Запобігання корупції

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого комітету Запорізької міської ради співпрацює з особами, які повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». Тому, у разі якщо особам відомі можливі факти порушення антикорупційного законодавства працівниками апарату Запорізької міської ради і виконавчого комітету Запорізької міської ради за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, вони можуть звертатися та повідомити про наявну інформацію телефоном (061) 224-67-78, електронною поштою на адресу головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого комітету Запорізької міської ради: dovira@zp.gov.ua. або за запропонованою вебформою в розділі «Повідомити про корупцію» .

Інформація може надаватися також анонімно. Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягатиме розгляду, якщо зазначена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Анонімне повідомлення не може розглядатися як звернення громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян», а тому його надання не обумовлює обов’язкової підготовки відповіді заявнику.

Згідно з частиною 2 статті 53 Закону України “Про запобігання корупції» Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави. За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».

Нормативно-правова база

 

Повідомити про корупцію

 

Антикорупційна діяльність

 

Електронне декларування

 

Звіти

 

Контакти

 

Опубліковано: 24.09.2021 18:51