Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради

Контакти

69001, м. Запоріжжя, вул. Зелінського, 3

286-28-82, 286-28-81

Графік роботи

пн – чт: 09.00-18.00,
пт: 09.00-16.45,
перерва: 13.00-13.45)

(на період дії карантину:
пн – чт: 08.00-17.00,
пт: 08.00-15.45,
перерва: 12.00-12.45)

Відділ землеустрою

 • Забезпечення реалізації повноважень Запорізької міської ради у галузі земельних відносин відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України та інших нормативних документів.
 • Організація і здійснення землеустрою.
 • Координація робіт і забезпечення взаємодії з місцевими органами виконавчої влади і місцевого самоврядування з питань землеустрою.

224-52-34

 

Відділ самоврядного контролю за використанням земель

 • Організація самоврядного контролю за використанням земель та контролю за додержанням земельного законодавства.
 • Ведення бази даних договорів оренди землі.
 • Підготовка погодження проектів договорів оренди землі та додаткових угод до них.

236-35-92

 

Відділ юридичного забезпечення та самоврядного контролю

 • Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів управлінням, а також його керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків.
 • Здійснення представництва у судах.

224-52-33

 

Сектор бухгалтерського обліку

 • Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності управління та складення звітності.
 • Здійснення розрахунків відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.
 • Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

236-35-90

 

Сектор діловодства та контролю

 • Реалізація державної кадрової політики у галузі проходження служби в органах місцевого самоврядування;
 • Організація діловодства управління, контроль за реєстрацією документів, листів управління, поштових відправлень тощо;
 • Здійснення роботи із захисту персональних даних працівників та фізичних й юридичних осіб, що звертаються до управління.

224-52-35

                              ЗАТВЕРДЖЕНО:

                              Рішення міської ради
                              25.01.2017 №52

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління з питань земельних відносин

Запорізької міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради (далі - управління) створене Запорізькою міською радою та є її виконавчим органом. Управління реалізує повноваження виконавчих органів міської ради у галузі земельних відносин.

1.2. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою у відповідності з діючим законодавством.

1.3. Управління є підзвітним і підконтрольним Запорізькій міській раді, підпорядковане її виконавчому комітету, Запорізькому міському голові.

1.4. Управління в своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, Земельним кодексом України, Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими Законами України, постановами Верховної ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови а також цим Положенням.

1.5. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України та рахунки установах банку згідно чинного законодавства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штамп, бланк встановленого зразка.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Забезпечення реалізації повноважень Запорізької міської ради у галузі земельних відносин відповідно до Земельного кодексу України та законодавства.

2.2. Участь у розробленні та виконанні міських програм з використання і охорони земель міста.

2.3. Здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель.

2.4. Організація впровадження програмного комплексу підсистеми «Земля: облік, податок, орендна плата», як складової міської міжвідомчої геоінформаційної системи міста Запоріжжя «МГІС-Запоріжжя».

 

3. Функції

 

3.1. Виконання повноважень із вилучення (викупу) земельних ділянок, надання під забудову та для інших потреб земельних ділянок у користування, передачі земельних ділянок у власність городянам та юридичним особам.

3.1.1. Надання інформації юридичним особам та фізичним особам, зацікавленим у відведенні земельних ділянок, про можливі варіанти розміщення об'єктів відповідно до затвердженої містобудівної документації та документації із землеустрою.

3.1.2. На підставі необхідних документів, матеріалів та розрахунків, що обґрунтовують необхідність відведення земельної ділянки або оформлення прав на неї, підготовка пропозицій (доповідні записки) за результатами розгляду заяв громадян та клопотань юридичних осіб про можливість вилучення, передачі у власність або надання в користування земельних ділянок.

3.1.3. Надання матеріалів на розгляд постійної комісії міської ради з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації та земельних відносин про передачу у власність або надання в користування земельних ділянок.

3.1.4. Підготовка запитів до відповідних служб міста про можливість передачі у власність або надання в користування земельних ділянок громадянам та юридичним особам.

3.1.5. Координація, організація і здійснення землеустрою на території міста.

3.1.6. Підготовка проектів рішень про надання дозволу або відмови у наданні дозволу фізичним та юридичним особам на розроблення документації із землеустрою.

3.1.7. Підготовка проектів рішень міської ради та подання на затвердження документації із землеустрою.

3.1.8. Підготовка проектів рішень міської ради про скасування, відміну, внесення змін та доповнень до раніше прийнятих.

3.1.9. Підготовка проектів рішень міської ради про продовження строків оренди земельних ділянок.

3.1.10. Збір та обробка даних про землі міста на підставі рішень міської ради, документів що посвідчують право на земельні ділянки, матеріалів інвентаризації земель, документації із землеустрою тощо.

3.1.11. Підготовка запитів до місцевого органу державної реєстрації прав для отримання інформації стосовно відомостей про зміст документів, що підтверджують (посвідчують) правочини щодо нерухомого майна.

3.1.12. Складання та оформлення договорів купівлі-продажу земельних ділянок.

3.1.13. Здійснення контролю за своєчасністю надходжень до бюджету міста коштів від продажу землі, відповідно до укладених договорів.

3.1.14. Здійснення обміну інформацією з державними податковими інспекціями міста щодо переліку платників земельного податку, орендної плати та стану сплати за оренду землі.

3.1.15. Складання прогнозних та очікуваних показників по надходженню до бюджету міста плати за землю.

3.1.16. Розгляд інших питань в галузі земельних відносин відповідно до законодавства.

3.2. Перевірка оформлення документів, що посвідчують право на землю:

3.2.1. Перевірка оформлення договорів оренди землі та додаткових угод до них.

3.2.2 Підготовка проектів договорів оренди землі.

3.2.3. Організація та здійснення нагляду за дотриманням умов договорів оренди землі та виконанням орендарями обов'язків відповідно до укладених договорів.

3.3. Здійснення контролю за виконанням рішень міської ради в тій частині, що стосується додержання строків укладання договорів оренди землі.

3.4. Підготовка проектів рішень міської ради про встановлення ставки орендної плати за землю.

3.5. Здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель міста:

3.5.1. Організація і здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель.

3.5.2. У разі виявлення порушення земельного законодавства внесення пропозицій управлінню Держгеокадастру про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) чи припинення права власності або права користування земельною ділянкою громадянами та юридичними особами.

3.5.3. Розгляд матеріалів управління Держгеокадастру про припинення права користування земельними ділянками, що використовуються з порушенням земельного законодавства, підготовка висновків і передача їх до міської ради для прийняття рішення про припинення права користування.

3.5.4. Внесення у встановленому порядку до міської ради проектів рішень про припинення права користування земельними ділянками.

3.5.5. Взаємодія з управлінням Держгеокадастру, правоохоронними органами та отримання від посадових осіб вказаних органів інформації, необхідної для виконання покладених на нього завдань.

3.5.6. Збирання, зведення та аналіз інформації про використання та охорону земель міста.

3.5.7. Розробка узгоджених з державними органами земельних ресурсів заходів про усунення виявлених недоліків і порушень у сфері використання земель.

 

3.5.8. Виконання інших функцій щодо здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель міста та додержанням земельного законодавства.

3.6. Участь в роботі погоджувальних комісій при розгляді та вирішенні земельних спорів.

3.7. Забезпечення дотримання законодавства про державні таємницю та інформацію.

3.8. Забезпечення організації роботи щодо ведення діловодства й контролю за скаргами, заявами, зверненнями громадян, юридичних осіб, інформаційними запитами, контролю за виконанням документів із встановленими керівництвом міськвиконкому термінами виконання.

3.9. Представництво в усіх підприємствах, організаціях, установах, судових інстанціях, захист прав та інтересів Управління та Запорізької міської ради за відповідними дорученнями з питань земельних відносин.

3.10. Організація претензійно-позовної роботи з питань земельних відносин.

3.11. Участь у розробці та виконанні міських програм з використання і охорони земель міста.

3.12. Забезпечення виконання планових показників по надходженню до бюджету міста коштів від продажу землі, земельного податку, орендної плати за землю, від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

3.13. Створення та ведення інформаційної бази даних в електронному вигляді щодо видачі договорів оренди по землекористувачам, терміну дії договорів оренди тощо.

3.14. Виконання функцій головного розпорядника бюджетних коштів.

3.15. Здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших нормативно-правових актів.

