Департамент охорони здоров'я Запорізької міської ради

Контакти

69001, м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 20а

707-23-01 (гаряча лінія)
224-10-79 (приймальня)
 

Графік роботи

пн – чт: 09.00-18.00,
пт: 09.00-16.45,
перерва: 13.00-13.45)

(на період дії карантину:
пн – чт: 08.00-17.00,
пт: 08.00-15.45,
перерва: 12.00-12.45)

Основні завдання

1. Організація реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я на території міста, сприяння виконанню державних і регіональних програм з питань охорони здоров’я.

2. Реалізація делегованих і власних повноважень в галузі охорони здоров’я: забезпечення відповідно до закону розвитку всіх видів медичного обслуговування, забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

3. Управління закладами охорони здоров’я, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста, координація і підтримка їх діяльності, сприяння їх кадровому, матеріально-технічному і методичному забезпеченню.

4. Прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров’я на території м.Запоріжжя для нормативного забезпечення населення медико-санітарною допомогою.

5. Організація виконання актів законодавства у сфері охорони здоров’я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення, нормативів професійної діяльності у сфері охорони здоров’я, вимог Державної фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних технологій.

6. Участь у формуванні і реалізації кадрової політики у сфері охорони здоров’я в інтересах територіальної громади міста.

7. Сприяння матеріально-технічному забезпеченню і розвитку закладів, установ, підприємств охорони здоров’я, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади м.Запоріжжя, їх нормативна і програмна підтримка.

8. Забезпечення дотримання прав та свобод людини та громадянина, які закріплені в Конституції України, чинному законодавстві України та Статуті територіальної громади міста Запоріжжя.

9. Забезпечення виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи, захисту персональних даних.

10. Вирішення інших питань у сфері охорони здоров’я відповідно до законодавства України.

 

Медичні заклади Запоріжжя

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради
25.01.2017 №52

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про департамент охорони здоров'я Запорізької міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Департамент охорони здоров'я Запорізької міської ради (далі – департамент) є виконавчим органом Запорізької міської ради, що утворюється Запорізькою міською радою, підзвітний і підконтрольний Запорізькій міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Запорізької міської ради, міському голові, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради за відповідним напрямком роботи, а з питань здійснення делегованих повноважень в галузі охорони здоров’я – підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

Департамент реалізує повноваження виконавчих органів міської ради в галузі охорони здоров’я, координує діяльність підпорядкованих медичних закладів (установ) та підприємств охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади міста Запоріжжя.

1.2. У своїй діяльності департамент керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Основи законодавства України про охорону здоров’я» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами інших центральних органів влади, Статутом територіальної громади міста Запоріжжя, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.

1.3. Департамент очолює директор, який призначається та звільняється з посади міським головою у відповідності з діючим законодавством України.

1.4. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України та установах банку згідно чинного законодавства, печатку із зображенням Державного Герба України із своїм найменуванням, штамп та бланк встановленого зразка. Департамент має всі права юридичної особи у відповідності до чинного законодавства України.

1.5. Майно департаменту належить йому на правах оперативного управління. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень діючого законодавства України.

1.6. Департамент є правонаступником прав та обов’язків управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Організація реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я на території міста, сприяння виконанню державних, регіональних та місцевих програм з питань охорони здоров’я.

2.2. Реалізація делегованих і власних повноважень в галузі охорони здоров’я: забезпечення відповідно до закону розвитку всіх видів медичного обслуговування, забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

2.3. Управління закладами (установами) охорони здоров’я та комунальними підприємствами, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста, координація і підтримка їх діяльності, сприяння їх кадровому, матеріально-технічному і методичному забезпеченню.

2.4. Прогнозування розвитку мережі закладів (установ) охорони здоров’я на території м.Запоріжжя для нормативного забезпечення населення медико-санітарною допомогою.

2.5. Організація виконання актів законодавства у сфері охорони здоров’я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення, нормативів професійної діяльності у сфері охорони здоров’я, вимог Державної фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних технологій.

2.6. Участь у формуванні і реалізації кадрової політики у сфері охорони здоров’я в інтересах територіальної громади міста.

2.7. Сприяння матеріально-технічному забезпеченню і розвитку закладів, установ, підприємств охорони здоров’я, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади м.Запоріжжя, їх нормативна і програмна підтримка.

            2.8. Забезпечення дотримання прав та свобод людини та громадянина, які закріплені в Конституції України, чинному законодавстві України та Статуті територіальної громади міста Запоріжжя.

2.9. Забезпечення виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи, захисту персональних даних.

2.10. Вирішення інших питань у сфері охорони здоров’я відповідно до законодавства України.

 

3. Функції

 

3.1.Підготовка пропозицій та/або проектів рішень щодо затвердження місцевих програм в галузі охорони здоров’я, пропозицій до проекту Програми економічного і соціального розвитку міста по галузі охорони здоров’я. Здійснення реалізації затверджених програм та моніторингу їх виконання.

3.2. Організація надання медичної допомоги на території міста відповідно до законодавства.

3.3. Проведення аналізу стану галузі охорони здоров'я в місті, визначення тенденцій і перспектив розвитку сфери охорони здоров'я в м. Запоріжжя.

3.4. Здійснення контролю за дотриманням санітарно-епідеміологічного режиму в медичних закладах і установах разом з органами епідеміологічного нагляду.

3.5 Вивчення стану здоров'я населення, вжиття заходів до запобігання і зниження захворюваності та втрати працездатності, а також збільшення тривалості життя людей.

3.6. Здійснення на основі галузевих медичних стандартів контролю за якістю та обсягом медико-санітарної допомоги, що надається закладами охорони здоров'я всіх форм власності.

3.7. Організація лікувально-профілактичних і діагностичних заходів, медико-санітарного забезпечення у випадках виникнення епідемічних ускладнень, стихійного лиха, екологічних катастроф, пожеж та під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

3.8. Визначення нормативів забезпеченості потреб у стаціонарній медичній допомозі та структури ліжкового фонду лікувальних установ міста, в межах своїх повноважень. Здійснення аналізу ефективності та доцільності використання ліжкового фонду.

3.9. Визначення стану матеріально-технічної бази медичних закладів (установ) та потреби в її поновленні і оновленні.

3.10. Здійснення планових та позапланових перевірок підприємств, закладів і установ сфери охорони здоров'я, що відносяться до комунальної власності територіальної громади міста відповідно до чинного законодавства.

3.11. Прогнозування потреби закладів охорони здоров’я м.Запоріжжя у фахівцях різних спеціальностей для сфери охорони здоров’я, надання пропозицій до Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації щодо замовлення на підготовку, перепідготовку медичних працівників.

3.12. Організація контролю за своєчасністю підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників закладів та установ охорони здоров’я комунальної форми власності.

3.13. Здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції згідно з чинним законодавством України.

3.14. Розгляд у встановленому порядку листів, заяв, скарг та звернень громадян, ведення прийому громадян з особистих питань згідно з затвердженим графіком.

3.15. Забезпечення у встановленому законодавством України порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої він є.

3.16. Підготовка матеріалів та прийняття участі у проведенні громадських слухань з питань, що перебувають у компетенції департаменту.

3.17. Сприяння розвитку медичної науки і техніки, створенню належних умов для впровадження у практику наукових досягнень, передового досвіду у сфері охорони здоров’я.

3.18. Сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері охорони здоров’я.

3.19. Проведення моніторингу, аналізу громадської думки щодо якості та доступності медичного обслуговування населення міста, підготовка пропозицій для врахування зазначеної інформації під час формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я.

3.20. Сприяння реалізації прав громадян на участь в управлінні охороною здоров'я шляхом проведення відповідної громадської експертизи, налагодження діяльності громадських консультативних або наглядових рад, громадських організацій працівників охорони здоров'я та інших об'єднань громадян.

3.21. Здійснює процедури закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та нормативно-правових актів.

3.22. Забезпечення технічного супроводу по об’єктам будівництва, реконструкції та капітального ремонту.

3.23. Виконання функцій головного розпорядника бюджетних коштів відповідно до бюджетного законодавства.

3.24. У разі прийняття міською радою рішення про обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору:

- здійснює реєстрацію та облік бюджетних зобов’язань розпорядників нижчого рівня (одержувачів) коштів бюджету міста;

- забезпечує у визначені терміни подання до органів Державної казначейської служби України зведеної за місяць інформації про виділені кошти бюджету розвитку розпорядникам нижчого рівня (одержувачам) бюджетних коштів за встановленою формою;

- здійснює контроль за дотриманням розпорядниками нижчого рівня (одержувачами) бюджетних коштів вимог діючого законодавства щодо проведення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти.

3.25. Виконання інших функцій, пов’язаних з реалізацією завдань у сфері охорони здоров’я згідно з чинним законодавством України.

  

4. Структура

 

4.1. Структура департаменту визначається штатним розписом.

4.2. Штатна чисельність департаменту встановлюється розпорядженням міського голови в межах загальної чисельності апарату Запорізької міської ради та її виконавчих органів, яка затверджується Запорізькою міською радою.

4.3. Штатний розпис та кошторис департаменту затверджується міським головою.

4.4. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету міста.

4.5. При департаменті створена централізована бухгалтерія, штатний розпис якої затверджує директор департаменту в межах штатної чисельності галузі охорони здоров’я міста.  Централізована бухгалтерія діє та виконує функції відповідно до положення, затвердженого директором департаменту.

 

5. Права і обов’язки

 

5.1. Одержувати з питань, віднесених до компетенції департаменту, від інших виконавчих органів міської ради та її виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безкоштовно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань і функцій.

5.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

5.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Запорізької міської ради у галузі охорони здоров’я.

5.4. Вносити пропозиції міському голові та міській раді про створення, припинення діяльності та перепрофілювання закладів, підприємств та установ охорони здоров’я, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Запоріжжя.

