Правила благоустрою

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
від 22.06.2011 №  41

ДОПОВНЕНО
Рішення міської ради
27.03.2013 № 13

 

Правила благоустрою території міста Запоріжжя

 

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Правила благоустрою території міста Запоріжжя (далі — Правила) визначають порядок благоустрою та утримання об'єктів благоустрою міста Запоріжжя, регулюють права та обов'язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території міста, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку у місті.

1.2. Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території міста Запоріжжя всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, органами самоорганізації населення, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.

1.3. Об'єкти благоустрою міста Запоріжжя використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством України.

1.4. Організацію благоустрою міста Запоріжжя забезпечують органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень, встановлених законом, їх положеннями, статутами. Благоустрій здійснюється в обов'язковому порядку на всій території міста Запоріжжя.

1.5. Повноваження Запорізької міської ради та органів самоорганізації населення у сфері благоустрою визначені Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про органи самоорганізації населення», іншими нормативно-правовими актами.

1.6. Запорізька міська рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій всіх форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.

1.7. Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.

1.8. Правила діють на підставі Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в сфері благоустрою.

1.9. Правила містять загальнообов'язкові на території міста Запоріжжя норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, встановленої законами України.

1.10. Графічна частина Правил розробляється на замовлення виконкому Запорізької міської ради та затверджується окремим рішенням Запорізької міської ради.


Розділ 2. Визначення термінів

2.1. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

благоустрій міста — комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території міста Запоріжжя з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

балансоутримувач об'єкта благоустрою — визначена власником об'єкта благоустрою, в тому числі на конкурсних засадах, фізична чи юридична особа, яка забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об'єкта благоустрою;

балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд —власник або юридична чи фізична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом;

відходи —  будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення. Щодо відходів застосовуються наступні терміни:

 • «побутові відходи» — відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, рідкі, ремонтні, великогабаритні, опале листя, гілля, скошена трава, вуличний змет, крім відходів, пов’язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення;
 • «тверді відходи» — залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть у подальшому використовуватись за призначенням;
 • «рідкі відходи» — побутові відходи, що утворюються у будинку за відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах;
 • «великогабаритні відходи» — тверді відходи, розміри яких перевищують 50х50х50 сантиметрів, що не дає змоги розмістити їх у контейнерах об’ємом до 1,1 куб. метра;
 • «ремонтні відходи» — залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, що утворилися під час проведення у житловому будинку, окремій квартирі, будинку громадського призначення капітального та поточного ремонту, перепланування, переобладнання, прибудови тощо;

власник — фізична або юридична особа, яка має право власності на майно, забезпечує управління і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законодавством;

вулично-дорожня мережа — призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньоквартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

елементи благоустрою — покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів; зелені насадження (у тому числі снігозахисні та протиерозійні) уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях; будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів; засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами; технічні засоби регулювання дорожнього руху; будівлі та споруди системи інженерного захисту території; комплекси та об'єкти монументального мистецтва; обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків; малі архітектурні форми; інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами;

закріплена (прилегла) територія — територія, яка закріплена за суб'єктами благоустрою на підставі договору з балансоутримувачем об'єктів благоустрою (їх елементів);

заходи з благоустрою міста — роботи по відновленню, належному утриманню та раціональному використанню територій, охороні та організації упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

зелені насадження — деревна, чагарникова, квіткова та трав'яна рослинність природного та штучного походження на визначеній території населеного пункту;

зелені насадження загального користування — зелені насадження, які розташовані на території загальноміських і районних парків, спеціалізованих парків, парків культури та відпочинку; на територіях зоопарків та ботанічних садів, міських садів і садів житлових районів, міжквартальних або при групі житлових будинків; скверів, бульварів, насадження на схилах, набережних, лісопарків, лугопарків, гідропарків і інших, які мають вільний доступ для відпочинку;

зелені насадження обмеженого користування — насадження на територіях громадських і житлових будівель, шкіл, дитячих установ, вищих та середніх спеціальних навчальних закладів, профтехучилищ, закладів охорони здоров'я, промислових підприємств і складських зон, санаторіїв, культурно-освітніх і спортивно-оздоровчих установ та інші;

зелені насадження спеціального призначення — насадження транспортних магістралей і вулиць, на ділянках санітарно-захисних зон довкола промислових підприємств, виставок, кладовищ і крематоріїв, ліній електропередач високої напруги, лісомеліоративні, водоохоронні, вітрозахисні, протиерозійні, насадження розсадників, квітникарських господарств, пришляхові насадження в межах населених пунктів;

зелене будівництво — комплекс робіт щодо створення нових міських зелених насаджень і реконструкції наявних;

зовнішня реклама — реклама,  що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг. Вивіска чи табличка з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать цій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщена на внутрішній поверхні власного чи наданого у користування особі приміщення, на зовнішній поверхні будинку чи споруди не вище першого поверху або на поверсі, де знаходиться власне чи надане у користування особі приміщення, біля входу в таке приміщення, не вважається рекламою;

квітник — ділянка геометричної або довільної форми з посадженими одно- або багаторічними квітковими рослинами;

комплексна зелена зона — сукупність міських і приміських насаджень, межі якої наносяться на картографічні матеріали органами архітектури (на генеральні плани, схеми та проекти районного планування), лісогосподарськими органами (на плани лісонасаджень);

користувачі земельних ділянок — фізичні чи юридичні особи, які взяли земельну ділянку в довгострокову або короткострокову оренду, або користування ними;

користувачі дорожніх об'єктів — учасники дорожнього руху, власники та користувачі земельних ділянок, які знаходяться в межах «червоних ліній» міських вулиць і доріг, а також власники (користувачі) малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, рекламних засобів та інженерних комунікацій і споруд, розташованих у зазначених межах;

мала архітектурна форма — невелика споруда декоративного, допоміжного чи іншого призначення, що використовується для покращення естетичного вигляду громадських місць і міських об'єктів, організації простору та доповнює композицію будинків, будівель, їх комплексів.

До малих архітектурних форм належать:

 • альтанки, павільйони, навіси;
 • паркові арки (аркади) і колони (колонади);
 • вуличні вази, вазони і амфори;
 • декоративні фонтани і басейни, штучні паркові водоспади; монументальна, декоративна та ігрова скульптура;
 • вуличні меблі (лавки, лави, столи); садово-паркове освітлення, ліхтарі; сходи, балюстради;
 • паркові містки;
 • обладнання дитячих ігрових майданчиків;
 • павільйони зупинок громадського транспорту;
 • огорожі, ворота, ґрати;
 • меморіальні споруди (надгробки, стели, обеліски тощо);
 • інші об'єкти, визначені законодавством;

об'єкти благоустрою — території, які підлягають благоустрою:

 • території загального користування: парки (гідропарки, лугопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятники садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики; пам'ятки культурної та історичної спадщини; майдани, площі, бульвари, проспекти; вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки; пляжі; кладовища;
 • інші території загального користування;
 • прибудинкові території;
 • території будівель та споруд інженерного захисту; території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними на підставі договору території;
 • інші території, які належать до об'єктів благоустрою і знаходяться в межах міста;

об'єкт культурної спадщини — визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їх частини, пов'язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об'єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність;

пам'ятка — об'єкт культурної спадщини, який занесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України;

реконструкція будинків та споруд, їх фасадів — комплекс будівельних робіт, пов’язаних із зміною техніко-економічних показників або використання об’єкта за новим призначенням у межах існуючих будівельних габаритів;

ремонт будинків та споруд:

а) поточний - комплекс ремонтно-будівельних робіт та організаційно-технічних заходів, спрямованих на приведення у справний стан зношених конструкцій будівлі, систем інженерного обладнання, відновлення експлуатаційних характеристик будівлі і не пов’язаний зі зміною її техніко-економічних показників;

б) капітальний — комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов’язаних з відновленням або покращенням експлуатаційних показників із заміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів об’єкта та його техніко-економічних показників;

спеціальні конструкції — тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та не наземні (повітряні) плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються під розміщення реклами;

суб'єкти благоустрою — органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, фізичні особи - підприємці, органи самоорганізації населення, громадяни;

територія прибирання — територія проведення комплексу заходів щодо збирання та вивезення відходів, прибирання снігу, своєчасному покосу трав та знищенню карантинних рослин і бур`янів, догляду за зеленими насадженнями, яка складається з території суб’єкта благоустрою та закріпленої (прилеглої) території.

територія суб'єкта благоустрою — територія в межах земельної ділянки, яка знаходиться у власності або надана у користування фізичним чи юридичним особам;

тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності — одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту. Тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності може мати закрите приміщення для тимчасового перебування людей (павільйон площею не більше 30 квадратних метрів по зовнішньому контуру) або не мати такого приміщення.

утримання в належному стані території — використання її за призначенням відповідно до генерального плану міста, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території міста, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об'єктів благоустрою.

червоні лінії — визначені в містобудівній документації щодо пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які розділяють території забудови та території іншого призначення.

2.2. Інші терміни у цих Правилах вживаються в значенні, що визначені Законами України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про охорону атмосферного повітря», «Про охорону культурної спадщини», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про поховання та похоронну справу», «Про дорожній рух», Земельним Кодексом України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, іншими нормативно-правовими актами та нормативними документами.


Розділ 3. Права та обов'язки громадян у сфері благоустрою міста Запоріжжя

3.1. Громадяни у сфері благоустрою міста мають право:

3.1.1. Користуватись об'єктами благоустрою міста.

3.1.2. Брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території міста.

3.1.3. Вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою міста.

3.1.4. Отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території та внесення до них змін, а також роз'яснення їх змісту.

3.1.5. Брати участь у здійсненні заходів з благоустрою міста, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об'єктів благоустрою.

3.1.6. Вимагати виконання робіт з благоустрою міста в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю, здоров'ю або майну громадян.

3.1.7. Звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров'ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об'єктів благоустрою.

3.2. Громадяни у сфері благоустрою міста зобов'язані:

3.2.1. Утримувати в належному стані закріплені за ними в установленому порядку території.

3.2.2. Дотримуватися вимог цих Правил.

3.2.3. Не порушувати  права і законні інтереси інших суб'єктів у сфері благоустрою міста.

3.2.4. Відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів.

3.2.5. Згідно з вимогами діючого законодавства України у сфері поводження з відходами укладати договори з юридичною особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів, здійснювати оплату таких послуг та забезпечувати роздільне збирання побутових відходів (за винятком випадків, коли плата за вивезення відходів є у складі квартплати або плати за утримання будинку та прибудинкової території).

3.2.6. Дотримуватись правил утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами.

3.2.7. Виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими Правилами, рішеннями центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами в сфері благоустрою.


Розділ 4. Права та обов'язки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб підприємців у сфері благоустрою міста Запоріжжя

 4.1. Підприємства, установи та організації, фізичні особи — підприємці у сфері благоустрою міста мають право:

4.1.1. Брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку міста Запоріжжя в частині заходів з благоустрою території міста.

4.1.2. Брати участь в обговоренні проектів регуляторних актів, що регулюють відносини у сфері благоустрою.

4.1.3. Вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням цих Правил або призводять до нецільового використання території міста.

4.1.4. Вимагати виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю або здоров'ю громадян, їх майну, майну юридичної особи, фізичної особи-підприємця.

4.1.5. Вносити  на  розгляд органів місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення благоустрою міста.

4.2.Обов'язки юридичних та фізичних осіб щодо благоустрою міста.

4.2.1. Юридичні та фізичні особи зобов'язані:

4.2.2. Виключно у відповідності до затверджених проектів розташовувати на території об'єкта благоустрою будівлі та споруди торговельного,  соціально-культурного, спортивного та іншого призначення.

4.2.3. Підтримувати зовнішній вигляд будівель і споруд у належному стані відповідно до затвердженого паспорту фасаду.

4.2.4. Перевозити всі види вантажів (особливо рідких і сипучих) тільки на спеціально обладнаних або пристосованих для цього транспортних засобах, не допускати забруднення території міста при перевезенні сировини, матеріалів, інших вантажів.

4.2.5. Балансоутримувачи — утримувати кришки колодязів підземних комунікацій у справному стані та на рівні дорожнього покриття.

4.2.6. При проведенні будівельних робіт встановлювати огорожу місця виконання робіт та утримувати її в належному технічному і санітарному стані, встановлювати інформаційні щити з зазначенням організації-виконавця, відповідального за проведення робіт, строку її закінчення, номеру телефону, за яким можливо одержати додаткову інформацію.

4.2.7. Утримувати в належному стані номерні знаки житлових будинків, таблички та вивіски на службових, виробничих та інших будівлях.

4.2.8. При торгівлі напоями на розлив забезпечувати відведення стічних вод до каналізаційної мережі, а при її відсутності — в спеціальні резервуари.

4.2.9. Укладати договори на надання житлово-комунальних послуг, оплачувати житлово-комунальні послуги у строки, встановлені договором або законом.

4.2.10. Забезпечувати цілісність засобів обліку комунальних послуг та не втручатися в їх роботу.

4.2.11. Дотримуватись правил пожежної і газової безпеки, санітарних норм.

4.2.12.Допускати у приміщення, будинки і споруди представників виконавця-виробника житлово-комунальних послуг у порядку, визначеному законом і договором, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних і профілактичних оглядів та перевірки показників засобів обліку.

4.21.13. Дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства щодо ремонту чи реконструкції приміщень або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг.

4.2.14. Своєчасно проводити підготовку житлового будинку, помешкання та його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період.

4.2.15. Використовувати приміщення житлового будинку за призначенням, забезпечувати збереження житлових і допоміжних приміщень та технічного обладнання.

4.2.16. Дотримуватися правил утримання тварин у домашніх умовах; утримувати тварин у квартирі, де проживають співвласники або наймачі (орендарі), за погодженням з ними.

4.2.17. Згідно з вимогами діючого законодавства України у сфері поводження з відходами укладати договори із спеціалізованими підприємствами на вивезення побутових відходів, здійснювати оплату таких послуг та забезпечувати роздільне збирання побутових відходів

4.3. На об'єктах благоустрою юридичним особам (їх філіям, представництвам, відділенням), фізичним особам-підприємцям, а також громадянам забороняється:

4.3.1. Захаращувати територію міста, власні та прилеглі території будівельними, в тому числі сипучими матеріалами, конструкціями, тарою, сільськогосподарською сировиною, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, накопиченням снігу та криги тощо.

4.3.2. Самовільно висаджувати дерева, кущі, влаштовувати газони, якщо таке не передбачувалося проектом благоустрою і суперечить будівельним нормам і правилам.

4.3.3. Самовільно проводити земляні, будівельні, монтажні та інші роботи.

4.3.4. Вивозити і звалювати сміття, будівельні, побутові, харчові відходи, відходи виробництва, траву, гілля, деревину, листя, сніг у не відведених для цього місцях, влаштовувати звалища.

4.3.5. Самовільно складувати на вулицях, газонах та інших територіях загального користування будівельні матеріали, цеглу, труби, пісок, грунт, щебінь, паливо, будівельні, побутові відходи, сміття, будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків.

4.3.6. Очищати дахи від снігу та льоду без встановлення тимчасових огорож на прилеглих до будівель і споруд територіях. Такі огорожі обов'язково повинні позначатися червоними стрічками, прапорцями тощо.

4.3.7. Використовувати не за призначенням контейнери для збору сміття та твердих побутових відходів.

4.3.8. Розміщувати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях.

4.3.9. Робити надписи, малюнки на стінах будинків, споруд, парканах, тротуарах, шляхах, набережних тощо.

4.3.10. Самовільно розміщувати конструкції, які мають рекламний або інший характер, інформаційно-рекламні плакати, торговельні лотки, кіоски, павільйони.

4.3.11. Забруднювати, самовільно змінювати межі акваторії та прибережні смуги водних об'єктів при виконанні будівельних та ремонтних робіт.

4.3.12. Заправляти, ремонтувати автотранспортні засоби і механізми, човни і катери на прибудинкових територіях, газонах, берегах річок і заток, озер, крім спеціально обладнаних місць, пішохідних доріжках, тротуарах, у парках та скверах, інших територіях загального користування, а також їздити автотранспортом по тротуарах, пішохідних доріжках, газонах, зелених зонах міста та паркуватися на них.

4.3.13. Спалювати опале листя, сміття, гілки, побутові, промислові та інші відходи на території юридичних осіб, домоволодінь, парків, скверів, садів, рекреаційних зон та майданчиків, пам'яток культурної та історичної спадщини, пляжів, кладовищ, інших територіях загального користування, на прибудинкових територіях, територіях будівель та споруд інженерного захисту територій, забруднювати території загального користування та прибудинкові території хімічними та іншими розчинами.

4.3.14. Здійснювати миття транспортних засобів, прання білизни, купання тварин в санітарній зоні річок та водойм, біля криниць та водозбірних колонок, на внутрішньо квартальних територіях.

4.3.15. Захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків.

4.3.16.Кидати сміття, недопалки, папір, тару, ганчір'я, тощо на вулицях, площах, парках, інших громадських місцях, а також спалювати сміття у контейнерах і урнах.

4.3.17. Витрушувати одяг, білизну, ковдри, килими, інші речі, виливати рідину, кидати предмети з балкону, лоджій, вікон та сходів будинків, мити балкони та вікна шляхом зливання води.

4.3.18. Вигулювати та дресирувати домашніх тварин у не відведених для цього місцях. Суворо забороняється вигулювати собак на дитячих майданчиках, на територіях закладів охорони здоров’я, освіти та спорту. Вигулювати собак без наморднику та повідця дозволяється тільки у спеціально відведених для цього місцях або за умов дотримання заходів, які забезпечують  безпеку  людей  та  інших тварин. Власники  домашніх  тварин зобов’язані не допускати забруднення тваринами територій об’єктів благоустрою, прибирати екскременти своїх тварин в усіх випадках.

4.3.19. Самовільно переобладнувати фасади будівель, споруд, огорожі та їх елементи.

4.3.20. Здійснювати паркування автотранспорту на газонах та інших не встановлених для цього місцях.

4.3.21 Забруднювати проїжджу частину вулиць при перевезенні вантажів, виїзді автотранспорту з будівельних майданчиків.

4.3.22. Без відповідної проектно-кошторисної документації проводити на подвір'ях, вулицях, площах та інших територіях загального користування роботи по прокладанню водопровідних, каналізаційних та інших мереж.

4.3.23. Розміщувати оголошення, афіші на будинках, стовпах, парканах, деревах та інших, не визначених для цього місцях.

4.3.24. Виливати рідкі відходи та влаштовувати випуски господарчих стоків на території загального користування міста та у водойми.

4.3.25. Розміщувати рекламні засоби безпосередньо на кладовищах міста та на прилеглих до них територіях.

4.3.26. Торгувати з рук, машин, землі або іншим чином у не встановлених місцях.

4.3.27. Ходити по газонах, зривати квіти, гілки дерев та кущів на вулицях, в парках, скверах та інших територіях загального користування.

4.3.28. Складувати відходи на території міста, на схилах озер, річок та інших водойм, а також в місцях масового відпочинку людей, лісосмугах, зелених насадженнях, парках, скверах, садах, рекреаційних зонах та майданчиках, в пам'ятках культурної та історичної спадщини, на пляжах, кладовищах, інших територіях загального користування, на прибудинкових територіях, дитячих майданчиках.

4.3.29. Скидати в зливову каналізацію виробничі та побутові стоки, нафтопродукти, кидати сміття, пісок, тощо.

4.3.30. Пересування вулицями міста (з твердим покриттям) механізмів на гусеничному ходу, крім зимового періоду, коли їх пересування допускається під час снігових заметів.

4.3.31. Самовільно вирубувати та пошкоджувати дерева й кущі на прибудинкових територіях, у парках, скверах, у водоохоронних зонах, місцях відпочинку, у лісопарковій зоні, на інших територіях загального користування.

4.3.32. Самовільно зносити аварійні та сухостійні насадження.

4.3.33. Самовільно встановлювати малі архітектурні форми, об'єкти зовнішньої реклами.

4.3.34. Фарбувати стіни, облицьовані гранітом та іншими природними матеріалами, скульптурні зображення, пам'ятники, монументи, меморіальні комплекси.

4.3.35. Асфальтувати мозаїчні покриття та покриття з брущатки.

4.3.36. Самовільно встановлювати металеві гаражі та інші збірно-розбірні конструкції, укріплювати тимчасові споруди фундаментом.

4.3.37. Самовільно встановлювати металеві, дерев’яні або з інших матеріалів паркани та огорожі.

4.3.38. Вчиняти інші дії чи бездіяльність, заборонені цими Правилами.

4.4. Власники приватних домоволодінь, в тому числі тих, що використовуються для сезонного та тимчасового проживання, зобов'язані:

4.4.1. Своєчасно проводити капітальний і поточний ремонт домоволодінь, ремонт та фарбування надвірних будівель, огорож, парканів.

4.4.2. Складувати побутові відходи і сміття в спеціально обладнаних місцях, забезпечувати своєчасний вивіз твердих побутових відходів та сплату за їх вивіз.

4.4.3. Не допускати тривалого зберігання палива, добрив, будівельних та інших матеріалів на фасадній частині, прилеглій до домоволодіння території.

4.4.4. Прибирати прилеглу територію до домоволодіння по мірі забруднень.

4.4.5. Не допускати зберігання техніки, механізмів, автомобілів, в тому числі розукомплектованих, на прилеглій території.

4.4.6. Не допускати виробничого ремонту або мийки автомобілів, заміни масла або технічної рідини на прилеглій території.

4.4.7. Забороняється захоронення сміття на території земельних ділянок, на яких розташовані будинки.

4.4.8. Суб’єкти благоустрою зобов’язані виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», рішеннями центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами.


Розділ 5. Організація прибирання території та здійснення благоустрою міста Запоріжжя

5.1. Система санітарної очистки та прибирання території міста передбачає раціональне збирання, швидке видалення, утилізацію, знешкодження та захоронення побутових відходів (господарсько-побутових, у т.ч. харчових відходів із житлових будинків, громадських будинків і споруд, підприємств торгівлі, громадського харчування та культурно-побутового обслуговування; рідких із не каналізованих споруд; вуличного сміття та інших відходів, які накопичуються на території міста) і включає в себе організацію утримання та прибирання у літній та зимовий періоди територій місць загального користування (міських проїздів, тротуарів, внутрішньо-квартальних проїздів та дворових територій, пляжів, ринків, парків, інших об'єктів благоустрою).

5.2. Збирання і вивезення відходів, очистка території в м. Запоріжжі регулюються Законом України «Про відходи», Санітарними правилами утримання територій населених місць, рішеннями Запорізької міської ради щодо збирання і вивезення твердих побутових відходів, іншими нормативно-правовими актами.

5.3. Всі підприємства, установи, організації зобов'язані укладати договори на вивіз твердих побутових відходів із спеціалізованими підприємствами та забезпечувати роздільне збирання побутових відходів.

5.4. Для забезпечення належного санітарного рівня території міста шляхом повного збирання, своєчасного знешкодження та видалення відходів, а також дотримання правил екологічної безпеки при поводженні з ними, організація робіт по прибиранню, санітарній очистці та благоустрою території покладається як на спеціалізовані комунальні підприємства, так і на інші підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та господарювання, а також фізичних осіб, які є суб'єктами благоустрою.

5.5. Планове прибирання проїжджої частини вулиць та площ з удосконаленим покриттям здійснюється організаціями, визначеними згідно чинного законодавства. Прибирання тротуарів та дворових територій будинків, які знаходяться на балансі місцевих рад, підприємств, відомств та кооперативів, об'єднань - співвласників багатоквартирних будинків в межах, визначених технічним паспортом будівель та в межах закріплених територій (органами місцевого самоврядування), здійснюється силами й коштами відповідних житлово-експлуатаційних дільниць, підприємств, відомств, кооперативів та об'єднань - співвласників багатоквартирних будинків.

5.6. Прибирання вулиць, дворів, площ, мостів, тротуарів, газонів, скверів, парків, бульварів та прилеглих до них територій, ринків, вільних земельних ділянок здійснюються підприємствами, організаціями, закладами, орендарями та забудовниками, у віданні яких вони знаходяться, а також громадянами, які мають будинки на правах приватної власності.

5.7. Керівники підприємств та організацій, власники і балансоутримувачі мереж електро- та водопостачання, газопроводів та інших мереж, що мають санітарно-захисні зони, повинні утримувати їх в належному санітарному стані.

5.8. Щоб не створювати перешкоди техніці при прибиранні вулиць забороняється власникам транспортних засобів залишати їх на довгий час (з 24.00 до 6.00) на проїжджій частині вулиць.

5.9. Підприємства, установи, організації, а також власники індивідуальних будинків, зобов'язані прибирати прилеглі до їх домоволодінь території, крім закріплених за підприємствами комунального господарства, в довжину - в межах їх ділянок, ширину - до середини вулиці, провулку, проїзду, а при односторонній забудові - в межах, встановлених районною адміністрацією Запорізької міської ради, регулярно проводити роботи по знищенню карантинних рослин і бур’янів, своєчасно проводити покіс трави на вказаних територіях.

5.10. Території садів, парків, скверів, бульварів, лісопарків, шляхи на території кладовищ та прилеглі до них тротуари та проїзди прибираються й підтримуються в належному стані організаціями, у віданні яких вони знаходяться.

5.11. Власники будівель і споруд, включаючи встановлені сезонно, розташованих на території об'єктів благоустрою (парку, скверу, бульвару, лісосмуги та інше) повинні утримувати закріплену за ними територію та брати участь в утриманні цього об'єкта.

5.12. Прибирання та утримання в належному санітарному стані територій та земельних ділянок, які закріплені за підприємствами та приватними особами для подальшого проектування, здійснюється силами та за рахунок підприємств та приватних осіб, за якими закріплені, з моменту прийняття відповідного рішення.

5.13. Утримання залізничних, трамвайних колій на відстані 1 м від головки зовнішнього рельсу з обох боків колії, мостів, відкосів, насипів, переїздів, переходів через колії, смуг відчуження, які знаходяться в межах міста, трамвайних зупинок повинно здійснюватися силами та за рахунок коштів залізничних та електротранспортних організацій, які експлуатують ці споруди. Капітальний та поточний ремонт суміщеного трамвайного полотна виконується силами дорожніх підприємств та електротранспортним підприємством з розподілом коштів за виконані обсяги робіт між цими підприємствами.

5.14. Керівники підприємств торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування зобов'язані забезпечити прибирання території, яка надана їм у користування в межах відведеної або закріпленої території, але в радіусі не менше 15 метрів від межі, регулярно виконувати роботу по знищенню карантинних рослин, бур’янів і своєчасному покосу трав на власних, закріплених та прилеглих територіях.

Підтримання чистоти на територіях, прилеглих до вказаних об'єктів, провадиться протягом всього робочого часу і після закінчення роботи. Прибирання територій зон паркування здійснюють підприємства паркування.

5.15. Прибирання і утримання пунктів зупинки міського пасажирського транспорту здійснюється організаціями та підприємствами, у віданні яких знаходяться дані ділянки та прилеглі до них території у радіусі 15 м.

Прибирання території невідокремлених зупинкових пунктів (зупинкових майданчиків, павільйонів, навісів, кишень, та напівкишень) та стоянок таксі, суміщених з тротуарами, покладається на відповідні дільниці, підприємства, заклади, організації, за якими закріплені для прибирання ці території, а також орендарів, забудовників, власників зупинкових пунктів.

Прибирання місць відстою та розвороту транспортних засобів на кінцевих зупинках міського пасажирського транспорту, у т.ч. маршрутних таксі та прилеглих до них територій у радіусі 15 м покладається на транспортні підприємства.

Прибирання платних стоянок автотранспорту, стоянок таксі, територій автокооперативів та місць паркування здійснюється їх власниками (користувачами, балансоутримувачами).

Обов'язкове забезпечення перевізниками місць відстою та розвороту транспортних засобів на кінцевих зупинках міського пасажирського транспорту, в тому числі маршрутних таксі, урнами, контейнерами для сміття, біотуалетами або стаціонарними туалетами.

5.16. Прибирання та очистка канав, труб, дренажів, призначених для відводу поверхневих та ґрунтових вод з вулиць і доріг, очистка колекторів дощової та зливної каналізації, зливостоків проводиться балансоутримувачем; на території підприємств та організацій - цими підприємствами, організаціями; на території приватного сектору - домовласниками. Відомчі водовідвідні споруди обслуговуються відповідними відомствами.

Очищення дощової каналізації, оглядових та дощеприймальних колодязів від сміття та наносного ґрунту в міру потреби з негайним їх вивезенням здійснюється підприємствами, які експлуатують ці споруди.

5.17. Відповідальність за технічний, санітарний стан підземних переходів покладається на балансоутримувачів, суб'єктів господарської діяльності, користувачів (орендарів) та власників нерухомого майна, що розташовано в підземному переході.

5.18. Громадські туалети і міські полігони відходів повинні утримуватися в належному стані підприємствами та організаціями, у віданні яких вони знаходяться. Залишати на вулиці побутове сміття в очікуванні сміттєвозів, забруднювати територію міста при перевезенні сміття, сипких та інших матеріалів, виливати рідкі відходи в каналізаційні люки, на тротуари, газони і проїжджу частину дороги, складувати будівельні матеріали, тверде паливо, будівельні та промислові відходи та сміття на вулицях, проїздах та у невстановлених місцях забороняється.

5.19. Будівельні та інші організації при здійсненні будівельних, ремонтно-будівельних та відновлюваних робіт зобов'язані прибирати надані під забудови території та на прилеглих до будівельних майданчиків території по периметру на відстані 15 м від залишків будівельних матеріалів, зайвого ґрунту та будівельного сміття в процесі роботи протягом усього періоду будівництва до здачі об'єкта в експлуатацію та забезпечувати вивіз відходів на спеціально відведені місця чи об'єкти поводження з відходами. Будівельні майданчики повинні бути огороджені огорожами встановленого зразка згідно вимог Держгірпромнагляду та мати відповідні майданчики для очищення техніки, яка використовується на будівництві, до виїзду їх з території забудови на міські вулиці.

5.20. Районними адміністраціями Запорізької міської ради з метою запобігання засмічення територій районів міста, скверів, парків, бульварів, зон відпочинку та місць масового відвідування громадян, які знаходяться на балансі районних адміністрацій Запорізької міської ради встановлюються урни. Відстань між урнами визначається районними адміністраціями міської ради в залежності від інтенсивності використання магістралі (території), але не більш ніж 40 м. на пожвавлених і 100 м. на малолюдних.

Крім того, урни встановлюються:

 • балансоутримувачами зупинок та зупинкових комплексів — в місцях зупинки міського транспорту;
 • підприємствами, організаціями (орендарями або забудовниками) — проти своїх споруд, як правило, біля входу та виходу;
 • торгуючими організаціями — біля входу та виходу з торговельних приміщень, біля наметів, ларьків, павільйонів та  інше;
 • підприємствами та організаціями — у скверах, на бульварах, у парках, у віданні яких вони знаходяться.
 • установами освіти, охорони здоров'я — біля входу та виходу на закріплених територіях.

Урни повинні утримуватися у справному й охайному стані, очищатися від сміття в міру накопичення його, один раз на тиждень промиватися та дезінфікуватися. Фарбування урн та інших малих архітектурних форм повинно проводитись не рідше 1 разу на рік.

5.21. Правила роботи в період з 15 квітня по 15 жовтня.

5.21.1. У період з 15 квітня по 15 жовтня повинні здійснюватися прибирання, змив вулиць, площ та інших територій міста. Залежно від погодних умов цей період може бути змінений.

5.21.2. Забороняється в зазначений період виконувати механізоване прибирання і підмітання без зволоження. Миття проїжджої частини вулиць, тротуарів, площ, бульварів проводиться в плановому порядку, але не рідше двох разів на тиждень механізмами підприємств комунального господарства і підприємств, у віданні яких ці території знаходяться, в період з 23.00 до 6.00 ранку.

5.21.3. Підприємства та організації можуть укладати договори з підприємствами комунального господарства на механізоване прибирання й змив вулиць, бульварів, площ та інших закріплених за ними територій.

5.21.4. Всі роботи, пов'язані з літнім прибиранням, необхідно проводити з дотриманням правил додержання тиші з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу шуму на здоров'я населення.

5.21.5. Миття тротуарів необхідно здійснювати з особливою обережністю, щоб не засмічувати цоколі споруд і закінчувати його до початку миття проїзної частини (щоб не засмічувати промиті лотки).

5.21.6. Відповідальність за прибирання тротуарів несуть підприємства, установи, організації, на балансі яких вони знаходяться, або за якими закріплені відповідні території.

5.22. Правила прибирання з 15 жовтня по 15 квітня.

5.22.1. У період з 15 жовтня по 15 квітня повинно проводитися прибирання території, вивезення снігу, льоду, грязі. Залежно від погодних умов цей порядок може бути змінений районними адміністраціями Запорізької міської ради. Як правило, ці роботи повинні проводитися до початку руху громадського транспорту і у міру необхідності протягом дня.

5.22.2. Прибирання снігу підприємствами установами організаціями і громадянами, які є користувачами земельних ділянок, повинно розпочинатися негайно з початку випаду опадів у вигляді снігу і з метою уникнення накату продовжуватися до його закінчення.

Дозволяється укладення свіжого снігу в вали на всіх вулицях й майданчиках, включаючи території автобусних зупинок, з наступним негайним вивезенням. Забороняється захаращування проїздів і проходів, укладення снігу й льоду на газони з насадженнями.

5.22.3. Очистка дахів від снігу і видалення наростів на карнизах, дахах і водостічних трубах повинні проводитися систематично силами і засобами власників і орендарів будинків і споруд, балансоутримувачів з обов'язковим додержанням запобіжних заходів з метою уникнення нещасних випадків з пішоходами і пошкоджень повітряних мереж, світильників і зелених насаджень. У разі необхідності скинутий з дахів сніг повинен бути зібраний.

5.22.4. Механізоване посипання піском і обробка хлоридами та іншими, дозволеними для цих цілей матеріалами, проїжджої частини вулиць площ, мостів, перехресть, під'їздів, спусків проводиться в плановому порядку комунальними підприємствами.

5.22.5. Комунальні підприємства з обслуговування житлового фонду підприємства, організації можуть укладати договори з спеціалізованими підприємствами на механізоване посипання піском та іншими, дозволеними для цих цілей матеріалами, вулиць, внутрішньоквартальних доріг, площ, перехресть, тротуарів, закріплених за ними або проводити цю роботу своїми силами й засобами.

5.22.6. Тротуари, доріжки в скверах і на бульварах, сходи в будинках, зупинки міського пасажирського транспорту, розташовані навпроти домоволодінь, та інші небезпечні для проїзду автотранспорту і проходу пішоходів місця посипаються піском та іншими, дозволеними для цих цілей матеріалами, житлово-експлуатаційними дільницями, підприємствами, організаціями, домовласниками, за якими закріплені ці ділянки для прибирання.

5.22.7. Місця розміщення снігу, необхідно узгоджувати з районними санепідемстанціями з урахуванням конкретних місцевих умов, виключаючи при цьому можливість негативного впливу на навколишнє середовище. Складування забрудненого снігу та льоду на території зелених насаджень забороняється. Погодження повинна виконувати відповідна районна адміністрація Запорізької міської ради.

5.22.8. Організації, відповідальні за прибирання закріплених за ними територій, повинні забезпечити завезення, заготовку та збереження необхідної кількості протиожеледних матеріалів.

5.22.9. Суб'єкти господарювання, які допустили витік води на проїжджу частину дороги або тротуару, очищають ці території власними силами або укладають договори із спеціалізованими комунальними підприємствами.

5.23. Правила прибирання і утримання дворових територій.

5.23.1. Дворові території повинні утримуватися в чистоті. Прибирання й очищення дворів проводяться відповідно до затвердженого графіку.

5.23.2. Забороняється спалювати опале листя, гілки, ялинки та сосни, тощо. В житловому фонді комунальної власності вивіз опалого листя, гілок, ялинок та сосен здійснюється виконавцем послуг з вивезення побутових відходів.

5.23.3. Побутове сміття і харчові відходи повинні зберігатися в сміттєзбірниках і контейнерах, які відповідають санітарним вимогам.

Рідкі нечистоти в не каналізованих будинках збираються в водонепроникні вигрібні (помийні) ями з люками, вбудованими так, щоб у них не проникали дощові води.

Майданчики під сміттєзбірники і контейнери робляться розміром згідно санітарних норм.

Під'їзди до майданчиків і вигрібних ям повинні бути впорядковані і забезпечувати вільний під'їзд спецмашин. Відповідальність за благоустрій та санітарний стан майданчиків і під'їздів до них, справність сміттєзбірників в дворах несе виконавець послуг з вивезення побутових відходів.

Сміттєзбірники, контейнери, майданчики під них повинні своєчасно очищатися від сміття, грязі і снігу, а влітку, крім того, промиватися водою з допомогою шлангів і дезінфікуватися не рідше двох разів на тиждень. Також промиваються і дезінфікуються забірні рукави асенізаційних машин. Миття і дезінфекція проводиться підприємствами, які здійснюють санітарне очищення за договорами з замовниками робіт.

Крупногабаритне сміття вивозиться виконавцем послуг з вивезення побутових відходів у визначені дні за графіком.

5.23.4. Відходи з домоволодінь вивозяться спеціалізованими підприємствами, в тому числі на підставі договорів, спеціально обладнаним транспортом.

5.23.5. Місця (майданчики) для розміщення на прибудинкових територіях контейнерів для збору твердих побутових відходів визначаються балансоутримувачами багатоквартирного житлового фонду і узгоджуються з районними адміністраціями Запорізької міської ради, міською санітарно-епідеміологічною станцією,  виконавцем послуг з вивезення відходів.

5.23.6. Графіки руху спецавтотранспорту для збору побутових відходів розробляються суб'єктами господарювання, що здійснюють вивіз відходів, та погоджуються з міською санітарно-епідеміологічною станцією, балансоутримувачами багатоквартирного житлового фонду, вуличними (будинковими) комітетами.

5.23.7. Громадяни міста у сфері благоустрою зобов'язані утримувати в належному стані дворові та прибудинкові території, укладати договори з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, що займаються збиранням, перевезенням, знешкодженням та захороненням відходів. Кожен господар приватного домоволодіння повинен укладати договір на вивезення побутових відходів з урахуванням кількості проживаючих осіб.

5.23.8. Прибирання майданчиків, на яких встановлені контейнери для збору твердих побутових відходів, і прилеглих до них територій здійснює виконавець послуг з вивезення побутових відходів.

В районах приватної забудови в місцях збору побутового сміття у спецавтотранспорт прибирає вантажник підприємства, який надає послуги. Відповідальність за належний технічний стан контейнерів для збору твердих побутових відходів несе їх власник.

5.23.9. Вивіз рідких нечистот із вигрібних ям домоволодінь здійснюється спеціалізованим транспортом за рахунок балансоутримувача (власника, користувача) будинків (квартир).

5.23.10. Домовласники забезпечують вільний під'їзд до вигрібних ям і туалетів та освітлення даних територій в темний час доби.

5.23.11. Вибирання твердих осадів із каналізаційних колодязів, вигрібних туалетів та ям проводиться безпосередньо на транспортний засіб для негайного їх вивезення.

5.23.12. Дворові та громадські туалети повинні утримуватися їх власниками (балансоутримувачами) в постійній чистоті та справності, щоденно дезінфікуватись.

5.23.13. При виконанні в будинках (квартирах) ремонтних робіт будівельне сміття щоденно вивозиться балансоутримувачами (власниками) будинків (квартир) та організаціями, які проводять ремонт, на спеціально відведені місця чи об'єкти поводження з відходами.

5.23.14. Територія об'єктів залізничного транспорту прибирається їх балансоутримувачем (власником, користувачем) в межах охоронних зон.

5.23.15. Балансоутримувачі (власники, користувачі) земельних ділянок, розміщених на берегах річок та спусків до них, вулицях, що не мають забудови з протилежної сторони, здійснюють прибирання прилеглої та протилежної території.

5.23.16. Балансоутримувачі багатоквартирного житлового фонду зобов'язані: утримувати підвали, горища, інші допоміжні приміщення закритими або обладнувати їх сітками для попередження проникнення в них тварин; забезпечувати прибирання допоміжних приміщень від сміття, сторонніх предметів, а також своєчасну санітарну обробку їх після аварійних ситуацій на внутрішньо-будинкових мережах.

Суб'єкти господарювання, яким виділені земельні ділянки на території парків, скверів, зелених зон для ведення їх діяльності повинні приймати участь в їх утриманні пропорційно займаній площі на договірних засадах.

Нагляд за дотриманням санітарних правил утримання вулиць, дворів та інших територій міста здійснюється в межах своєї компетенції органами внутрішніх справ, міською санітарно-епідеміологічною станцією, та іншими уповноваженими органами або установами.


Розділ 6. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій загального користування:

6.1.1. Парків (гідропарків, парків культури і відпочинку, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, меморіальних та інших (надалі — парків), рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку.

Благоустрій та утримання у належному стані територій парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі відповідно до «Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури, та житлово-комунального господарства від 10.04.2006 р. № 105, цих Правил та інших нормативно-правових актів.

Благоустрій території парків, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюється відповідно до затверджених планів. До затвердження відповідних планів благоустрій вказаних об’єктів благоустрою здійснюється з додержанням цих Правил в порядку та обсязі, що забезпечує задоволення соціально-культурних потреб громадян, умови безпеки їх життю та здоров’ю з додержанням природоохоронного законодавства.

Благоустрій та утримання у належному стані вказаних у цьому пункті територій включає:

 • санітарне очищення: прибирання сміття, відходів, листя; встановлення, щоденне та по мірі наповнення очищення урн; утримання контейнерів для сміття та відходів, укладення договорів на їх вивезення;
 • освітлення територій;
 • озеленення, збереження зелених насаджень;
 • відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;
 • утримання у належному стані відповідно до цих Правил належних балансоутримувачу будівель, споруд та їх фасадів, що розташовані на території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку;
 • встановлення та утримання у належному стані обладнання, приладів освітлення, садових лав, таблиць планів території, меморіальних дошок, пам’ятників та інших елементів благоустрою; 
 • забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян;
 • забезпечення належної роботи атракціонів, обладнання майданчиків для дозвілля та  відпочинку.

З метою підвищення природоохоронних, естетичних, рекреаційних та інших корисних властивостей і забезпечення належного санітарного стану на території парків землекористувачі (або підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці), у віддані яких перебувають ці об’єкти, здійснюють:

 • забезпечення режиму парків і встановлення інформаційно-охоронних, межових охоронних щитів за зразками, затвердженими в установленому порядку, для інформування їх відвідувачів про межі, режим і правила поведінки;
 • догляд за територією та насадженнями, забезпечення їх належного санітарного стану і рекреаційного благоустрою та проведення санітарних рубок, рубок реконструкції і догляду;
 • посадку цінних порід дерев і чагарників, сприяння збереженню їх самосіву та композиції із дерев, чагарників, квітів та трав’яних газонів, а також боротьбу із бур’янами;
 • охорону, збереження і раціональне використання природних комплексів та об’єктів парків та природних ресурсів в його межах згідно до вимог чинного природоохоронного законодавства.

На територіях головних алей, парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку встановлюються урни для сміття на відстані не більш ніж 40 метрів одна від одної. Кількість урн встановлюється з розрахунку одна урна на 800 кв. метрів зазначених територій.

Господарська зона з ділянками, що відведені для встановлення контейнерів для сміття, повинна бути розташована не ближче 50 метрів від місць масового накопичення відпочиваючих (танцмайданчиків, естради, фонтанів, головних алей, видовищних павільйонів тощо). Визначення кількості контейнерів для господарських ділянок встановлюється з розрахунку середнього накопичення відходів за 3 дні.

Громадські туалети необхідно влаштовувати на відстані не ближче 50 метрів від місць масового накопичення відпочиваючих, виходячи з розрахунку одне місце на 500 відвідувачів.

Збір листя на території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів, для їх подальшого вивезення та утилізації, здійснюється тільки на головних алеях, доріжках, майданчиках для відпочинку, партерних газонах, галявинах, квітниках. Спалювати листя на території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів забороняється.

Благоустрій території парків, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюється відповідно до затверджених планів. До затвердження відповідних планів благоустрій вказаних об’єктів благоустрою здійснюється з додержанням цих Правил та в обсязі, що забезпечує задоволення соціально-культурних потреб громадян, умови безпеки їх життю та здоров’ю і в порядку, передбаченому пунктом 5.1.4 цих Правил.

Пошкодження зелених насаджень в межах рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, парків, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку, об’єктах благоустрою, а також збір квітів, грибів, насіння рослин тощо на газонах, квітниках, штучних галявинах забороняється.

Догляд за садовими (парковими) урнами включає: видалення сміття, прибирання бруду, миття, фарбування. Періодичність догляду визначається залежно від інтенсивності експлуатації.

Поливальні пристрої повинні бути в справному стані, регулярно оглядатися і ремонтуватися.

Літні поверхневі і заглиблені поливальні мережі водопроводу на зиму підлягають консервації згідно із встановленими правилами.

Полив територій зазначених у цьому пункті, проводиться з квітня по жовтень щоденно, за винятком наявності опадів.

На територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку забороняється будь-яка діяльність, що не пов’язана з виконанням покладених на них завдань і загрожує збереженню цих територій, а саме:

 • проведення господарської і підприємницької діяльності що не відповідає їх призначенню;
 • незаконна вирубка і пошкодження дерев та чагарників, а також знищення і пошкодження природного трав’яного покриву, газонів, квітників;
 • їзда верхи, в’їзд і проїзд всіх видів транспортних засобів, крім спеціалізованого автотранспорту та випадків проведення господарських заходів, пов’язаних з забезпеченням функціонування зазначених об’єктів і здійснення природоохоронних заходів;
 • самовільне встановлення мангалів, випалювання сухої рослинності або її залишків, а також спалювання чи захоронення деревини та інших матеріалів;
 • знищення або пошкодження інформаційно-охоронних щитів, межових, охоронних і господарських знаків, пошкодження алей, стежок, рекреаційних об’єктів і паркової меблі;
 • невжиття заходів з попередження або ліквідації негативних наслідків господарської і рекреаційної діяльності, аварій, несприятливих природних явищ та іншого шкідливого впливу на збереження природних комплексів і ландшафтів парку;
 • застосування пестицидів, псування та забруднення земель хімічними і радіоактивними речовинами, паливно-мастильними матеріалами, неочищеними стічними водами та іншими відходами, влаштування сміттєзвалищ, а також складування ґрунту, листя та інших будь-яких матеріалів, посипання льоду і снігу сіллю на алеях парку;
 • розміщення на деревах рекламних щитів, електропроводів, добування з дерев соку і живиці, нанесення їм механічних пошкоджень;
 • залишення дерев та гілок з механічними пошкодженнями, буреломних дерев, а також деревини та порубкових залишків на термін більш 3 днів після проведення догляду за зеленими насадженнями;
 • будь-яка діяльність, що може негативно вплинути на стан збереження природних комплексів.

6.1.2. Пам'ятників культурної та історичної спадщини.

Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов’язані утримувати пам’ятки культурної спадщини в належному стані за власний рахунок, своєчасно проводити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення, відповідно до вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини» та охоронного договору, укладеного з органом охорони культурної спадщини.

Використання пам’яток культурної спадщини, пам’яток повинно здійснюватися відповідно до режимів, встановлених органами охорони культурної спадщини, у такий спосіб, що потребує якомога найменших змін і доповнень та забезпечує збереження їх матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядження, оздоблення тощо.

Власники, балансоутримувачі, користувачі пам’яток або їхніх частин, або уповноважені ними органи, незалежно від форм власності на ці пам’ятки, зобов’язані укласти з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронний договір.

Прибирання, збір та вивезення сміття здійснюється згідно із загальним порядком санітарного очищення територій.

6.1.3. Майданів, площ, бульварів, проспектів, набережних.

Благоустрій та утримання майданів, площ, бульварів, проспектів міста здійснюється відповідно до порядку, встановленого для благоустрою та утримання доріг, вулиць, умов цих Правил, інших нормативно-правових актів.

6.1.4. Доріг,  вулиць, провулків, узвозів, проїздів.

Власники доріг, вулиць або уповноважені ними органи повинні здійснювати їх експлуатаційне утримання та мають право вимагати від користувачів дотримання чинних нормативно-правових актів щодо дорожнього руху, правил ремонту і утримання вказаних об’єктів, правил користування дорогами і дорожніми спорудами та їх охорони.

Забороняється самовільно використовувати дороги не за їх призначенням, встановлювати засоби організації дорожнього руху, засоби примусового обмеження швидкості («лежачих поліцейських»).

Власники, користувачі дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації зобов'язані:

 • своєчасно і якісно виконувати експлуатаційні роботи відповідно до технічних правил з дотриманням норм і стандартів з безпеки руху;
 • постійно контролювати експлуатаційний стан усіх елементів дорожніх об'єктів та негайно усувати виявлені пошкодження чи інші перешкоди в дорожньому русі, а за неможливості це зробити – невідкладно позначити їх дорожніми знаками, сигнальними, огороджувальними і направляючими пристроями відповідно до діючих нормативів або припинити (обмежити) рух;
 • контролювати якість робіт, що виконуються підрядними організаціями;
 • вирішувати питання забезпечення експлуатації дорожніх об'єктів у надзвичайних ситуаціях, за несприятливих погодно-кліматичних умов, у разі деформації та пошкодження елементів дорожніх об'єктів, аварії на підземних комунікаціях або виникнення інших перешкод у дорожньому русі разом із спеціалізованими службами організації дорожнього руху;
 • аналізувати стан аварійності на дорожніх об'єктах, виявляти аварійно небезпечні ділянки і місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, розробляти і здійснювати заходи з вдосконалення організації дорожнього руху для усунення причин та умов, що призводять до їх скоєння;
 • в разі необхідності разом з Державною автомобільною інспекцією МВС України брати участь в огляді місць дорожньо-транспортних пригод для визначення дорожніх умов, за яких вони сталися, та усувати виявлені недоліки. Нести в межах чинного законодавства відповідальність за дорожньо-транспортні пригоди, якщо вони відбулися в наслідок неналежного виконання вимог п. 6.1.4 цих Правил.
 • сповіщати районні адміністрації та учасників дорожнього руху про закриття або обмеження руху, стан дорожнього покриття і рівень аварійності на відповідних ділянках, про погодно-кліматичні та інші умови, що ускладнюють рух та роблять його небезпечним;
 • забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, а також безпеки дорожнього руху під час виконання дорожньо-експлуатаційних робіт.

Власники транспортних засобів зобов'язані виключати можливість винесення на дорожні об'єкти землі, каміння, будівельних матеріалів, а також засмічення проїзної частини внаслідок переповнення кузова транспортного засобу сипучими матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря.

Забороняється заправляти транспортні засоби пально-мастильними матеріалами з автомобільних та інших пересувних бензогазозаправників, займатися торгівлею пально-мастильними та іншими матеріалами і виробами, а також мити транспортні засоби на проїзній частині дорожніх об'єктів, узбіччі та тротуарах.

Забороняється перевезення будівельного сміття та сипучих матеріалів відкритим способом.

Власники та користувачі земельних ділянок, а також власники або користувачі будівель та споруд, малих архітектурних форм, інженерних комунікацій, що розташовані в межах «червоних ліній» міських вулиць і доріг, зобов'язані:

 • у місцях розміщення споруд побутово-торговельного призначення та інших будинків і споруд масового відвідування, влаштовувати місця для стоянки транспортних засобів і виїзду на дорожні об'єкти згідно встановлених норм та правил;
 • утримувати в належному стані виїзди з цих ділянок, запобігати винесенню на дорожні об'єкти землі, каміння та інших матеріалів, сміття;
 • установлювати і утримувати в справному стані огорожі і вживати заходи для запобігання неконтрольованому виходу худоби та свійської птиці на дорожні об'єкти;
 • утримувати в належному стані зелені насадження, охоронні зони інженерних комунікацій, тротуари, обладнані стоянки автомобілів, трамвайне полотно та інші елементи дорожніх об'єктів;
 • забезпечувати прибирання сміття, снігу, опалого листя та інших відходів, а в разі необхідності проводити обробку тротуарів протиожеледними матеріалами;
 • забезпечувати належний технічний стан інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших використовуваних елементів дорожніх об'єктів відповідно до їх функціонального призначення та діючих нормативів;
 • у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об'єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об'єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, а також Державну автомобільну інспекцію МВС України;
 • дотримувати вимог діючих норм і правил охорони дорожніх об'єктів.

У межах «червоних ліній» міських вулиць і доріг забороняється:

 • розміщувати гаражі, голуб’ятники та інші споруди й об'єкти, крім об’єктів, визначених відповідними державними будівельними нормами і правилами;
 • розміщувати контейнери та іншу тару для твердих побутових і харчових відходів;
 • скидати на проїзну частину дороги сніг, смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;
 • спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;
 • скидати промислові, меліоративні і каналізаційні води в систему дорожнього зливостоку;
 • встановлювати намети та влаштовувати місця для відпочинку;
 • самовільно виконувати будь-які роботи без одержаннянатедозволу, якщо це передбачено Законом.

При виконанні робіт по ремонту і утриманню автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів дорожньо-експлуатаційні організації у першочерговому порядку повинні здійснювати заходи щодо безпеки дорожнього руху на основі обліку і аналізу дорожньо-транспортних подій, результатів обстежень і огляду автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів і, передусім, на аварійних і небезпечних ділянках та у місцях концентрації дорожньо-транспортних подій.

Власники, користувачі дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації, користувачі дорожніх об'єктів та спеціалізовані служби організації дорожнього руху зобов'язані забезпечувати зручні і безпечні умови руху, сприяти збільшенню пропускної спроможності дорожніх об'єктів, запобігати травмуванню учасників дорожнього руху, пошкодженню транспортних засобів і дорожніх об'єктів, забрудненню навколишнього середовища, здійснювати інші заходи відповідно до вимог чинного законодавства.

Всі дорожні об'єкти згідно з їх класифікацією та значенням підлягають інвентаризації, технічному обліку і паспортизації власниками дорожніх об'єктів або уповноваженими ними органами.

Ремонт і утримання дорожніх об'єктів повинні виконуватися відповідно до Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 р. № 198, а також Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України П-Г.1-218-113-97 затверджених наказом Української державної корпорації по будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг «Укравтодор» від 26.09.1997 р. № 190, інших будівельних та санітарних норм та правил. Якість робіт з ремонту та утриманню об'єктів повинна відповідати вимогам комфортності, економічності та безпеки дорожнього руху.

Закриття вулиць і шляхів для руху транспорту здійснюється за розпорядженням Запорізького міського голови.

6.1.5. Місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування транспорту).

На територіях місць для стоянки транспортних засобів забезпечується додержання «Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 115, «Правил паркування транспортних засобів», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1342, загальних вимог санітарного очищення територій, вимог цих Правил, встановленого порядку та режиму паркування.

Утримання у належному санітарно-екологічному стані територій місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування) здійснюють їх балансоутримувачі або особи, яким передані зазначені території у користування на підставі цивільно-правових угод, або особи, на яких обов’язок з утримання  відповідної території покладений договором або актом органу місцевого самоврядування.

У випадку розміщення місць для паркування на проїзної частині дороги санітарне очищення території здійснюють особи, на яких покладено обов’язок з прибирання такої дороги, або особи, на яких обов’язок з утримання відповідної території покладено договором або актом органу місцевого самоврядування.

У спеціально обладнаних місцях для стоянки транспортних засобів забороняється:

 • засмічувати територію, а також мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях;
 • розпалювати вогнища;
 • зливати відпрацьовані мастила на землю, дорожнє покриття;
 • псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкоджувати зелені насадження.

Місця для стоянки транспортних засобів (автостоянки, місця паркування) використовуються виключно за цільовим призначенням. Не допускається завалювання території місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування) сміттям, відходами, товарами, тарою, обладнанням тощо.

Майданчик для паркування, стоянки транспортних засобів повинен бути розміченим по місцях стоянки й пронумерованим відповідно до схеми розміщення транспортних засобів.

Балансоутримувачі або особи, яким передано території для стоянки транспортних засобів, зобов’язані укладати договори на вивезення та утилізацію відходів.

6.1.6. Майданчиків для дозвілля та відпочинку.

Утримання майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на території яких розміщені  вказані майданчики відповідно до цивільно-правових угод.

Майданчики для дозвілля та відпочинку повинні бути безпечними для життя та здоров’я громадян, наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду. 

Не допускається наявність поламаного, небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.

6.1.7. Місць для організації ярмарків та майданчиків сезонної торгівлі.

Місця для організації ярмарків та майданчики для сезонної торгівлі утримуються особами, яким зазначені території надаються з метою проведення цих заходів.

Організація ярмарків, майданчиків сезонної торгівлі має відповідати санітарним, протипожежним нормам і правилам.

Особи, яким дозволяється організація ярмарків та/або сезонної торгівлі, зобов’язані:

 • забезпечити належне утримання території, у тому числі санітарне очищення;
 • укласти договір на вивезення твердих побутових відходів та вторинної сировини;
 • встановити сміттєзбірники, урни для роздільного збирання відходів та сміття;
 • забезпечити збереження всіх елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень на наданій території.

Контроль за порядком організації ярмарків та сезонної торгівлі здійснюють уповноважені посадові особи департаментів та управлінь Запорізької міської ради, Інспекція з благоустрою міста Запорізької міської ради, інші уповноважені органи державної влади та місцевого самоврядування в межах своїх повноважень.

6.2. Порядок здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території, територій житлової та громадської забудови

6.2.1. Благоустрій території житлової та громадської забудови регламентується «Правилами утримання житлових будинків та прибудинкових територій», затверджених наказом Держжитлокомунгоспу від 17.05.2005 № 76, цими Правилами та іншими нормативними актами у цій сфері.

6.2.2. Утримання в належному стані та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться балансоутримувачем цього будинку або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачем укладено відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території.

6.2.3. Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки зобов’язані на умовах договору, укладеного з органом місцевого самоврядування, забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

6.2.4. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, проводиться районною адміністрацією.

6.2.5. Підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, фізичним особам-підприємцям, громадянам суворо забороняється створювати звалища та скидати сміття за межами відведених для цього місць.

6.2.6. Не допускається залишати автотранспортні засоби, механізми на внутрішньоквартальних проїздах або переобладнувати їх, що заважає руху спеціальних машин «швидкої допомоги», пожежних, прибиральної та аварійної техніки, а також самовільно влаштовувати постійні стоянки службового, приватного, вантажного і громадського транспорту на прибудинкових територіях, прилеглих територіях до житлової та громадської забудови та внутрішніх дворах житлових будинків.

У разі порушення зазначених умов, Державна автомобільна інспекція МВС України зі складанням відповідного акту може евакуювати транспортні засоби з стягненням з порушників трат на транспортування, утримання та збереження транспортного засобу.

6.2.7. Забороняється розміщення та/або залишення будівельних матеріалів (піску, щебеню, мішків із матеріалами та ін.), будівельного сміття та відходів на прибудинкових територіях, територіях житлової та громадської забудови.

6.2.8. Забороняється складати та/або спалювати опале листя на прибудинкових територіях.

6.2.9. Власники приватних, користувачі орендованих будинків повинні прибирати прилеглу територію від паркану домоволодіння до краю проїзної частини дороги.

6.3. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців та закріплених за ними територій

6.3.1. Підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці забезпечують благоустрій та утримання в належному стані земельних ділянок або об’єктів благоустрою, наданих їм на праві власності чи користування, відповідно до закону, цих Правил та інших нормативних актів.

6.3.2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть передавати об'єкти благоустрою на баланс підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам-підприємцям відповідно до вимог закону.

6.3.3. Балансоутримувач об'єкта благоустрою з метою належного його утримання та здійснення своєчасного ремонту може залучати для цього інші підприємства, установи, організації, фізичних осіб-підприємців .

6.3.4. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами-підприємцями території визначають районні адміністрації.

6.3.5. Посадові особи підприємств, установ, організацій, фізичні  особи-підприємці несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність,  що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров'ю громадян на власних та закріплених за ними територіях, відповідно до закону.

6.4. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій будівель та споруд  інженерного захисту, санітарних споруд

6.4.1. Утримання в належному стані територій будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд здійснюється їх балансоутримувачами відповідно до закону, цих Правил та інших нормативно-правових актів.

6.4.2. Балансоутримувачі будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд зобов’язані своєчасно здійснювати обстеження та паспортизацію, поточний та капітальний ремонт вказаних будівель та споруд, забезпечити їх належну та безпечну роботу.

6.5. Утримання пляжів. Режим використання водоохоронних зон

6.5.1. Суб'єкти господарювання, за якими закріплені місця масового відпочинку людей на воді, забезпечують їх питною водою, достатньою кількістю сміттєзбірників і туалетів, щитами з інформацією про підпорядкування об'єкту. Функціонування вказаних місць щорічно погоджується з міською санітарно-епідеміологічною станцією.

6.5.2. Прибирання територій пляжів здійснюється суб'єктами господарювання, за якими закріплені ці території.

6.5.3. На території водоохоронних зон забороняється:

 • використання стійких та сильнодіючих пестицидів;
 • влаштування кладовищ, скотомогильників, звалищ, полів фільтрації;
 • скидання неочищених стічних вод, використовуючи рельєф місцевості (балки, пониззя, кар'єри тощо).

6.5.4. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється:

 • розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво;
 • зберігання та застосування пестицидів і добрив;
 • влаштування літніх таборів для худоби;
 • будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;
 • миття та обслуговування транспортних засобів і техніки;
 • влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо.

Об'єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватись, якщо при цьому не порушується її режим. Не придатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг.

6.6. Додержання тиші в громадських місцях

6.6.1. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою відвернення та зменшення шкідливого впливу на здоров'я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів зобов'язані не допускати впродовж доби перевищення рівнів шуму, встановлених санітарними нормами для наступних приміщень і територій міста (захищені об'єкти):

 • житлових будинків і прибудинкових територій;
 • лікувальних санаторно-курортних закладів, будинків-інтернатів, закладів освіти, культури;
 • готелів і гуртожитків;
 • закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального бізнесу;
 • інших будівель і споруд, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;
 • парків, скверів, зон відпочинку, розташованих на території мікрорайонів і груп житлових будинків.

6.6.2. Шум на захищених об'єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби.

6.6.3. У час з 22 до 8 години на захищених об'єктах забороняється гучний спів і викрики, користуватися звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів.

Проведення на захищених об'єктах ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, забороняється в робочі дні з 21 до 8 години, а в святкові та неробочі дні — цілодобово.

6.6.4. Власник або орендар приміщень, в яких передбачається проведення ремонтних робіт, зобов'язаний повідомити мешканців прилеглих квартир про початок зазначених робіт. За згодою мешканців усіх прилеглих квартир ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися також у святкові та неробочі дні. Шум, що утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати санітарних норм цілодобово.

6.6.5. Передбачені підпунктами другим, третім, четвертим цього пункту вимоги щодо додержання тиші та обмежень певних видів діяльності, які супроводжуються шумом, не поширюються на випадки:

 • здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;
 • здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму за межі таких приміщень;
 • попередження або ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій;
 • надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень;
 • попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань цивільної оборони;
 • проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів, про які завчасно сповіщено органи місцевого самоврядування;
 • роботи обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність житлових і громадських будівель, за умов вжиття невідкладних заходів щодо максимального обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;
 • відзначення встановлених законом святкових і неробочих днів, Дня міста та інших свят відповідно до рішень виконавчого комітету міської ради, проведення спортивних змагань;
 • проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у заборонений час за погодженням із уповноваженим органом місцевого самоврядування.

6.6.6. Юридичним і фізичним особам забороняється проведення на території міста салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у межах міста без погодження з уповноваженим органом місцевого самоврядування.

6.6.7. Забороняється застосування побутових піротехнічних виробів у час з 22-00 до 8-00 години, за винятком святкування Нового року в ніч з 31 грудня на 1 січня.

6.6.8. Забороняється використовувати побутові піротехнічні вироби, які створюють ефекти на висоті або шумові ефекти, на відстані ближче 100 метрів  від лікарень, культурних споруд, навчальних закладів, будинків-інтернатів (пансіонатів) для громадян похилого віку, інвалідів, дітей, інших громадських споруд та житлових будинків.

6.6.9. При проведенні масових заходів забороняється кидати приведені в дію побутові піротехнічні вироби під ноги перехожих, із вікон та балконів, здійснювати феєрверки з дахів будинків та вчиняти інші дії, від яких можуть постраждати люди або майно.

6.6.10. Використання піротехнічних виробів для демонстрацій феєрверків професійними піротехніками повинно проводитись відповідно до вимог нормативних актів, які регулюють професійне використання піротехнічних виробів в Україні.

6.7. Обмеження щодо куріння тютюнових виробів

5.7.1. Забороняється куріння тютюнових виробів на робочих місцях та в громадських місцях (за винятком місць, спеціально для цього відведених), а саме:

 • в будівлях, спорудах (їх частинах), які доступні або відкриті для відвідування вільно чи за запрошенням,  або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їздах;
 • у тунелях і підземних пішохідних переходах;
 • на стадіонах;
 • у ліфтах, таксофонах;
 • на територіях закладів освіти, у тому числі дитячих комбінатів, шкіл, вищих та середніх навчальних закладів;
 • на територіях та безпосередньо поряд з територіями дитячих майданчиків, дитячих розважальних атракціонів, майданчиків для відпочинку та дозвілля;
 • у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ.

6.7.2. Власник або уповноважені ним особи, орендарі відповідних будівель, споруд, окремих приміщень зобов'язані відвести спеціальні місця для куріння, обладнані витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму, а також розмістити наочну інформацію про розташування таких місць та про шкоду, якої завдають здоров'ю людини куріння тютюнових  виробів чи  інші способи їх вживання.

6.7.3. У громадських місцях для осіб, які не курять, відводиться не менше ніж 50% площі цих громадських місць, розміщеної так, щоб тютюновий дим не поширювався на цю територію.

6.8. Обмеження (обтяження) на використання земельних ділянок об'єктів благоустрою

6.8.1. На використання власником або землекористувачем земельної ділянки або її частини може бути встановлено обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором. Перехід права власності або права користування земельною ділянкою не припиняє встановленого обмеження (обтяження).

6.8.2. Право на земельну ділянку може бути обмежено законом або договором у випадках, передбачених Земельним кодексом України, а також інших випадках, встановлених законом.

6.8.3. Правовий режим земель охоронних зон визначається законодавством України. Охоронні зони створюються:

 • навколо особливо цінних природних об'єктів, об'єктів культурної спадщини тощо з метою охорони і захисту їх від несприятливих антропогенних впливів;
 • уздовж ліній зв'язку, електропередачі, магістральних теплових мереж, земель транспорту, мостів, шляхопроводів, навколо об’єктів енергетики, промислових об'єктів для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодженню, а також зменшення їх негативного впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші природні об'єкти.

У межах охоронних зон магістральних теплових мереж забороняється виконувати будь-які дії, що можуть порушити стабільну роботу об'єктів теплових мереж, спричинити їх пошкодження, нещасні випадки або перешкоджають виконанню планових, аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт.

Підприємство, що експлуатує магістральні теплові мережі, в установленому порядку видає підприємствам, установам та організаціям, а також громадянам письмові дозволи на використання земель або виконання дозволених видів робіт у межах охоронних зон теплових мереж.

Роботи з ліквідації аварій теплових мереж виконуються будь-якої пори року і в будь-який час без погодження з власниками або користувачами земельних ділянок з повідомленням їх у дводенний термін після початку ремонтних робіт.

6.8.4. Правовий режим земель зон санітарної охорони визначається законодавством України. Зони санітарної охорони створюються навколо об'єктів, де є підземні та відкриті джерела  водопостачання,  водозабірні  та водоочисні споруди, водоводи,  об'єкти оздоровчого призначення та інші, для їх санітарно-епідеміологічної захищеності. У межах зон санітарної охорони забороняється діяльність, яка може призвести до завдання шкоди підземним та відкритим джерелам  водопостачання, водозабірним і водоочисним спорудам, водоводам, об'єктам оздоровчого призначення, навколо яких вони створені.

6.8.5. Правовий режим земель санітарно-захисних зон визначається законодавством України. Санітарно-захисні зони створюються навколо об'єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо, з метою відокремлення таких об'єктів від територій житлової забудови.

У межах санітарно-захисних зон забороняється будівництво житлових об'єктів, об'єктів соціальної інфраструктури та інших об'єктів, пов'язаних з постійним перебуванням людей.

6.8.6. Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водоймищ забороняється:

 • влаштування полігонів побутових та промислових відходів і накопичувачів стічних вод;
 • влаштування вигребів для накопичення господарсько-побутових стічних вод об’ємом понад 1 кубічний метр на добу;
 • влаштування полів фільтрації та створення інших споруд для приймання і знезаражування рідких відходів;
 • застосування сильнодіючих пестицидів;
 • проведення будь яких земляних робіт (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також діяльність з садівництва та городництва;
 • влаштування загонів для худоби;
 • будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі стоянок для автомобілів;
 • миття та обслуговування транспортних засобів і техніки.

6.8.7. На землях рекреаційного призначення забороняється діяльність, що  перешкоджає або може перешкоджати використанню їх за призначенням, а також негативно впливає або може вплинути на природний стан цих земель. Порядок використання земель рекреаційного призначення визначається законом.

6.9. Вимоги до утримання елементів благоустрою міста Запоріжжя

6.9.1. Порядок утримання покриття площ, проспектів, вулиць, доріг, тротуарів

6.9.1.1. Ремонт і утримання автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, правила користування ними та їх охорони здійснюється відповідно до «Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони», затверджених постановою  Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 № 198.

6.9.1.2. Правила користування, ремонту і утримання приватних  і відомчих дорожніх об'єктів та правила їх охорони встановлюються власниками цих об'єктів за погодженням з органами Державної автомобільної інспекції МВС України.

6.9.1.3. Усі роботи по будівництву, реконструкції і ремонту автомобільних доріг,  вулиць, проспектів, пішохідних зон та доріжок, іншого покриття повинні здійснюватись згідно з проектами та вимогами правил, нормативів і стандартів України з безпеки дорожнього руху.

6.9.1.4. Утримання в належному стані покриття площ, вулиць, доріг, проспектів, тротуарів, у тому числі їх санітарне очищення, здійснюється відповідно до цих Правил.

6.9.2. Порядок утримання зелених насаджень на об'єктах благоустрою

6.9.2.1. Утримання зелених насаджень здійснюється у відповідності до вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України затверджених Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 р. № 105, цих Правил, інших нормативно-правових актів.

6.9.2.2. Утримання зелених насаджень включає їх охорону, створення нових зелених насаджень, догляд за існуючими, захист від шкідників і хвороб, огляд, капітальний і поточний ремонт, облік, розвиток зелених зон.

6.9.2.3. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах міста під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, мостів і шляхопроводів.

6.9.2.4. Інвентаризація зелених насаджень проводиться відповідно до Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.12.2001 р. № 226.

За матеріалами інвентаризації складається паспорт об’єкта (благоустрою, території підприємств, установ, організацій, інших земельних ділянок, на яких розташовані зелені насадження) затвердженої форми.

За даними паспорту складається реєстр зелених насаджень.

6.9.2.5. Поточне утримання скверів, бульварів, парків та інших об'єктів зеленого господарства загального користування покладається на їх балансоутримувачів. Поточне утримання дерев, клумб, тротуарних газонів, зелених майданчиків прибудинкової території покладається на підприємства і організації житлово-комунального господарства, підприємства, установи, організації (незалежно від форм власності) і громадян — власників будинків на територіях, прилеглих до їх споруд та будинків.

6.9.2.6. Усі роботи по поточному утриманню зелених насаджень на територіях, закріплених за підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм власності) проводяться силами і коштами цих підприємств, установ і організацій або на договірних засадах з спеціалізованими підприємствами, які мають досвід у сфері поводження з зеленими насадженнями.

6.9.2.7. Засівання газонів, висадка розсади квітників, обрізання дерев, обробка насаджень проти хвороб і шкідників, а також забезпечення цих робіт матеріалами на об'єктах зеленого господарства, закріплених за підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм власності), проводяться силами цих підприємств, установ і організацій або на договірних засадах зі спеціалізованими підприємствами, які мають досвід у сфері поводження з зеленими насадженнями.

6.9.2.8. Під час проектування територій комплексного благоустрою, загального, обмеженого користування, будинків, споруд будь якого цільового призначення, передбачити наступні нормативні показники рівня озеленення структурних елементів міста Запоріжжя:

1) Озеленення територій загального користування:

міські парки — 65 – 80 %;

дитячі парки — 40 – 55 %;

спортивні парки — 15 – 30 %;

меморіальні парки — 30 – 65 %;

зоологічні сади — 15 – 40 %;

ботанічні сади — 40 – 70 %;

сквери — 75 – 85 %;

бульвари — 60 – 75 %.

2) Озеленення територій обмеженого користування:

житлові райони — не менше 25 %;

ділянки шкіл — 45 – 50 %;

ділянки дитячих установ — 45 – 55 %;

ділянки громадських будинків — не менше 40 %;

ділянки навчальних закладів — близько 50 %;

ділянки культурно-освітніх установ — 40 – 60 %;

ділянки спортивних пристроїв і споруд — 30 – 50 %;

ділянки установ охорони здоров'я — 55 – 65 %.

3) Озеленення територій спеціального призначення:

вулиць — не менше 25 %;

біля санітарно-захисних та охоронних зон — 60–80 %.


Для здійснення заходів з озеленення територій, проектна організація повинна зробити відповідний розрахунок витрат на висадку зелених насаджень у відповідності до зазначених показників рівня озеленення структурних елементів міста Запоріжжя.

У разі неможливості здійснити заходи з озеленення у повному обсязі, забудовник укладає договір з КП «Зеленбуд» на висадку зелених насаджень в іншому місці в межах району, в якому проводилися будівельні роботи, за рахунок вивільнених коштів. Місця висадки зелених насаджень погоджуються з відповідною районною адміністрацією.

6.9.2.9. При виконанні будівельних робіт замовники таких робіт та утримувачі зелених насаджень повинні передавати зелені насадження будівельній організації (підряднику) під охоронну розписку з присвоєнням облікового запису в Інспекції з благоустрою Запорізької міської ради.

6.9.2.10. На територіях ділянок, відведених під будівництво, та прилеглих територіях відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними, а також знищення бур’янів покладається на керівників підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців та громадян, яким земельні ділянки відведені з вказаною метою.

6.9.2.11. Процедура знесення зелених насаджень визначена Порядком видалення дерев, кущів, газонів і квітників в населених пунктах України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 р. № 1045.

6.9.2.12. На території розташування зелених насаджень забороняється:

1) складувати будь-які матеріали;

2) влаштовувати звалища сміття, снігу та льоду;

3) використовувати роторні снігоочищувальні машини. Використання їх для прибирання озеленених вулиць та майданів допускається лише в умовах аварійних ситуацій у разі наявності спеціальних направляючих пристроїв, що зменшують пошкодження насаджень від попадання снігу;

4) обладнувати стоянки або розміщати автомашини, мотоцикли, велосипеди та інші транспортні засоби, у тому числі, якщо це не призводить до пошкодження зелених насаджень, квітників та газонів;

5) самовільне будівництво, у тому числі павільйонів для торгівлі, розміщення малих архітектурних форм й т.п.;

6) використовувати малі архітектурні форми не за призначенням;

7) влаштовувати місця для зупинки маршрутних транспортних засобів або пасажирські площадки на газонах та зелених зонах;

8) ходити та влаштовувати ігри на газонах, кататися на ковзанах, санчатах;

9) випалювати суху рослинність, розпалювати багаття;

10) підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, вірьовки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи, та інші предмети, наклеювати об’яви, рекламу;

11) добувати з дерев сік, смолу, робити надрізи, надписи, пошкоджувати зелені насадження будь-яким способом, рвати квіти, витоптувати газони, квітники;

12) знищувати мурашники, ловити птахів і звірів, стріляти у них;

13) складати непротруєну від шкідників та хвороб деревину в період з 15 квітня до 15 вересня;

14) засмічувати і засипати водоймища або влаштовувати на них загати;

15) висаджувати зелені насадження без присвоєння облікового запису та занесення до реєстру в Інспекції з благоустрою Запорізької міської ради.

16) заправляти, мити, ремонтувати автотранспортні засоби і механізми, човни і катери на прибудинкових територіях, газонах, узбережжя заток, річок, крім спеціально обладнаних місць, у парках та скверах, інших «зелених зонах»;

6.9.2.13. Відповідальність за збереження зелених насаджень, догляд за ними, видалення сухостійних, пошкоджених хворобами та шкідниками зелених насаджень, знищення бур’янів покладається на:

1) на вулицях перед будівлями до проїзної частини, всередині квартальних насаджень та насаджень районів міста — на балансоутримувачів, власників, користувачів житлових, громадських, промислових будівель та споруд, а також на балансоутримувачів, власників, користувачів будівель підприємств побуту, торгівлі, закладів освіти, охорони здоров’я, які розташовані на території житлової забудови;

2) на територіях підприємств, а також на прилеглих до них ділянках і санітарно-захисних зонах — на ці підприємства;

3) на територіях, відведених під будівництво та прилеглих до них ділянок, — з моменту закріплення земельної ділянки — на замовників будівництва;

4) на пустирях, берегах річок, водоймищ — на підприємства, згідно з рішеннями виконавчого комітету Запорізької міської ради;

5) на приватних садибах та прилеглих ділянках — на їх власників.

6.10. Ремонт і утримання житлових, культурно-побутових і громадських будинків і споруд.

6.10.1 Експлуатація будинків і споруд та їх ремонт проводяться згідно з установленими правилами і нормами технічної експлуатації.

6.10.2. Поточний та капітальний ремонт і фарбування фасадів будинків проводяться залежно від їх технічного стану, а орендованих і тих, що належать окремим громадянам домоволодінь, у строки і обсягах, встановлених у договорах з місцевими органами житлового господарства.

6.10.3. До початку робіт з капітального ремонту, перепланування, реставрації, розширення та інше замовнику (забудовнику) об'єктів укладати договір із спеціалізованою організацією на вивіз і захоронення будівельного сміття.

6.10.4. Будь-які зміни фасадів будинків, пов'язані з ліквідацією або зміною окремих деталей, їх кольору, а також встановлення нових і реконструкція існуючих віконних і дверних пройомів, які виходять на головний фасад, проводяться за узгодженням з Департаментом архітектури та містобудування Запорізької міської ради.

6.10.5. Житлово-будівельним кооперативам, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, власникам будинків та споруд ставиться в обов'язок установлення і утримання вивісок, що знаходяться на їхніх будинках.

6.10.6. Забороняється самовільне будівництво різних господарських і допоміжних будівель (дерев'яних сараїв, будок, гаражів, голуб'ятників, погрібів, теплиць та інше) на дворових територіях і присадибних земельних ділянках.

6.10.7. Фарбування огорож балконів, зовнішніх прольотів вікон і дверей повинно проводитися в кольори, прийняті для фарбування аналогічних елементів по всьому фасаду будинку.

6.10.8. Забороняється захаращення і засмічення дворових територій металевим брухтом, будівельним і побутовим сміттям та іншими матеріалами.

6.10.9. На зовнішньому фасаді кожного будинку, незалежно від його відомчої належності, встановлюється будинковий номерний знак затвердженого зразку з зазначенням номера будинку, який повинен освітлюватись з настанням темряви. Будинковий номерний знак повинен установлюватися біля воріт будинку, а за відсутності воріт - біля вхідних дверей. На будинках, які виходять на 2 вулиці, номерні знаки встановлюються з боку кожної вулиці.

6.10.10. В кожному під'їзді біля входу на сходи встановлюються покажчики номерів квартир від першої до останньої квартири через риску. На кожних дверях повинен бути покажчик номеру квартири.

6.10.11. З настанням темряви і до світанку повинні освітлюватися двори, арки, покажчики квартир біля входу на сходи і кожен майданчик сходової клітки.

6.10.12. Сходи, які не мають природного освітлення, повинні освітлюватися протягом доби.

6.11. Вимоги до утримання ліхтарів вуличного освітлення, засобів та обладнання зовнішнього освітлення, установок по декоративному підсвічуванню будинків і пам'ятників, вивісок, вітрин

6.11.1. Утримання засобів та обладнання зовнішнього вуличного освітлення балансоутримувачами реалізується відповідно до Державних будівельних норм України (ДБН В.2.5-28-2006) «Природне і штучне освітлення», галузевих комунальних норм України «Виробничі показники часу з поточного ремонту та обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення» (ГКН 02.08-008-2002), наказу Держжитлокомунгоспу від 17.05.2005 № 76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій».

6.11.2. Підприємства, установи, організації, особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки по декоративному підсвічуванню будинків і пам'ятників, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечити їх належний режим роботи та технічний стан.

6.11.3. Усі вітрини повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною апаратурою, переважно енергозберігаючою.

6.11.4. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків.

6.11.5. Розміщення обладнання архітектурно-художнього підсвітлювання на фасаді будівель та споруд здійснюється виключно на підставі згоди власника будівлі або приміщень, за проектом, погодженим Департаментом архітектури та містобудування Запорізької міської ради та органом охорони культурної спадщини (якщо об’єкт є пам’яткою).

6.11.6. Включення та відключення зовнішнього освітлення вулиць, доріг, площ та територій мікрорайонів виконується згідно з графіком включення та виключення зовнішнього освітлення, затвердженим балансоутримувачем об'єктів зовнішнього освітлення, з урахуванням зниження рівня природного освітлення до 20 лк або його підвищення до 10 лк, а також відповідно до вимог державних стандартів, технічних умов та норм, затверджених у встановленому порядку (наказ № 253 від 21 серпня 2008 року Міністерства з питань житлово-комунального господарства України).

6.11.7. Зовнішнє освітлення вулиць, доріг і площ з регулярним транспортним рухом повинно відповідати ДСТУ 3587 і СніП ІІ-4, ДБН В.2.5.-28-2006.

6.12. Порядок утримання обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку

6.12.1. Утримання в належному стані обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку покладається на балансоутримувачів вказаного майна або осіб, на території яких розміщені вказані майданчики.

6.12.2. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку повинно здійснюватися з додержанням санітарних, екологічних та технічних норм, забезпечувати безпечне користування ними.

6.12.3. Обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку необхідно підтримувати у справному стані, регулярно обстежувати, своєчасно ремонтувати, фарбувати, щорічно здійснювати їх капітальний ремонт.

6.12.4. Будова, виготовлення, установлення, монтаж, експлуатація, ремонт та реконструкція атракціонної техніки здійснюється відповідно до Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, що затверджені наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення  від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01.03.2006 р. № 110.

6.12.5. До стаціонарних, пересувних і мобільних атракціонів належать атракціони катальні механізовані  та  немеханізовані, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, катальні гори, гірки, колеса огляду, вежі, дороги, автодроми, катапульти тощо; атракціони з еластичними  елементами (катапульти, стрибки з висоти на еластичному тросі тощо); водні, у тому числі гірки, спуски тощо; спортивні, у тому числі силові, тренажери, тири, батути тощо; обладнання дитячих ігрових майданчиків, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, гірки тощо.

6.13. Порядок утримання малих архітектурних форм та тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності.

6.13.1. Утримання малих архітектурних форм та тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності здійснюється їх балансоутримувачами або власниками. Експлуатація вказаних об’єктів та споруд повинна здійснюватись у відповідності до наданої документації.

6.13.2. Біля кожної тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності повинно бути зовнішнє штучне освітлення.

6.13.3. У разі розміщення малої архітектурної форми або тимчасової споруди поза межами тротуару, до неї з тротуару, повинна бути побудована пішохідна доріжка завширшки не менш ніж 1,5 метри.

6.13.4. Біля кожної тимчасової споруди встановлюється дві урни для сміття об’ємом не менш 40 літрів.

6.13.5. Підключення малих архітектурних форм та тимчасових споруд до інженерних мереж здійснюється з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж, цих Правил і має гарантувати безпеку користувачам дорожніх об'єктів.

6.13.6. На об’єктах благоустрою міста забороняється розміщення малих архітектурних форм а також пересувних елементів вуличної та сезонної торгівлі, якщо їх власниками (користувачами) не укладено договір про пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою з уповноваженим органом Запорізької міської ради (якщо право на земельну ділянку не набувається іншим чином).  Власники або користувачі зазначених об’єктів зобов’язані також укладати договори на  вивезення відходів.

6.13.7. Розміщення тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності здійснюється в порядку, встановленому
центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.

Під час розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд не допускається пошкодження або знищення зелених насаджень.

6.14. Розміщення та утримання зовнішньої реклами.

6.14.1. Розміщення зовнішньої реклами на території міста регулюється Законом України «Про рекламу», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.03 № 2067 та Порядком розміщення об'єктів зовнішньої реклами у м. Запоріжжі, затвердженого рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради.

6.14.2. Визначення місця розташування та типу зовнішньої реклами, як елементу благоустрою, здійснюється у відповідності до схем розташування засобів зовнішньої реклами, розроблених з метою комплексного благоустрою територій, окремих об'єктів та їх частин, з урахуванням архітектурних функціонально - планувальних, історико - культурних факторів, типології елементів міського середовища та з дотриманням правил благоустрою територій.

6.14.3. Схема місць розташування засобів зовнішньої реклами, як технічна документація з питань благоустрою територій, розробляється на підставі генерального плану міста та іншої затвердженої містобудівної документації та погоджується в установленому законом порядку.

6.14.4. Забороняється самовільне розміщення рекламної інформації (листівок, об’яв, афіш, тощо) на фасадах будинків, на опорних стовпах вуличного освітлення та інших елементах благоустрою міста.

6.14.5. Балансоутримувачі та орендарі об'єктів комунальної власності зобов'язані здійснювати заходи, щодо запобігання самовільного розміщення (без оформлення дозвільної документації згідно діючого законодавства) рекламної інформації на фасадах будинків (стінах, віконних отворах, балконах, архітектурних та інших елементах), та елементах благоустрою міста, які знаходяться в комунальній власності.

6.14.6. Благоустрій території навколо елементів зовнішньої реклами, які розташовані як окремі об'єкти, по периметру в радіусі 3 м. здійснюють розповсюджувачі (власники) зовнішньої реклами.

6.14.7. Забороняється розташування рекламних засобів:

на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

6.14.8. Забороняється розміщення друкованої реклами безпосередньо на зовнішній поверхні будинків, будівель, споруд, на парканах, огорожах, стовпах та деревах, електричних та телефонних шафах, трансформаторних підстанціях.

6.14.9. Місця розташування засобів зовнішньої реклами повинні утримуватися в належному санітарно-технічному стані з забезпеченням їх своєчасного прибирання та впорядкування; при короткостроковому розміщенні засобів зовнішньої реклами у зв’язку з проведенням спеціальних виставкових заходів, рекламних акцій (з розміщенням наземних засобів зовнішньої реклами) повинен додатково укладатись договір з відповідним управлінням або комунальним підприємством для забезпечення прибирання території.

6.14.10. Матеріали, які використовуються при виготовленні усіх типів засобів зовнішньої реклами, повинні відповідати сучасним вимогам з якості та екологічної безпеки.

6.14.11. Відповідальність за технічний, естетичний стан засобу зовнішньої реклами, розміщеної реклами, стан благоустрою місць розташування засобів зовнішньої реклами несе балансоутримувач засобів зовнішньої реклами.

6.14.12. У випадках укладення договору щодо використання елементів благоустрою у якості місця розташування засобу зовнішньої реклами між власником засобів зовнішньої реклами та балансоутримувачем елементу благоустрою міста відповідальність за технічний та естетичний стан всього елементу благоустрою міста несе його балансоутримувач (крім безпосередньо місця розташування засобу зовнішньої реклами).

6.14.13. Виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламних засобів з порушенням встановлених норм та правил вважаються незаконними і тягнуть за собою відповідальність згідно з законодавством.

6.14.14. Підлягають демонтажу засоби зовнішньої реклами, які розташовано з порушенням встановленого порядку розміщення, цих Правил, а саме без дозволів, у разі анулювання дозволу, у разі використання конструкції, конструктів якої відрізняється від визначеної у дозволі, у випадку відхилення місця розташування рекламного засобу від встановленого, а також в інших випадках, визначених у нормативно-правових актах або в договорі про тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів.

6.14.15. Шкода, завдана при розміщенні засобів зовнішньої реклами внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою, підлягає компенсації у встановленому законодавством порядку.

6.15. Порядок утримання мостів, шляхопроводів, підземних пішохідних переходів.

6.15.1. Утримання мостів, шляхопроводів, підземних пішохідних переходів здійснюється з додержанням вимог цих Правил, державних норм та правил, інших нормативних актів.

6.16.2. Організація обстеження мостів та труб здійснюється їх балансоутримувачами згідно з вимогами законодавства та ДБН 2.3-6-2002 «Мости та труби. Обстеження та випробування».

6.16.3. До складу робіт по прибиранню мостів та шляхопроводів у літній період входять: видалення пилу, сміття та бруду з проїзної частини та тротуарів, при необхідності проводиться миття проїзної частини та тротуарів, перил, декоративних та огороджуючих елементів. Роботи, як правило, повинні виконуватися механізованим способом, лише важкодоступні місця прибираються вручну.

6.16.4. До складу робіт по прибиранню мостів та шляхопроводів у зимовий період включаються збір та видалення снігу та льоду, боротьба з ожеледицею. Вказані роботи необхідно проводити механізованим способом, очищення вузьких тротуарів проводиться вручну. Проїзна частина та тротуар повністю очищуються від снігу. Не допускається обледеніння огорож та накопичення вздовж них снігових та льодових валків, що зменшують проїзд. Прибирання снігу та льоду на металевих конструкціях повинні забезпечувати збереження офарблення металу. Боротьба з ожеледицею на проїзної частині та тротуарах мостів та шляхопроводів здійснюється антиожеледними матеріалами (відсіво-сольною сумішшю).

6.16.5. Скидання бруду, відходів, снігу та льоду із штучних інженерних споруд забороняється.

6.16.6. Прибирання підземних переходів поряд з загальним санітарним очищенням включає прибирання прилеглих територій на відстані 3 м до сходів. У зимовий період території поряд зі сходами та сходи посипають протиожеледними сумішами.

6.16.7. Відповідальність за якість виконання робіт по прибиранню та утриманню у належному стані штучних споруд несуть особи, які виконують такі роботи.

6.16.8. Забороняється рух на мостах, шляхопроводах та під шляхопроводами транспортних засобів що забруднюють проїзну частину та тротуари, включаючи автомобілі, які перевозять сміття та відходи з відкритим способом.

6.17. Порядок утримання інших елементів благоустрою (малих архітектурних форм некомерційного призначення, садових лав, покажчиків найменування вулиць,  будинкових номерних  знаків, вуличних годинників, меморіальних дошок та інших)

6.17.1. Утримання в належному стані малих архітектурних форм некомерційного призначення, садових лав, покажчиків найменування вулиць, будинкових номерних знаків, вуличних годинників,  меморіальних дошок, та інших елементів благоустрою здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на об’єктах яких розміщені елементи благоустрою.

6.17.2. Відповідальність за збереження та контроль за утриманням малих архітектурних форм некомерційного призначення, розташованих на території міста, що належать до комунальної власності, покладається на районні адміністрації.

6.17.3. Підприємства об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, домоуправління, установи, підприємства, організації, заклади освіти, які утримують будинки, власники будинків та споруд, зобов’язані забезпечити наявність на кожному будинку однотипних, погоджених з Департаентом архітектури та містобудування Запорізької міської ради адресних покажчиків, їх освітлення в нічний час.

6.17.4. Садові, паркові лави слід розставляти згідно з планами парків, скверів, зелених зон, утримувати в справному стані, фарбувати не рідше двох разів на рік. Садові, паркові лави встановлюються та утримуються підприємствами, що утримують відповідні об'єкти благоустрою. Утримання садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний ремонт.


Розділ 7. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання, що здійснюють окремі види діяльності

7.1. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання, що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів

7.1.1. Санітарне очищення, механічне та ручне прибирання місць для зупинки маршрутних автобусних транспортних засобів, стоянок таксі здійснюється відповідно до умов цих Правил, в радіусі 15 метрів від облаштування та елементів благоустрою місць для зупинки маршрутних транспортних засобів.

7.1.2. Поряд з місцем зупинки або пасажирським майданчиком підприємства та організації, що утримують вказані території, зобов’язані встановлювати урни для сміття. У разі призначення зупинки для 1 виду транспорту — 1 урна. У разу призначення зупинки для двох та більше видів транспорту — не менш за 2 урни. Прибирання сміття з цих урн вказані підприємства, або інші особи відповідно до укладеного договору, здійснюють по мірі їх наповнення, але не менш ніж 1 раз на добу.

7.1.3. Залізниця здійснює утримання та прибирання залізничних колій, що проходять через місто, в межах зон відчуження (по 4 м від крайніх колій в обидва боки), залізничних мостів, відкосів, насипів, переїздів, переходів через колії, що знаходяться в межах міста, виїмок (до верхніх кромок в обидва боки).

7.1.4. Утримання у належному стані зупиночних комплексів, іншого облаштування місць для зупинки маршрутних автобусних транспортних засобів здійснюють суб’єкти господарювання прилеглих до зупинок маршрутних автобусних транспортних засобів торгівельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, магазинів, ринків та інших об’єктів торгівлі на відстані 15 метрів навколо них, а також палаток, ларьків, кіосків, інших об’єктів виносної вуличної торгівлі на відстані 5 метрів, а при їх відсутності такі особи визначаються районними адміністраціями.

7.2. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою під час будівництва, проведення земляних, монтажних, ремонтних та інших робіт

7.2.1. Будівельні підприємства зобов’язані належним чином утримувати земельні ділянки, виділені для будівництва з прилеглими до них тротуарами і дорогами, будівельні майданчики та прилеглі до них території, зелені насадження, місця прокладання інженерних комунікацій від дня передачі таких ділянок для будівництва відповідно до вимог природоохоронного законодавства.

7.2.2. При проектуванні, будівництві, реконструкції об’єктів містобудування обов’язково передбачається:

1) комплексний благоустрій відповідної території, у тому числі безперешкодний доступ до об’єктів та елементів благоустрою і можливість їх використання інвалідами та особами з обмеженими можливостями відповідно до ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»;

2) розміщення гаражів-стоянок або улаштування спеціальних майданчиків для паркування з нормативною кількістю машиномісць відповідно до чинних державних будівельних та екологічних норм;

3) організація архітектурно-декоративного освітлення об’єктів благоустрою з додержанням вимог органів архітектури та будівельних норм та правил.

7.2.3. Проектування, будівництво та реконструкція об’єктів комплексного благоустрою територій здійснюються на основі проектів забудови території житлових районів, мікрорайонів (кварталів), санітарних норм і правил, екологічних висновків, умов безпеки руху транспорту та пішоходів, етапності будівництва, реконструкції і капітального ремонту.

7.2.4. Роботи з комплексного благоустрою територій, розташованих над інженерними мережами та комунікаціями, виконуються з дотриманням умов та нормативів безпечної експлуатації таких інженерних мереж та комунікацій.

7.2.5. Планування і забудова міста, формування жилих районів, розробка проектних рішень, будівництво і реконструкція будинків, споруд та їх комплексів без пристосування для використання інвалідами не допускається. У тих випадках, коли з об'єктивних причин неможливо пристосувати для інвалідів діючі об'єкти, за рішенням органів місцевого самоврядування, за участю відповідних підприємств (об'єднань), установ і організацій, створюються інші сприятливі умови життєдіяльності інвалідів, зокрема, будівництво спеціальних об'єктів. Фінансування зазначених заходів здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також підприємств (об'єднань), установ і організацій, які не мають можливості пристосувати свої об'єкти для інвалідів.

7.2.6. Підрядник будівництва (реконструкції, ремонту) зобов'язаний:

1) забезпечити обов'язкову огорожу будівельного майданчика, згідно з типовим проектом, до початку земляних та будівельних робіт;

2) забезпечити влаштування захисних навісів над місцями проходу пішоходів та освітлення території;

3) встановити інформаційні стенди при в'їзді на територію будівельного майданчика з ескізом проекту, його назвою, строками початку та завершення будівництва, прізвищем та контактними телефонами замовника, підрядника та субпідрядника;

4) забезпечити цілодобову охорону об'єкта;

5) встановити на виїзді з території будмайданчика спеціальну установку з оборотним водозабезпеченням для миття виїжджаючих з майданчика машин;

6) не допускати виїзд автотранспорту з будівельного майданчика без його попереднього миття;

7) не допускати складування, звалення будівельного, побутового сміття, а також його накопичення як на території будівельного майданчика, так і за його межами;

8) забезпечити вивантаження будівельного сміття та сипучих будматеріалів тільки за допомогою спеціальних рукавів або коробів;

9) не допускати перевезення (транспортування) будівельного сміття (відходів), а також сипучих матеріалів відкритим способом;

10) при проведенні ремонтних (реставраційних) робіт фасадів, будинків, споруд використовувати протипильові засоби (захисну сітку, плівку, легкі огорожі й т.п.)  відповідно до проекту виконання робіт;

11) здійснювати виконання будівельних (монтажних) робіт (у тому числі з реконструкції та нового будівництва) з додержанням будівельних норм та правил. Прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель чи споруд без проведення комплексного благоустрою відповідної території забороняється.;

12) у встановленому порядку укладати з уповноваженим органом Запорізької міської ради договір про пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою на встановлення огорож, будівельних лісів під час ремонту (реконструкції) елементів будівель, споруд, що пов’язано з погіршенням благоустрою, на період проведення робіт з улаштування місць паркування автомобілів, прокладання ліній  електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій, встановлення будівельних  риштувань та складування будівельних матеріалів з метою ремонту будівель та споруд, виконувати умови такого договору та проводити роботи відповідно до вимог цих Правил та чинного законодавства;

13) проводити підземні та будівельні роботи, насипання, намивання ґрунту, піску, встановлення огорож, механізмів та обладнання, тимчасових споруд, побутових вагончиків, складування конструкцій і матеріалів, з чітким додержанням вимог та умов проекту організації будівництва, державних будівельних, санітарних норм та правил. Забороняється прийняття в експлуатацію вказаних робіт без належного та якісного відновлення благоустрою території;

14) прибирати на прилеглих до будівельних майданчиків територіях залишки будівельних матеріалів, ґрунту і сміття, що виникли у процесі будівельних, ремонтних та відновлювальних робіт;

15) не допускати відкачування та виливання води на проїзну частину вулиць, тротуари, у водойми, а також відведення стічних вод на тротуари, шляхи та інші місця, не передбачені технологією відводу стічних вод;

16) передбачати під час проектування об'єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель чи споруд комплексний благоустрій прилеглої території;

17) не допускати забруднення, самовільної зміни межі акваторії та прибережних смуг водних об'єктів;

18) не допускати прокладання трубопроводів інженерних мереж на поверхні шляхів, тротуарів, пішохідних доріжок;

20) на вулицях, проспектах, магістралях з інтенсивним рухом транспорту і пішоходів роботи з будівництва підземних комунікацій проводити в максимально короткий строк, як правило, в нічний час;

21) асфальтобетонне покриття доріг, внутрішньо квартальних доріг, тротуарів, іншого покриття, при прокладанні підземних комунікацій проходити методом «проколу».

7.2.7. Улаштування місць для паркування автомобілів на тротуарі, автостоянок, нових доріг, в’їздів, перекриття, зменшення (звуження) проїзної частини дороги здійснюється у порядку, визначеному рішеннями Запорізької міської ради, її виконавчого комітету.

7.2.8. Проведення робіт, які приводять до тимчасового погіршення стану благоустрою або об’єктів благоустрою (пошкодження об’єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, матеріалів, обладнання), виконання земляних, ремонтних, монтажних та інших робіт, які пов’язані з погіршенням благоустрою, дозволяється за наявності договору пайової участі на утримання об’єктів благоустрою, який укладається з уповноваженим органом Запорізької міської ради.

7.3. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою під час проведення виставок, святкових, розважальних та інших масових заходів

7.3.1. Під час проведення виставок, святкових, розважальних, концертних, рекламних та інших масових заходів організатори та замовники вказаних заходів зобов’язані забезпечити додержання чистоти та порядку, збереження зелених насаджень (клумб, газонів, дерев, кущів), своєчасне прибирання, збір та вивезення сміття з відповідної території, не допускати його накопичення.

7.3.2. На час організації зазначених масових заходів, включаючи вуличну торгівлю, з метою забезпечення чистоти організатори та замовники укладають договори із спеціалізованою організацією про своєчасне прибирання, збір та вивіз сміття з відповідної території міста, відновлення зелених насаджень. Зазначені договори можуть укладатися як організаторами та замовниками масових заходів, так і  юридичними особами та фізичними особами – підприємцями, які здійснюють торгівлю або надають послуги (виконують роботи) під час проведення вказаних заходів. Проведення заходів без укладення вказаного договору (договорів) не допускається.

7.3.3. Якщо організатором або замовником проведення святкових, розважальних та інших масових заходів виступає Запорізька міська рада в особі органів місцевого самоврядування, розпорядженням міського голови або рішенням міської ради призначаються відповідальні особи за забезпечення додержання чистоти та порядку, збір та вивезення сміття, збереження зелених насаджень. Проведення заходів без визначення вказаної особи (осіб) не допускається. На відповідальні особи покладається контроль за укладанням договорів на прибирання території та відновлення зелених насаджень із спеціалізованими підприємствами.

7.3.4. Після завершення вказаних у цьому розділі заходів організатори, замовники або відповідальні зобов’язані забезпечити вивезення сміття, відновлення зелених насаджень. У разі тривалості вказаних заходів більше ніж один день збір та вивезення сміття проводиться щоденно.

7.3.5. На час проведення виставок, святкових, розважальних та інших масових заходів встановлюються урни для роздільного збирання твердих побутових відходів, біотуалети. Кількість встановлених урн та біотуалетів визначається згідно з санітарними нормами та правилами.

7.3.6. Тимчасове розміщення сцен, стендів, обладнання, механізмів і конструкцій, павільйонів, тентів, тощо на період проведення виставочних, рекламних, концертних, розважальних та інших масових заходів здійснюється у порядку, встановленому Запорізькою міською радою.

7.3.7. На період підготовки і проведення масових і офіційних заходів (свята, народні гуляння, фестивалі, спортивні змагання, з'їзди, конференції, симпозіуми та ін.) на міських вулицях і дорогах допускається розміщувати над проїзною частиною засоби святкового оформлення та відповідну інформацію з дотриманням вимог законодавства і забезпечення видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів,  місць для зупинки маршрутних транспортних засобів.

Тимчасові (короткострокові) засоби зовнішньої реклами розташовуються на території міста з дотриманням порядку, встановленого виконавчим комітетом Запорізької міської ради, цих Правил та інших нормативно-правових актів.

7.4. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання, що здійснюють торговельну діяльність та діяльність з надання побутових послуг

7.4.1. Суб’єкти господарювання, що здійснюють торговельну діяльність та/або діяльність з надання побутових послуг, зобов’язані: утримувати у належному стані місця розміщення пунктів оптової та роздрібної торгівлі, сфери послуг (стаціонарні об’єкти торгівлі та побутових послуг, кіоски, павільйони, лотки, столики, автомобілі та інше); укладати договір на вивезення побутових відходів зі спеціалізованою організацією; забезпечувати роздільне збирання побутових відходів; встановлювати стаціонарні урни для збирання твердих побутових відходів.

7.4.2. Приватні підприємці, керівники і власники підприємств торгівлі і громадського харчування, сфери послуг зобов'язані забезпечити своєчасне прибирання, збір сміття та снігу, вивезення сміття, не допускати їх накопичення, забезпечити прибирання територій, «зелених зон», утримання та збереження зелених насаджень прилеглих до об’єктів торгівлі та побутового обслуговування, включаючи павільйони, кіоски, палатки, лотки при організації вуличної торгівлі, здійснювати полив прилеглої території у весняно-літній період року, при температурі навколишнього повітря вище ніж за +200 С з 7.00 до 8.00, або укласти договори на надання таких послуг із спеціалізованими підприємствами.

7.4.3. Забороняється зберігати товари і тару на прилеглих до об’єктів торговельної діяльності та/або сфери послуг територіях, проїзної частині вулиць, тротуарах, «зелених зонах» інших територіях загального користування.

7.4.4. Забороняється самовільно встановлювати точки торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків у не призначених для цього місцях.


Розділ 8. Порядок виконання робіт при будівництві, реконструкції і ремонті підземних інженерних мереж, споруджень дорожніх покриттів

8.1. На об’єктах благоустрою міста Запоріжжя без оформлення договору про пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою, який укладається   замовником (підрядником, субпідрядником) з уповноваженим органом Запорізької міської далі — Договору, забороняється:

 • розкопування ґрунту під будь-які види робіт;
 • розкриття дорожніх покриттів;
 • проводити роботи із забивання паль і шпунта, буравлення шпаль;
 • проводити роботи із встановлення тимчасових огорож;
 • проводити роботи із встановлення будівельних лісів і захисних огорож під час ремонту фасадів будинків;
 • проводити складування будівельних матеріалів, тари, ґрунту і залізобетонних конструкцій;
 • робити прокладку, ремонт та реконструкцію підземних інженерних мереж відкритим (траншейним) методом на дорогах і тротуарах, крім випадків, коли згідно з висновками фахівців, виконання робіт безтраншейним методом є неможливим.

Вимоги цього пункту не розповсюджуються на проведення робіт у випадку отримання дозволу відповідно до ст. 19 Закону України «Про автомобільні дороги». 

8.2. При виконанні земельних робіт необхідно забезпечити заїзд у двори (квартали) і вхід у приміщення, для чого організація, що робить розкопування, зобов'язана побудувати через траншею мости і пішохідні містки з поручнями.

8.3. При завданні шкоди об’єкту або його елементу підземної комунікації, елементу благоустрою, будинку, споруді тощо під час проведення робіт, виконавець робіт зобов'язаний негайно сповістити про це відповідні служби та балансоутримувача.

Виконання робіт у безпосередній близькості від місця ушкодження повинне бути припинене до прибуття представника балансоустримувача.

Усунення ушкоджень виконується балансоутримувачами за рахунок організації, що завдала шкоди.

Роботи з усунення ушкоджень розпочинаються негайно після їх виявлення та проводяться у найкоротші строки.

8.4. Забороняється засипати землею, іншими сипучими матеріалами та сміттям кришки люків колодязів і камер, пришляхові лотки і кювети, зелені насадження, а також складувати матеріали і конструкції на газонах, трасах, підземних інженерних мережах і під'їздах до наземних споруджень, в охоронних зонах ліній електропередач.

8.5. Відключення і підключення підземних і наземних інженерних комунікацій виконується силами їх балансоутримувачів за рахунок виконавця робіт.

8.6. Для пішохідного руху по обидва боки вулиці, як правило, повинна залишатися смуга тротуару шириною не менш ніж 1,5 м.

В особливих випадках один тротуар може бути зайнятий, але з обов'язковим збереженням руху пішоходів на всій ширині протилежного тротуару.

8.7. У зимовий час мости і пішохідні містки через траншеї повинні очищатися від снігу і льоду та посипатися піском силами організації, що виконує роботи.

8.8. Підготовка об'єктів до відновлення зруйнованого об’єкта благоустрою.

8.9. Засипання траншей (котлованів) повинно виконуватись з дотриманням технічних умов, будівельних норм і правил, необхідних запобіжних заходів зі збереження конструкцій та їх ізоляції.

8.10. Після завершення робіт організація зобов'язана для відновлення елементу благоустрою забрати ґрунт та сміття, що залишились.

8.11. Відновлення елементів благоустрою у місцях розкопування:

8.11.1. Дорожнє покриття після розкриття повинні відновлюватися відповідно до технічних умов.

8.11.2. Вибірка надлишків землі, щебеню з траншеї (котловану), їхнє збирання під час відновлення дорожнього покриття та інших елементів благоустрою, виконуються силами організації, що виконує будівельні роботи. Організація, що відновлює покриття, зобов'язана після закінчення робіт негайно забрати матеріали та сміття що залишилися.

8.11.3. Відповідальність за своєчасне відновлення дорожнього покриття, елементів благоустрою та зелених насаджень несе замовник робіт.


Розділ 9. Контроль у сфері благоустрою території міста Запоріжжя

9.1. Контроль у сфері благоустрою міста Запоріжжя спрямований на забезпечення дотримання органами місцевого самоврядування, всіма підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами-підприємцями, громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», цих Правил та інших нормативно-правових актів.

9.2. Самоврядний контроль у сфері благоустрою міста Запоріжжя здійснює виконавчий комітет Запорізької міської ради, Інспекція з благоустрою міської ради, управління комунального господарства та дорожнього будівництва міської ради, Департамент житлового господарства та розподілу житлової площі міської ради, управління з питань екологічної безпеки міської ради, районні адміністрації міської ради, громадські інспектори, органи самоорганізації населення, інші органи місцевого самоврядування та відповідні компетентні органи державної влади в межах своїх повноважень.

9.3. Самоврядний контроль за станом благоустрою міста Запоріжжя здійснюється шляхом:

1) проведення перевірок територій зі складанням актів, протоколів відносно порушників законодавства, місцевих нормативно-правових актів у сфері благоустрою, в межах своєї компетенції у сфері природоохоронного законодавства, санітарних норм та правил, місцевих нормативно-правових актів у цій сфері;

2) розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

3) участі в обговоренні проектів благоустрою території міста Запоріжжя, іншої технічної документації з благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування Запорізької міської ради, підприємств, установ, організацій;

4) подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об'єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою території міста Запоріжжя.

9.4. Громадський контроль у сфері благоустрою міста Запоріжжя здійснюється громадськими інспекторами благоустрою міста згідно з Положенням про громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 16.01.2007 р. № 7.

Громадські інспектори благоустрою міста Запоріжжя:

1) беруть участь у проведенні спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою міста Запоріжжя;

2) проводять перевірки і складають акти  про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів і подають їх органам державного контролю у цій сфері та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності;

3) надають допомогу органам державного контролю у сфері благоустрою міста Запоріжжя, Інспекції з благоустрою Запорізької міської ради у діяльності із запобігання порушенням законодавства про благоустрій населених пунктів, та щодо запобігання порушенням природоохоронного законодавства.

4) здійснюють інші повноваження відповідно до закону.

9.5. Результати громадського контролю за станом благоустрою територій підлягають оприлюдненню на зборах мешканців відповідної території та розгляду органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному законодавством.


Розділ 10. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил благоустрою території міста Запоріжжя

10.1. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про благоустрій населених пунктів», Цивільним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами.

10.2. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні у:

1) порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів;

2) порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об'єктів благоустрою;

3) порушенні правил благоустрою території міста;

4) порушенні режиму використання й охорони територій та об'єктів рекреаційного призначення;

5) самовільному зайнятті території (частини території) об'єкта благоустрою міста;

6) пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів та елементів благоустрою міста;

7) знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об'єктів озеленення міста, крім випадків, передбачених законом;

8) забрудненні (засміченні) території міста;

9) неналежному утриманні об'єктів та елементів благоустрою, у тому числі покриття доріг, тротуарів, освітлення територій міста тощо.

10.3. Законом може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень у сфері благоустрою населених пунктів.

10.4. Допущення порушень не позбавляє винну особу від обов’язку припинення порушення та вчинення дій по її усуненню.

У разі порушення Правил благоустрою особи, винні у їх порушенні, зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення наслідків такого порушення. Усунення наслідків порушення здійснюється негайно.

У виняткових випадках, коли усунення зазначених наслідків пов’язане із значним об’ємом робіт або необхідністю залучення третіх осіб для виконання відповідних робіт, усунення порушення може бути здійснено у триденний строк.

У випадках, коли порушення вимог цих Правил пов’язане із аварією, стихійним лихом, усунення наслідків такого порушення здійснюється у п’ятиденний строк.

10.5. У разі, коли особи, винні у порушенні цих Правил, не виконують обов’язок щодо усунення наслідків порушення у встановлений строк, балансоутримувач об’єкта або елементу благоустрою має право здійснити усунення наслідків порушення цих Правил власними силами або шляхом укладення відповідного договору залучити для виконання певних дій третіх осіб. У такому випадку балансоутримувач, а також особа, що здійснює усунення наслідків порушення, має право на відшкодування витрат (збитків), понесених у зв’язку з усуненням наслідків порушення вимог цих Правил.

10.6. Збитки та інша шкода завдані об'єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягають відшкодуванню в установленому порядку.

10.7. У разі пошкодження чи знищення елементів благоустрою винна юридична чи фізична особа усуває пошкодження (відновлює елементи благоустрою) власними силами або за домовленістю з балансоутримувачем перераховує на його рахунок суму відновної вартості. Порядок визначення відновної вартості об'єктів благоустрою затверджується Кабінетом Міністрів України.

10.8. Розмір відшкодування збитків, завданих об'єкту благоустрою, визначається балансоутримувачем за методикою визначення відновної вартості об'єктів благоустрою, затвердженою центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

10.9. У разі якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на  власних інженерних мережах чи власних об'єктах або якщо особу, яка пошкодила чи знищила елементи благоустрою не виявлено, відновлювальні роботи проводяться за рахунок власника об'єкта благоустрою.

10.10. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до відповідальності, передбаченої законом, не звільняє їх від обов'язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог цього законодавства.

10.11. Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди.

Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням органу місцевого самоврядування на облаштування одного квадратного метра території міста або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення  порушеного стану об'єкта благоустрою або довкілля.

10.12. Методики розрахунку шкоди, що завдана об’єктам, елементам благоустрою, які є власністю територіальної громади міста, затверджуються рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради.

 

Додаток 1
до рішення міської ради
27.03.2013 № 13


Розділ 11. Порядок звільнення території міста Запоріжжя від самовільно розміщених об’єктів

11.1.    Даний порядок розроблено відповідно до вимог Конституції України, Земельного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів»,«Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», інших актів законодавства з метою запровадження гарантованого механізму забезпечення благоустрою на території міста Запоріжжя, гарантованого захисту прав територіальної громади від правопорушень у сфері благоустрою, земельній та містобудівній сферах, забезпечення та стимулювання виконання вимог актів чинного земельного законодавства, встановлення єдиного підходу у вирішенні питань щодо захисту права власності територіальної громади міста Запоріжжя.

11.2.    Положення даного розділу розповсюджуються на випадки виявлення самовільно розміщених об’єктів.

Під терміном «самовільно розміщені об’єкти» (далі — СРО) в цьому Положенні розуміється:

безхазяйне майно — майно та речі, які відповідно до статті 335 Цивільного кодексу України не мають власника або власник яких невідомий;

самовільно розміщені об’єкти, механізми, стаціонарні та пересувні тимчасові споруди, малі архітектурні форми, кіоски, павільйони, лотки, палатки, конструкції іншого типу і виду, засоби пересувної дрібно роздрібної торговельної мережі та пересувні об’єкти з надання послуг, інше майно торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності — тобто розміщені з порушенням вимог нормативно-правових актів, що встановлюють порядок їх розміщення або порядок відведення місць для розміщення засобів пересувної дрібно роздрібної торговельної мережі та пересувних об’єктів з надання послуг;

покинуті будівельні матеріали і конструкції (у тому числі рекламні), транспортні засоби, механізми, які самовільно розміщені фізичними та /або юридичними особами і які захаращують об’єкт благоустрою і довгий час не використовуються за призначенням особою, що їх розмістила;

транспортні засоби, які використовуються для здійснення підприємницької діяльності торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого напрямку і встановлені в місцях, які не визначені відповідними виконавчими органами Запорізької міської ради як зони для розміщення пересувної дрібно роздрібної торговельної мережі та об’єктів з надання послуг поза приміщень.

11.3. Звільнення території міста Запоріжжя від СРО відбувається у випадку самовільного розміщення цих об’єктів з порушенням вимог нормативно-правових актів, що встановлюють порядок їх розміщення або порядок відведення місць для розміщення засобів пересувної дрібно роздрібної торговельної мережі та пересувних об’єктів з надання послуг та/або без оформлення у встановленому законом порядку права власності чи права користування на земельну ділянку, на якій розміщено цей об’єкт.

11.4. Виявлення СРО здійснюється районними адміністраціями Запорізької міської ради, Інспекцією з благоустрою міста Запоріжжя, іншими органами місцевого самоврядування міста Запоріжжя та відповідними компетентними органами державної влади в межах їх повноважень, у тому числі на підставі інформації від виконавчих органів Запорізької міської ради, посадових осіб, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності та господарювання, фізичних осіб, про що в найкоротший час повідомляється Інспекції з благоустрою міста Запоріжжя.

11.5. При виявленні СРО, як самостійно так і на підставі отриманої інформації від осіб, зазначених в п. 11.4. цього розділу, уповноваженими особами Інспекції з благоустрою міста Запоріжжя складається у двох екземплярах Акт про виявлення СРО, в якому обов’язково відображається наступне:

 • дата складання акту;
 • опис виявленого об’єкта (майна);
 • опис технічного стану об’єкта (майна);
 • місцезнаходження об’єкта (майна) із зазначенням адреси та описом безпосереднього місця розташування;
 • відомості про особу, що здійснила встановлення  об’єкта, або заявляє про права на об’єкт (майно), або — про відсутність власника (користувача) майна;
 • відомості щодо наявності (відсутності) документів, які відповідно до закону підтверджують право власності (користування) на об’єкт (майно);
 • відомості щодо наявності (відсутності) документів, що посвідчують відповідно до закону право власності чи право користування земельною ділянкою, на якій розміщено об’єкт (майно);
 • відомості щодо наявності передбаченого чинним законодавством документу, який надає право на розміщення об’єкта (майна);
 • висновок про наявність (відсутність) порушення вимог законодавства у сфері благоустрою;
 • посада, прізвище, ініціали, підпис посадових осіб, що склали акт, та осіб, що були присутніми при складанні цього акту;
 • відмітка про вручення одного екземпляру цього акту власнику (користувачу) об’єкта (майна) під його особистий підпис, який ставиться на екземплярі цього акту, що залишається у уповноваженої особи Інспекції з благоустрою міста Запоріжжя.

У разі відмови власника (користувача) об’єкта (майна) від підпису акту, в ньому робиться відповідна відмітка, яка підкріплюється підписами свідків (осіб, що були присутні при складанні акту).

11.6. У разі відсутності власника (користувача) СРО, або відмови останнього надати відомості про себе; документи, які відповідно до закону підтверджують право власності (користування) на СРО; документи, що посвідчують відповідно до закону право власності чи право користування земельною ділянкою, на якій розміщено СРО; відомості щодо наявності передбаченого чинним законодавством дозволу на розміщення СРО, Інспекція з благоустрою міста Запоріжжя з метою отримання зазначеної вище інформації в день в день виявлення СРО направляє запити до відповідних органів.

У цьому випадку Акт складається після отримання відповідної інформації, а в разі її відсутності на підставі наявної інформації.

11.7. Інспекція з благоустрою міста Запоріжжя з метою виконання своїх повноважень наділяється правом отримання від відповідних компетентних органів документальних матеріалів (їх копій) відносно витребуваної інформації (договорів, ордерів, дозволів, тощо). Отримані матеріали додаються до акту, зазначеного в п. 11.5. цього розділу.

11.8.  На підставі акту, зазначеного в п. 11.5. цього розділу, одночасно зі складанням цього акту, уповноважена особа Інспекції з благоустрою міста Запоріжжя надає власнику (користувачу) СРО, якщо його особа встановлена, один примірник припису про усунення наслідків порушення Правил благоустрою території міста Запоріжжя шляхом самостійного проведення демонтажу та/або транспортування майна (об’єкту) у п’ятиденний термін з дня одержання такого припису. На примірнику припису, що залишається у уповноваженої особи Інспекції з благоустрою міста Запоріжжя, повинна міститися відмітка вручення одного екземпляру цього припису власнику (користувачу) майна (об’єкта) під його особистий підпис.

У разі відмови власника (користувача) СРО отримати припис та/або поставити свій підпис, в ньому робиться відповідна відмітка, яка підкріплюється підписами свідків (осіб, що були присутні при складанні припису).

У разі, якщо під час складання акту, передбаченого в п. 11.5. цього розділу, буде зроблено висновок про наявність порушення вимог законодавства у сфері благоустрою, уповноважена особа Інспекції з благоустрою міста Запоріжжя складає відносно власника (користувача) СРО Протокол про адміністративне правопорушення у сфері благоустрою населених пунктів України.

11.9.  У разі своєчасного та повного виконання власником (користувачем) СРО вимог припису, власник (користувач) СРО письмово повідомляє Інспекцію з благоустрою міста Запоріжжя про виконання вимог припису. На підставі отриманого повідомлення про виконання припису повноважна особа Інспекції з благоустрою міста Запоріжжя на місці перевіряє виконання припису про усунення наслідків порушення Правил благоустрою території міста Запоріжжя та складає Акт про добровільне звільнення території міста Запоріжжя від СРО, в якому обов’язково відображається наступне:

 • дата складання акту;
 • висновок про усунення порушень вимог законодавства у сфері благоустрою;
 • фото-фіксація місця усунення порушення;
 • прізвище, ініціали, підпис особи (у разі наявності), що усунула порушення;
 • посада, прізвище, ініціали, підпис посадової особи, що склала акт.

11.10.  У разі відмови власника (користувача) СРО добровільно виконати припис про усунення наслідків порушення Правил благоустрою території міста Запоріжжя шляхом самостійного проведення демонтажу та/або транспортування СРО, повноважна особа Інспекції з благоустрою міста Запоріжжя на наступний день після закінчення строку на виконання припису про усунення наслідків порушення Правил благоустрою території міста Запоріжжя складає Акт про перевірку виконання припису, в якому обов’язково відображається наступне:

 • дата складання акту;
 • опис виявленого об’єкта (майна);
 • опис технічного стану об’єкта (майна);
 • місцезнаходження об’єкта (майна) із зазначенням адреси та описом безпосереднього місця розташування;
 • відомості про особу, що здійснила встановлення  об’єкта, або заявляє про права на об’єкт (майно), або - про відсутність власника майна;
 • відомості щодо наявності (відсутності) документів, які відповідно до закону підтверджують право власності на об’єкт (майно);
 • відомості щодо наявності (відсутності) документів, що посвідчують відповідно до закону право власності чи право користування земельною ділянкою, на якій розміщено об’єкт (майно);
 • відомості щодо наявності передбаченого чинним законодавством документу, який надає право на розміщення об’єкта (майна);
 • відомості про виконання припису про усунення наслідків порушення Правил благоустрою території міста Запоріжжя
 • висновок про наявність (відсутність) порушення вимог законодавства у сфері благоустрою;
 • посада, прізвище, ініціали, підпис посадових осіб, що склали акт, та осіб, що були присутніми при складанні цього акту;
 • відмітка про вручення одного екземпляру цього акту власнику об’єкта (майна) під його особистий підпис, який ставиться на екземплярі цього акту, що залишається у уповноваженої особи Інспекції з благоустрою міста Запоріжжя.

У разі відмови власника (користувача) об’єкта (майна) від підпису акту, в ньому робиться відповідна відмітка, яка підкріплюється підписами свідків (осіб, що були присутні при складанні акту).

У разі відмови власника (користувача) СРО добровільно виконати припис про усунення наслідків порушення Правил благоустрою території міста Запоріжжя шляхом самостійного проведення демонтажу та/або транспортування СРО, що підтверджується Актом про перевірку виконання припису та/або відсутності чи неможливості встановити особу власника (користувача) СРО,  Інспекція з благоустрою міста Запоріжжя на підставі Акта  про виявлення майна, зазначеного в п. 11.5. цього розділу, та Акта про перевірку виконання припису готує на найближче засідання виконавчого комітету Запорізької міської ради проект рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради про звільнення території міста Запоріжжя від самовільно розміщених об’єктів.

11.11.  Рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради про звільнення території міста Запоріжжя від СРО готується та приймається у встановленому законодавством порядку.

У рішенні про звільнення території від СРО зазначаються балансоутримувач території, на якій знаходиться СРО; відповідні виконавчі органи міської ради, яким доручено виконання цього рішення; вказівки кожному суб’єкту щодо виконання цього рішення; інші необхідні вказівки та відомості.

Організацію та координацію робіт по звільненню території від СРО здійснюють районні адміністрації Запорізької міської ради, на території яких розміщено вказане майно.

11.12.  Голова районної адміністрації Запорізької міської ради, на території якої розміщено вказане майно і якій рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради доручено виконати це рішення, видає розпорядження про створення Комісії для організації і координації робіт з усунення наслідків порушення Правил благоустрою території міста Запоріжжя шляхом звільнення території міста Запоріжжя від самовільно розміщених об’єктів (далі – Комісія) і призначення її складу. До складу Комісії можуть входити посадові особи відповідної районної адміністрації Запорізької міської ради, представники необхідних державних органів (за їх згодою), Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради (за їх згодою), Департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради та інших органів місцевого самоврядування (за їх згодою), представників громадськості (за їх згодою). Очолює комісію Голова районної адміністрації Запорізької міської ради або його заступник.

Комісія планує роботу по виконанню рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради про звільнення території міста Запоріжжя від СРО, визначає необхідні для здійснення робіт з демонтажу та/або транспортування майна технічні засоби, їх кількість, залучає необхідну техніку та аварійні бригади, визначає терміни та дати виконання рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради про звільнення території міста Запоріжжя від СРО, здійснює інші заходи, необхідні для виконання рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради про звільнення території міста Запоріжжя від СРО.

Комісія здійснює свою роботу шляхом проведення засідань. Рішення Комісії оформлюються у вигляді протоколів засідання Комісії. Протоколи засідання Комісії підписуються всіма членами Комісії. Засідання Комісії правомочне при наявності більше 50 відсотків членів Комісії.

Комісія проводить свою діяльність на підставі Положення про Комісію, яке затверджується Виконавчим комітетом Запорізької міської ради.

11.13.  Звільнення території міста Запоріжжя від СРО здійснюється балансоутримувачем території, на якій знаходиться СРО. До виконання заходів зі звільнення території на договірних засадах можуть залучатися підприємства та організації незалежно від форми власності, а також фізичні особи — підприємці. Відповідні договори укладаються між балансоутримувачем території, на якій знаходиться СРО, і відповідним підприємством, організацією чи фізичною особою - підприємцем.

11.14.  Територія міста Запоріжжя звільняється від СРО після прийняття виконавчим комітетом Запорізької міської ради відповідного рішення.

11.15.  Звільнення території міста Запоріжжя від СРО здійснюється шляхом демонтажу таких об’єктів та/або їх транспортування до місця зберігання.

11.16.  Під демонтажем у цьому Порядку необхідно розуміти комплекс заходів, які передбачають відокремлення СРО, а також майна, що знаходиться в цих об’єктах, від місця їх розташування або їх основи, тощо (у тому числі від’єднання від інженерних мереж при необхідності), транспортування на місце подальшого зберігання,  тощо.

11.17.  Звільнення території від СРО здійснюється у присутності і під керівництвом Комісії.

З метою технічного забезпечення демонтажу майна (об’єкта) залучаються працівники відповідних підприємств, служб а також фізичні особи — підприємці. Координацію їх роботи здійснює Комісія.

Керівники комунальних підприємств на вимогу Комісії зобов’язані надати необхідну техніку, транспортні засоби, відповідних працівників для виконання робіт по звільненню території від СРО. Перелік таких підприємств затверджує виконавчий комітет Запорізької міської ради.

На місце проведення звільнення території від СРО з повідомленням про місце, час та дату такого звільнення Комісією можуть запрошуватися депутат Запорізької міської ради по даному округу, повноважні представники Інспекції з благоустрою міста Запоріжжя, співробітники відповідних територіальних органів внутрішніх справ; при необхідності - співробітники ДАІ, відповідних органів державної податкової служби, органів міністерства з надзвичайних ситуацій, інших органів, служб, власник (користувач) СРО, тощо.

Відсутність власника (користувача) СРО під час звільнення території міста Запоріжжя від СРО не перешкоджає проведенню цих робіт.

11.18.  Під час проведення звільнення території міста Запоріжжя від СРО Комісією складається у 4-х примірниках Акт про звільнення території міста Запоріжжя від СРО, який підписується членами Комісії та присутніми при цьому особами (за їх згодою). В акті про звільнення території міста Запоріжжя від самовільно розміщеного майна відображається наступне:

 • дата, час, місце складання акту;
 • відомості про особу, яка розмістила об’єкт (майно), або про її відсутність;
 • рішення виконавчого комітету, на підставі якого здійснюється звільнення території;
 • опис технічного стану об’єкта (майна);
 • адресу (місце) транспортування об’єкта (майна) для зберігання;
 • відомості, які необхідні для розрахунків витрат підприємств, пов’язаних з реалізацією процедури звільнення, транспортування (переміщення), демонтажу, розвантаження, зберігання об’єкта (майна);
 • посада, прізвище, ініціали, підпис членів Комісії та присутніх при цьому осіб.
 • відмітка про вручення одного екземпляру цього акту власнику (користувачу) об’єкта (майна) під його особистий підпис, який ставиться на екземплярі цього акту, що залишається у Комісії.

У разі відсутності власника (користувача) об’єкта (майна) або відмови від підпису акту, в ньому робиться відповідна відмітка, яка підкріплюється підписами свідків (осіб, що були присутні при складанні акту).

11.19.  Звільнення території від СРО здійснюється з фіксацією технічного стану цих об’єктів та стану території після її звільнення від об’єкту, у тому числі за допомогою засобів фото-, відео-фіксації, які додаються до акту про звільнення території.

Під час проведення звільнення території міста Запоріжжя від СРО Комісія проводить опис цього об’єкту, а при умові що об’єкт відчинений і мається вільний доступ у середину, - додатково проводить опис всього майна, що знаходиться всередині цього об’єкта. Після проведення опису всього майна, що знаходиться всередині цього об’єкта, так і самого об’єкту Комісія закриває об’єкт та проводить його опечатування у спосіб передбачений цим пунктом.

При умові що СРО закритий і відсутня можливість вільного доступу у середину, - опис майна, що знаходиться всередині цього об’єкта, не проводиться. Комісія проводить опис об’єкту з зовні.

За результатами опису складається у трьох примірниках Акт опису майна із зазначенням характеристик цього майна (фото-таблиці, технічні дані та інше), які долучається до Акту про звільнення території міста Запоріжжя від безхазяйного та самовільно розміщеного майна. Акт опису майна підписується членами Комісії і повноваженим представником фізичної або юридичної особи, яка буде зберігати це майно. Акт опису майна, підписаний повноваженим представником фізичної або юридичної особи, яка буде зберігати це майно, є актом приймання-передачі видалених СРО підприємству, яке буде зберігати це майно.

СРО, від якого звільняється територія, опечатується Комісією, представниками підприємств, які здійснюють демонтаж та/або транспортування цього майна.

Опечатування СРО здійснюється шляхом наклеювання паперових листків з підписами членів Комісії та представників підприємств, які здійснюють демонтаж та/або транспортування цього майна, та проставлених печаток або штампів відповідної районної адміністрації Запорізької міської ради та підприємств, які здійснюють демонтаж та/або транспортування цього майна (у разі наявності таких печаток та/або штампів). За необхідністю, додатково майно та СРО можуть бути обмотані скотчем.

11.20.  Акти про звільнення території міста Запоріжжя від СРО та Акти опису майна видаються Комісією балансоутримувачу території (один примірник), юридичному відділу відповідної районної адміністрації Запорізької міської ради для зберігання (один примірник), фізичній або юридичній особі, яка буде здійснювати зберігання цього майна; власнику (користувачу) СРО у разі його присутності.

11.21.  Комісія передає СРО повноважним представникам фізичної або юридичної особи, яка буде зберігати це майно і з якою відповідною районної адміністрацією укладено договір на зберігання, шляхом підписання Акту опису майна. Разом з передачею СРО Комісія передає повноваженим представникам фізичної або юридичної особи, яка буде зберігати це майно, третій примірник акту про звільнення території міста Запоріжжя від самовільно розміщених об’єктів та акту опису цих об’єктів та іншого майна.

11.22. Фінансування передбачених цим Порядком заходів здійснюється за рахунок коштів міського бюджету на підставі відповідних бюджетних програм, які розробляються і затверджуються відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, рішення Виконавчого комітету Запорізької міської ради від 23.01.2013 № 8 «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм» та інших нормативно-правових актів України.

 

Додаток 2
до рішення міської ради
27.03.2013 № 13


Розділ 12. Порядок обліку, зберігання, повернення самовільно розміщених об’єктів, від яких звільнена територія міста Запоріжжя.

12.1. Даний порядок розроблено відповідно до вимог Конституції України, Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», інших актів законодавства з метою запровадження гарантованого механізму забезпечення благоустрою на території міста Запоріжжя, встановлення механізму компенсації відповідних витрат, пов’язаних зі звільненням території міста Запоріжжя від самовільно розміщених об’єктів.

Тлумачення терміну «самовільно розміщений об’єкт» (далі — СРО) надано в п. 11.2. цих Правил.

12.2.  Фізична особа — підприємець або юридична особа, на території якої буде розміщено СРО (в подальшому — Зберігач), створює комісію щодо проведення інвентаризації, оцінки та взяття на облік СРО, від якого звільнено територію м. Запоріжжя, (далі — комісія Зберігача), до складу якої обов’язково повинні входити керівник Зберігача або його заступник, головний бухгалтер або його заступник.

12.3.  Після розміщення у спеціально відведених Зберігачем для цього місцях СРО, від якого звільнено територію м. Запоріжжя, Комісія Зберігача проводить інвентаризацію та оцінку майна, інвентаризаційний опис із зазначенням характеристик майна, за результатами якої складається Акт опису і оцінки СРО і майна в ньому в двох примірниках, один з яких долучається до інвентарної справи.

12.4. На кожний СРО, від якого була звільнена територія міста Запоріжжя, заводиться окрема інвентарна справа, до якої включаються листування з відповідною районною адміністрацією Запорізької міської ради про самостійне звільнення території від цього об’єкту, Акт про звільнення території міста Запоріжжя від СРО з додатками, Акт опису СРО з додатками, Акт опису і оцінки СРО і майна в ньому Зберігачем, розрахунок витрат, копії об’яви у газеті «Запорізька Січ» про взяття на облік СРО, від якого звільнено територію м. Запоріжжя, та оголошенням про його продаж, документи про реалізацію СРО.

12.5.  Зберігач СРО визначає собівартість витрат на його зберігання за добу у встановленому законодавством порядку.

12.6. Фізична особа — підприємець або юридична особа, що здійснювала демонтаж та/або транспортування СРО, переданого на зберігання, протягом п’яти робочих днів після демонтажу та/або транспортування надають Зберігачу відповідні документи про розмір понесених витрат на демонтаж та/або транспортування.

12.7. Зберігач на підставі наданих документів про розміри витрат на демонтаж та/або транспортування та розрахунків власних витрат на демонтаж та зберігання складає загальний розрахунок витрат.

12.8. Облік взятого на зберігання СРО, від якого звільнено територію м. Запоріжжя, здійснюється на позабалансових рахунках Зберігача «Активи, прийняті на відповідальне зберігання» на підставі Акту опису і оцінки СРО і майна в ньому.

12.9. Після взяття СРО, від якого звільнено територію м. Запоріжжя, на облік, Зберігай протягом десяти робочих днів розміщує в газеті «Запорізька Січ» об’яву про взяття на облік СРО, від якого звільнено територію м. Запоріжжя, з зазначенням наступних даних:

 • про власника (якщо останній відомий);
 • про дату та місце проведення демонтажу вказаного майна та його технічні характеристики;
 • поштова адреса місця зберігання та контактні телефони зберігача.

12.10.  Витрати на демонтаж та/або транспортування і зберігання СРО, від якого звільнено територію м. Запоріжжя, несе його власник.

12.11.  Особа, що здійснила встановлення СРО, від якого звільнено територію м. Запоріжжя, або заявляє про права на СРО, від якого звільнено територію м. Запоріжжя, має право на його повернення (отримання) за письмовим зверненням до Зберігача з наданням таких документів:

 • заяви на ім’я керівника Зберігача про повернення СРО, від якого звільнено територію м. Запоріжжя;
 • документа, що посвідчує її особу; документа, що підтверджує призначення керівника юридичної особи; а у разі подання заяви представником, - документа, що підтверджує повноваження діяти від імені цієї особи, при цьому особа, яка представляє особу – нерезидента України, пред’являє документи, які в разі необхідності легалізовані в установленому чинним законодавством України порядку;
 • документів, які відповідно до чинного законодавства посвідчують право власності на СРО особи, що звертається.

12.12.  Зберігач, після вивчення наданих заявником документів, приймає рішення про видачу СРО, що знаходиться на зберіганні, або відмовляє у видачі.

12.13.  Після прийняття Зберігачем рішення про видачу СРО, що знаходиться на зберіганні, Зберігач надає заявнику розрахунок витрат, пов’язаних з реалізацією процедури звільнення - транспортування (переміщення), демонтажу, розвантаження, зберігання конструкцій, відновлення об’єктів благоустрою на місці встановлення самовільно розміщеного майна, від якого звільнено територію м. Запоріжжя, тощо та квитанцію, яка підлягає оплаті протягом трьох банківських днів.

12.14.  Після надання заявником документів про оплату зазначених вище витрат йому повертається СРО, від якого звільнено територію м. Запоріжжя, за актами приймання-передачі. Завантаження та вивезення СРО з території Зберігача здійснюється шляхом самовивезення заявником в день підписання акту приймання-передачі.

12.15.  У видачі СРО, від якого звільнено територію м. Запоріжжя, заявнику може бути відмовлено, якщо на підставі поданих документів неможливо встановити право власності заявника на СРО, від якого звільнено територію м. Запоріжжя.

12.16.  Зберігач розпочинає процедуру реалізації СРО, який знаходяться на зберіганні і від якого власник відмовився або власник не встановлений, у відповідності до діючого законодавства України.

12.17.  Інвентарні справи на СРО підлягають зберіганню Зберігачем відповідно до вимог діючого законодавства України.

12.18.  Порядок обліку, зберігання, оцінки безхазяйного майна та розпорядження ним регулюється Порядком виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності міста Запоріжжя та подальшого розпорядження ним, затвердженим рішенням Запорізької міської ради, та діючим законодавством України.

12.19.  Знайдені транспортні засоби, відповідно до ст. 338 ЦК Україні, передаються на зберігання міліції, про що робиться оголошення в друкованих засобах масової інформації.

Якщо протягом шести місяців від дня опублікування цього оголошення власник або інша особа, яка має право вимагати повернення транспортного засобу, не будуть виявлені або вони не заявлять про свої права на транспортний засіб, міліція має право продати його, а суму виторгу внести на спеціальний рахунок у банку. Якщо протягом трьох років колишній власник транспортного засобу не вимагатиме передання йому суми виторгу, ця сума переходить у власність територіальної громади міста Запоріжжя.


Розділ 13. Порядок громадського обговорення проекту Правил благоустрою території міста Запоріжжя та заходи з його реалізації

 13.1. Проект рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території міста Запоріжжя» підлягає громадському обговоренню. З цією метою проект рішення підлягає опублікуванню у газеті «Запорізька Січ» або розміщенню на офіційному сайті Запорізької міської ради у мережі Інтернет.

13.2. Суб’єкти у сфері благоустрою мають подавати власні зауваження та пропозиції протягом одного місяця з дати публікації та/або розміщення у мережі Інтернет до Інспекції з благоустрою міста Запорізької міської ради за адресою: 69037, м. Запоріжжя, вул. Зелінського, 3.

13.3. Заходи з реалізації проекту благоустрою території міста затверджуються рішенням Запорізької міської ради.


Розділ 14. Порядок внесення змін та доповнень до Правил благоустрою території міста Запоріжжя

14.1. Зміни та доповнення до Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення Запорізькою міською радою.

14.2. Проект рішення Запорізької міської ради про внесення змін до Правил підлягає громадському обговоренню у порядку, визначеному розділом 13 цих Правил.

Розділ 15. Прикінцеві положення

15.1. Графічна частина Правил благоустрою території міста Запоріжжя затверджується рішенням Запорізької міської ради.

 

Секретар міської ради            Таран Р.О.

                                                                         

Опубліковано: 27.07.2017 17:12 (оновлено: 01.03.2019 12:20)