3.16. У разі прийняття міською радою рішення про обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору:

- здійснення реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників нижчого рівня (одержувачів) коштів бюджету міста;

- забезпечення у визначені терміни подання до органів Державної казначейської служби України зведеної за місяць інформації про виділені кошти бюджету розвитку розпорядникам нижчого рівня (одержувачам) бюджетних коштів за встановленою формою;

- здійснення контролю за дотриманням розпорядниками нижчого рівня (одержувачами) бюджетних коштів вимог діючого законодавства щодо проведення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти.

3.17. Здійснення інших функцій, необхідних для виконання покладених на управління завдань.

 

4. Структура

 

4.1. Структура управління визначається штатним розписом.

4.2. Штатна чисельність управління встановлюється розпорядженням міського голови в межах загальної чисельності апарату Запорізької міської ради та її виконавчих органів, яка затверджується Запорізькою міською радою.

4.3. Штатний розпис та кошторис управління затверджується міським головою.

4.4. Управління утримується за рахунок коштів бюджету міста.

 

5. Права і обов’язки

 

5.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.2. Залучати працівників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.3. Організовувати і проводити конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції.

5.4. Створювати технічну раду з метою розгляду, прийняття рішень і внесення документів міської ради, її виконавчого комітету, територіальним органам земельних ресурсів, органам містобудування та архітектури, тощо з питань, що належать до функцій управління.

5.5. Виступати замовником розроблення документації із землеустрою у разі реалізації прав на землю територіальною громадою, як суб'єкта права власності або права користування землею, а також у випадку викупу земельних ділянок для суспільних потреб.

5.6. Виступати в установленому порядку замовником науково-дослідних, проектно-розвідувальних, будівельних та протиерозійних робіт, що виконуються в межах заходів з використання і охорони земель, здійснення землеустрою.

5.7. Використовувати, відповідно до Бюджетного кодексу України, бюджетні кошти, виділені для виконання програм з освоєння нових технологій у сфері використання і охорони земель міста, здійснення землеустрою, а також організації у цій сфері наукових досліджень та науково-технічного співробітництва з науковими установами та організаціями.

 

6. Начальник управління

 

6.1. Начальник управління має заступника, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою у відповідності з діючим законодавством України.

6.2. Начальник управління:

6.2.1. Здійснює керівництво й контроль за діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед Запорізьким міським головою за виконання покладених на управління завдань і функцій.

6.2.2. Вносить Запорізькому міському голові пропозиції про затвердження штатного розпису управління в рамках граничної чисельності і фонду оплати праці працівників управління.

6.2.3. Вносить Запорізькому міському голові подання щодо призначення працівників на вакантні посади управління у відповідності з діючим законодавством України.

6.2.4. Розподіляє обов’язки між працівниками управління, визначає ступінь відповідальності працівників управління, формує структурні підрозділи управління, затверджує положення про структурні підрозділи управління та посадові інструкції працівників.

6.2.5. Здійснює особистий прийом громадян.

6.2.6. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису управління.

6.2.7. Представляє управління у відносинах з виконавчими органами міської ради, місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.

6.2.8. Видає у межах своїх повноважень накази, організує та контролює їх виконання, у межах своїх повноважень видає довіреності, відкриває банківські рахунки.

6.2.9. Несе дисциплінарну відповідальність за невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання функцій, покладених на нього в межах і порядку, встановленому чинним законодавством.

6.2.10. Діє без доручення від імені управління.

6.2.11. Від імені управління та в межах завдань, покладених на управління, підписує документи, пов’язані з діяльністю Управління.

6.2.12. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та положенням про управління.

 

7. Взаємодія

 

З метою реалізації власних повноважень управління взаємодіє з виконавчими органами Запорізької міської ради, підприємствами, установами, об’єднаннями громадян, організаціями міста Запоріжжя.

 

 

8. Заключні положення

 

Управління приймає на зберігання та використовує в роботі документи з основної діяльності, строки зберігання яких ще не вичерпані, та документи, не закінчені у діловодстві управління земельних ресурсів Запорізької міської ради.

 

 

 

Секретар міської ради                                                         Р.О.Пидорич


Сколибог
Юлія Олександрівна
Посада
Начальник управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради