Запорізька міська рада

Запорізька область, Запорізький район

09/01/2024

Рішення міської ради від 22.12.2023 № 19 «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 05.10.2011 №80 "Про затвердження Положення про порядок списання майна, яке належить на праві комунальної власності територіальній громаді міста Запоріжжя" (зі змінами)»

         Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Господарським кодексом України, ст.13, ст.71 Бюджетного кодексу України, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності" від 08.11.2007 №1314 (зі змінами), з метою встановлення єдиних вимог до порядку списання майна комунальної власності Запорізької міської територіальної громади, Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

 

         1. Внести до рішення Запорізької міської ради від 05.10.2011 №80 "Про затвердження Положення про порядок списання майна, яке належить на праві комунальної власності територіальній громаді міста Запоріжжя" (зі змінами) такі зміни:

         1.1. У назві та у тексті рішення та Положення слова "територіальна громада міста Запоріжжя" замінити словами "Запорізька міська територіальна громада" у відповідному відмінку.

         1.2. У тексті Положення слова "департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради" замінити словами "Департамент управління активами Запорізької міської ради" у відповідному відмінку.

         1.3. У тексті Положення слова "суб’єкт господарювання" замінити словами "суб’єкт права комунальної власності" у відповідному відмінку.

         1.4. У тексті Положення після слів "об'єктів нерухомості" та "нерухомого майна" доповнити словами "(будівель та споруд)".

         1.5. В абзаці 10 пункту 2.6.1 слова "Акт про списання основних засобів" (за типовою формою №03-3 бюджет), "Акт про ліквідацію транспортних засобів" (за типовою формою №03-4 бюджет)" замінити словами "Акт списання основних засобів (часткової          ліквідації), Акт списання групи основних засобів, Акт списання транспортних засобів".

         1.6. У пункті 2.6.2, абзаці 1 пункту 2.7, абзацах 2, 3 пункту 2.8, абзацах 3, 4 пункту 2.9 слова "10 000,00 гривень" замінити словами "20 тис. гривень".

         1.7. Абзац 4 пункту 2.7 викласти в такій редакції: "- підписане керівником суб'єкта права комунальної власності техніко-економічне обґрунтування необхідності списання майна, в якому містяться розрахунки та інша інформація про очікуваний результат списання майна та про те, як воно вплине на фінансовий результат, а також напрями використання коштів, які передбачається одержати в результаті списання (для комунальних установ, закладів у разі списання майна, крім будівель та споруд)".

         1.8. Абзац 7 пункту 2.7 доповнити такими словами "Висновок спеціалізованого суб'єкта (організації, установи тощо) про технічний стан об'єкта нерухомості (будівлі, споруди), що пропонується для списання, із визначенням витрат, необхідних для відновлення такого об'єкта (подається за вимогою постійно діючої комісії)".

         1.9. Абзац 10 пункту 2.7 викласти в такій редакції: "- акт технічного огляду/стану об'єкта. При списанні транспортних засобів, комп’ютерної, копіювальної, медичної техніки, холодильного обладнання, тощо, постійно діюча комісія може запитувати додаткові документи, необхідні для прийняття рішення про списання майна (висновки експертів, спеціалізованих суб'єктів (організацій, установ тощо) або експертних організацій, проєкти, інш.)".

        1.10. Абзац 11 пункту 2.7 викласти в такій редакції: "- фотофіксація об'єктів, запропонованих для списання, на електронних носіях".

        1.11. Пункт 2.16 викласти в такій редакції: "Кошти, що надійшли в результаті списання (ліквідації) майна, яке перебуває в оперативному управлінні закладів та установ, засновником яких є Запорізька міська рада:

        спрямовуються до спеціального фонду бюджету міста (бюджету розвитку) у разі списання будівель та споруд відповідно до вимог чинного законодавства;

        залишаються у розпорядженні установ, закладів у разі списання іншого майна комунальної власності (крім будівель та споруд) та спрямовуються відповідно до вимог чинного законодавства".

        1.12. Пункт 2.17 викласти в такій редакції: "Кошти, що надійшли в результаті списання будівель та споруд, а також іншого майна комунальної власності, яке перебуває в господарському віданні комунальних підприємств, оперативному управлінні виконавчих органів міської ради та комунальних некомерційних підприємств, спрямовуються до спеціального фонду бюджету міста (бюджету розвитку) з урахуванням вимог чинного законодавства".

        1.13. Абзац 6 пункту 2.19.1 викласти в такій редакції: "- засвідчені копії матеріалів технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна та правовстановлюючих документів, у разі необхідності інші документи".

        1.14. В абзаці 7 пункту 2.19.1 замість слів "технічного паспорту автотранспортної техніки" слід читати "свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу".

        1.15. Абзац 9 пункту 2.19.1 доповнити словами: "(за наявності органу управління майном суб'єкта права комунальної власності)".

        1.16. Пункт 2.19.1 після абзацу 9 доповнити новим абзацом такого змісту: "- фотофіксацію об'єкта передачі на електронних носіях".

        Абзац 10 пункту 2.19.1 відповідно вважати пунктом 2.19.2 та викласти в такій редакції: "Перерозподіл малоцінного майна, нематеріальних активів, виробничих запасів здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства на підставі:

        розпорядчого документа органу управління майном суб’єкта, який передає майно, що перебуває в його господарському віданні або оперативному управлінні;

        розпорядчого документа виконавчого органу Запорізької міської ради, який передає майно, що перебуває у нього в оперативному управлінні".

        2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Романа ТАРАНА та постійну комісію з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин (Василь ПОЛЮСОВ).

 

Секретар міської ради                                                          Анатолій КУРТЄВ


Прикріплені файли: