради І.І. Наливайко

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
_28.01.05_№_27_


ПОЛОЖЕННЯ
про управління розвитку підприємництва,
торгівлі та послуг Запорізької міської ради

1. Управління розвитку підприємництва, торгівлі та послуг Запорізької міської ради (далі - управління) є виконавчим органом Запорізької міської ради.
Управління реалізує повноваження виконавчих органів міської ради з питань: державної підтримки розвитку підприємництва, реалізації державної регуляторної політики , регулювання та координації діяльності підприємств торгівлі і послуг, насичення споживчого ринку міста товарами і послугами.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, а також іншими Законами України, Постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим положенням.

3. Основними завданнями управління є:

3.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері підтримки підприємництва.
3.2. Забезпечення реалізації державної регуляторної політики
3.3. Реалізація державної політики, спрямованої на розвиток роздрібної та оптової торгівлі громадського харчування і послуг для населення, на основі використання адміністративних ринкових механізмів та регулювання їх діяльності.
3.4. Організація виконання рішень органів державної виконавчої влади, міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.
3.5. Сприяння формуванню та товарному насиченню споживчого ринку, виробництву та реалізації вітчизняних товарів, розширенню їх асортименту та поліпшенню якості з урахуванням попиту, а також задоволенню потреб населення у послугах, товарах народного споживання.
3.6. Впровадження затверджених в установленому порядку правил торгівлі і обслуговування населення, забезпечення контролю за дотриманням правил торгівлі, здійснення заходів щодо вдосконалення торговельного обслуговування населення.
3.7. Контроль за належною експлуатацією, організацією та якістю обслуговування населення підприємствами торгівлі (роздрібної, оптової), громадського харчування, сфери послуг, прийняття рішень про скасування дозволу на експлуатацію цих об'єктів у разі порушення екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства.
3.8. Вивчення та внесення пропозицій міській раді та міськвиконкому, міському голові щодо організації місцевих ринків, ярмарків; регулювання виставкової діяльності, сприяння розвитку підприємств торгівлі та по наданню послуг для населення.
3.9. Встановлення зручного для населення міста розпорядку роботи підприємств торгівлі, харчування та послуг, що належать до комунальної власності, а також погодження з власниками розпорядку роботи таких підприємств інших форм власності.
3.10. Здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів.
3.11. Координація роботи відповідних відділів райадміністрацій, підприємств торгівлі та послуг незалежно від форм власності, пов'язаної з розвитком їх інфраструктури, регулюванням ринку товарів і побутових послуг, сприянням розвитку всіх форм торгівлі та послуг.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Бере участь у розробленні та організації виконання програм соціально-економічного розвитку міста, спрямованих на розвиток підприємництва поліпшення торговельного обслуговування та надання послуг населенню.
4.2. Запроваджує державну регуляторну політику у виконавчих органах міської ради.
4.3. Розробляє та координує реалізацію міської програми розвитку підприємництва у місті.
4.4. Надає пропозиції міському голові, виконавчим органам міської ради, облдержадміністрації щодо реалізації державної політики сприяння розвитку підприємництва.
4.5. Організує роботу міської Координаційної ради з питань розвитку підприємництва.
4.6. Сприяє діяльності громадських організацій підприємців.
4.7.Готує пропозиції до проектів місцевого бюджету з питань фінансової підтримки підприємництва.
4.8.Надає консультаційну, інформаційну допомогу підприємцям.
4.9. Взаємодіє з іншими місцевими органами державної виконавчої влади у сфері забезпечення державного регулювання торгівлі і послуг.
4.10. Аналізує діяльність комунальних підприємств торгівлі та послуг, систематизує її показники і готує пропозиції щодо підвищення ефективності роботи цих підприємств.
4.11. Бере участь у визначенні потреб населення у товарах та послугах.
4.12. Залучає у порядку, визначеному законодавством, підприємства, установи і організації до участі в розвитку торгівлі та наданні послуг.
4.13. Видає дозволи на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг.
4.14. Організовує проведення місцевих ярмарків, виставок, торговельного обслуговування святкових заходів.
4.15. Сприяє здійсненню заходів щодо розширення і упорядкування мережі підприємств торгівлі та надання послуг населенню.
4.16. Проводить моніторинг цін на товари і послуги, вивчає порядок формування цін на товари і послуги, готує пропозиції щодо вдосконалення механізму регулювання цін.
4.17. Аналізує стан правового регулювання торгівлі та послуг для населення, готує пропозиції, спрямовані на його удосконалення.
4.18. Здійснює контрольні перевірки підприємств торгівлі, громадського харчування та послуг для населення, дотримання ними вимог Правил торгівлі та здійснення послуг.
4.19. Взаємодіє з іншими місцевими органами державної виконавчої влади в питаннях мобілізаційної підготовки, забезпечення потреб цивільної оборони і підвищення стабільної роботи підприємств торгівлі та послуг в умовах надзвичайних ситуацій.
4.20. Надає методичну, консультаційну і організаційну допомогу відповідним підрозділам райадміністрацій, підприємствам торгівлі та послуг для населення всіх форм власності з питань застосування правил торгівлі та здійснення послуг і з інших питань, що належать до компетенції управління.
4.21. Сприяє забезпеченню державного захисту прав споживачів щодо якості та безпеки товарів і послуг.
4.22. Координує діяльність підприємств торгівлі та послуг для населення, а також ринків з продажу продовольчих і непродовольчих товарів.
4.23. Організовує і бере участь у проведенні міських нарад, семінарів, громадських оглядів, конкурсів з питань розвитку і впровадження нових форм організації торгівлі та послуг, підвищення рівня культури обслуговування населення і координації цієї діяльності.
4.24. Розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування та звернення суб'єктів господарювання, громадських організацій, засобів масової інформації та громадян з питань, що належать до повноважень управління, приймає щодо них рішення, проводить прийом громадян.

5. Управління має право:

5.1. Залучати спеціалістів виконавчих органів міської ради та підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
5.2. Безкоштовно одержувати в установленому порядку від інших підрозділів міської ради та міськвиконкому, підприємств, установ і організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від міських органів державної статистики – статистичні дані для виконання покладених на нього завдань.
5.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Управління в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з виконавчими органами міської ради та міськвиконкому, а також підприємствами, установами, організаціями, об єднаннями громадян.

7. Подає міському голові пропозиції щодо прийому та звільнення з посад працівників управління.

8. Начальник управління:

- здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань і здійснення ним своїх функцій, встановлює ступінь відповідальності заступника начальника і керівників структурних підрозділів управління;
- погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників підпорядкованих підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, вносить пропозиції про їх притягнення до дисциплінарної відповідальності;
- укладає договори, угоди, готує контракти;
- видає у межах своїх повноважень накази, організує та контролює їх виконання;
- розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання управління та здійснення своїх повноважень;
- контролює діяльність підпорядкованих управлінню комунальних підприємств по раціональному використанню комунальної власності;
- готує структуру, штатний розклад, кошторис видатків управління та подає їх на затвердження в установленому порядку;
- затверджує положення про структурні підрозділи управління і функціональні обов'язки його працівників, посадові інструкції;
- в межах своїх повноважень затверджує або погоджує положення, розроблені підпорядкованими установами та організаціями;
- забезпечує підвищення кваліфікації працівників управління та їх професійне зростання;
- планує роботу управління та затверджує плани робот підпорядкованих установ і організацій;
- вносить пропозиції про притягнення працівників управління до дисциплінарної відповідальності ;
- представляє управління у всіх державних органах та органах місцевого самоврядування, організаціях та підприємствах;
- несе відповідальність за стан трудової дисципліни;
- забезпечує необхідні умови для роботи працівників управління;
- надає подання міському голові щодо призначення посадових осіб місцевого самоврядування;
- призначає на посади та звільняє з посад технічних працівників та обслуговуючий персонал;
- здійснює контроль за виконанням рішень державних органів та органів місцевого самоврядування, які відносяться до повноважень управління.

9. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.

Граничну чисельність та видатки на утримання управління затверджує міська рада.

10. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

Секретар ради І.І. Наливайко