Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради

Контакти

69001, м. Запоріжжя, вул. Зелінського, 3

286-28-82, 286-28-81

Графік роботи

пн – чт: 08:00-17:00
пт: 08:00-15:45
перерва: 13:00-13:45

Структурні підрозділи управління


Відділ землеустрою

 • Забезпечення реалізації повноважень Запорізької міської ради у галузі земельних відносин відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України та інших нормативних документів.
 • Організація і здійснення землеустрою.
 • Координація робіт і забезпечення взаємодії з місцевими органами виконавчої влади і місцевого самоврядування з питань землеустрою.

224-52-34


Відділ самоврядного контролю за використанням земель

 • Організація самоврядного контролю за використанням земель та контролю за додержанням земельного законодавства.
 • Ведення бази даних договорів оренди землі.
 • Підготовка погодження проектів договорів оренди землі та додаткових угод до них.

236-35-92


Відділ юридичного забезпечення та самоврядного контролю

 • Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів управлінням, а також його керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків.
 • Здійснення представництва у судах.

224-52-33


Сектор бухгалтерського обліку

 • Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності управління та складення звітності.
 • Здійснення розрахунків відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.
 • Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

236-35-90


Сектор діловодства та контролю

 • Реалізація державної кадрової політики у галузі проходження служби в органах місцевого самоврядування;
 • Організація діловодства управління, контроль за реєстрацією документів, листів управління, поштових відправлень тощо;
 • Здійснення роботи із захисту персональних даних працівників та фізичних й юридичних осіб, що звертаються до управління.

224-52-35


Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції:
Міщенко Юрій Васильович, завідувач сектору діловодства та контролю управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради.
Контактний телефон - 286-28-84.

 

 


Сколибог
Юлія Олександрівна
Посада
Начальник управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради