Запорізька міська рада

Запорізька область, Запорізький район

23/09/2004

Рішення виконавчого комітету від 23.09.2004 № 348 «Про організацію харчування учнів у школах м.Запоріжжя в 2004-2005 навчальному році»


З метою виконання Законів України „Про загальну середню освіту”, „Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, Постанов Кабінету Міністрів України від 03.11.97 № 1200 “Про Порядок та норми надання послуг з харчування учнів у професійно-технічних училищах та середніх навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від оподаткування податком на додану вартість”, від 14.06.00 №964 „Положення про загальноосвітній навчальний заклад”, від 19.06.02 № 856 “Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах” і розпорядження голови обласної держадміністрації від 28.04.98 № 224 “Про організацію виконання Указу Президента України від 17 березня 1998 року № 1997/78”, наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 26.12.2000 № 348 “Про Рекомендації щодо грошової вартості харчування потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи дітей у навчальних закладах” і у зв’язку з обмеженою можливістю фінансування закладів освіти в поточному році виконавчий комітет Запорізької міської ради
В И Р І Ш И В :

1. Затвердити Положення про порядок харчування учнів загальноосвітніх шкіл міста (додається).

2. Управлінню освіти і науки міської ради (Секиринський Д.О.): визначити контингент учнів, яким надаються безоплатні гарячі обіди, кількість яких повинна складати не більше 15% від загальної кількості учнів, що навчаються в 1-4 класах шкіл міста.

3. Встановити вартість безоплатного гарячого обіду на одного учня, які користуються пільгами, і учня, що відвідує групу продовженого дня – 2 грн. 24 коп.

4. Встановити вартість пільгового харчування дітей, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, у навчальних закладах міста залежно від віку: від 6 до 10 років – 2 грн. 62 коп.; від 10 до 14 років – 3 грн. 04 коп.; старше 14 років – 3 грн. 50 коп. за рахунок коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення.

5. Відшкодування витрат, пов’язаних з пільговим харчуванням дітей, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, у навчальних закладах проводяться відділами освіти районних адміністрацій Запорізької міської ради через територіальні органи Державного Казначейства на підставі поданих розрахунків.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконкому ради Вайтаника К.О.

 

Міський голова Є.Г.Карташов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
_23.09.04_ № _348_

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок харчування учнів загальноосвітніх
шкіл м. Запоріжжя всіх типів

1. Учні загальноосвітніх шкіл міста всіх типів харчуються за такою схемою:

  • безоплатними гарячими обідами забезпечуються учні 1-11 класів з числа дітей, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків;
  • учні, що відвідують групи продовженого дня, забезпечуються харчуванням у порядку, встановленому п.5 даного Положення;
  • усі інші учні харчуються за власні кошти.

2. Для визначення контингенту учнів 1-11 класів з малозабезпечених сімей необхідно такі документи:
2.1. Заява батьків учня з мотивацією прохання.
2.2. Довідка про перебування на обліку в органах соціального захисту населення.

3. Контингент учнів 1-11 класів з малозабезпечених сімей визначається щорічно до 1 вересня, у разі потреби – протягом навчального року до нього вносяться необхідні доповнення та зміни, що затверджуються в районному відділі освіти.

4. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, повинні мати документи, що підтверджують відповідний статус.

5. Харчування учнів в групах продовженого дня організовується таким чином:

  • 10 % дітей від загальної кількості дітей в групах рішенням педагогічної ради школи звільняються від оплати за харчування на 100 %;
  • 15 % дітей від загальної кількості дітей в групах за рішенням педагогічної ради звільняються від оплати за харчування на 50 %;
  • інші батьки оплачують харчування дітей в групах повністю;
  • порядок звільнення від оплати за харчування дітей з малозабезпечених сімей в групах продовженого дня визначається у порядку, вказаному в п. 2 даного Положення.

6. Школа з метою попередження виникнення конфліктних ситуацій доводить до відома батьків порядок харчування учнів.

7. Оплата харчування учнів здійснюється за безготівковим рахунком, тобто за попередньо придбаними абонементами (талонами), за цінами без додаткового врахування сум податку на додану вартість відповідно до режиму (норми) харчування.

8. Придбання абонементів (талонів) здійснюється 1раз на місяць. Учні можуть придбати за цими талонами продукти в межах їх вартості у буфетах.

9. Продаж готових страв і продуктів харчування у їдальнях шкіл за готівкові кошти не звільняється від оподаткування податком на додану вартість.

10. Для учнів шкіл, які потрапили у складні життєві умови та за об’єктивними даними, відносно яких не можуть бути надані відповідні документи органів соціального захисту населення, встановлюється наступний порядок надання безкоштовного харчування, як виняток, в межах 15 % від кількості дітей, які навчаються в 1-4 класах шкіл:

  • створюється комісія по розгляду питань щодо надання пільгового харчування;
  • заяви, звернення, клопотання та інші документи щодо звільнення від плати за харчування учнів шкіл розглядаються комісією районного відділу освіти з обов’язковим складанням акта обстеження житлово-побутових та майнових умов заявника, висновків адміністрації та батьківського комітету школи та інших необхідних документів;
  • на підставі рішення комісії, згідно виписки з протоколу засідання готується наказ відділу освіти районної адміністрації Запорізької міської ради щодо звільнення від плати за харчування з визначенням терміну звільнення та посилання на наявність вільної чисельності даної категорії учнів.

11. Облік платних послуг з харчування учнів та контроль за дотриманням їх розмірів покладається на керівництво навчального закладу.

12. Завідуючі районними відділами освіти забезпечують дієвий контроль за якістю та організацією харчування учнів, дотриманням натуральних та грошових норм, дотримання санітарно-гігієнічних вимог до приміщень їдалень та їх обладнання.

 

Заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів ради, керуючий спра-
вами виконавчого комітету ради
К.О. Вайтаник

 

Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення