Логотип

Запорізька міська рада

Запорізька область, Запорізький район

03.01.2024 16:05

Повідомлення про оприлюднення

На виконання вимог статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» у даному підрозділі розміщуються повідомлення про оприлюднення проєктів регуляторних актів, в яких зазначається:
- стислий зміст проєкту регуляторного акта;
- поштову та електронну адресу розробника проєкту, на яку надсилаються зауваження та пропозиції до проєкту та аналізу регуляторного впливу;
- інформацію про спосіб оприлюднення проєкту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу;
- інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їхніх об’єднань;
- інформацію про спосіб надання фізичними та юридичними особами, їхніми об’єднаннями зауважень та пропозицій.
2023 рік


Повідомлення про оприлюднення регуляторного акта – проекту рішення Запорізької міської ради «Про затвердження Положення про проведення інвестиційних конкурсів у місті Запоріжжя» 

Оприлюднено 27.12.2023


2022 рік


Повідомлення про оприлюднення регуляторного акта – проекту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 28.0 1.2019 №24 «Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Запоріжжя» 

Оприлюднено 27.09.2022


2021 рік


Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта - проєкту рішення  виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про тариф на послуги міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) та пасажирського автомобільного транспорту (на автобусних маршрутах загального користування)»

Оприлюднено 23.12.2021


Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акту – рішення Запорізької міської ради «Про затвердження Порядку організації створення, оновлення, перевірки топографо-геодезичних зйомок, впорядкування геодезичних розбивок і контрольно-виконавчих зйомок інженерних мереж та споруд, а також створення єдиної цифрової топографічної основи в М 1:500 на території м.Запоріжжя»

Оприлюднено  07.10.2021


Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту - рішення Запорізької міської ради «Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів у місті Запоріжжі»

Оприлюднено 30.09.2021


ОГОЛОШЕННЯ

УВАГА!

Термін надання пропозицій та зауважень до проєкту регуляторного акту – рішення Запорізької міської ради «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 25.08.2016 № 52 «Про затвердження Положень, що регулюють правовідносини функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та об’єктів дрібнороздрібної торговельної мережі на території м. Запоріжжя», зі змінами» продовжено до 10.12.2021.

Зауваження та пропозиції надавати письмово до департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради (69126, м. Запоріжжя, вул. Зелінського, 3, каб. 208, тел.: (061) 233-33-32, е-mail: reception.datam@zp.gov.ua) протягом одного місяця з моменту оприлюднення регуляторного акту.

Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акту – рішення Запорізької міської ради «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 25.08.2016 № 52 «Про затвердження Положень, що регулюють правовідносини функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та об’єктів дрібнороздрібної торговельної мережі на території м. Запоріжжя», зі змінами»

Оприлюднено  09.09.2021


Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта – рішення Запорізької міської ради «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 27.12.2011 №43 «Про затвердження ставок єдиного податку» (зі змінами)»   

Оприлюднено  19.05.2021

Поділитись