Запорізька міська рада

Запорізька область, Запорізький район

28/01/2005

Рішення міської ради від 28.01.2005 № 12 «Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.01 №17 "Про міську цільову програму "Призовна дільниця" на 2002-2007 роки"»

Відповідно до ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ч.1 ст.43 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", п.15 ч.1 ст.91 Бюджетного кодексу України та з метою підвищення ефективності роботи міськвиконкому і райадміністрацій по підготовці молоді та призову її на строкову військову службу Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Пункт другий міської цільової програми “Призовна дільниця” доповнити текстом:

"Видатки на фінансування роботи призовних дільниць районів міста на 2005 рік:

№ з/п
Основні завдання
Видатки по районам міста на 2005 рік (грн.):
Всього з бюджету міста (грн.)
Жовтне-вий Завод-ський Орджонікід-зевський Ленін-ський Хортицький Комунар-ський Шевченків-ський
Центральний ОРВК
Запорізький ОМВК
1. Оршанізація транспортного забезпечення призову
1600
3000
2600
-
-
5000
6500
18700
2. Забезпечення медикаментами, інструментарієм та медичним майном
500
-
1400
-
800
800
1000
4500
3. Забезпечення друкарською продукцією, канцелярським приладдям та оплата поштових витрат на пересилку особових справ призовників у інші області України
2000
5390
4500
10840
6240
7140
11000
47110
4. Проведення передплати газет "Народна Армія", "Слава і честь" та районної газети, для проведення інформаційної та виховної роботи на призовній дільниці
360
360
360
306
360
660
520
2980
5. Забезпечення господарчим майном та іншими матеріалами
940
3000
6090
19500
13200
5000
6730
54460
6. Забезпечення комп'ютерного обліку призовників та управління призовом через мережі зв'язку та електронної пошти
4250
3000
4000
1800
1200
300
5000
22250
  Загальна сума
9650
14750
18950
32500
21800
21600
30750
150000
За Центральний ОРВК - 43350
За Запорізький ОМВК - 54300

 

Секретар ради І.І. Наливайко