5.5. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами виконавчих органів міської ради, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

5.6. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

5.7. Сприяти наданню на договірних засадах медико-санітарної допомоги працівникам підприємств, установ та організацій.

5.8. Контролювати медичну та фінансово-господарську діяльність підпорядкованих закладів охорони здоров’я , підприємств та установ відповідно до чинного законодавства.

5.9. Вимагати від керівників підпорядкованих закладів охорони здоров’я, підприємств та установ негайного усунення недоліків в роботі.

5.10. Здійснювати на основі галузевих медичних стандартів контроль за якістю та обсягом медико-санітарної допомоги, що надається закладами охорони здоров'я всіх форм власності відповідно до чинного законодавства.

5.11. Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою при розгляді питань, що належать до його компетенції.

 

6. Директор департаменту

 

6.1. Здійснює керівництво діяльністю департаменту, несе персональну відповідальність за виконання покладених на департамент завдань і здійснення ним своїх функцій.

6.2. Діє без доручення від імені департаменту, забезпечує виконання обов’язків і повноважень, покладених на нього, представляє інтереси департаменту в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами.

6.3. Укладає в межах наданих повноважень та відповідно до чинного законодавства угоди, необхідні для виконання департаментом своїх функцій.

6.4. Видає в межах своїх повноважень довіреності.

6.5. Планує роботу департаменту.

6.6. Подає на затвердження міському голові штатний розпис та кошторис витрат на утримання департаменту.

6.7. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису департаменту. Відкриває та закриває рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банку згідно чинного законодавства, має право першого підпису на банківських документах.

6.8. Затверджує положення про структурні підрозділи департаменту та централізовану бухгалтерію, посадові інструкції працівників, розподіляє обов’язки між заступниками директора департаменту, керівниками його структурних підрозділів, визначає ступінь відповідальності працівників департаменту.

6.9. Контролює своєчасне та якісне виконання працівниками департаменту покладених на них обов’язків, вживає заходи щодо підвищення кваліфікації працівників департаменту.

6.10. Забезпечує необхідні умови для роботи працівників департаменту та контролює дотримання працівниками трудової дисципліни.

6.11. Вносить на розгляд пропозиції міському голові про призначення на посади і звільнення з посад керівників підпорядкованих закладів охорони здоров’я, підприємств, установ комунальної власності територіальної громади міста Запоріжжя, за погодженням із профільним заступником міського голови.

6.12. Затверджує кошториси, плани використання та штатні розписи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів.

6.13. Видає в межах своєї компетенції накази, які є обов’язковими для виконання працівниками департаменту, працівниками централізованої бухгалтерії при департаменті охорони здоров’я міської ради, а також підпорядкованими закладами охорони здоров’я , установами та підприємствами, що відносяться до комунальної форми власності територіальної громади м. Запоріжжя, організовує контроль за їх виконанням.

6.14. Інформує територіальну громаду міста з питань, віднесених до компетенції департаменту, висвітлює свою діяльність у засобах масової інформації.

6.15. Забезпечує розгляд в установленому законодавством порядку пропозицій, заяв, звернень, скарг та веде особистий прийом громадян.

6.16. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

6.17. Директор департаменту має заступників, які призначаються та звільняються міським головою у відповідності до діючого законодавства України.

6.18. Призначає на посади та звільняє з посад технічний та обслуговуючий персонал.

6.19. На період відсутності директора його функціональні обов’язки виконує заступник директора департаменту на підставі розпорядження міського голови.

 

7. Взаємодія

 

7.1. Департамент при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, управліннями, департаментами та іншими виконавчими органами Запорізької  міської ради, депутатами, постійними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян в межах та у спосіб, визначений чинним законодавством України.

7.2. Департамент являється органом, до сфери управління якого належать підпорядковані заклади охорони здоров’я, установи та підприємства охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя (орган управління майном).

 

8. Заключні положення

 

8.1. Департамент приймає на зберігання та використовує в роботі документи з основної діяльності, строки зберігання яких ще не вичерпані, та документи не закінчені у діловодстві управління з питань охорони здоров’я міської ради.

8.2. Припинення діяльності департаменту здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.3. При реорганізації і ліквідації департаменту вивільнюваним працівникам гарантується захист прав відповідно до трудового законодавства України.

8.4. Зміни та доповнення до цього положення вносяться в разі необхідності відповідно до рішень міської ради.

8.5. Для розгляду громадських рекомендацій і пропозицій щодо розвитку галузі та вирішення інших питань при департаменті може бути утворений громадський комітет у встановленому законодавством порядку.

8.6 Для колективного вирішення питань, що належать до компетенції департаменту, в ньому може утворюватися колегія.

Колегія є дорадчим органом департаменту. До її складу входять: директор департаменту (голова колегії), його заступники, працівники департаменту, головні лікарі підпорядкованих закладів охорони здоров’я  міста, представники інших відомств.

Положення та склад колегії затверджується наказом директора департаменту.

 

 

Секретар міської ради                                                                                Р.О.Пидорич


Ушакова
Вікторія Василівна
Посада
Директор департаменту охорони здоров'я Запорізької міської ради