Запорізька міська рада

Запорізька область, Запорізький район

28/01/2005

Рішення міської ради від 28.01.2005 № 5 «Про бюджет міста на 2005 рік»

Керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Установити загальний обсяг доходів бюджету міста на 2005 рік – у сумі –648382,790 тис.грн., у тому числі трансферти з державного бюджету у сумі 87827,000 тис.грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено в сумі 568855,100 тис.грн., спеціального фонду бюджету – 79527,690 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку – 30080,000 тис.грн. (додаток №1.1-1.8).

2. Затвердити загальний обсяг видатків бюджету на 2005 рік у сумі 678479,871 тис.грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – у сумі 567598,800 тис.грн. з урахуванням коштів, що згідно із Законом України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” передаються до державного бюджету – у сумі 120411,700 тис.грн., а також видатків спеціального фонду бюджету – у сумі 110881,071 тис.грн. за функціональною (додаток №2.1-2.8) та відомчою (додаток №3.1-3.8) структурою бюджету.

3. Установити розмір оборотної касової готівки бюджету міста у сумі 500,000 тис.грн.

4. Затвердити на 2005 рік: Обсяги повернення кредитів до спеціального фонду бюджету міста у сумі 2,200 тис.грн. Обсяги надання кредитів з бюджету міста у сумі 478,500 тис.грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету міста у сумі 476,300 тис.грн. та надання кредитів із спеціального фонду – 2,200 тис.грн. (згідно з додатком №4 до цього рішення).

5. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів та розподіл дотації між районами міста (згідно із додатком №5 до цього рішення) на 2005 рік:,br> - дотацію вирівнювання бюджету Тепличної селищної ради – у сумі 35,100 тис.грн., іншу дотацію районам міста – у сумі 212355,217 тис.грн.
- додаткову дотації з державного бюджету на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ у сумі 1017,000 тис.грн. - кошти, що передаються до державного бюджету – у сумі 120411,700 тис.грн.,
- субвенцію з державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам – у сумі 16297,800 тис.грн.
- субвенцію з державного бюджету на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або пенсіонерам, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг, передбачених пунктом “і” частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частиною другою статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України “Про освіту”, та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – у сумі 49257,600 тис.грн.
- субвенцію з державного бюджету на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утримання, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або пенсіонерам, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг, передбачених пунктом “і” частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частиною другою статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України “Про освіту”, та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – у сумі 531,000 тис.грн.
- субвенцію з державного бюджету на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або пенсіонерам та громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – у сумі 20723,600 тис.грн.

6. Установити, що перерахування дотації вирівнювання Тепличній селищній раді здійснюється шляхом застосування нормативу щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду міського бюджету. Суми дотації вирівнювання, недоодержані згідно з розписом бюджету міста шляхом застосування нормативу щоденних відрахувань, перераховується до 10 числа місяця, наступного за звітним.

7. Установити обсяг коштів, які передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд) у сумі 780,000 тис.грн.

8. Встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних показниках, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядником бюджетних коштів (додаток № 6.1-6.8).

9. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету міста на 2005 рік за їх економічною структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
- нарахування на заробітну плата (код 1120);
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);
- забезпечення продуктами харчування (код 1133); трансферти населенню (1340);
- трансферти місцевим бюджетам (1320).

10. Затвердити перелік об’єктів (згідно з додатком №7 до цього рішення), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

11.Установити граничний обсяг дефіциту бюджету розвитку міста у сумі 42573,381 тис.грн. (згідно з додатком №8 до цього рішення). Установити граничний розмір внутрішнього боргу бюджету міста станом на 31 грудня 2004 року у сумі 25000,000 тис.грн., із якого обсяг погашення у 2005 році - у сумі 12000,000 тис.грн.

12. Установити, що обсяги тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов’язаних із забезпеченням видатків загального фонду у першу чергу на оплату праці працівникам бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, в обов’язковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах планового бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами.

13. Надати право виконавчому комітету міської ради відповідно до статті 58 Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” отримувати середньострокові позички на умовах повернення за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку в обсягах невиконання розрахунково визначених Міністерством фінансів України на 2005 рік прогнозних надходжень доходів міського бюджету, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.

14. Установити, що розпорядники коштів бюджету міста мають право брати зобов’язання на здійснення видатків або платежів у межах відповідних бюджетних асигнувань, затверджених їм на 2005 рік.

15. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України дозволити виконавчому комітету Запорізької міської ради у період між засіданнями міської ради проводити зміни до затверджених бюджетних призначень по видатках бюджету міста в межах його загального обсягу за погодженням з постійними комісіями Запорізької міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів та по комунальній власності, ресурсах і приватизації з наступним затвердженням на сесії міської ради.

В процесі виконання бюджету міста у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів фінансове управління міської ради та фінансові управління районних адміністрацій міської ради здійснюють перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду бюджету міста.

Порядок передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, передбачений частиною шостою статті 23 Бюджетного кодексу України, визначається фінансовим управлінням міської ради.

16. Відповідно до статті 48 Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” надати право виконавчому комітету міської ради за погодженням з постійною комісією Запорізької міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів здійснювати протягом 2005 року перерозподіл обсягів субвенції з Державного бюджету України між районами міста виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню.

17. Зобов’язати розпорядників бюджетних коштів, при перевищенні обсягів власних надходжень, спрямовувати кошти у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.

18. Встановити мораторій на прийняття рішень, які призводять до збільшення чисельності працівників бюджетних установ.

19. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

20. Затвердити рішення виконавчого комітету міської ради від 30.09.04 № 381 “Про виділення коштів субвенцій з державного бюджету”, від 19.10.04 №393 “Про перерозподіл коштів субвенцій з державного бюджету”, від 18.11.04 №438 “Про перерозподіл коштів субвенцій з державного бюджету”, від 22.12.04 №505/1 “Про перерозподіл коштів субвенцій з державного бюджету”, від 29.12.04 №513 “Про перерозподіл коштів субвенції з державного бюджету” та від 10.01.05 № 1 “Про перерозподіл коштів субвенцій з державного бюджету”.

21. Виконавчому комітету міської ради здійснити аналіз напрямків використання прибутку господарськими організаціями, які належать до комунальної власності або у статутних фондах яких є частка комунальної власності, розробити положення про зарахування до бюджету міста частини зазначеного прибутку та внести його на розгляд сесії міської ради.

22. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії Запорізької міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів Великого В.І., заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальника фінансового управління міської ради Малиш В.І.

Секретар ради І.І.Наливайко

 

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7

Додаток 8