Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

Контакти

69037, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 46а

224-02-92

Графік роботи

пн – чт: 8:00–17:00
пт: 8:00–15:45
перерва: 12:00–12:45

Департамент реалізує повноваження виконавчих органів міської ради в галузі житлово-комунального господарства, координує діяльність комунальних підприємств, які входять до системи управління житлово-комунального господарства міста. Реалізує державну політику щодо комплексного розвитку житлово-комунального господарства у сфері водо- і теплопостачання, водовідведення, експлуатації та ремонту житла, утримання прибудинкової території та інших послуг.

Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради складається з відділів та секторів: 

відділ житлово-комунальних послуг
223-75-63
реалізує державну політику щодо комплексного розвитку житлово-комунального господарства у сфері водо- і теплопостачання, водовідведення, експлуатації та ремонту житла, утримання прибудинкової території та інших послуг, забезпечує контроль за належною експлуатацією та ремонтом житлового фонду;

сектор капітального ремонту
223-75-59
виконує функції замовника по капітальному ремонту житлових будинків, забезпечує дотримання законодаства в галузі капітального ремонту;

відділ обліку та розподілу житлової площі
224-50-92, 223-75-54
реалізує державну політику в галузі розподілу і надання житлового фонду, який належить до комунальної власності територіальної громади міста та контролює облік громадян, які потребуюють поліпшення житлових умов;

сектор сприяння розвитку сфери надання послуг з управління будинками
проведення роз'яснень серед співвласників багатоквартирних будинків міста з питань закупівель, робіт з капітального та поточного ремонту житлового фонду;

відділ нормативно-методологічного забезпечення розвитку житлового господарства
224-22-67 
проведення роботи по сприянню створення об'єднаннь співвласників багатоквартирних будинків міста, їх асоціацій, надання консультативної та методичної допомоги об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, їх асоціацій з питань утримання і збереження житлового фонду;

відділ економічного аналізу, тарифів та бюджетних програм
223-75-58, 224-50-91
формування повної і достовірної інформації про фінансово-господарську діяльність підпорядкованих комунальних підприємств, проведення економічного планування, аналізу результатів виробничо-господарської діяльності підпорядкованих підприємств, підготовка проектів місцевих бюджетних програм та моніторинг їх виконання, проведення моніторингу діючих тарифів по галузі житлово-комунального господарства, затвердження тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій;

сектор бухгалтерського обліку та звітності
223-75-57
едення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності департаменту;

сектор правового забезпечення
223-75-55, 223-75-62
організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання  нормативних документів департаментом, його керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

відділ по роботі зі зверненнями громадян
223-75-60, 223-75-51
прийом та реєстрація заяв, пропозицій та скарг громадян, організація особистого прийому керівників департаменту.

Заступник директора департаменту, Матказіна Олена Олександрівна, 223-75-56
 

Графік особистого прийому громадян:

ПІБ

Посада

Дні прийому

Час прийому

Польовий Сергій Якович

Директор департаменту

1-й, 3-й четвер місяця

15:00-17:00

Лазарчук Олена Леонідівна

Заступник директора департаменту

1-й, 2-й, 3-й, 4-й вівторок місяця

10:00-12:00

Матказіна Олена Олександрівна

Заступник директора департаменту

2-й, 4-й четвер місяця

15:00-17:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради
25.01.2017 № 52

 

ПОЛОЖЕННЯ
про департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради (далі – Департамент) є виконавчим органом Запорізької міської ради, що утворюється Запорізькою міською радою, підзвітний і підконтрольний Запорізькій міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Запорізької міської ради, міському голові, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради за відповідним напрямком роботи.

Департамент реалізує повноваження виконавчих органів міської ради в галузі житлово-комунального господарства, координує діяльність комунальних підприємств, які входять до системи управління житлово-комунального господарства міста.

1.2 Департамент очолює директор департаменту, який призначається та звільняється з посади міським головою у відповідності з діючим законодавством України.

1.3. У своїй діяльності департамент керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами інших центральних органів влади, Статутом територіальної громади міста Запоріжжя, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням  та іншими нормативними актами.

1.4. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України та установах банку згідно чинного законодавства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штамп та бланк встановленого зразка. Департамент має всі права юридичної особи у відповідності до чинного законодавства України.

1.5. Майно Департаменту належить йому на праві оперативного управління. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

1.6. Департамент в межах своїх повноважень має право укладати від свого імені угоди, договори з юридичними та фізичними особами, набувати майнових прав, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою у судах усіх інстанцій.

1.7. Департамент є правонаступником прав та обов’язків департаменту житлово-комунального господарства Запорізької міської ради в частині здійснення повноважень з реалізації державної політики щодо комплексного розгляду житлово-комунального господарства.

2. Основні завдання департаменту

2.1. Реалізація державної політики щодо комплексного розвитку житлово-комунального господарства у сфері водо- і теплопостачання, водовідведення, експлуатації та ремонту житла, утримання прибудинкової території та інших послуг.

2.2. Організація виконання рішень органів виконавчої влади, міської ради з питань житлово-комунального господарства, рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови.

2.3. Здійснення відповідно до законодавства контролю щодо додержання вимог нормативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства.

2.4. Моніторингу стану житлово-комунального господарства, вивчення потреб населення, підприємств та організацій у житлово-комунальних послугах, розроблення проектів міських цільових програм з розвитку житлово-комунального господарства, спрямованих на підвищення рівня забезпеченості житлово-комунальними послугами та поліпшення їх якості, організація їх виконання, визначення пріоритетних напрямків розвитку.

2.5. Формує заходи з капітального ремонту житлового фонду в межах виділених обсягів коштів по кожному виду робіт.

2.6. Організація робіт з ефективного використання бюджетних коштів, виділених на ремонт та реконструкцію житлового фонду, водо,- теплопостачання, водовідведення.

2.7. Підготовка і надання пропозицій щодо удосконалення житлового законодавства з питань управління, утримання житлового фонду, реформування житлово-комунального господарства, формування ринку житла та ринкових відносин у галузі житлово-комунального господарства.

2.8. Організація передачі до комунальної власності міста житлового фонду від підприємств, установ та організацій.

2.9. Забезпечення виконання вимог законодавства при розгляді заяв та звернень громадян з питань, віднесених до його відання, здійснення контролю за станом цієї роботи на підвідомчих підприємствах.

2.10. Здійснення контролю за обліком громадян, які потребують покращення житлових умов та перебувають на квартирному обліку за місцем проживання і на підприємствах, в установах та організаціях, розташованих у місті, незалежно від форми власності.

2.11. Створення ефективного власника житла та підтримка функціонування існуючих  об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, асоціацій об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Взаємодія з управителями багатоквартирних будинків з питань утримання та обслуговування житлового фонду.

2.12. Створення умов для розвитку  сфери надання послуг з управління будинками. 

2.13. Сприяння та впровадження розвитку ринку управителів, управляючих компаній та надавачів послуг на ринку житлових послуг.

2.14.Створення умов для існування конкурентного середовища на ринку послуг з управління будинками.

2.15. Реалізація державної політики зі зміни статусу гуртожитків, житлових будинків, жилих приміщень і квартир.

2.16. Координація роботи підпорядкованих підприємств. 

2.17. Взаємодія з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг у межах своїх повноважень.

2.18. Вирішення інших питань у сфері житлово-комунального господарства відповідно до законодавства України.

3. Функції

3.1. Бере участь у формуванні житлової політики, а також науково-технічної та економічної політики у сфері житлово-комунального господарства та забезпечує її реалізацію.

3.2. Готує пропозиції та/або проекти рішень щодо затвердження місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства, пропозиції до проекту Програми економічного і соціального розвитку міста по галузі житлово-комунального  господарства. Здійснює реалізацію затверджених програм, проводить моніторинг їх виконання.

3.3. Виконує функції головного розпорядника бюджетних коштів відповідно до бюджетного законодавства.

3.4. У разі прийняття міською радою рішення про обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору:

- здійснює реєстрацію та облік бюджетних зобов’язань розпорядників нижчого рівня (одержувачів) коштів бюджету міста;

- забезпечує у визначені терміни подання до органів Державної казначейської служби України зведеної за місяць інформації про виділені кошти бюджету розвитку розпорядникам нижчого рівня (одержувачам) бюджетних коштів за встановленою формою;

- здійснює контроль за дотриманням розпорядниками нижчого рівня (одержувачами) бюджетних коштів вимог діючого законодавства щодо проведення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти.

3.5. Виступає замовником робіт з капітального ремонту житлового фонду та інших видів робіт. Контролює їх виконання.

3.6. Здійснює процедуру закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до  Закону України «Про публічні закупівлі» та інших нормативно-правових актів.

3.7. Розглядає проекти інвестиційних програм суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері житлово-комунальних послуг, з урахуванням першочергової необхідності та обґрунтованості капітальних вкладень та готує відповідні проекти рішень щодо погодження інвестиційних програм.

3.8. Здійснює функції щодо підприємств комунальної власності, підзвітних департаменту:

- аналізує, погоджує фінансові плани та звіти підприємств в частині виробничих показників, в т.ч. інвестиційних програм та напрямків використання прибутку;

- здійснює погодження статутів підприємств, внесення змін і доповнень до них;

- розглядає та погоджує склад, структуру та компетенцію органів управління підприємств в частині забезпечення ефективного виробничого процесу та дотримання нормативів праці;

- аналізує  виконання виробничих показників діяльності підприємств комунальної власності та суб’єктів господарювання за сферою діяльності, в межах компетенції та повноважень, наданих Запорізькою міської радою та виконавчим комітетом Запорізької міської ради (з виїздом на підприємство).

3.9.Здійснює в межах чинного законодавства контроль фінансово-господарської діяльності підпорядкованих комунальних підприємств, визначених рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради та визначає оцінку їх ефективності.

3.10. Здійснює аналіз розрахунків проектних тарифів на житлово-комунальні послуги, перевіряє відповідність чинних та застосованих суб’єктами господарювання стандартів, нормативів, норм, готує відповідні висновки та проекти рішень із зазначених питань.

3.11. Готує проекти рішень щодо встановлення  тарифів для комунальних підприємств на послуги:

- з централізованого опалення, з централізованого постачання холодної води, з централізованого постачання гарячої води, з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), крім тих які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг;

- з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

3.12. Здійснює моніторинг стану розрахунків споживачів за житлово-комунальні послуги.

3.13. Сприяє утриманню в належному стані об’єктів житлового фонду, які є комунальною власністю міста:

- будівництвом нових, реконструкцією діючих об’єктів житлово-комунального господарства;

- об’єктів теплопостачання, гарячого і холодного водозабезпечення і водовідведення.

3.14. Формує  титульні списки на проведення капітального ремонту житлового фонду м. Запоріжжя. Узгоджує плани поточного ремонту об’єктів житлового фонду.

3.15.           Бере участь у розробленні та погодженні планів перспективного розвитку сфери енергозбереження, теплового господарства та централізованого водопостачання питної води у місті.

3.16. Здійснює моніторинг щодо оснащення споживачів приладами обліку енергоносіїв, регуляторів теплової енергії та впровадження енергозберігаючих технологій.

3.17. Забезпечує контроль за будівництвом нових, реконструкцією, поточним і капітальним ремонтом діючих об’єктів житлово-комунального господарства.

3.18. Сприяє прискоренню передачі підприємствами, установами та організаціями до комунальної власності відомчого житла та комунальних об’єктів, що перебувають у їх повному господарчому віданні.

3.19. Організовує та приймає участь у роботі комісій з обстеження стану житлових будинків (квартир) та інших  об’єктів житлового господарства, які перебувають у комунальній власності міста, з метою встановлення його відповідності санітарним і технічним вимогам.

3.20. Вносить пропозиції та контролює вирішення питання передачі до комунальної власності міста житлового фонду від підприємств, установ та організацій. Готує матеріали, проекти рішень з питання передачі на утримання та обслуговування житлових будинків комунальної власності міста.

3.21. Готує пропозиції та відповідні документи щодо передачі об'єктів житлово-комунального господарства, що перебувають у повному господарському віданні або в оперативному управлінні державних підприємств, установ та організацій, у комунальну власність міста.

3.22. Забезпечує контроль за виконанням планів ремонту житлових будинків та прибудинкових територій, які знаходяться у комунальній власності міста.

3.23. Проводить моніторинг підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період.

3.24. Бере участь у розробці заходів щодо функціонування  об’єктів галузі в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків.

3.25. Здійснює контроль за експлуатацією та заселенням гуртожитків, що належать до комунальної власності міста.

3.26. Формує реєстр громадян, які відповідно до законодавства потребують на поселення до гуртожитків комунальної власності. Формує списки пільгових категорій громадян, які перебувають на квартирному обліку.

3.27. Організовує роботу з питання придбання житла для пільгових категорій громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до вимог діючого законодавства.

3.28. Готує проекти рішень виконавчого комітету з питань надання громадянам жилих приміщень в м. Запоріжжі, переведення нежитлових приміщень в житлові, включення (виключення) житлових приміщень до числа службової житлової площі підприємств, установ, організацій.

3.29. Готує проекти рішень Запорізької міської ради про відмову від першочергового права купівлі частин квартир спільного заселення з урахуванням заяв громадян про продаж частин квартир.

3.30. Готує пропозиції про зняття  громадян  з квартирного обліку, виключення зі списків осіб, які користуються правом першочергового та позачергового отримання жилих приміщень.

3.31. Веде облік житлового фонду.

3.32. Оформляє  та видає ордери громадянам для заселення жилих приміщень.

3.33. Вносить пропозиції по заселенню звільнених та незаселених  кімнат в гуртожитках, переданих до комунальної власності міста, оформляє та видає ордери громадянам.

3.34. Надає методичну допомогу підприємствам, які входять до сфери житлово-комунального господарства, підприємствам, установам та організаціям всіх форм власності,  об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, їх асоціаціям, власникам квартир (будинків), громадським організаціям з питань, що входять до компетенції Департаменту.

3.35. Здійснює координацію та методичне забезпечення роботи підприємств, установ, організацій у сфері надання послуг з управління будинками.

3.36. Здійснює консолідацію управителів багатоквартирних будинків, ОСББ для забезпечення співпраці  з органами місцевого самоврядування, направленої на створення безпечних та комфортних умов проживання мешканців м. Запоріжжя в багатоквартирних будинках.

3.37. Надання консультативної допомоги територіальній громаді  м. Запоріжжя у вирішенні проблемних ситуацій з управителем будинку та інших питань в сфері надання житлово-комунальних послуг.

3.38. Популяризація серед мешканців багатоквартирних будинків процесу  управління житловим фондом через створення Об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, а також інституту управителів житлових будинків.

3.39. Здійснює організаційні та підготовчі заходи з проведення конкурсу з призначення управителів багатоквартирних будинків.

3.40 Надає консультативну допомогу об’єднанням співвласників, асоціаціям об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та ЖБК з питань утримання та збереження житлового фонду.

3.41. Надає допомогу ініціативним групам по створенню ОСББ в проведенні організаційних зборів та приймає участь в установчих зборах співвласників багатоквартирного будинку  при створенні ОСББ.

3.42. Організує роботу з існуючими ЖБК в рамках наданих повноважень, надання допомоги при реорганізації ЖБК в ОСББ.

3.43. Взаємодіє з управителями багатоквартирних будинків з питань утримання та обслуговування житлового фонду.

3.44. Формує місцеві програми щодо створення та розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

3.45. Готує матеріали та приймає участь у проведенні громадських слухань з питань, що перебувають у компетенції Департаменту.

3.46. Проводить популяризацію процесів розвитку житлово-комунального господарства, організацію інформаційно-комунікаційних заходів (прес-конференцій, брифінгів, експертних зустрічей, виступів на телебаченні, радіо, розміщення інформації в ЗМІ).

3.47 Проводить вивчення досвіду інших міст у питаннях реформування житлово-комунального господарства, створення ОСББ та запровадження позитивного досвіду у м. Запоріжжі.

3.48. Організовує та координує роботу підпорядкованих підприємств.

3.49. Надає міському голові пропозиції по призначенню, заохоченню, притягненню до дисциплінарної відповідальності керівників  підпорядкованих підприємств.

3.50. Здійснює розгляд листів, скарг, звернення, пропозиції громадян, підприємств, установ і організацій, сприяє в межах своїх повноважень вирішенню порушених питань.

3.51. Забезпечує відповідно до законодавства систематичне інформування населення міста про реалізацію місцевих програм у сфері міського господарства та будівництва, про стан роботи підприємств житлово-комунального господарства, а також щодо відповідності якості житлово-комунальних послуг нормативам, нормам, стандартам і правилам. Готує матеріали та приймає участь у проведенні громадських слухань з питань, які входять в компетенцію Департаменту.

3.52. Здійснює інші повноваження, покладені на Департамент відповідно до чинного законодавства.

4. Структура

4.1. Структура Департаменту визначається штатним розписом.

4.2. Штатна чисельність працівників Департаменту встановлюється розпорядженням міського голови в межах загальної чисельності апарату Запорізької міської ради та її виконавчих органів, яка затверджується Запорізькою міською радою.

4.3. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджується міським головою.

4.4. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету міста.

4.5. Повноваження структурних підрозділів департаменту, їх організація, структура та порядок діяльності визначаються окремими положеннями, які затверджуються директором департаменту.

5. Права і обов’язки

5.1. Залучати у порядку, встановленому законодавством, спеціалістів інших виконавчих органів міської ради та її виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій усіх форм власності для розгляду питань, що належать до його повноважень.

5.2. Одержувати з питань, віднесених до відання Департаменту, на його письмову вимогу від інших виконавчих органів міської ради та її виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали.

5.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його повноважень.

5.4. Здійснювати координацію діяльності комунальних підприємств, які належать до системи житлово-комунального господарства.

5.5. Інформувати міського голову, міську раду, її виконавчий комітет з питань роботи підвідомчих підприємств, вносити пропозиції щодо їх ліквідації чи реорганізації, призначення та звільнення з посад керівників цих підприємств.

5.6. Вносити пропозиції щодо утворення підприємствами комунальної власності спільних підприємств на базі існуючих з метою удосконалення діяльності житлово-комунального господарства міста згідно з діючим законодавством.

5.7. У межах своїх повноважень укладати від свого імені договори, здобувати, майнові й особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському і третейському судах.

5.8. Здійснювати придбання житла для громадян, які потребують поліпшення житлових умов згідно з чинним законодавством.

5.9. Представляти інтереси Запорізької міської ради та виконавчого комітету Запорізької міської ради у судах, з питань, віднесених до повноважень Департаменту.

6. Директор Департаменту

6.1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Департамент завдань і здійснення ним своїх функцій.

6.2. Діє без доручення від імені департаменту, забезпечує виконання обов’язків і повноважень, покладених на нього, представляє інтереси департаменту в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами.

6.3. Укладає в межах наданих повноважень та відповідно до чинного законодавства угоди, необхідні для виконання департаментом своїх функцій.

6.4. Видає у межах своєї компетенції накази по Департаменту, організує та контролює їх виконання, у межах своїх повноважень видає довіреності.

6.5. Подає на затвердження міському голові штатний розпис та кошторис витрат на утримання департаменту.

6.6. Планує роботу департаменту і аналізує стан її виконання.

6.7. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису Департаменту. Відкриває та закриває рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банку згідно чинного законодавства, має право першого підпису на банківських документах.

6.8. Затверджує положення про структурні підрозділи департаменту, розподіляє обов’язки між заступниками директора департаменту, керівниками його структурних підрозділів, визначає ступінь відповідальності працівників департаменту.

6.9. Контролює своєчасне та якісне виконання працівниками Департаменту покладених на них обов’язків, вживає заходи щодо підвищення кваліфікації працівників Департаменту.

6.10. Забезпечує необхідні умови для роботи працівників Департаменту та контролює дотримання працівниками трудової дисципліни.

6.11. Видає в межах своєї компетентності накази, які є обов’язковими для виконання працівниками департаменту, організовує контроль за їх виконанням.

6.12. Координує діяльність структурних підрозділів департаменту з усіх напрямків діяльності.                                  

6.13. Інформує територіальну громаду міста з питань, віднесених до компетенції департаменту, висвітлює свою діяльність у засобах масової інформації.

6.14. Забезпечує розгляд в установленому законодавством порядку пропозицій, заяв, звернень, скарг та веде особистий прийом громадян.

6.15. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства України.

6.16. Призначає на посади та звільняє з посад службовців, технічних працівників та обслуговуючий персонал.

6.17. На період відсутності директора його функціональні обов’язки виконує заступник директора департаменту.

7. Взаємодія

7.1. Департаменту підпорядковуються комунальні підприємства визначені рішенням міського виконавчого комітету Запорізької міської ради.

7.2. Департамент не втручається в господарську діяльність комунальних підприємств, крім випадків визначених Законом та цим Положенням.

7.3. Департамент при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, управліннями, департаментами та іншими виконавчими органами Запорізької міської ради, постійними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян в межах та у спосіб, визначений чинним законодавством України.

8. Заключні положення

8.1. Припинення діяльності департаменту здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.2. При реорганізації і ліквідації департаменту, вивільнюваним працівникам гарантується захист прав відповідно до трудового законодавства України.

8.3. Зміни та доповнення до цього положення вносяться в разі необхідності відповідно до рішень міської ради.

 

Секретар міської ради                                                      Р.О. Пидорич


Польовий
Сергій Якович
Посада
Директор департаменту з управління житлово-комунального господарства Запорізької міської ради