Запорізька міська рада

Запорізька область, Запорізький район

11/01/2024

Рішення міської ради від 22.12.2023 № 75 «Про бюджет Запорізької міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 0856200000)»

       Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

      1. Визначити на 2024 рік:

  • доходи бюджету міської територіальної громади у сумі 8 471 652 341 гривень, в тому числі доходи загального фонду бюджету міської територіальної громади – 8 385 146 852 гривень та доходи спеціального фонду бюджету міської територіальної громади – 86 505 489 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
  • видатки бюджету міської територіальної громади у сумі 8 040 670 370 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету міської територіальної громади – 7 712 218 627 гривень та видатки спеціального фонду бюджету міської територіальної громади – 328 451 743 гривень;
  • повернення кредитів до бюджету міської територіальної громади у сумі 1 537 000 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду бюджету міської територіальної громади – 1 537 000 гривень;
  • надання кредитів з бюджету міської територіальної громади у сумі 124 419 840 гривень, у тому числі надання кредитів із спеціального фонду бюджету міської територіальної громади – 124 419 840 гривень;
  • профіцит за загальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі – 672 928 225 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
  • дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі – 364 829 094 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
  • оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міської територіальної громади у розмірі 2 000 000 гривень, що становить 0,03 відсотка видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади, визначених цим пунктом;
  • резервний фонд бюджету міської територіальної громади у розмірі 295 807 865 гривень, що становить 3,8 відсотка видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади, визначених цим пунктом.

       2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міської територіальної громади на 2024 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

       3. Затвердити на 2024 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

       Дозволити виконавчому комітету міської ради відповідно до законів України, постанов Кабінету Міністрів України, рішень Запорізької обласної ради та розпоряджень голови Запорізької обласної державної адміністрації в період між пленарними засіданнями міської ради приймати рішення про зміну обсягів субвенцій, додаткових дотацій з державного або обласного бюджету, а також здійснювати перерозподіл відповідних бюджетних призначень з наступним внесенням змін до цього рішення.

       4. Затвердити на 2024 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів згідно з додатком 6 до цього рішення.

       5. Затвердити розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію місцевих програм в сумі 3 202 608 209 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

       6. Установити, що у загальному фонді бюджету міської територіальної громади на 2024 рік:

       1) до доходів загального фонду належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

       2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України;

       3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

       7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на 2024 рік:

       1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

       2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 1 статті 15 та пунктом 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.

       3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 статті 691 Бюджетного кодексу України.

       8. Визначити:

       - на 31 грудня 2024 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 545 580 058 гривень та граничний обсяг гарантованого місцевою радою боргу у сумі 270 928 288 гривень.

       9. Визначити на 2024 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету міської територіальної громади видатки загального фонду на:

       оплату праці працівників бюджетних установ;

       нарахування на заробітну плату;

       придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

       забезпечення продуктами харчування;

       оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

       обслуговування місцевого боргу;

       соціальне забезпечення;

       поточні трансферти місцевим бюджетам;

       підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти;

       забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

       компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

       оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;

       оплату енергосервісу.

       10. Надати право департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради у 2024 році здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міської територіальної громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

       11. Надати право департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради у 2024 році отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку бюджету міської територіальної громади, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду, відповідно до Порядку отримання та погашення позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку місцевого бюджету, у фінансових установах, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.08.2002 № 627 (зі змінами).

       12. Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 378 «Про затвердження Порядку обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору» здійснювати у 2024 році обслуговування коштів бюджету міської територіальної громади в Запорізькій обласній дирекції публічного акціонерного товариства акціонерного банку “Укргазбанк“:

       - у частині коштів бюджету розвитку бюджету міської територіальної громади, в тому числі за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), крім коштів трансфертів (субвенцій), що надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам;

       - у частині власних надходжень бюджетних установ – за рішенням керівника установи.

       13. Головним розпорядникам бюджетних коштів забезпечити:

       1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

       2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів; організацію та координацію роботу розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів коштів у бюджетному процесі;

       3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих міською територіальною громадою, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

       4) доступність інформації про бюджет, відповідно до законодавства, а саме:

       - здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2025 року;

       - оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

       5) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат з бюджету відповідно до вимог діючого бюджетного законодавства;

       6) у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

       7) затвердження обґрунтованих лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

       14. Установити, що, у процесі виконання бюджету міської територіальної громади за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів, департамент фінансової та бюджетної політики міської ради здійснює перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах бюджету.

       15. Встановити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2024 року.

       16. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

       17. Рішення підлягає оприлюдненню в десятиденний строк з дня його прийняття.

       18. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – керуючого справами виконавчого комітету міської ради Олександра ГОЛТВЕНКА, постійну комісію Запорізької міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів.

 

 

Секретар міської ради                                                            Анатолій КУРТЄВ


Прикріплені файли:

Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення