Фільтр поточних сессій міської ради

55 сесія міської ради: Проекти рішень міської ради

Про сприяння розвитку фізичної культури і спорту в м.Запоріжжі (оприлюднено 23.03.2020)

№ 15 від 13.03.2020 Дата оприлюднення 23.03.2020

         Відповідно Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про оренду державного та комунального майна", Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та з метою популяризації фізичної культури, спорту та здорового способу життя серед дітей шкільного віку та доступності інфраструктури спортивного спрямування для заняття фізичною культурою і спортом, Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

         1. Передавати в позичку об’єкти комунального нерухомого майна спортивним закладам (організаціям) для проведення тренувального процесу з фізичної культури і спорту, яка надається відповідно до Положення про надання у позичку комунального нерухомого майна спортивним закладам (організаціям) для проведення тренувального процесу з фізичної культури і спорту.

         2. Департаменту спорту, сім’ї та молоді Запорізької міської ради доручити протягом місяця розробити та подати за затвердження міської ради проект Положення про надання у позичку комунального нерухомого майна спортивним закладам (організаціям) для проведення тренувального процесу з фізичної культури і спорту.

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника з питань діяльності виконавчих органів ради Пустоварова А.І. та постійну комісію з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму (Зайцев В.О.)

 

 

Міський голова                                                                 В.В.Буряк

 

 

Проект підготовлений

депутатом міської ради                                                     О.О.Константинов

Копії документа для завантаження